Звіт щодо здійснення державної регуляторної політики Хмельницькою міською радою та її виконавчим комітетом у 2019 році

 

Звіт 

щодо здійснення державної регуляторної політики Хмельницькою міською радою та її виконавчим комітетом у 2019 році

Реалізація державної регуляторної політики у 2019 році Хмельницькою міською радою та її виконавчим комітетом здійснювалась відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі - Закон), постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», методичних рекомендацій Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва щодо здійснення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів та скасування тих з них, які не відповідають принципам державної регуляторної політики, інших нормативних актів, що регулюють взаємовідносини у сфері господарської діяльності. 

З метою забезпечення системного підходу до впровадження регуляторної діяльності робота проводилася у наступних напрямках:

– планування діяльності з підготовки регуляторних актів; 

– ведення реєстру регуляторних актів в місті; 

– оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної діяльності; 

– проведення відстеження результативності регуляторних актів; 

– оприлюднення наборів регуляторних відкритих даних;

– залучення представників суб'єктів господарювання, їх об'єднань та громадських організацій до реалізації державної регуляторної політики у сфері підприємництва. 

Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів

Відповідно до ст. 7 Закону затверджено плани діяльності Хмельницької міської ради та її виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів:

– на перше півріччя 2019 року:

- рішення міської ради від 27.12.2018 р. №1 із внесеними змінами;

- рішення виконавчого комітету від 13.12.2018 р. № 1046 із внесеними змінами.

– на друге півріччя 2019 року:

- рішення міської ради від 26.06.2019 р. №2 із внесеними змінами;

- рішення виконавчого комітету від 13.06.2019 р. № 535.

Плани оприлюднені на офіційному веб-сайті Хмельницької міської ради у розділі «Регуляторна політика». 

При розробці регуляторних актів, прийняття яких не було заплановано, до планів діяльності вносились відповідні зміни. 

Ведення реєстру діючих регуляторних актів в місті

На офіційному веб-сайті Хмельницької міської ради у розділі «Регуляторна політика» розміщено Реєстр регуляторних актів та забезпечено його підтримку в актуальному стані.

Станом на 20.12.2019 року в реєстрі налічувалося 92 регуляторних акти, з них:

 • 71 рішення міської ради;

 • 21 рішення виконавчого комітету.

Переважна більшість регуляторних актів спрямована на впорядкування земельних та орендних відносин, питань, пов’язаних з будівництвом, управління об’єктами комунальної власності, встановлення тарифів, розвиток інфраструктури.

Оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної політики

Відповідно до ст. 13 Закону всі регуляторні акти, які були розроблені та прийняті Хмельницькою міською радою та її виконавчим комітетом протягом 2019 року, з відповідними аналізами регуляторного впливу, були оприлюднені на офіційному веб-сайті Хмельницької міської ради.

Протягом звітного періоду Хмельницькою міською радою та її виконавчим комітетом прийнято 7 рішень, у тому числі:

5 рішень міської ради:

 •  від 17.04.2019 р. № 21 «Про внесення змін та доповнень в рішення тридцять сьомої сесії  міської ради від 30.04.2014р. №8 із внесеними змінами»;

 • від 09.10.2019 р. №79 «Про внесення змін до рішення 23-ої сесії від 04.02.2009 №31 «Про продаж земельних ділянок та прав на них»;

 • від 09.10.2019 р. №13 «Про організацію та проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку «Хмельницький»;

 • від 11.12.2019 р. №50 «Про внесення змін в рішення міської ради №7 від 08.04.2009 року «Про затвердження Правил благоустрою території міста Хмельницького»;

 • від 11.12.2019 р.№ 20 «Про внесення змін в рішення міської ради від 12.12.2012 №18 із внесеними змінами».

2 рішення виконавчого комітету:

 • від 24.01.2019 р. № 74 «Про внесення змін в рішення виконавчого комітету від 09.08.2018 № 633»;

 • від 22.08.2019 р. №710 «Про затвердження типових документів для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Хмельницького».

Також розробляються 2 проекти регуляторних актів - рішення міської ради:

 • «Про встановлення обмежень щодо продажу та споживання пива, алкогольних,   слабоалкогольних напоїв, вин столових на території міста Хмельницького»;

 • «Про внесення змін та доповнень в рішення тридцять сьомої сесії міської ради від 30.04.2014р. № 8 із внесеними змінами».

Моніторинг звітів про відстеження результативності регуляторних актів

Заходи з відстеження результативності регуляторних актів спрямовані на оцінку стану впровадження регуляторних актів та досягнення цими актами цілей, задекларованих при їх прийнятті. 

Відстеження регуляторних актів здійснювалося відповідно до затвердженого плану-графіку проведення заходів з відстеження регуляторних актів Хмельницької міської ради та її виконавчого комітету на 2019 рік.

Результати відстеження результативності 30 прийнятих регуляторних актів показали достатній ступінь досягнення визначених цілей.

Всі звіти про відстеження результативності регуляторних актів розміщені на офіційному веб-сайті Хмельницької міської ради у розділі «Регуляторна політика».

Залучення представників суб'єктів господарювання, їх об'єднань та громадських організацій до реалізації державної регуляторної політики у сфері підприємництва

Одним із основних принципів державної регуляторної політики визначено прозорість та врахування громадської думки, в основу якого покладено відкритість дій регуляторних органів на всіх етапах їх регуляторної діяльності, обов’язковий розгляд регуляторними органами ініціатив, зауважень і пропозицій, наданих у встановленому законом порядку фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, обов’язковість і своєчасність доведення прийнятих регуляторних актів до відома фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, інформування громадськості про здійснення регуляторної діяльності. 

На офіційному веб-сайті Хмельницької міської ради постійно та своєчасно оприлюднювалися проекти регуляторних актів, аналізи регуляторного впливу, звіти про відстеження результативності, плани діяльності, графіки проведення процедур з відстеження, інша інформація.

Проекти рішень публічно обговорювались на громадських слуханнях та круглих столах за участю жителів міста, представників підприємств, установ та громадських організацій.

Зокрема, обговорення відбулись з питань щодо:

 •  типових документів для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Хмельницького;

 • розміщення на території міста Хмельницького тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності;

 • встановлення обмежень на продаж та споживання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових на території міста Хмельницького.

Обґрунтовані зауваження і пропозиції, що надійшли у ході проведення громадських обговорень, були враховані у проектах регуляторних актів. 

Завдання з питань здійснення регуляторної діяльності на 2020 рік:

 • забезпечення оприлюднення відкритих регуляторних даних;

 • проведення консультацій з громадськістю з питань здійснення державної регуляторної політики;

 • врахування конструктивних пропозицій та зауважень від суб'єктів господарювання, їх об’єднань при прийнятті регуляторних актів.

Посадові особи виконавчого комітету Хмельницької міської ради, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики

ПІБ Адреса
Новодон Оксана Юріївна
начальник управління економіки
м. Хмельницький, вул. Героїв Маріуполя, 3 (0382) 65-73-80 [email protected]
Сахарова Наталія Євгенівна
начальник відділу розвитку промисловості та підприємництва управління економіки
м. Хмельницький, вул. Героїв Маріуполя, 3 (0382) 76-21-12 [email protected]