Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта Рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 26.12.2013 року № 905 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта Рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 26.12.2013 року № 905 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів міської комунальної власності (крім земельних ділянок)».

Вид та назва регуляторного акта, номер та дата його прийняття:

Рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 26.12.2013 року № 905 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів міської комунальної власності (крім земельних ділянок)».

Виконавець заходів з відстеження: управління комунального майна Хмельницької міської ради.

Цілі прийняття акта:  приведення діючих положень, що регулюють відносини в сфері відбору суб’єктів оціночної діяльності, у відповідність до вимог чинного законодавства з метою оперативного вирішення питань щодо продажу майна комунальної власності територіальної громади міста, щодо передачі майна комунальної власності в оренду; встановлення чіткого механізму відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення оцінки об’єктів комунальної власності.

Строк виконання заходів з відстеження: з 07.12.2020 року по 15.12.2020 року.

Тип відстеження: періодичне відстеження.

Метод одержання результатів відстеження: статистичний.

Способи одержання даних: дані надані конкурсною комісією з відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів міської комунальної власності.

Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта: 

Якісні:

- нормативно-правове врегулювання відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів міської комунальної власності (крім земельних ділянок);

- формування прозорих відносин при здійсненні відбору суб’єктів оціночної діяльності (відбір суб’єктів оціночної діяльності на конкурентних засадах).

За даними, наданими конкурсною комісією по проведенню конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів міської комунальної власності (крім земельних ділянок), кількісні показники становлять:

Кількісні показники

за 2017 рік

за 2018 рік

За 2019 рік

кількість проведених конкурсів з відбору суб’єктів оціночної діяльності

24

26

21

кількість суб’єктів оціночної діяльності, відібраних на конкурсних засадах

225

237

254

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей: цілі, визначені при розробці регуляторного акта, досягнуто.

Прийняття регуляторного акта забезпечило приведення положень, що регулюють відносини в сфері незалежної оцінки об’єктів міської комунальної власності, у відповідність до вимог Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 року № 1891; забезпечено незалежний, конкурентний відбір суб’єктів оціночної діяльності з найкращими для територіальної громади міста умовами проведення оцінки; сформовано прозорі відносини при здійсненні відбору суб’єктів оціночної діяльності (чітко визначено процедуру конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності, вимоги до претендентів на участь у конкурсі, пакет конкурсної документації, критерії відбору суб’єктів оціночної діяльності).

 

           В.о. начальника  управління                                                           В. Кшемінська

Посадові особи виконавчого комітету Хмельницької міської ради, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики

ПІБ Адреса
Новодон Оксана Юріївна
начальник управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 65-73-80 O_Novodon@khm.gov.ua
Сахарова Наталія Євгенівна
начальник відділу розвитку промисловості та підприємництва управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 76-21-12 N_Saharova@khm.gov.ua