Звіт про відстеження результативності рішення сесії Хмельницької міської ради від 05.03.2014 року № 41 "Про внесення доповнень до Положення про порядок розгляду питань, пов’язаних із самочинним будівництвом"

Звіт

про відстеження результативності рішення сесії Хмельницької міської ради від 05.03.2014 року № 41 "Про внесення доповнень до Положення про порядок розгляду питань, пов’язаних із самочинним будівництвом"

 

На виконання ст. 10 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” від 11.09.2003 року № 1160-1V та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308 “Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта” здійснено періодичне відстеження результативності рішення сесії Хмельницької міської ради 05.03.2014 року № 41 "Про внесення доповнень до Положення про порядок розгляду питань, пов’язаних із самочинним будівництвом".

            Номер документа: рішення сесії Хмельницької міської ради від 25.04.2007 року № 24.

Дата прийняття:05.03.2014 р.

Тип відстеження: періодичне.

Відстеження здійснено: управлінням архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів.

Строк виконання заходів з відстеження: з 01.03.2018 р. по 16.03.2018р..

Цілі прийняття акта: запровадження контролю над виконанням вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», відстеження коштів до фонду соціально-економічного та культурного розвитку міста до прийняття рішення виконавчим комітетом про прийняття об’єктів в експлуатацію.

Методи  дослідження :статистичний.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних: для відстеження результативності регуляторного акта здійснювався аналіз даних управління архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів.

Кількісні та якісні значення показників наступні:

 

                                  Період

Показник

01.01.2015-31.05.2015

01.01.2016-31.05.2016

01.01.2017-31.05.2017

Кількість заяв на розгляд питань на засіданні постійно діючої комісії з питань самочинного будівництва

142

150

135

Кількість проведених засідань постійно діючої комісії з питань самочинного будівництва

7

3

3

Кількість питань, розглянутих на засіданні постійно діючої комісії з питань самочинного будівництва

136

200

83

Кількість підготовлених містобудівних умов та обмежень на  самочинно забудовані земельні ділянки

71

53

37

Кількість підготовлених будівельних паспортів по об’єктам, які побудовані самочинно

-

-

16

Кількість об’єктів, яким за рішенням постійно діючої комісії було відмовлено у вирішенні питань

3

1

1

Кількість об’єктів, по яким постійно діюча комісія прийняла рішення щодо необхідності його знесення

0

0

0

Надходження до фонду соціально-економічного розвитку міста від забудовників, які вели самочинне будівництво

21336 грн.

0 грн.

2670 грн.

 

 

Оцінка результатів реалізації регуляторного акту :

                    Даний регуляторний акт уточнив кількість замовників на узаконення самочинного будівництва. Водночас, завдяки  впровадженню регуляторного акту, просліджується стабільні надходження у міській бюджет коштів до фонду соціально-економічного та культурного розвитку міста до прийняття рішення виконавчим комітетом про прийняття об’єктів в експлуатацію. Даний регуляторний акт досяг своєї мети щодо посилення контролю за виконанням вимог чинного законодавства та забезпечив стабільне надходження до міського бюджету коштів у цільовий фонд..

           

 

В.о. начальника управління                                                                                              З. Пилипчук

 

 

Посадові особи виконавчого комітету Хмельницької міської ради, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики

ПІБ Адреса
Новодон Оксана Юріївна
начальник управління економіки
м. Хмельницький, вул. Героїв Маріуполя, 3 (0382) 65-73-80 [email protected]
Сахарова Наталія Євгенівна
начальник відділу розвитку промисловості та підприємництва управління економіки
м. Хмельницький, вул. Героїв Маріуполя, 3 (0382) 76-21-12 [email protected]