Рішення виконавчого комітету

від 10.01.2019 № 29 "Про внесення на розгляд сесії міської ради пропозиції про надання комунальному підприємству «Південно-Західні тепломережі» дозволу на списання з балансу водогрійного котла КВ-ГМ-35-150 шляхом ліквідації"

Україна
Хмельницька міська рада
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ

від 10.01.2019 № 29

Про внесення на розгляд сесії міської ради пропозиції про надання комунальному підприємству «Південно-Західні тепломережі» дозволу на списання з балансу водогрійного котла КВ-ГМ-35-150 шляхом ліквідації

 

Розглянувши клопотання комунального підприємства «Південно-Західні тепломережі», керуючись Положенням про порядок списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Хмельницького і перебуває на балансі комунальних підприємств, засновником яких є Хмельницька міська рада, затвердженим рішенням тринадцятої сесії Хмельницької міської ради від 14.12.2011 р. № 4 та ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Внести на розгляд сесії міської ради пропозицію про надання дозволу комунальному підприємству «Південно-Західні тепломережі» на списання водогрійного котла КВ-ГМ-35-150 згідно з додатком шляхом ліквідації.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови А. Нестерука.

 

Міський голова О. Симчишин

 

 

Додаток до рішення виконкому

від 10.01.2019 р. №29

 

ПЕРЕЛІК

основних засобів, які обліковуються на балансі  КП «Південно-Західні тепломережі"

та підлягають списанню шляхом ліквідації як непридатні для подальшого використання

 

№№

п/п

Найменування

об’єкта

Рік

випуску

(побудови)

Номер об’єкта

Інформація

про прове- дення модер- нізації, добу- дови, дообла- днання, реконструкції

Вартість здійснених капітальних інвестицій, гривень

Первісна (переоціне-на) вартість, гривень

Сума нарахова-ного зносу,

гривень

Балансова

(залишкова)

вартість, гривень станом на __________2018р.

інвен -тарний

завод-ський

паспорт-ний

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Котел КВ-ГМ-35-150

1989

 

8346

8346

не прово-дились

0,00

174678,87

0,0

174678,87

Усього:

174678,87

0,0

174678,87

 

Керуючий справами виконкому   Ю. Сабій

Директор КП "Південно-Західні тепломережі"      П. Возборський