Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта – рішення сесії міської ради від 26.12.2013 р. № 904 “Про затвердження Порядку проведення конкурсів по визначенню орендарів цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів..."

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта

 

Вид та назва регуляторного акта, номер та дата його прийняття:

рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 26.12.2013 року № 904 “Про затвердження Порядку проведення конкурсів по визначенню орендарів цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів, нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна, яке перебуває в комунальній власності територіальної громади м. Хмельницького”.

Виконавець заходів з відстеження: управління комунального майна Хмельницької міської ради.

Цілі прийняття акта:  нормативно-правове врегулювання процедури проведення конкурсів по визначенню орендарів цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів, нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна, що перебуває в комунальній власності.

Строк виконання заходів з відстеження: з 01.12.2017 року по 08.12.2017 року.

Тип відстеження: повторне відстеження.

Метод одержання результатів відстеження: статистичний.

Способи одержання даних: дані надані конкурсною комісією з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів міської комунальної власності.

Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта: 

Якісні:

- нормативно-правове врегулювання процедури проведення конкурсів по визначенню орендарів цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів, нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна, що перебуває в комунальній власност.

- формування прозорих відносин при визначенні орендарів цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів, нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна, що перебуває в комунальній власності..

 

За даними, наданими конкурсною комісією по проведенню конкурсів по визначенню орендарів цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів, нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна, що перебуває в комунальній власності, кількісні показники становлять:

 

Кількісні показники

за 2015 рік

за 2016 рік

кількість проведених конкурсів по визначенню орендарів

9

3

кількість суб’єктів господарювання, які визначенні переможцями конкурсів

9

3

Кількість укладених договорів оренди.

7

3

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей: цілі, визначені при розробці регуляторного акта, досягнуто, але на разі відбулись зміни в законодавстві, тому зазначений Порядок потребує перегляду в частині пакету документів, які подаються заявником. Також необхідно посилити фінансову відповідальність учасників конкурсу.

Прийнятий регуляторний акт потребує перегляду.

 

           Начальник  управління                                                           М. Трещов

Посадові особи виконавчого комітету Хмельницької міської ради, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики

ПІБ Адреса
Новодон Оксана Юріївна
начальник управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 65-73-80 econom_prom@rada.khmelnytsky.com
Сахарова Наталія Євгенівна
начальник відділу розвитку промисловості та підприємництва управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 76-21-12 n_sakharova@rada.khmelnytsky.com