Звіт про періодичне відстеження результативності рішення тринадцятої сесії міської ради від 22.03.2017 року № 30 «Про впорядкування розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та тимчасових конструкцій на території міста Хм

Звіт про періодичне відстеження результативності рішення тринадцятої сесії міської ради від 22.03.2017 року № 30 «Про впорядкування розміщення  тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та тимчасових конструкцій на території міста Хмельницького»

Вид та назва регуляторного акту, відстеження результативності якого здійснюється: рішення міської ради від 22.03.2017 року №30 «Про впорядкування розміщення  тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та тимчасових конструкцій на території міста Хмельницького»

Дата прийняття: 22.03.2017 року.

Номер документа: рішення  тринадцятої  сесії  Хмельницької міської ради  № 30.

Назва виконавця заходів з періодичного  відстеження результативності регуляторного акта: управління торгівлі Хмельницької міської ради.

Цілі прийняття акта:

- впорядкування розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності в місті, а також створення комфортних умов проживання для мешканців міста:

- покращення благоустрою та збереження архітектурного вигляду міста;

- здійснення заходів щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств торгівлі,  сфери побутового обслуговування.

Строк виконання заходів із періодичного відстеження результативності регуляторного акта:  з 10.02.2020 року по 10.03.2020 року

Тип відстеження: періодичне.

Методи одержання результатів відстеження: статистичні.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних: результати відстеження регуляторного акта одержані на підставі аналізу  наявних даних дозвільного органу - управлінні  торгівлі.

Кількісні та якісні показники результативності акта:

Якісні :

Забезпечено створення ефективних умов здійснення підприємницької діяльності та прозорий механізм розміщення стаціонарних  та пересувних тимчасових споруд на території міста, надання додаткових можливостей для розвитку підприємницької діяльності в сфері торгівлі у  м. Хмельницькому, збільшення надходжень до міського бюджету.

В продовження  роботи  по впорядкуванню розміщення тимчасових споруд на території міста Хмельницького, прийнято рішення тридцять дев’ятої сесії Хмельницької міської ради від 04.03.2020 №11 «Про впорядкування розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у парках і скверах міста Хмельницького»  та рішення виконавчого комітету від 26.03.2020 №267 «Про затвердження комплексних схем розміщення тимчасових споруд та Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території парків  і скверів  міста Хмельницького».

Кількісні показники

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Кількість договорів про встановлення строкового сервітуту на розміщення стаціонарних тимчасових споруд

799

1071

618

Кількість договорів про встановлення строкового сервітуту на розміщення пересувних  тимчасових споруд

115

               105

75

Кількість договорів про встановлення строкового сервітуту на розміщення відкритих майданчиків для харчування

64

97

113

Надходження до міського бюджету за договорами строкового сервітуту,                                    тис. грн.

7471,01

9651,94

 

 

9605,29

Переобладнано до єдиного архітипу тимчасових споруд , од.

110

382

130

Перенесено з центральної частини тимчасових споруд, од.

   3

6

4

Проведено   електронних   торгів  через систему «Прозорро. Продажі», од. 

2

3

5

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей: вищевикладене свідчить, що даний регуляторний акт є ефективним, результати його дії позитивні.

На підставі відстеження результативності дії рішення тринадцятої  сесії Хмельницької міської ради від 20.03.2017 року № 30 «Про впорядкування розміщення  тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та тимчасових конструкцій на території міста Хмельницького»  можна зробити висновок, що шляхом впровадження цього регуляторного акта вдалося досягти цілей, задекларованих при його прийнятті.

  З повагою

  заступник начальника управління                                               Світлана ГАВРИЛЮК

Посадові особи виконавчого комітету Хмельницької міської ради, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики

ПІБ Адреса
Новодон Оксана Юріївна
начальник управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 65-73-80 O_Novodon@khm.gov.ua
Сахарова Наталія Євгенівна
начальник відділу розвитку промисловості та підприємництва управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 76-21-12 N_Saharova@khm.gov.ua