Звіт про повторне відстеження результативності Рішення тридцять п’ятої сесії Хмельницької міської ради від 11.12.2019 р. № 20 «Про внесення змін в рішення міської ради від 12.12.2012 року № 18 із внесеними змінами»

Звіт про повторне відстеження результативності Рішення тридцять п’ятої сесії Хмельницької міської ради від 11.12.2019 р. № 20 «Про внесення змін в рішення міської ради від 12.12.2012 року № 18 із внесеними змінами»

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується:

Рішення тридцять п’ятої сесії Хмельницької міської ради від 11.12.2019 р. № 20 «Про внесення змін в рішення міської ради від 12.12.2012 року № 18 із внесеними змінами».

Дата прийняття: 11.12.2019 року.

Номер документа: рішення  тридцять п’ятої   сесії Хмельницької міської ради  № 20.

Назва виконавця заходів з періодичного  відстеження результативності регуляторного акта: управління торгівлі Хмельницької міської ради.

Цілі прийняття акта:

- ефективність використання міської території, на якій розміщуються та використовуються для здійснення підприємницької діяльності тимчасові споруди;

- врегулювання правових стосунків між Хмельницькою міською радою та суб’єктами господарювання, які здійснюють підприємницьку діяльність;

- створення належних правових, організаційних умов для реалізації можливостей суб’єктів господарювання здійснювати торгівельну діяльність на території міста в тимчасових спорудах.

               Строк виконання заходів з відстеження: з 16.11.2020 до 04.12.2020 року

Тип відстеження: повторне.

Методи одержання результатів відстеження: статистичні.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних: результати одержані  на підставі  аналізу даних управління торгівлі та департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів.

Кількісні та якісні показники наступні:

Показники результативності

2020 рік

Кількість укладених договорів строкового  сервітуту, од.

568

   Кількість оформлених паспортів прив'язки тимчасових споруд     

   власників або орендарів земельних ділянок , од.

11

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей: вищевикладене свідчить, що даний регуляторний акт є ефективним, результати його дії позитивні.

На підставі відстеження результативності дії рішення тридцять п’ятої   сесії Хмельницької міської ради від 11.12.2019 року № 20 «Про внесення змін в рішення міської ради від 12.12.2012 року № 18 із внесеними змінами» можна зробити висновок, що шляхом впровадження цього регуляторного акта вдалося досягти цілей, задекларованих при його прийнятті.

 

            З повагою

            начальник управління                                                        Руслана СІДЛЕЦЬКА

 

             Світлана Гаврилюк 65 11 41

Посадові особи виконавчого комітету Хмельницької міської ради, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики

ПІБ Адреса
Новодон Оксана Юріївна
начальник управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 65-73-80 O_Novodon@khm.gov.ua
Сахарова Наталія Євгенівна
начальник відділу розвитку промисловості та підприємництва управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 76-21-12 N_Saharova@khm.gov.ua