Звіт про періодичне відстеження результативності рішення десятої сесії Хмельницької міської ради від 12.02.2003 р. №16 «Про затвердження правил торгівлі на ринках м. Хмельницького»

Звіт про  періодичне відстеження результативності рішення десятої сесії Хмельницької міської ради від 12.02.2003 р. №16 «Про затвердження правил торгівлі на ринках м. Хмельницького»

Вид та назва регуляторного акту, результативність якого відстежується: рішення десятої сесії Хмельницької міської ради від 12.02.2003 р. № 16 «Про затвердження правил торгівлі на риках м. Хмельницького»

Назва виконавця заходів з відстеження: управління торгівлі Хмельницької міської ради.

Цілі прийняття акту:

- створення належних правових та організаційних умов для функціонування ринків;

- забезпечення комфортних умов для купівлі-продажу товарів;

- визначення загальних умов провадження торговельної діяльності на ринках, попередження правопорушень, пов’язаних із порушеннями Правил продажу продовольчих, непродовольчих товарів, Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення.

Строк виконання заходів з відстеження: з 14 березня по 23 березня 2022 року.

Тип відстеження: періодичне відстеження.

Методи одержання результатів відстеження: статистичні.

Дані та припущення на основі яких відстежувались результативність, а також способи одержання даних: результати одержані  на підставі  аналізу даних управління торгівлі, інформації державних органів, суб’єктів господарювання.

Кількісні та якісні показники результативності акта:

Якісні :

Забезпечено створення ефективних умов здійснення підприємницької діяльності  на ринках міста, регламентовано  укладання  договірних стосунків між фізичними особами-підприємцями та адміністраціями ринків, права та обов’язки сторін, надання додаткових можливостей для розвитку підприємницької діяльності в сфері торгівлі на ринках міста.

З адміністраціями ринків організовано тісну співпрацю та координація дій щодо забезпечення безперебійного функціонування ринків, зокрема вирішення питань стану  благоустрою території ринків, водовідведення, протипожежної безпеки, дотримання протиепідемічних вимог  та ряд інших питань. Особлива  увага  приділяється  питанням  реконструкції та розвитку інфраструктури ринків.

З метою зміцнення матеріально-технічної бази ринків, створення передумов для перетворення окремих з них у сучасні торговельно-сервісні комплекси, залучаються кошти суб’єктів  господарювання, які організували ринки  та утримувачів  торговельних місць, кошти міського бюджету для розвитку ринків комунальної форми власності .

Питання забезпечення надходжень до бюджету від сплати податків в повному обсязі фізичними особами - підприємцями знаходиться на  постійному контролі в Хмельницькому  управлінні  ГУ ДПС України у Хмельницькій області

За інформацією Хмельницького управління  ГУ ДПС у Хмельницькій:

Кількісні показники

Кількість фізичних осіб – підприємців, які здійснюють торгівельну діяльність на ринках міста

2019 рік

6970

2020 рік

7167

2021 рік

6338

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей: вищевикладене свідчить, що даний регуляторний акт є ефективним, результати його дії позитивні.

На підставі відстеження результативності дії рішення десятої сесії Хмельницької міської ради від 12.02.2003 р. №16 «Про внесення затвердження правил торгівлі на ринках    м. Хмельницького» можна зробити висновок, що шляхом впровадження цього регуляторного акта вдалося досягти цілей, задекларованих при його прийнятті.

Начальник управління Руслана СІДЛЕЦЬКА

Посадові особи виконавчого комітету Хмельницької міської ради, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики

ПІБ Адреса
Новодон Оксана Юріївна
начальник управління економіки
м. Хмельницький, вул. Героїв Маріуполя, 3 (0382) 65-73-80 [email protected]
Сахарова Наталія Євгенівна
начальник відділу розвитку промисловості та підприємництва управління економіки
м. Хмельницький, вул. Героїв Маріуполя, 3 (0382) 76-21-12 [email protected]