Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акту рішення двадцять восьмої сесії міської ради від 30.10.2013 року № 24 “Про внесення змін та доповнень до рішення дев’ятнадцятої сесії міської ради № 64 від 29.08.2012 р. “Про впорядкування

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акту рішення двадцять восьмої сесії міської ради від 30.10.2013 року № 24 “Про внесення змін та доповнень до рішення дев’ятнадцятої сесії міської ради № 64 від 29.08.2012 р. “Про впорядкування орендної плати за землю та втрату чинності рішень сесії міської ради”

Вид та назва регуляторного акту, результативність якого відстежується: рішення    28-ої сесії міської ради від 30.10.2013р. № 24 “Про внесення змін та доповнень до рішення дев’ятнадцятої сесії міської ради № 64 від 29.08.2012 р. “Про впорядкування орендної плати за землю та втрату чинності рішень сесії міської ради”.

Відстеження здійснено: управлінням земельних ресурсів та земельної реформи департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів

Цілі прийняття регуляторного акту:

- оптимізація розмірів орендної плати за землю у відповідність до чинного законодавства;

- доповнення переліку видів функціонального використання орендованих земельних ділянок, для яких визначається розмір орендної плати за землю;

- створення рівних умов розвитку об’єктів права оренди земельних ділянок на території міста;

- збільшення надходжень до міського бюджету при розрахунку річної орендної плати за землю;

- єдиний механізм розрахунку орендної плати за землю на території м. Хмельницького.

Строк виконання заходів з відстеження: з 23.11.2020 року по 12.12.2020 року.

Тип відстеження: періодичне.

Методи одержання результатів відстеження: статистичний.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, способи одержання даних: для відстеження результативності регуляторного акту здійснювався аналіз даних відділу оренди та продажу землі управління земельних ресурсів та земельної реформи і державної податкової інспекції м. Хмельницького щодо нарахування річної орендної плати та надходжень коштів по орендній платі за землю у 2017-2019 р.

Кількісні та якісні значення показників: з моменту набрання чинності регуляторного акту застосовуються розміри орендної плати за землю, які встановлені даним регуляторним актом.

Управлінням земельних ресурсів та земельної реформи з дня дії регуляторного акту проводиться постійна робота по приведенню розмірів орендної плати за землю по раніше укладеним договорам оренди землі у відповідність до розмірів орендної плати за землю встановлених Податковим Кодексом України та цього регуляторного акту.

Всі суб'єкти, на яких розповсюджується дія регуляторного акту, проінформовані про його прийняття шляхом опублікування регуляторного акту на веб-сайті Хмельницької міської ради та в газеті “Проскурів”. На виконання даного рішення за період відстеження даного регуляторного акту здійснено розрахунок орендної плати за землю дванадцятьом юридичним особам із застосуванням 12 відсотків від нормативної грошової оцінки.

Надходження коштів до бюджету від сплати орендної плати за земельні ділянки із застосуванням 12 відсотків від нормативної грошової оцінки

Показник

2017 рік

2018 рік

2019 рік

1

Кількість укладених договорів оренди, од

6

5

1

2

Орендна плата згідно договору оренди, грн

568010,84

150930,36

19 785,51

3

Орендна плата із застосуванням 12% від нормативної грошової оцінки, грн.

1205207,52

334271,40

34 226,04

4

Сума коштів, що надійшла до міського бюджету із застосуванням 12% від нормативної грошової оцінки, грн.

637196,68

183341,04

14440,53

    Оцінка реалізації регуляторного акту: рішення міської ради від 30.10.2013 року № 24 “Про внесення змін та доповнень до рішення дев’ятнадцятої сесії міської ради № 64 від 29.08.2012 р. “Про впорядкування орендної плати за землю та втрату чинності рішень сесії міської ради”, яке є нормативно-правовим документом локальної дії, повністю відповідає чинному законодавству України та забезпечує порядок сплати орендної плати за землю на території м. Хмельницького.

     Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що порядок нарахування орендної плати за землю у м. Хмельницькому приводить до збільшення надходжень до бюджету міста від оренди земельних ділянок, створює рівні умови для орендарів, та дає можливість точно і вчасно провести обрахунок орендної плати за землю.

 

 

В.о. начальника управління земельних                                Людмила МАТВЕЄВА

ресурсів та земельної реформи

 

Посадові особи виконавчого комітету Хмельницької міської ради, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики

ПІБ Адреса
Новодон Оксана Юріївна
начальник управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 65-73-80 O_Novodon@khm.gov.ua
Сахарова Наталія Євгенівна
начальник відділу розвитку промисловості та підприємництва управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 76-21-12 N_Saharova@khm.gov.ua