Рішення виконавчого комітету

від 26.10.2017 року № 773 "Про організацію та проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території міста Хмельницького"

 

Україна
Хмельницька міська рада
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ

від 26.10.2017 року № 773

Про організацію та проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території міста Хмельницького

 

 

   На виконання рішення тринадцятої сесії від 22.03.2017 №32 «Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території міста Хмельницького», керуючись до Законом України «Про відходи», постановами Кабінету Міністрів України від 10.12.2008р. № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», від 16.11.2011р. №1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів», з метою впорядкування та належної організації діяльності у сфері поводження з побутовими відходами в місті Хмельницькому, виконавчий комітет міської ради

                                                                       ВИРІШИВ :

 

   1. Визначити межі територій м. Хмельницького, де планується надавати послуги з вивезення побутових відходів згідно з додатком №1.

  2. Затвердити Положення про порядок проведення конкурсу з визначення виконавця послуг на надання послуг з   вивезення побутових відходів на території міста Хмельницького згідно з додатком № 2.

3. Утворити конкурсну комісію по проведенню конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території міста Хмельницького та затвердити її склад згідно з додатком № 3.

4. Затвердити конкурсну документацію по проведенню конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території міста Хмельницького згідно з додатком № 4.

5. Доручити управлінню житлово-комунального господарства опублікувати оголошення про проведення конкурсу з визначення  виконавця послуг з вивезення побутових відходів   на території міста Хмельницького в газеті міської ради «Проскурів» та розмістити його на офіційному веб-порталі міської ради.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови А.Нестерука.

Міський голова                                                                                               О. Симчишин          

 

 

                

                  Додаток №1

 до рішення виконавчого комітету міської ради

                                                                             від 26.10.2017 № 773

 

         

           

 

Для проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів виділено два лоти.

Перший лот – територія, обмежена з півночі землями Олешинської, Грузевицької, Лісогринівецької та Стуфчинецької сільських рад. Східна межа міста обмежена землями Давидковецької, Стуфчинецької та Копистинської сільських рад. Південна частина межує з землями Копистинської сільської ради до вул.Проекта 10 і далі по вул.Проектна 10 до річки Кудрянка, далі по річці Кудрянка та ставках на ній до західної межі земель Розсошанської сільської ради. З заходу територія обмежена землями Шаровечківської та Грузевицької сільських рад.

            Другий лот - територія мікрорайону Ружична, хутору Швейцарія та дачних масивів, обмежена з північної сторони річкою Кудрянка та ставками на ній до вул.Купріна, східна сторона починається від перетинання річки Кудрянка з вул.Купріна по дамбі та вул.Проектна 10 до південної межі м.Хмельницького, південна сторона межує з землями Ружичанської та Розсошанською сільськими радами, з західної сторони територія обмежена землями Розсошанської сільської ради.

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                                           Ю. Сабій

 Начальник управління житлово-

 комунального господарства                                                                         В. Новачок

                  Додаток №2

 до рішення виконавчого комітету міської ради

                                                                             від 26.10.2017 № 773

 

 

 

Положення про порядок проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території міста Хмельницького

1. Загальні положення

            1.1. Дане Положення розроблено відповідно до вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про відходи», постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2008р. № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2011р. № 1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів», інших нормативно-правових актів.

            1.2. Положення визначає процедуру підготовки та проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території міста Хмельницького.

            1.3. Метою проведення конкурсу є впорядкування та належна організація діяльності у сфері поводження з побутовими відходами в місті Хмельницькому.

            1.4. Основними принципами проведення конкурсу є:

            — відкритість процедури організації та проведення конкурсу;

            — доступність інформації про конкурс;

            — об’єктивність та неупередженість конкурсної комісії.

            1.5. Поняття, що використовуються у цьому Положенні, мають таке значення:

            конкурсна документація — комплект документів, які розробляються організатором конкурсу для підготовки конкурсних пропозицій;

            — конкурсна пропозиція — комплект документів, які готуються учасником конкурсу згідно з установленими вимогами та подаються організаторові конкурсу;

            — організатор конкурсу — виконавчий комітет Хмельницької міської ради;

            — учасник конкурсу — суб'єкт господарювання, що подав конкурсну пропозицію.

            1.6. Інші поняття, що використовуються у цьому Положенні вживаються у значенні, наведеному у Законах України «Про житлово-комунальні послуги», «Про відходи», Порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 631, Правилах надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 р. № 1070.

 

2. Порядок проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території міста Хмельницького

            2.1. Організація і проведення конкурсу здійснюється виконавчим комітетом Хмельницької міської ради.

            2.2. Для проведення конкурсу організатор конкурсу готує конкурсну документацію, яка має містити таку інформацію:

            1) найменування, місцезнаходження організатора конкурсу;

            2) підстава для проведення конкурсу (дата та номер рішення органу місцевого самоврядування);

            3) місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення побутових відходів;

            4) кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

            — наявність матеріально-технічної бази;

            — вартість надання послуг;

            — досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів;

            — наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації;

            5) обсяг послуг з вивезення побутових відходів та вимоги щодо якості надання послуг згідно з критерієм, що визначається відповідно до Правил надання послуг з вивезення побутових відходів;

            6) перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам;

            7) характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення побутових відходів: розміри та межі певної території м.Хмельницького та перелік розміщених у зазначених межах об'єктів утворення побутових відходів, середня відстань до об'єктів поводження з відходами та їх місцезнаходження;

            8) характеристика об'єктів утворення побутових відходів за джерелами їх утворення:

            а) багатоквартирні житлові будинки:

            — загальна кількість будинків, кількість мешканців таких будинків;

            — місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання);

            — відомості про балансоутримувачів будинків;

            — наявність, кількість, місцезнаходження, об'єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів;

            б) одноквартирні житлові будинки:

            — загальна кількість будинків, кількість мешканців таких будинків;

            — місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання);

            — кількість будинків, у яких відсутнє централізоване водопостачання та каналізація, а рідкі відходи зберігаються у вигрібних ямах;

            — наявність, кількість, місцезнаходження, об'єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів;

            — характеристика під'їзних шляхів;

            в) підприємства, установи та організації:

            — загальна кількість та перелік підприємств, установ та організацій, їх характеристика (бюджетні або інші споживачі, наявність каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання), місцезнаходження, кількість, об'єм, місцезнаходження та належність контейнерів;

            9) характеристика, включаючи потужність, та місцезнаходження об'єктів поводження з побутовими відходами (об'єкти перероблення, сортування, утилізації, видалення відходів, об'єкти поводження з небезпечними відходами у складі побутових відходів тощо).

            У разі відсутності відповідного об'єкта поводження з побутовими відходами на певній території або недостатнього обсягу потужностей для відповідної кількості побутових відходів (небезпечних відходів у складі побутових відходів) відходи повинні перевозитися до відповідного найближчого об'єкта поводження з ними.

            10) вимоги до конкурсних пропозицій;

            11) критерії оцінки конкурсних пропозицій;

            12) проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз'яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї;

            13) способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій;

            14) місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

         2.3. Організатор конкурсу утворює комісію, до складу якої входять на паритетних засадах: представники організатора конкурсу, підприємств житлово-комунального господарства, а також (за їх згодою) органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади.

            Головою конкурсної комісії призначається представник організатора конкурсу.

            До складу конкурсної комісії не можуть входити представники учасника конкурсу та особи, що є його близькими родичами (чоловік, дружина, діти, батьки, брати, сестри, онуки, дід та баба).

            2.4. Передбачені конкурсною документацією умови проведення конкурсу обов'язкові для конкурсної комісії та його учасників.

            2.5. Організатор конкурсу публікує в офіційних друкованих засобах масової інформації не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу оголошення про проведення конкурсу, яке повинне містити інформацію, передбачену підпунктами 1-4, 7-9, 13 пункту 2.2. цього Положення, а також про способи і місце отримання конкурсної документації.

            2.6. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій не може бути менший ніж 30 календарних днів з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу.

            2.7. Організатор конкурс протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заявки про участь у конкурсі надає йому конкурсну документацію особисто або надсилає поштою.

            2.8. Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз'ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу, який зобов'язаний надіслати йому протягом трьох робочих днів з моменту отримання звернення про роз’яснення  письмову відповідь.

            2.9. У разі надходження двох і більше звернень про надання роз'яснення щодо змісту конкурсної документації організатор конкурсу проводить збори його учасників з метою надання відповідних роз'яснень. Про місце, час та дату проведення зборів організатор конкурсу повідомляє учасників протягом трьох робочих днів. Організатором конкурсу ведеться протокол зазначених зборів, який надсилається або надається усім учасникам зборів в день їх проведення.

            2.10. Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що повідомляє протягом трьох робочих днів у письмовому вигляді усіх учасників конкурсу, яким надіслана конкурсна документація.

            2.11. У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз'яснень щодо її змісту організатор конкурсу повинен продовжити строк подання конкурсних пропозицій не менше ніж на сім календарних днів, про що повідомляються учасники.

3. Подання документів

            3.1. Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали (або) засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів:

            — балансового звіту суб'єкта господарювання за останній звітній період;

            — довідки відповідних органів державної податкової інспекції і Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов'язаннями та платежами до Пенсійного фонду України;

            — документа, що містить інформацію про технічний потенціал суб'єкта господарювання (кількість спеціально обладнаних транспортних засобів, які перебувають на балансі суб'єкта господарювання, наявність власної ремонтної бази та контейнерного парку тощо);

            — документа, що містить відомості про обсяги надання послуг із збирання та перевезення твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких побутових відходів за останній рік;

            — технічних паспортів на спеціально обладнані транспортні засоби та довідки про проходження ними технічного огляду;

            — довідки-характеристики спеціально обладнаних транспортних засобів: тип, вантажопідйомність, наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу перевезення побутових відходів, реєстраційний номер, найменування організації, якій належать спеціально обладнані транспортні засоби, номер телефону керівника такої організації;

            — довідки про забезпечення створення умов для щоденного миття спеціально обладнаних транспортних засобів, їх паркування та технічного обслуговування;

            — довідки про проходження водіями медичного огляду;

            — документа, що містить відомості про досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів;

            — документ що містить кількість відходів, які відправляються на захоронення, тощо;

            — інших документів, які подаються за бажанням учасника конкурсу і містять відомості про його здатність надавати послуги з вивезення побутових відходів (впровадження роздільного збирання, інформація про наявність диспетчерської служби тощо) належного рівня якості.

            3.2. Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.

            3.3. Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

            3.4. Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження. Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів організатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, які подали документи на участь у конкурсі.

            3.5. Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій.

            3.6. Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією в журналі обліку.  Конкурсна комісія підтверджує надходження конкурсної пропозиції шляхом повідомлення учасника конкурсу про дату і час отримання конкурсної пропозиції та порядковий номер реєстрації.

 

4. Проведення конкурсу

            4.1. Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями проводиться в день закінчення строку їх подання у місці та час, передбачених конкурсною документацією, в присутності всіх учасників конкурсу або уповноважених ними осіб, що з’явилися на конкурс.

            Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за відсутності учасника конкурсу або уповноваженої ним особи у разі його згоди.

            4.2. Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.

            4.3. Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз'ясненням щодо їх змісту, провести консультації з окремими учасниками.

            4.4. За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія відхиляє пропозиції з таких причин:

            — учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією;

            — конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації;

            — встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення;

            — учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації, його визнано банкрутом або порушено провадження у справі про його банкрутство.

            4.5. Конкурс визнається таким, що не відбувся, у разі:

            — неподання конкурсних пропозицій;

— відхилення всіх конкурсних пропозицій з причин, передбачених пунктом 4.4. цього Положення.

            4.6. У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, його організатор письмово повідомляє протягом трьох робочих днів з дня його прийняття всіх учасників конкурсу та організовує протягом десяти календарних днів підготовку нового конкурсу.

 

5. Визначення переможця конкурсу та укладення договору

            5.1. Конкурсні пропозиції, які не були відхилені з причин, передбачених пунктом 4.4. цього Положення, оцінюються конкурсною комісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації.

            5.2. Переможцем конкурсу визначається його учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної якості і конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.

            Перевага надається тому учасникові конкурсу, що подав конкурсній комісії проект або затверджену інвестиційну програму (програму капітальних витрат) розвитку підприємства, яка повинна включати заходи щодо впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів, а також інформацію про кількість відходів, залучених ним до повторного використання; кількість відходів, які використовуються як вторинна сировина; кількість відходів, які відправляються на захоронення, тощо.

            5.3. Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на  засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

            Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.

            5.4. Організатор конкурсу протягом не більш як п'яти  робочих днів з дня проведення  конкурсу вводить у дію відповідним актом рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця  конкурсу на певній території населеного пункту, межі якої були визначені умовами конкурсу, та зазначає строк, протягом якого виконавець має право надавати такі послуги, але не менш як п'ять років.

            У разі коли в конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозицію не було відхилено, строк, на який він визначається виконавцем послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту, повинен становити 12 місяців, після чого організовується і проводиться новий конкурс.

            5.5. З переможцем конкурсу протягом десяти календарних днів після прийняття конкурсною комісією рішення укладається договір на надання  послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту відповідно до типового договору,  затвердженого постановою КМУ від 16 листопада 2011 р. № 1173.

            5.6. Протягом десяти днів після припинення договору на надання послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту проводиться новий конкурс на надання послуг з вивезення побутових відходів на території, визначеній таким договором.

            5.7. Спори, що виникають у зв'язку з проведенням конкурсу, розглядаються в установленому законодавством порядку.

                                                                                                                     

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                                        Ю. Сабій       

 

 

Начальник управління житлово-

 комунального господарства                                                                                 В. Новачок

             

                  Додаток №3

 до рішення виконавчого комітету міської ради

                                                     від 26.10.2017 № 773

Склад

конкурсної комісії по проведенню конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території міста Хмельницького

 

Голова комісії:

Нестерук Анатолій Макарович - заступник міського голови.

 

Заступник голови комісії:

Новачок Василь Пилипович -  начальник управління житлово-комунального господарства.

 

Секретар комісії:

Гурський Віталій Віталійович – заступник начальника управління житлово-комунального господарства;

 

Члени комісії:

 

Балашов Олег Васильович - в.о. директора державної установи «Хмельницький обласний лабораторний центр» МОЗ України (за згодою);

 

Вітковська Наталія Володимирівна - заступник начальника управління житлово-     комунального господарства;

 

Путін Володимир Васильович  - заступник начальника управління житлово-комунального господарства з житлових питань;

 

 

Бартащук Катерина Володимирівна  - начальник юридичного відділу управління житлово-комунального господарства;

 

Золотухін Сергій Євгенович - депутат міської ради (за згодою);

 

Кізенко Євгенія Володимирівна - начальник відділу економічного аналізу, планування та регулювання управління економіки;

 

Крамар Аліна Володимирівна - заступник завідувача юридичного відділу;

 

Луков Олександр Васильович - начальник управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста;

 

Паламарчук Віктор Анатолійович - директор Хмельницького комунального підприємства “Електротранс”, депутат міської ради (за згодою);

 

Циб Тетяна Михайлівна – головний спеціаліст житлового відділу управління житлово-комунального господарства.

 

Яремчук Ольга Вікторівна – завідувач сектору контролю за регульованими цінами Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області

 

 Керуючий справами виконавчого комітету                                                           Ю. Сабій       

 

 Начальник управління житлово-комунального господарства                                       В. Новачок

 

                 Додаток №4              

   до рішення виконавчого комітету міської ради

від 26.10.2017 № 773

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

по проведенню конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території міста Хмельницького

                                             м. Хмельницький – 2017

 

 

 

І. Загальні положення

1

2

1. Терміни, які вживаються в конкурсній документації

Конкурсна документація розроблена відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів»  якою затверджено Порядок проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів (далі Порядок) та п.3 рішення тринадцятої сесії Хмельницької міської ради від 22.03.2017 р. № 32 «Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території міста Хмельницького».

Терміни, які використовуються в цій конкурсній документації, вживаються в значеннях, визначених у Положенні про порядок проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів на території міста Хмельницького.

2. Інформація про організатора конкурсу:

 

повне найменування

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

місцезнаходження

м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3, 29000

посадова особа організатора конкурсу, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками

Путін Володимир Васильович – заступник начальника  управління житлово-комунального господарства з житлових питань

3. Підстава для проведення конкурсу (дата і номер рішення)

Рішення тринадцятої сесії Хмельницької міської ради від 22.03.2017 року № 32 «Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території міста Хмельницького»

4. Інформація про конкурс: найменування конкурсу

Визначення виконавців послуг з вивезення побутових відходів на території міста Хмельницького

Територія надання послуг: (Лот №1)

обсяг надання та

перелік послуг

 

Територія, обмежена з півночі землями Олешинської, Грузевицької, Лісогринівецької та Стуфчинецької сільських рад. Східна межа міста обмежена землями Давидковецької, Стуфчинецької та Копистинської сільських рад. Південна частина межує з землями Копистинської сільської ради до вул.Проектна 10 і далі по вул.Проектна 10 до річки Кудрянка, далі по річці Кудрянка та ставках на ній до західної межі земель Розсошанської сільської ради. З заходу територія обмежена землями Шаровечківської та Грузевицької сільських рад.

Орієнтовний річний обсяг вивезення побутових відходів урахуванням  великогабаритних відходів становить -  775  тис м³

Перелік послуг: вивезення побутових відходів на зазначеній території міста

Територія надання послуг: (Лот №2)

обсяг надання та

перелік послуг

 

 

Територія мікрорайону Ружична, хутору Швейцарія та дачних масивів, обмежена з північної сторони річкою Кудрянка та ставками на ній до вул.Купріна, східна сторона починається від перетинання річки Кудрянка з вул.Купріна по дамбі та вул.Проектна 10 до межі м.Хмельницького, південна сторона межує з землями Ружичанської та Розсошанською сільськими радами, з західної сторони територія обмежена землями Розсошанської сільської ради.

Орієнтовний річний обсяг вивезення побутових відходів з урахуванням  великогабаритних відходів становить -  13,4 тис м³

Перелік послуг: вивезення побутових відходів на зазначеній території міста

строк надання послуг

не менше 5 років (у разі коли в конкурсі прийме участь тільки один учасник і його пропозицію не буде відхилено – 12 місяців)  

 

5. Недискримінація учасників

Кількість учасників не обмежується

6. Інформація про мову, якою повинні бути складені конкурсні пропозиції

Під час проведення конкурсу усі документи, що готуються організатором конкурсу, викладаються українською мовою.

Конкурсна пропозиція складається українською мовою.

ІІ. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до конкурсної документації

1. Процедура надання роз’яснень щодо конкурсної документації

Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися до організатора конкурсу за роз’ясненнями щодо змісту конкурсної документації.

Організатор конкурсу повинен надати роз’яснення на звернення протягом трьох робочих днів з дня його отримання.

У разі надходження двох і більше звернень про надання роз’яснення щодо змісту конкурсної документації організатор конкурсу проводить збори його учасників з метою надання відповідних роз’яснень. Про місце, час та дату проведення зборів організатор конкурсу повідомляє учасникам протягом трьох робочих днів.

Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що протягом трьох робочих днів у письмовому вигляді повідомляє усім учасникам конкурсу, яким надано конкурсну документацію.

У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз'яснень щодо її змісту організатор конкурсу повинен продовжити строк подання та розкриття конкурсних пропозицій не менш як на сім календарних днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано конкурсну документацію.

Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог конкурсної документації з боку учасників у встановленому порядку означатиме, що учасники повністю усвідомлюють зміст та вимоги цієї конкурсної документації.

2. Порядок проведення зборів з метою роз’яснення запитів щодо конкурсної документації

У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких звернень щодо конкурсної документації організатор повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень.

ІІІ. Вимоги до конкурсних позицій

1. Оформлення конкурсної пропозиції
 

Конкурсна пропозиція подається у письмовій формі  за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою у запечатаному конверті.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і місцезнаходження організатора конкурсу;

- назва конкурсу;

- повне найменування учасника, його місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

- маркування: «Не відкривати до _________________________ (зазначається дата та час розкриття конкурсних пропозицій)».

Конкурсна пропозиція запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника.

Усі аркуші або сторінки конкурсної пропозиції учасника конкурсу мають бути пронумеровані. Усі сторінки, на яких міститься інформація, мають містити підпис уповноваженої посадової особи учасника конкурсу, а також відбитки печатки.

Повноваження щодо підпису документів конкурсної пропозиції учасника конкурсу підтверджується одним із наступних документів: випискою з протоколу засновників, копією наказу про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів, та засвідчений відповідно до законодавства.

Конкурсна пропозиція повинна мати пронумерований реєстр наданих документів.

Учасник конкурсу має право подати лише одну конкурсну пропозицію по кожному лоту.

Усі копії документів мають бути засвідчені належним чином, а саме повинно бути зазначено:

- позначка про засвідчення копії документа складена зі слів «Згідно з оригіналом», «Копія вірна», «Відповідає оригіналу» тощо;

- особистий підпис уповноваженої особи, яка засвідчує копію;

 - відбиток печатки*.

2. Зміст конкурсної пропозиції учасника

Конкурсна пропозиція, яка подається учасником повинна складатися з:

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника щодо підпису документів конкурсної пропозиції;

- документального підтвердження відповідності конкурсної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам, встановленим організатором конкурсу;

- документально підтвердженої інформації про відповідність кваліфікаційним критеріям;

- інших, документів передбачених даною конкурсною документацією.

3. Кваліфікаційні вимоги до учасників

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для участі у конкурсі учасник повинен надати документи, що підтверджують його відповідність кваліфікаційним критеріям:

1) наявність обладнання та матеріально-технічної бази:

- надається перелік спеціально обладнаних транспортних засобів, машин, механізмів, устаткування, необхідних для виконання умов договору, які перебувають у власності (в оренді), суб'єкта господарювання;

- надається довідка довільної форми про рівень зношеності техніки, наявність власної ремонтної бази (договір з спеціалізованою станцією технічного обслуговування), наявність необхідної кількості контейнерного парку;

- надається довідка довільної форми про технічний потенціал суб’єкта господарювання (тип, вантажопідйомність, реєстраційний номер наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу та супроводу перевезення побутових відходів, найменування організації, якій належить спеціально обладнані транспортні засоби, номер телефону керівниката організації тощо);

- надаються копії технічних паспортів на спеціально обладнані транспортні засоби та довідки про проходження ними технічного огляду;

- надається довідка довільної форми про забезпечення створення умов для щоденного миття спеціально обладнаних транспортних засобів, їх паркування та технічного обслуговування;

2) наявність працівників відповідної кваліфікації:

- надається довідка за підписом керівника щодо наявності в штаті підприємства відповідних спеціалістів (водіїв, вантажників);

- надаються довідки про проходження водіями медичного огляду.

3) наявність документально підтвердженого досвіду надання послуг:

- довідку (форма довільна) про досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів не менше двох років;

- довідку (форма довільна) про обсяги надання послуг зі збирання побутових відходів за останній рік.

4) наявність фінансової спроможності:

- оригінал або нотаріально засвідчена копія довідки з обслуговуючого банку (банків) про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами станом на останню дату подання фінансової звітності;

- належним чином засвідчена учасником копія балансу за останній звітний період;

- належним чином засвідчена учасником копія звіту про фінансові результати за останній звітний період;

- належним чином засвідчена учасником копія звіту про рух грошових коштів за останній звітний період;

належним чином завірені копії балансу, звіту про фінансові результати та звіту про рух грошових коштів подаються за той звітний період, який на момент подання пропозиції був уже поданий в органи статистики

- оригінал або нотаріально завірені копії довідок  відповідних органів державної податкової інспекції і Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов’язаннями та платежами за єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

5) вартість надання послуг (розрахунки економічно обґрунтованих планових витрат для формування тарифу на послуги з вивезення побутових відходів), відповідно до постанови КМУ від 26 липня 2006 р. N 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів»;

6) розроблений графік вивезення побутових відходів.

Якщо кваліфікаційна частина конкурсної пропозиції не містить документів, які підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним вимогам, така конкурсна пропозиція відхиляється.

Усі конкурсні пропозиції, які відповідають установленим кваліфікаційним вимогам, та за відсутності інших, передбачених законодавством та цією конкурсною документацією, підстав для їх відхилення, допускаються до оцінки.

4. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики

Учасники конкурсу повинні надати в складі конкурсної пропозицій документи, які підтверджують відповідність конкурсної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам, встановленим організатором конкурсу (документально підтверджена інформації про відповідність кваліфікаційним вимогам).

5. Внесення змін або відкликання конкурсної пропозиції учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою конкурсну пропозицію до закінчення строку її подання.

Такі зміни чи заява про відкликання конкурсної пропозиції враховуються у разі, коли вони отримані організатором конкурсу до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

IV. Подання та розкриття конкурсних пропозицій

 

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:

 

спосіб подання конкурсних пропозицій

Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція, а також згода на розкриття конверта з конкурсною пропозицією

місце подання конкурсних пропозицій

29000, м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 1, каб. 311

кінцевий строк подання конкурсних пропозицій (дата, час)

Дата:

Час:

Конкурсні пропозиції, отримані організатором конкурсу після закінчення строку їх подання та пропозиції щодо розкриття яких немає згоди, не розкриваються і повертаються учасникам, які їх подали. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій не може бути менший ніж 30 календарних днів з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу.

На письмовий запит учасника конкурсна комісія протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу.

2. Місце, дата та час розкриття конкурсних пропозицій:

 

місце розкриття конкурсних пропозицій

29000, м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 1, каб. 311

дата та час розкриття конкурсних пропозицій

Дата:

Час:

Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями проводиться у день закінчення строку їх подання у місці та в час, передбачені конкурсною документацією, в присутності всіх учасників конкурсу або уповноважених ними осіб, що з’явилися на конкурс.

Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за відсутності учасника конкурсу або уповноваженої ним особи у разі його згоди.

Повноваження представника учасника підтверджується одним із наступних документів: випискою з протоколу засновників, копією наказу про призначення, довіреністю із зазначенням зразка підпису представника учасника або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття конкурсних пропозицій, засвідчені згідно законодавства.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або інший документ, який містить фотографію представника учасника.

Зазначені документи не запаковуються у конверт разом з іншими документами конкурсної пропозиції, а пред’являються секретарю конкурсної комісії безпосередньо перед запрошенням до процедури розкриття.

Під час розкриття конкурсних пропозицій перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених конкурсною документацією, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника.

Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття конкурсних пропозицій, який складається в день розкриття пропозицій.

Протокол розкриття конкурсних пропозицій підписується членами конкурсної комісії, які присутні на розкритті, та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття конкурсних пропозицій.

Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз’ясненням щодо їх змісту, провести консультації з окремими учасниками.

V. Оцінка конкурсних пропозицій та визначення переможця

Усі конкурсні пропозиції, які відповідають кваліфікаційним вимогам і вимогам конкурсної документації та не були відхилені оцінюються конкурсною комісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації.

Організатор конкурсу має право звернутися до учасників за роз’ясненнями змісту їх конкурсних пропозицій з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Переможцем конкурсу визначається учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної кількості та якості, конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.

| Кваліфікаційні вимоги

                       Критерії відповідності

1. Наявність в учасника достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення побутових відходів (твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких побутових відходів, небезпечних відходів у складі побутових відходів), що утворюються у житловій забудові та на підприємствах, в установах та організаціях, розміщених у межах певної території

перевага надається учасникові, який має спеціально обладнані транспортні засоби різних типів для збирання та перевезення усіх видів побутових відходів – твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких побутових відходів, небезпечних відходів у складі побутових відходів

- відсутність спецтранспорту – 0 балів;

- наявність орендованого спецтранспорту  - 2 бали;

- наявність власного спецтранспорту –25 балів.

 

2.Можливість здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами, виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту спеціально обладнаних транспортних засобів

для підтвердження факту наявності достатньої кваліфікації спеціально обладнаних транспортних засобів учасник подає відповідні розрахунки з урахуванням інформації про обсяги надання послуг з вивезення побутових відходів, наведеної у конкурсній документації. Під час проведення розрахунків спеціально обладнанні транспортні засоби, рівень зношеності яких перевищує 75 відсотків, не враховуються

- відсутність бази для обслуговування транспорту – 0 балів;

- наявність орендованої бази для обслуговування транспорту – 2 бали;

- наявність власної бази для обслуговування транспорту – 5 балів.

3.Підтримання належного санітарного та технічного стану спеціально обладнаних транспортних засобів для утримання контейнерів

наявність власного або орендованого обладнання для миття контейнерів та спеціального обладнання транспортних засобів

- відсутність обладнання для миття контейнерів – 0 балів;

- наявність орендованого обладнання для миття контейнерів - 2 бали;

- наявність власного обладнання для миття контейнерів – 5 балів.

 

4.Можливість проводити в установленому законодавством порядку щоденний медичний огляд водіїв у належним чином обладнаному медичному пункті

використання власного медичного пункту або отримання таких послуг на договірній основі

- відсутність медичного пункту – 0 балів;

- наявність власних медичних пунктів або отримання медичних послуг на договірній основі (у разі отримання медичних послуг на договірній учасник повинен надати копію договору) основі  – 2 бали;

 

5. Можливість забезпечити зберігання та охорону спеціально обладнаних транспортних засобів для перевезення побутових відходів на підставі та у порядку, встановленому законодавством

зберігання спеціально обладнаних транспортних засобів забезпечують штатні працівники або інше підприємство за договором на власній або орендованій території виконавця послуг (у разі використання орендованої території надати копію договору оренди з усіма додатками)

6.Наявність системи контролю руху спеціально обладнаних транспортних засобів під час збирання та перевезення побутових відходів

перевага надається учасникові, що використовує супутникову систему навігації

  • наявність навігаційної системи – 1 бал
  • відсутність навігаційної системи – 0 балів

7.Вартість надання послуг з вивезення твердих великогабаритних, ремонтних, побутових відходів.

вартість надання послуг з вивезення твердих великогабаритних, ремонтних, побутових відходів у складі побутових відходів порівнюється окремо

- найбільша пропозиція – 0 балів

- найменша пропозиція – 5 балів

- інші пропозиції – 2 бали

8.Вартість надання послуг з вивезення побутових відходів

 

перевага надається учасникові, що пропонує найменшу вартість надання послуг

- найбільша пропозиція – 0 балів

- найменша пропозиція – 5 балів

- інші пропозиції – 2 бали

9.Досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил.

 

перевага надається учасникові, що має досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил понад три роки

- досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів 0-5 років – 1 балів

- досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів 5-10 років – 2 бали

- досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів більше 10 років – 5 балів

10.Наявність у працівників відповідної кваліфікації (з урахуванням пропозицій щодо залучення співвиконавців)

перевага надається учасникові, який не має порушень правил безпеки дорожнього руху водіями спеціально обладнаних транспортних засобів під час надання послуг з вивезення побутових відходів

- наявність більше 5 порушень – 0 балів;

- наявність до 5 порушень включно – 2 бали;

- відсутність порушень – 5 балів.

11.Забезпечення індивідуальними контейнерами для кожного двору

перевага надається учасникові, який забезпечить найбільшу кількість приватних помешкань індивідуальними сміттєвими контейнерами

- найбільша пропозиція – 5 балів

- найменша пропозиція – 0 балів

- інші пропозиції – 2 бали

2. Відхилення конкурсних пропозицій

Організатор конкурсу відхиляє конкурсну пропозицію у таких випадках:

- учасник не відповідає кваліфікаційним вимогам, встановлених організатором конкурсу;

- конкурсна пропозиція не відповідає умовам конкурсної документації;

- встановлено факт подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення;

- учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації, його визнано банкрутом або порушено провадження у справі про його банкрутство.

Учасник, конкурсна пропозиція якого відхилена, повідомляється про це із зазначенням аргументованих підстав протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення.

3. Визнання конкурсу таким, що не відбувся

Організатор конкурсу визнає конкурс таким, що не відбувся, у разі:

- неподання конкурсних пропозицій;

- відхилення всіх конкурсних пропозицій.

Повідомлення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, надсилається організатором конкурсу усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття організатором конкурсу відповідного рішення.

У випадку відміни конкурсу організатор протягом десяти календарних днів організовує підготовку нового конкурсу.

VI. Укладання договору

1. Терміни укладання договору

Організатор конкурсу протягом не більш як п’яти робочих днів з дня проведення  конкурсу вводить у дію відповідним актом рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу та зазначає строк, протягом якого будуть надаватись послуги

З переможцем конкурсу протягом десяти календарних днів після прийняття конкурсною комісією рішення укладається договір на надання послуг з вивезення побутових відходів.

 

До цієї конкурсної документації додається:

Заява на участь у конкурсі (Додаток № 1)

Форма «Довідки про наявність обладнання та матеріально-технічної бази» (Додаток № 2)

Перелік розміщених у межах території об'єктів утворення побутових відходів (Додаток № 3)

Учасник може надати додаткову інформацію, яку вважає за необхідне, або скласти зазначені додатки у довільній формі з обов’язковим наданням інформації, яка зазначена в наведених додатках.

     

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                                           Ю. Сабій

 

 

Начальник управління житлово-

комунального господарства                                                                          В. Новачок

 

 

 

 

                                                                                                                                 Додаток № 1

                                                                                                 до конкурсної документації

                                                                          

                                                                           Голові конкурсної комісії

                                                                                              ______________________________

                                                                                              (прізвище, ім’я, по батькові)

                                                                                              ______________________________

                                                                                      ______________________________

                                                                                              (посада, назва підприємства,                                                                                                                    прізвище, ім’я, по батькові                                                                                                                                   учасника конкурсу

 

ЗАЯВА

на участь у конкурсі з визначення виконавця послуг

з вивезення побутових відходів на території міста Хмельницького

 

І. Загальні дані

Повне найменування підприємства (організації)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Скорочене найменування підприємства (організації)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ідентифікаційний код підприємства (організації)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Прізвище, ім’я, по батькові керівника підприємства (організації)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Телефон                                                                           Факс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Мобільний телефон                                                Контактна особа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Місцезнаходження підприємства (організації)

Область                                                                                                        Поштовий індекс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місто (село)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вулиця

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будинок                                             Квартира (офіс)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Банківські реквізити

Розрахунковий рахунок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МФО

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

Заява подана                                                            «_____»____________20___р.

 

______________                                           М.П.   ________________________          

(підпис заявника)                                                    (прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

                                                                                                          Додаток № 2

                                                                                                          до конкурсної документації

 

 

 

Рекомендована форма заповнюється учасником

та надається у складі конкурсної пропозиції

 

 

 

Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази

 

 

 

№ з/п

Назва та тип машини, механізму або устаткування

Стан

 

Наявна кількість

Власне,

орендоване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою

 

                                                                                                                                             Додаток № 3

                                                                                                          до конкурсної документації

 

Перелік розміщених у межах території об’єктів утворення побутових відходів

м. Хмельницький визначеній лотом №1

Назва об’єкта утворення побутових відходів

Показник

Багатоквартирні житлові будинки (загальна кількість)

1513

Будинки з п’ятьма і більше поверхами (майданчик на території споживача)

1017

Кількість будинків, де створені ОСББ

271

Кількість будинків, де створені ЖБК

1102

Кількість будинків, де створені відомчі ЖЕКи

141

Кількість гуртожитків

42

Кількість мешканців таких будинків

212727

Місцезнаходження будинків

Розташовані на території визначені лотом №1

Характеристика залежно від наявності видів благоустрою

Обладнанні:

центр. опаленням - 737

центр. водопостачанням - 1745

центр. водовідведенням - 1745

центр. газопостачанням - 1300

Кількість будинків, у яких відсутнє централізоване водопостачання та (або) водовідведення, а рідкі відходи зберігаються у вигрібних ямах

0

Наявність, кількість, місцезнаходження, об’єм контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних видів побутових відходів

Контейнери для збору твердих побутових відходів:

1,1м³ -1290контейнерів

 (437 конт. Майданчика).

0,75м³-2236 контейнерів

(1071 конт.майданчиків)

13м³/8м³-15 контейнерів

(11 конт.майданчика).

Контейнери для збору пластикової тари:

1.5м³ -5 контейнерів.

1,1м³-25 контейнерів.

Контейнери для збору скла:

0,75 м³ - 26 контейнерів

Кількість одноквартирних житлових будинків

8562

Кількість мешканців таких будинків

30048

Характеристика залежно від видів благоустрою

Більша частина будинків не обладнанні центральним водопостачанням, водовідведенням та центральним опаленням.

Центральним газопостачанням обладнано 95% будинків

Кількість будинків, у яких відсутнє централізоване водопостачання та (або) водовідведення, а рідкі відходи зберігаються у вигрібних ямах

12,423 тис.абонентів підключено до мереж централізованого водопостачання

 

Наявність, кількість, місцезнаходження, об’єм контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних видів побутових відходів

Контейнери для збору твердих побутових відходів:

0,75м³ - 60 контейнерів.

Характеристика під’їзних шляхів

76,1 км з твердим покриттям

Підприємства, установи та організації:

 

Заклади освіти та культури:

 

Загальноосвітні школи

73

Вищі та середні спец. навчальні заклади

31

Дошкільні дитячі заклади

44

Музичні та спортивні школи

36

Театри, кінотеатри, філармонії

7

Бібліотеки, музеї, клуби

21

Адміністративні та громадські установи і організації

569

Заклади торгівлі:

 

Промтоварні заклади торгівлі

932

Продуктові заклади торгівлі

1144

Супер-, гіпермаркети

24

Ринки

16

Торгівельні точки

111

        

 

Заклади громадського харчування

378

Підприємства побутового обслуговування населення

477

Промислові підприємства

24

Вокзали

7

Гаражні кооперативи

19

Лікарні

32

Поліклініки, медичні кабінети

128

Автостоянки

27

Заклади разового відвідування громадян

548

Готелі

20

 

 

Перелік розміщених у межах території об’єктів утворення побутових відходів

визначеній лотом №2

Назва об’єкта утворення побутових відходів

Показник

Багатоквартирні житлові будинки (загальна кількість)

9

Будинки з п’ятьма і більше поверхами (майданчик на території споживача)

9

Кількість будинків, де створені ОСББ

7

Кількість будинків, де створені ЖБК

1

Кількість будинків, де створені відомчі ЖЕКи

1

Кількість гуртожитків

-

Кількість мешканців таких будинків

498

Характеристика залежно від наявності видів благоустрою

Обладнанні:

центр. опаленням - 9

центр. водопостачанням - 9

центр. водовідведенням - 9

центр. газопостачанням - 9

Кількісь будинків, у яких відсутнє централізоване водопостачання та (або) водовідведення, а рідкі відходи зберігаються у вигрібних ямах

0

Наявність, кількість, місцезнаходження, об’єм контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних видів побутових відходів

Контейнери для збору твердих побутових відходів:

0,75м³-12 контейнерів (8 контейнерних майданчиків)

Кількість одноквартирних житлових будинків

2526

Кількість мешканців таких будинків

3957

Наявність, кількість, місцезнаходження, об’єм контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних видів побутових відходів

 

Підприємства, установи та організації:

 

Заклади освіти та культури:

 

Загальноосвітні школи

1

Вищі та середні спец. навчальні заклади

-

Дошкільні дитячі заклади

1

Музичні та спортивні школи

-

Театри, кінотеатри, філармонії

-

Бібліотеки, музеї, клуби

1

Адміністративні та громадські установи і організації

4

Заклади торгівлі:

 

Промтоварні заклади торгівлі

3

Продуктові заклади торгівлі

9

Супер-, гіпермаркети

-

Ринки

-

Торгівельні точки

-

        

 

Заклади громадського харчування

3

Підприємства побутового обслуговування населення

8

Промислові підприємства

4

Вокзали

-

Гаражні кооперативи

-

Лікарні

-

Поліклініки, медичні кабінети

-

Автостоянки

-

Заклади разового відвідування громадян

-

Готелі

1