Рішення виконавчого комітету

від 27.06.2019 № 539 "Про підведення підсумків фінансово-господарської діяльності бюджетних установ міста Хмельницького за 2018 рік"

Файл Завантажити (135.35 КБ)

Україна
Хмельницька міська рада
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ
від 27.06.2019 № 539

Про підведення підсумків фінансово-господарської діяльності бюджетних установ міста Хмельницького за 2018 рік

 

 

            Заслухавши інформацію заступника міського голови Мельник Г.Л. щодо результатів фінансово-господарської діяльності бюджетних установ міста за 2018 рік, виконавчий комітет міської ради відзначає наступне.

 

Галузь «Освіта»

На утримання діючої мережі установ освіти у 2018 році спрямовано 1 038 809,9 тис. грн., у порівнянні з 2017 роком видатки на галузь збільшились на 179 012,3 тис. грн. або 20,8%.

Обсяг видатків загального фонду бюджету становить 896 050,8 тис. грн., що у порівнянні з 2017 роком більше на 159 502,0 тис. грн. або на 21,7%.

Обсяг видатків спеціального фонду бюджету становив 145 041,8 тис. грн., що у порівнянні з 2017 роком більше на 21 793,0 тис. грн. або на 17,7%, в тому числі кошти отримані як плата за послуги – 91 044,3 тис. грн, благодійні внески – 3 206,9 тис. грн, видатки бюджету розвитку – 50 790,6 тис. гривень.

У видатках загального фонду за 2018 рік по галузі значну питому вагу складають видатки на оплату праці – 78,3%, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 9,7%, видатки на харчування – 5,8%, інші видатки – 6,2%.

Обсяг видатків на оплату праці у 2018 році в сумі 701 760,5 тис. грн збільшився на 22,8%, що дало змогу:

  • підвищити посадові оклади педагогічним працівникам, які фінансуються за рахунок освітньої субвенції на 10% починаючи з 1 січня 2018 року;
  • виплатити надбавку за престижність праці педагогічним працівникам, що утримуються  за рахунок коштів міського бюджету до 30%;
  • матеріальну допомогу на оздоровлення в сумі 19 023,5 тис. грн. (з нарахуваннями);
  • грошову винагороду за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків за 2018 рік (100% від посадового окладу) – 17 081,4 тис. грн;
  • матеріальну допомогу на оздоровлення технічному персоналу закладів в сумі 5 730,0 тис. грн (з нарахуваннями).

 

Мережа закладів загальної середньої освіти складала 35 установ. Так, у 2017 році кількість учнів в місті налічувала 30 838 осіб, у 2018 році – 32 555 осіб, що на 1 717 учнів більше. Всього з 1 вересня 2018 року кількість класів закладів загальної середньої освіти зросла на 31 клас  і становила 1 102 класи.

Наповнюваність класів у закладах загальної середньої освіти в 2018 році збільшилась з 28,8 учнів (1 071 класів) до 29,5 учнів (1 102 класи), тобто зросла на 0,7 одиниць.

Низький показник наповнюваності класів (нижчий середнього показника по галузі 29,5) склався у НВО № 23 (21,5), ЗОШ № 13 (24,3), ЗОШ № 20 (25,6), СЗОШ № 19 (25,8), Ліцей №15 (25,8).

Вартість утримання 1-го учня у 2018 році (без урахування видатків на проведення ремонтних робіт) в середньому по закладах загальної середньої освіти склала 14 750,1 грн.

Найдорожчий учень залишився в таких закладах: НВО № 23 (21,2 тис. грн), СЗОШ № 8 (20,4 тис. грн), СЗОШ № 19 (17,7 тис. грн), НВК № 31 (17,8 тис. грн.), СЗОШ № 6 (17,2 тис. грн), ЗОШ № 20 (17,1 тис. грн), Гімназія № 1 (16,2 тис. гривень). Тобто, не враховано пропозиції, які були надані на минулорічних балансових комісіях, щодо вжиття заходів з метою зменшення вартості учня.

Найменша вартість утримання 1-го учня  досягнута в таких закладах як НВО № 28 (12,0 тис. грн), ЗОШ № 25 (12,7 тис. грн), НВО № 5 (13,3 тис. грн), НВК № 4 (13,4 тис. грн), НВК № 6 (13,4 тис. гривень).

Найбільше навантаження педагогічними годинами учнів допущено в таких школах як СЗОШ № 1, СЗОШ № 6, Ліцей № 17, СЗОШ № 25, СЗОШ № 32, СЗОШ № 33. Унормоване навантаження на 1 учня в ЗОШ № 24, НВК № 9, ЗОШ № 18, НВО № 28, Гімназії № 2.

За результатами аналізу кількість годин замін, проведених керівниками навчальних закладів, значно скоротилася в порівнянні до 2017 року, із 35 закладів 16 не проводили заміни адміністрацією – НВК № 2, ЗОШ № 7, НВК № 10, Гімназія № 1, Гімназія № 2, СЗОШ № 12, ЗОШ № 14, ЗОШ № 20, ЗОШ № 21, НВК № 7, НВО № 28, ЗОШ № 30, НВК № 31, НВО № 1, ЗОШ № 4, ЗОШ № 13, а отже підвищили якість управлінської діяльності закладу.

Однак в 2018 році 19 закладів, не виконуючи доручень балансової комісії 2017 року, практикують здійснення замін адмінперсоналом, в тому числі:  найбільшу кількість годин заміни у 2018 році здійснено у Колегіумі – 394 год,  НВК № 4 – 263 год, ЗОШ № 27 – 167 год,  СЗОШ № 29 – 164 год, СЗОШ № 1 – 155 год.

 

Видатки на оплату спожитих енергоносіїв в 2018 році обраховано в сумі 91 252,8 тис. гривень. Протягом року проведено ряд енергоефективних заходів, що зумовило економію споживання як у фактичних обсягах так і в грошовому виразі, що становить 5 970,4 тис. грн, в тому числі: теплопостання – 4 033,6 тис. грн, водопостачання – 533,2 тис. грн, електроенергія – 1 344,0 тис. грн, природний газ – 59,6 тис. гривень.

Надходження коштів до спеціального фонду в 2018 році порівняно з 2017 роком зросли на 4 041,5 тис. грн (12,5 %). Надходження від надання послуг по харчуванню збільшились на 3 050,7 тис. грн (18,0 %); від інших видів надходжень – на 990,8 тис. грн (6,5 %). Найбільше зросли надходження до спеціального фонду в НВО № 28, ЗОШ № 18, НВО № 1, НВК № 31, ЗОШ № 30, НВК № 7, НВК № 4; зменшились надходження – в СЗОШ № 8, Колегіумі, ЗОШ № 22, Ліцеї № 17, ЗОШ № 14, НВК № 9.

Надходження від реалізації продукції буфетів шкільних їдалень в 2018 році склали 5 825,8 тис. грн, що на 183,7 тис. грн (3,3 %) більше, ніж у 2017 році. Найбільше зросли надходження в таких закладах як НВК № 6, ТБЛ, ЗОШ № 29, НВО № 28, НВО № 5; зменшились в ЗОШ № 12, ЗОШ № 27, ліцеї № 15, ЗОШ № 20, СЗОШ № 8.

В 2018 році, враховуючи звернення від керівників та потреби у створенні груп подовженого дня, було введено додатково 62 ставки вихователів ГПД, що в свою чергу дало можливість створити 166 груп на безкоштовній основі. На їх утримання додатково з міського бюджету було виділено 6 531,6 тис. гривень. Кількість учнів, що відвідує безкоштовні ГПД налічує 5 122.

Проте, проведений системний моніторинг  відвідування учнями ГПД показав, що відсоток цього показника коливається від 14 % до 83 %, після 16-ї години в деяких групах учні взагалі відсутні. У закладах, у яких кількість груп найбільша, відвідування найгірше. Фактично відвідування коливається від 4 до 21 учня, що свідчить про неналежну роботу адміністрації і необґрунтовані фінансові витрати (вартість утримання 1-ї ГПД в місяць коштує бюджету 9 623 гривні). Так, найбільша кількість створених ГПД в таких школах як СЗОШ № 6, CЗОШ № 8, НВК № 9, ЗОШ № 14, Колегіум, Ліцей № 17, ЗОШ № 22, НВО № 23, НВО № 1, НВК № 31, що і вплинуло на зменшення доходів до спеціального фонду.

У рамках Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на забезпечення якісної, сучасної та доступної освіти спрямовано 12,9 млн. грн., в т. ч: на придбання парт 5,2 млн. грн, на придбання комп’ютерного обладнання та інтерактивних дошок 5,0 млн. грн, на закупівлю дидактичного матеріалу передбачено 2,7 млн. гривень.

У квітні 2019 року серед 969 учнів 11-х класів 31 закладу загальної середньої освіти проведено опитування щодо комфортного навчання в закладі. Учні відповіли, що атмосфера в закладах освіти є комфортною. У десятку найкомфортніших увійшли: ЗОШ № 25, ЗОШ № 13, НВК № 10, Гімназія № 1, Гімназія № 2, ТБЛ, ЗОШ № 24, НВК № 2, Ліцей № 17, Ліцей № 15.

На думку випускників, рівень викладання у школах є достатнім, ставлення вчителів, загалом доброзичливе та вимогливе. Одинадцятикласники відповіли, що школа частково надала їм компетентності для подальшого самостійного життя. Лідерами серед закладів загальної середньої освіти міста стали: НВО № 23, ЗОШ № 13, СЗОШ № 19, Колегіум, СЗОШ № 29. 

 

Видатки загального фонду бюджету на харчування у 2018 році склали 51 713,6 тис. грн, що на 19,6% більше видатків 2017 року (43 221,9 тис.грн).

В закладах освіти міста постійно проводився моніторинг стану організації харчування, який свідчить що ситуація у цьому напрямку покращується. Однак, в окремих закладах освіти встановлені недоліки щодо якості харчування, обліку надходження і використання продуктів харчування (СЗОШ № 1, ЗОШ № 14, ЗОШ № 18; ЗОШ № 20, ЗОШ № 30, НВК № 2, НВО № 5, НВО № 23, НВО № 28, Ліцей № 17, ДНЗ №№ 21, 23, 25, 30, 38, 39, 49, 54). В цілому по галузі освіти потребує активізації робота щодо покращення якості харчування дітей шляхом введення додаткових продуктів, які містять багато вітамінів, перегляду складу меню з подальшим розробленням реального перспективного меню, виходячи з наявного фінансового ресурсу та реальних потреб закладів.

 

У 2018 році у місті функціонувало 44 дошкільних навчальних заклади міської комунальної власності, з них 40 дошкільних закладів та  3 – у складі НВО (НВО № 1, НВО № 23, НВК № 31); 1 – при СЗОШ № 33.

Станом на 1 січня 2018 року по мережі закладів дошкільної освіти було 12 292 дитини. Станом на 1 січня 2019 року по мережі закладів дошкільної освіти 13 129 дітей, що на 837 дітей більше ніж у попередньому році. Всього працює 422 групи.

У 2019 році заплановано прийняти у комунальну власність відомчий ДНЗ № 55 «Сонечко» (м-н Дубове, 4 групи, 75 вихованців) та відкриття нового дошкільного навчального закладу № 9 «Кобзарик» у мікрорайоні Озерна, що розрахований на 215 місць. Таким чином, черга в мікрорайоні Озерна буде максимально розвантажена.

У зв’язку з відкриттям у 2018 році 32 інклюзивних груп було введено 25,0 штатних одиниць посади асистента вихователя, 4 штатні одиниці посади вчителя-логопеда, 4 штатні одиниці посади вчителя-дефектолога, 5,5 штатних одиниць посади психолога для обслуговування дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних групах.

Департаментом освіти та науки проведено ряд заходів з оптимізації штатних одиниць, а саме: винесено деякі посади на вакансії, враховуючи відсоток фактичного відвідування дітей (кухарі, підсобні робітники прибиральники службових приміщень, машиністи із ремонту та прання білизни і спецодягу, каштеляни).

За підсумками проведення балансових комісій прийнято рішення, щодо подальшого приведення     штатних     розписів   до    оптимальної    кількості   обслуговуючого персоналу відповідно до фактичного відвідування дітей, що дасть можливість оптимально використовувати фінансовий ресурс.

Витрати на 1 дитину в середньому по дошкільних закладах (без поточного ремонту) та фактичному відвідуванні дітей склали 32,4 тис. гривень.

Найвища вартість утримання 1-ї дитини в таких закладах: ДНЗ № 3 (34,8 тис. грн), ДНЗ № 6 (34,6 тис. грн), ДНЗ № 8 (44,9 тис. грн), ДНЗ № 11 (36,7 тис. грн), ДНЗ № 25 (43,7 тис. грн), ДНЗ № 30 (40,7 тис. грн), ДНЗ № 33 (34,5 тис. грн), ДНЗ №34 (37,4 тис. грн), ДНЗ №43 (35,8 тис. грн), ДНЗ №45 (37,9 тис. грн), ДНЗ № 46 (34,7 тис. грн), ДНЗ № 52 (35,0 тис. грн), ДНЗ № 54 (34,7 тис. грн). Тобто, керівництвом цих закладів не було враховано пропозиції  минулорічних балансових комісій, щодо зменшення вартості утримання дитини та збільшення відсотка відвідування.

Найнижча вартість склалась в ДНЗ № 1 (29,2 тис. грн), ДНЗ    № 5 (28,6 тис. грн), ДНЗ № 15 (29,4 тис. грн), ДНЗ № 20 (31,1 тис. грн), ДНЗ № 29 (26,4 тис. грн), ДНЗ № 36 (27,2 тис. грн), ДНЗ № 37 (28,7 тис. грн), де вартість утримання 1-го вихованця найменша.

Надходження коштів до спеціального фонду в 2018 році порівняно з 2017 роком зросли на 6 739,2 тис. грн (26,1 %). Надходження від надання послуг по батьківській платі за харчування збільшились на 4 796,3 тис. грн (33,2 %); від інших видів надходжень – на 1 942,9 тис. грн (17,1 %). Найбільше зросли надходження до спеціального фонду в ДНЗ № 5, 26, 45, 36, 35, 29, 23, 48.

Надходження коштів від разової оренди (надання фото-, відео- послуг, ляльковий театр, планетарій та ін.) в 2018 році порівняно з 2017 роком зросли на 44,4 тис. грн (в 2,4 рази). Продовжувалась робота по відображенню надходжень від проведення разових заходів у вигляді благодійної допомоги. Так, у 2018 році надійшла благодійна допомога у розмірі 225,6 тис. грн (в грошовій формі –77,7 тис. грн, у негрошовій формі – 147,9 тис. гривень).

 

Кількість учнів у позашкільних закладах станом на 1 вересня 2018 року становила 3 782 осіб. На забезпечення діяльності закладів позашкільної освіти в 2018 році залучено 38,8 млн. грн, що становить 3,7% від загального обсягу видатків на галузь, в тому числі заробітна плата з нарахуваннями працівникам – 22,7 млн. гривень.

В літній період в таборі «Чайка» оздоровлено 910 дітей, в тому числі за рахунок бюджетних коштів 350 дітей; 45 дітей в наметовому містечку «Мандрівник» центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді та 50 дітей в літньому таборі «Прибузька республіка» Палацу творчості.

Однак, потребує активізації робота установ позашкільної освіти щодо забезпечення надходжень на спеціальний рахунок, які у 2018 році склали лише 5,4 млн. грн, в т. ч.: від надання платних послуг – 5,0 млн. грн; від отримання благодійних внесків – 0,4 млн. гривень. Зокрема, низькою залишається сума надходжень до спеціального фонду по Палацу творчості, зменшили надходження ДЮЦ, Центр туризму, Міжшкільний НВК, благодійні внески відсутні в ДЮЦ, таборі «Чайка» та Центрі туризму.

Проведеним моніторингом окремих питань стану організації роботи Палацу творчості встановлено, що в закладі на низькому рівні здійснюється контроль за станом дотримання трудової дисципліни та фактичним відвідуванням учнями гуртків.

У м. Хмельницькому функціонує 6 закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Міський бюджет у 2018 році забезпечив основну частину видатків по фінансуванню закладів професійно-технічної освіти, що склало 78 505,4 тис. грн (82,6%), кошти освітньої субвенції з державного бюджету становили лише 10 538,0 тис. грн (11,1%), дотація з державного бюджету – 5 995,1 тис. грн (6,3 відсотки).

Однак, результати діяльності закладів професійно-технічної освіти у 2018 році свідчать про низький рівень організації роботи та наявність значних резервів для її покращення.

Зокрема, вкрай низьким залишається відсоток завантаженості закладів професійно-технічної освіти, який становить лише 68,1 відсотка.

Малим є контингент учнів, що навчаються за професіями загальнодержавного значення за державним замовленням, що складає лише 558 осіб (17,9% від загальної кількості учнів).

Високою залишається вартість навчання одного учня, яка становила 30,6 тис. грн, найвищий показник у ВПУ № 25 – 36,2 тис. грн, у Хмельницькому професійному ліцеї електроніки – 32,8 тис. гривень.

У 2018 році стипендіальний фонд склав 15 199,6 тис. грн., що дало змогу забезпечити стипендіями учнів на рівні 83 відсотки. Однак, ВПУ № 4 та ВПУ № 11 не виконали рекомендації Департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації щодо проведення виплати стипендій рейтингово з середнім балом не нижче 6,5 балів.

Потребує активізації робота закладів професійно-технічної освіти щодо забезпечення надходжень на спеціальний рахунок, які склали 8 090,9 тис. грн, в т.ч. від виробничої практики, які становили лише 1 501,9 тис. гривень.

Найгірша ситуація за підсумками 2018 року спостерігається у Хмельницькому професійному ліцеї електроніки, у якому є незадовільною наповнюваність закладу (59%), не оптимізовано штатний розпис відповідно до реальної потреби, повністю відсутні учні за державним замовленням, не проводилась робота щодо ліцензування професій, актуальних на ринку праці, неефективно використовуються навчально-виробничі площі закладу, найнижчими є суми надходжень на спеціальний рахунок (114,5 тис. грн), в т.ч. від виробничої практики (41,1 тис. гривень).

Враховуючи викладене, наразі є актуальним питання щодо оптимізації існуючої мережі професійно-технічних закладів шляхом приєднання Хмельницького професійного ліцею електроніки до ВПУ № 11. Зокрема, необхідність об’єднання вказаних закладів обумовлена тим, що навчання у них проводиться за однаковим напрямком підготовки робітничих кадрів (загальні професії електротехнічного виробництва), зручним територіальним розташуванням закладів, наявністю гуртожитку, що надасть змогу забезпечити проживання більшої кількості учнів. Комплексне використання наявної навчально-виробничої бази двох закладів дасть змогу забезпечити максимальну ефективність їх функціонування, оптимальне використання фінансового ресурсу та підготовку фахівців за актуальними на ринку праці професіями. Крім того, оптимізація посад адміністративно-обслуговуючого персоналу Хмельницького професійного ліцею електроніки забезпечить щорічну економію бюджетних коштів у сумі 1,5 млн. гривень та зменшення вартості навчання одного учня на 22 відсотки.

 

Галузь «Охорона здоров’я»

У 2018 році в закладах охорони здоров’я міста Хмельницького впроваджено І етап реформи первинної медичної допомоги шляхом створення двох центрів первинної медико-санітарної допомоги (далі – центри ПМСД). В червні місяці 2018 року міські центри ПМСД одні із перших в області підписали договори з Національною службою здоров’я України про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій і з 01.07.2018 року отримують фінансування з державного бюджету за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення. На 01.01.2019 року підписано понад 195 тисяч декларацій з лікарями, які надають первинну медичну допомогу.

Не виконано пропозиції, які були надані на минулорічних балансових комісіях, щодо оптимізації адміністративно-господарського персоналу в закладах. Так, кількість іншого персоналу по поліклініках міста залишилась на рівні 2017 року та склала 114 штатних посад, в т.ч.: працівники бухгалтерсько-економічної служби – 18 ст., інспектори з кадрів – 3,5 ст., інженерів – 5 ст., робітників з обслуговування (завідувачі господарством, електромонтери, сантехніки, підсобники, техніки) – 17,5 ст. та інші, що складає 17,9% від всіх фактично зайнятих посад поліклінічних закладів, а це 9,0 млн. грн. видатків на заробітну плату на рік.

Зазначена робота проведена у 2019 році, враховуючи ІІ етап реформування, яким в грудні 2018 року в галузі розпочата реорганізація закладів галузі шляхом перетворення в комунальні підприємства Хмельницької міської дитячої лікарні та об’єднаної стоматологічної поліклініки, злиття міських поліклінік та КЗ «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» в комунальне підприємство «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр».

Обсяг видатків по галузі «Охорона здоров’я» за 2018 рік по загальному фонду склав 358,0 млн. грн., що на 44,3 млн. грн. або 14,1% більше ніж у 2017 році. Але закладами не в повному обсязі були освоєні бюджетні кошти: полікліничними закладами – 724,0 тис.грн., центрами первинної допомоги – 609,7 тис.грн., дитячою лікарнею – 313,3 тис. грн.

Витрати на одного мешканця міста у 2018 році становили 1 340,8 грн., що на 15,6% більше ніж у 2017 році.

На придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів спрямовано 33,6 млн. грн., що на 1,2 млн. грн. або на 3,7% більше ніж у 2017 році. Відсоток освоєння склав 98,0% до планових річних призначень. Перехідний залишок коштів склав 1,6 млн. гривень.

В 2018 р. вперше започатковано та впроваджено в практику безкоштовне медикаментозне забезпечення фізіологічних пологів та операцій кесарського розтину в Хмельницькому міському перинатальному центрі, на що додатково з міського бюджету виділено 1,0 млн. грн.

Для забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів окремим групам населення та за певними категоріями захворювань у 2018 рік спрямовано 26,2 млн.грн., що на 12,1 млн.грн. більше ніж у 2017 році.

За рахунок коштів міського бюджету в 2018 році розпочато безкоштовне обстеження методом комп’ютерної томографії пацієнтів з окремими захворюваннями та станами, яким скористалося 160 пацієнтів.

Видатки на харчування на один ліжко-день по стаціонарних закладах зросли на 16% в порівнянні з минулим роком та склали 16,24 грн.

Загальна потужність стаціонарних лікувальних закладів міста в 2018 році склала 1260 ліжок, відповідно забезпеченість населення ліжками складає 47,2 на 10 тисяч населення.

За 2018 рік показник рівня госпіталізації у цілодобові стаціонари склав 15,2 на 100 жителів, що майже на рівні 2017 року, а показник зайнятості ліжка зменшився з 327,9 днів до 323,5 днів. По перинатальному центру зайнятість ліжка в 2018 році становила 312,1 днів.

Касові видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 20,5 млн. грн. Не дивлячись на загальну економію споживання енергоносіїв по галузі, в окремих закладах значно зросли обсяги споживання в натуральних показниках. Найбільший ріст споживання тепла становив: в поліклініці №3 – в 2 рази, поліклініці №4 – 34,5%, дитячій лікарні – 33%; гарячої води: в перинатальному центрі – 16,8%.

У 2018 році з бюджету розвитку міста на галузь «Охорона здоров’я» було виділено 27,1 млн. грн., що на 8,8 млн. грн. більше ніж у 2017 році. Кошти було спрямовано на закупівлю обладнання, виробів медичного призначення та проведення капітальних ремонтів, що дозволило суттєво покращити матеріально-технічну базу лікувальних закладів. Разом з цим, є проблеми із дотриманням виконавцями робіт термінів проведення капітальних ремонтів.

 

 

Галузь «Культура та мистецтво»

По галузі «Культура» в 2018 році в місті функціонували 7 шкіл естетичного виховання, 4 клубних закладів, 15 бібліотек централізованої бібліотечної системи, 2 музеї, 2 муніципальних колективи та моно-театр «Кут».

Видатки по загальному фонду на утримання закладів культури та проведення культурно-мистецьких заходів за 2018 рік склали 72,7 млн. грн. і збільшились в порівнянні з минулим роком на 14,8 млн. грн. або 25,6%. На заробітну плату працівників галузі в 2018 році спрямовано 61,9 млн. грн., що на 11,8 млн. грн. або 23,6% більше в порівнянні з минулим роком.

У 2018 році надходження від надання платних послуг, господарської діяльності та оренди приміщення закладами культури становили 5,9 млн. грн., що на 1,3 млн. грн. або 28,3% більше,   ніж    в  2017 році,   але по   міському будинку культури   надходження   зменшились на 22,3%, дитячій музичній школі №1 – 22,5%, музеї-студії фотомистецтва – 8,9% та академічному муніципальному камерному хору – 41,4%.

Протягом 2018 року в школах естетичного виховання навчалося 4 376 учнів, в т. ч. в бюджетних групах 2 865 учнів та на умовах самоокупності – 1 426 учнів. В порівнянні з 2017 роком контингент учнів збільшився на 85 чоловіка в групах на умовах самоокупності або на 6% (при цьому, в дитячій музичній школі №1 контингент учнів зменшився на 21 дитину, а в дитячій музичній школі №3, школі іконопису «Нікош» та дитячій школі мистецтв «Райдуга» кількість учнів залишилась незмінною).

Витрати на одного учня шкіл естетичного виховання за 2018 рік склали в середньому 14 149,5 грн., що на 2 615,7 грн. або 22,7% більше ніж в 2017 році.

При цьому, найвищі витрати на одного учня в бюджетних класах в 2018 році склались по музичній школі №1 – 19 037 грн., музичній школі №2 – 17 547,6 грн., по дитячій школі мистецтв – 16 393,88 грн. та музичній школі №3 – 16 512,6 грн., а найменші витрати в дитячій школі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва – 6 545,32 грн.

Моніторинг споживання енергоносіїв в закладах культури показав збільшення їх використання, а саме:

- електроенергії: в школі іконопису «Нікош» – на 60%;

- води: в школі іконопису «Нікош» – на 11%, дитячій школі мистецтв (філія школи) – на 30%, дитячій музичній школі №2 – на 9%.

Видатки бюджету розвитку за 2018 рік по галузі склали 6,6 млн. грн., в т. ч: продовжено роботи перехідних об’єктів з реконструкції існуючої будівлі краєзнавчого музею під музейний комплекс історії та культури по вул. Свободи, 22, по капітальному ремонту клубу Книжківці по вул. Карбишева, 1 та реконструкцію існуючих та добудові гурткових приміщень Хмельницького міського будинку культури та проведено капітальний ремонт філії-бібліотеки №6 та покрівлі дитячої школи мистецтв, тощо.

 

Галузь «Фізична культура та молодіжна політика»

На утримання установ галузі в 2018 році, а також на проведення спортивних та молодіжних заходів, спрямовано з міського бюджету 40,5 млн. грн., що на 11,1 млн. грн. більше, ніж у 2017 році.

По галузі «Фізична культура та молодіжна політика» в 2018 році в місті функціонували дитячо-юнацькі спортивні школи №1, 2, 3, дитячо-юнацькі спортивні школи Хмельницької обласної організації ФСТ "Україна" («Авангард», «Буревісник» та «Спартак»), Центр по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання, Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, КУ «Молодіжний центр», спортивно-культурний центр "Плоскирів", на утримання яких спрямовано 27,2 млн. грн. або 67,2% всіх видатків галузі.

В 2018 році в дитячо-юнацьких спортивних школах займалося 1861 вихованців у відділеннях з 16 видів спорту. Кількість вихованців шкіл зменшилась на 32 чол. в порівнянні з 2017 роком (в ДЮСШ №2 зменшилась кількість дітей на 48 чол.).

Проте, вартість витрат на одного вихованця в дитячо-юнацьких спортивних школах збільшилась в порівнянні з 2017 роком: в ДЮСШ №1 – на 33% і склала 6,8 тис. грн., ДЮСШ №2 – на 30,2% та склала 11,2 тис. грн., ДЮСШ №3 – на 26,3% та склала 9,6 тис. грн.

Середній відсоток відвідування дітьми гуртків спортивних шкіл склав 72%, по підліткових клубах центру по роботі з дітьми та підлітками – 78%, що свідчить про неналежну роботу адміністрації і необґрунтовані фінансові витрати.

Також, слід зазначити, невиконання доручення попередньої балансової комісії в частині оптимізації адміністративно-обслуговуючого персоналу. Їх кількість складає 104 особи або 60,5% до загальної кількості працівників (172 особи), з яких 10 працює на 1,5 ставки, 22 – на 1,25 ставки, 4 – на 0,75 ставки, та 5 – на 0,5 ставки.

Хмельницьким міським Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді надано 1610 соціальних послуг сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, що в порівнянні з 2017 роком збільшилося на 207 одиниць. Крім того, збільшилась кількість сімей, які    перебували    під    соціальним  супроводом  на 16  сімей  (2017 рік – 116, 2018 рік -132),

кількість охоплених людей за новим напрямком роботи «Година з психологом» збільшилось на 714 чол. (2017 рік – 108, 2018 рік – 822).

Капітальні видатки за рахунок коштів бюджету розвитку склали в сумі 6,1 млн., з них:  використано на завершення будівництва двох міні-футбольних майданчиків ДЮСШ №1; будівництво міні-футбольного поля та двох баскетбольних майданчиків з тенісними кортами на території СКЦ "Плоскирів", проведення капітального ремонту в приміщенні підліткового клубу «Романтик», туалету та коридору міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, початок будівництва нежитлового приміщення з влаштуванням зовнішніх мереж та футбольного і тренажерного майданчиків на водно-спортивній станції, тощо.

 

З метою підвищення ефективності використання та економії бюджетних коштів, покращення показників фінансово-господарської діяльності бюджетних установ м. Хмельницького, керуючись законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Інформацію про підведення підсумків фінансово-господарської діяльності бюджетних установ м. Хмельницького взяти до відома.

 

2. Департаменту освіти та науки (Корнієцька Л.В.):

  1.  

2.1. до 01.09.2020 року завершити роботу щодо переоформлення установчих документів закладів освіти з метою приведення їх у відповідність до вимог Закону України «Про освіту» в частині створення закладів І – ІІІ, ІІ-ІІІ ступенів (ліцеї, гімназії).

2.2. вжити заходів щодо проведення навчання учнів в загальноосвітніх навчальних закладах в одну зміну (НВК № 10, Колегіум, СЗОШ № 29);

2.3. припинити практику замін уроків адміністрацією закладів освіти, забезпечити ефективне використання робочого часу з метою виконання посадових обов’язків та функцій, покладених на адміністрацію закладів (Колегіум, НВК № 4, ЗОШ № 27, СЗОШ № 29, СЗОШ № 1);

2.4. продовжити роботу щодо зменшення кількості працюючих на неповну ставку шляхом прозорого перерозподілу педагогічного навантаження; переглянути гранично допустиме тижневе навантаження (НВК № 2, НВК № 10 НВК № 4, НВО № 28, ЗОШ № 18);

2.5. забезпечити оптимальну кількість бюджетних груп продовженого дня та відповідну їх наповнюваність (НВК№ 31, СЗОШ № 8, НВО № 23, Колегіум, ЗОШ № 22, Ліцей № 17, НВК № 9);

2.6. до 01.09.2019 року забезпечити виконання доручень щодо оптимізації посад працівників установ, наданих балансовою комісією за результатами розгляду підсумків діяльності у 2018 році.

2.7. рекомендувати виплату грошової винагороди за сумлінну працю проводити з обов’язковим врахуванням персональних рейтингових показників педагогічних працівників, передбачених положеннями про заклади освіти;

2.8. забезпечити повноту обліку надходжень до спеціального фонду від надання додаткових освітніх послуг, одноразової оренди та харчування;

2.9. посилити контроль за відпрацюванням годин індивідуального навчання, факультативів та гуртків;

2.10. забезпечити максимальне охоплення дошкільною освітою дітей з метою ліквідації до 01.01.2020 черги до дошкільних навчальних закладів;

2.11. покращити якість харчування, з метою зменшення відходів; урізноманітнити меню шляхом введення в раціон меду, горіхів, сухофруктів, овочів, ягід та фруктів; посилити контроль за якістю продукції, що поставляється в заклади; контролювати санітарно-гігієнічний стан харчоблоків; забезпечити належний облік продуктів харчування комірниками та бухгалтерами; посилити контроль за повнотою оприбуткування готівки від реалізації продукції в буфетах (СЗОШ № 1, ЗОШ № 14, ЗОШ №18; ЗОШ № 20, ЗОШ № 30, НВК № 2, НВО № 5, НВО № 23, НВО № 28, ліцей № 17, ДНЗ №№21, 23, 25, 30, 38, 39, 49, 54);

2.12. до 01.09.2019 року розробити перспективне меню відповідно до збірника рецептур страв для харчування дітей шкільного віку в організованих освітніх та оздоровчих закладах (розробник – Клопотенко Є.В.); вивчити та впровадити позитивний досвід організації харчування у закладах освіти у інших регіонах.

2.13. забезпечити виконання підпорядкованими закладами освіти Концепції системи енергетичного менеджменту міста Хмельницького, звернувши особливу увагу на забезпечення оптимізації витрат на енергоносії шляхом встановлення індивідуальних теплових пунктів; утеплення фасадів; заміни дерев’яних вікон та дверей на металопластикові; заміни приладів освітлення на світлодіодні (LED); заміни старого енергоємного технологічного обладнання на сучасне менш енергоємне; облаштування  на кранах та змішувачах економних сіток; монтажу пристроїв для автоматичного закривання дверей;

2.14. до 01.01.2020 року створити умови для навчання дітей з вадами слуху у СЗОШ № 32 з подальшим припиненням шляхом приєднання до неї СЗОШ № 33.

2.15. активізувати роботу щодо підготовки учнів на державне замовлення та ліцензування закладами професійно-технічної освіти професій, актуальних на ринку праці, вжити заходів щодо зменшення вартості навчання учня за рахунок формування оптимальної штатної чисельності працівників та наповнюваності груп (ВПУ № 25, Хмельницький професійний ліцей електроніки, ВПУ №4), забезпечити збільшення надходжень до спеціального фонду та від виробничої практики (Хмельницький професійний ліцей електроніки, Хмельницький професійний ліцей, ВПУ № 25); виплату стипендій учням проводити з обов’язковим врахуванням їх рейтингу та фактичного відвідування;

2.16. посилити контроль за станом використання закладами професійно-технічної освіти енергоносіїв та забезпечити вжиття заходів з енергоефективності (Хмельницький професійний ліцей електроніки, Хмельницький професійний ліцей, ВПУ №25, ВПУ №4, ВПУ №11, Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг);

2.17. за результатами аналізу підсумків фінансово-господарської діяльності, розглянути питання притягнення до дисциплінарної відповідальності керівника Хмельницького професійного ліцею електроніки Роскваса А. І.;

 

3. Управлінню охорони здоров’я (Ткач Б.В.):

3.1 до 01.08.2019 року забезпечити формування оптимальної кількості працівників в медичних закладах міста з врахуванням проведеного ІІ етапу їх реформування;

3.2. переглянути наявний ліжковий фонд та привести його у відповідність до потреб населення міста;

3.3. здійснювати щомісячний моніторинг використання бюджетних коштів, виділених на придбання медикаментів та продуктів харчування в стаціонарних закладах;

3.4 продовжити впровадження в закладах охорони здоров’я  медичних інформаційних систем, як альтернативу функціонування інформаційно-аналітичних та статистичних відділів;

3.5. посилити контроль за повнотою надходжень та вжити заходів по збільшенню надходжень до спеціальних фондів, їх ефективним використанням, встановленням цін на платні послуги та затвердження тарифів на надання послуг; 

3.6. до 01.08.2019 року забезпечити повне усунення порушень, виявлених під час ревізій та перевірок та не допускати порушень фінансово-господарської діяльності.

 

4. Управлінню культури і туризму (Ромасюков А. Є.):

4.1. вжити ефективних заходів щодо збільшення контингенту учнів в школах естетичного виховання на умовах самоокупності та дітей в гуртках закладів культури, в т. ч. за рахунок надання нових видів послуг;

4.2. вжити заходів щодо збільшення підвідомчими закладами надходжень коштів на спеціальний рахунок, в т. ч. за рахунок розширення видів платних послуг та за рахунок інших джерел;

4.3. забезпечити проведення оптимізації штатних розписів в міському будинку культури, в дитячій школі мистецтв «Райдуга», дитячих музичних школах №2 та №3;

4.4. проводити жорсткий контроль за використанням енергоносіїв в закладах культури;

4.5. переглянути та затвердити нові калькуляції платних послуг в частині підвищення розміру заробітної плати, вартості енергоносіїв та відсотку інфляції;

4.6. надати в управління комунального майна інформацію щодо наявності вільних приміщень міського будинку культури для передачі їх в оренду;

4.7. спрямувати не менше 10% від загальної потреби на оплату енергоносіїв за рахунок власних надходжень підпорядкованих закладів;

4.8. забезпечити проведення майстер-класів дитячої школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, школи іконопису «Нікош», дитячої школи мистецтв «Райдуга», дитячій музичній школі №3, популяризацію хорового мистецтва в інших містах, запровадження креативних культурно-мистецьких проектів.

 

5. Управлінню молоді та спорту (С. Ремез):

5.1. вжити заходів щодо збільшення підвідомчими закладами надходжень до спеціального фонду;

5.2. посилити відповідальність керівників закладів та контроль за відпрацюванням робочого часу адміністративно-господарським персоналом, забезпечити ведення необхідної документації контролю робочого часу згідно чинного законодавства;

5.3. посилити контроль за фактичним відвідуванням груп дітьми в дитячо-юнацьких спортивних школах та підліткових клубах та вжити заходів щодо збільшення наповнюваності груп та охоплення кількості дітей гуртковою роботою;

5.4. забезпечити виконання доручень щодо оптимізації посад працівників закладів, запропонованих балансовою комісією за результатами підсумків діяльності у 2018 році;

5.5. вивчити питання передачі споруд дитячо-юнацької спортивної школи №2, які не використовуються, з балансу установи на баланс міського комунального підприємства по утриманню нежитлових приміщень та надати пропозиції щодо подальшої їх експлуатації;

5.6. розглянути можливість переведення на відомчу охорону приміщення ДЮСШ №3 по вул. Спортивній, 16.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Г. Мельник.

 

Міський голова    О.Симчишин