Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту рішення 34-ї сесії міської ради від 09.10.2019 №79 «Про внесення змін до рішення 23-ї сесії від 04.02.2009 р. №31 «Про продаж земельних ділянок та прав на них»

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту рішення 34-ї сесії міської ради від 09.10.2019 №79 «Про внесення змін до рішення 23-ї сесії від 04.02.2009 р. №31 «Про продаж земельних ділянок та прав на них»

     Вид та назва регуляторного акту, результативність якого відстежується: рішення 34-ї сесії міської ради від 09.10.2019 №79 «Про внесення змін до рішення 23-ї сесії від 04.02.2009 р. №31 «Про продаж земельних ділянок та прав на них».

     Відстеження здійснено: управлінням земельних ресурсів та земельної реформи департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів.

   Цілі прийняття регуляторного акту: метою прийняття рішення «Про внесення змін до рішення 23-ї сесії від 04.02.2009 р. №31 «Про продаж земельних ділянок та прав на них» є:

  • здійснення градації відсотку авансового внеску відповідно до площі земельної ділянки;
  • забезпечення проведення політики у сфері земельних відносин органами місцевого самоврядування та забезпечення формування стабільних доходів міського бюджету;
  • збільшення надходжень до міського бюджету;
  • створення оптимальних умов для реалізації фізичними особами прав у сфері земельних відносин на території міста Хмельницького.

     Строк виконання заходів з відстеження: з 23.11.2020р. по 12.12.2020р.

     Тип відстеження: повторне.

     Методи одержання результатів відстеження: статистичний.

     Дані та показники, на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних: для відстеження результативності регуляторного акту здійснювався аналіз даних відділу оренди та продажу землі управління земельних ресурсів та земельної реформи щодо кількості проданих земельних ділянок та прав на них, а також розмір надходжень коштів до місцевого бюджету в період 2019 року.

     Кількісні та якісні значення показників: за період відстеження дії регуляторного акту було продано 4 земельні ділянки на суму 1 006 286 грн., що відповідно привело до поповнення міського бюджету.

     Оцінка реалізації регуляторного акту: рішення Хмельницької міської ради «Про внесення змін до рішення 23-ї сесії від 04.02.2009 р. №31 «Про продаж земельних ділянок та прав на них», являючись нормативно-правовим документом локальної дії, повністю відповідає чинному законодавству України та забезпечує проведення політики у сфері земельних відносин органами місцевого самоврядування та забезпечує формування стабільних доходів міського бюджету, створює оптимальні умови для реалізації фізичними особами прав у сфері земельних відносин на території міста Хмельницького.

     Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що даний регуляторний акт забезпечив збільшення надходжень до міського бюджету за рахунок продажу земельних ділянок та прав на них.

 

В.о. начальника управління земельних                            Людмила МАТВЕЄВА

ресурсів та земельної реформи

 

Посадові особи виконавчого комітету Хмельницької міської ради, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики

ПІБ Адреса
Новодон Оксана Юріївна
начальник управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 65-73-80 O_Novodon@khm.gov.ua
Сахарова Наталія Євгенівна
начальник відділу розвитку промисловості та підприємництва управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 76-21-12 N_Saharova@khm.gov.ua