Звіт про повторне відстеження результативності рішення сесії Хмельницької міської ради «Про організацію та проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку «Хмельницький»

Звіт про повторне відстеження результативності рішення сесії Хмельницької міської ради «Про організацію та проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку «Хмельницький»

Вид та назва регуляторного акта: рішення сесії Хмельницької міської ради «Про організацію та проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку «Хмельницький».

Дата прийняття та номер регуляторного акта: 09.10.2019 року №13.

Назва виконавця заходів з відстеження: управління економіки міської ради.

Цілі прийняття акта: вибір на конкурентних засадах керуючої компанії індустріального парку «Хмельницький» шляхом організації і проведення відкритого конкурсу для забезпечення економічного розвитку міста, активізації інвестиційної діяльності, створення нових робочих місць, розвитку сучасної виробничої інфраструктури.

Строк виконання заходів з відстеження: з 20 по 25 листопада 2020 року.

Тип відстеження: повторне.

Методи одержання результатів відстеження: статистичний, аналітичний методи.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних: результативність регуляторного акту відстежувалася на підставі даних податкових органів, а також внутрішньої інформації управління економіки міської ради, отриманої шляхом моніторингу виконання Програми створення та розвитку індустріального парку «Хмельницький».

Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

Показник

2019 рік

1.

Кількість заявок на участь у конкурсі з вибору керуючої компанії індустріального парку

-

2.

Кількість новостворених робочих місць (буде визначатися за результатами запуску індустріального парку)

-

3.

Обсяг залучених інвестицій для облаштування індустріального парку, грн.

668 765,93

4.

Обсяг надходжень до місцевого бюджету від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) від суб’єктів господарювання, тис. грн.

1 750 864,30

5.

Кількість учасників індустріального парку, залучених керуючою компанією

-

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання-претендентів на участь у конкурсі щодо основних положень регуляторного акта є достатнім. На виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та відповідно до роз’яснень щодо застосування регуляторними органами вимог цього Закону стосовно оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної діяльності, прийнятий регуляторний акт розміщено на офіційній сторінці Хмельницької міської ради  в мережі Інтернет.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей: регуляторний акт визначив порядок організації та проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку «Хмельницький».

Оскільки конкурс з вибору керуючої компанії індустріального парку та запуску індустріального парку не проводився, регуляторним актом не в повній мірі досягнуто визначених цілей.

 

Начальник управління економіки                                                                           Оксана НОВОДОН

Посадові особи виконавчого комітету Хмельницької міської ради, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики

ПІБ Адреса
Новодон Оксана Юріївна
начальник управління економіки
м. Хмельницький, вул. Героїв Маріуполя, 3 (0382) 65-73-80 [email protected]
Сахарова Наталія Євгенівна
начальник відділу розвитку промисловості та підприємництва управління економіки
м. Хмельницький, вул. Героїв Маріуполя, 3 (0382) 76-21-12 [email protected]