Звіт про відстеження результативності рішення восьмої сесії Хмельницької міської ради від 21.09.2016 р. №55 «Про затвердження Порядку демонтажу тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та тимчасових конструкцій і внесення змін і до

Звіт про відстеження результативності рішення восьмої  сесії  Хмельницької міської ради від 21.09.2016 р. №55 «Про затвердження Порядку демонтажу тимчасових споруд  для провадження підприємницької діяльності  та тимчасових конструкцій і внесення змін і доповнень до Правил благоустрою  території  міста Хмельницького, затверджених в новій редакції рішенням міської ради від 25.06.2014 №71, із внесеними змінами рішенням міської ради від 24.12.2014 №22»

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується: рішення    сесії  Хмельницької міської ради від 21.09.2016 р. №55 «Про затвердження Порядку демонтажу тимчасових споруд  для провадження підприємницької діяльності  та тимчасових конструкцій і внесення змін і доповнень до Правил благоустрою  території  міста Хмельницького, затверджених в новій редакції рішенням міської ради від 25.06.2014 №71, із внесеними змінами рішенням міської ради від 24.12.2014 №22».

Дата прийняття: 21.09.2016 р.

Номер документа: рішення  восьмої сесії Хмельницької міської ради   №55.

Назва виконавця заходів з відстеження: управління торгівлі Хмельницької міської ради.

Цілі прийняття акта:

- впорядкування розміщення  тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території міста Хмельницького.

Строк виконання заходів з відстеження: з 03 серпня 2020 року по 10 вересня  2020 року.

Тип відстеження: періодичне  відстеження.

 Методи одержання результатів відстеження: статистичний метод, аналітичний.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:

результативність регуляторного акта відстежувалась на основі  аналізу  інформації, яка наявна в управлінні торгівлі. 

 Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

кількість демонтованих тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території міста Хмельницького протягом 2017-2019 рр.:

№ з/п

Рік

Кількість, шт.

Демонтовано суб’єктами господарювання, шт.

Демонтовано комунальними підприємствами, шт.

1

2017

9

7

2

2

2018

26

16

10

3

2019

18

14

4

 

Всього

53

37

16

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта :

Даний регуляторний акт є ефективним, результати його дії позитивні.

 На підставі відстеження результативності дії   рішення    сесії  Хмельницької міської ради від 21.09.2016 р. №55 «Про затвердження Порядку демонтажу тимчасових споруд  для провадження підприємницької діяльності  та тимчасових конструкцій і внесення змін і доповнень до Правил благоустрою  території  міста Хмельницького, затверджених в новій редакції рішенням міської ради від 25.06.2014 №71, із внесеними змінами рішенням міської ради від 24.12.2014 №22» можна зробити висновок,  що шляхом впровадження цього регуляторного акту  вдалося досягти цілей, задекларованих при його прийнятті.

       

Начальник  управління                                                               Руслана СІДЛЕЦЬКА

Посадові особи виконавчого комітету Хмельницької міської ради, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики

ПІБ Адреса
Новодон Оксана Юріївна
начальник управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 65-73-80 O_Novodon@khm.gov.ua
Сахарова Наталія Євгенівна
начальник відділу розвитку промисловості та підприємництва управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 76-21-12 N_Saharova@khm.gov.ua