Рішення виконавчого комітету

від 09.08.2018 № 633 "Про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування  у м. Хмельницькому"

Україна
Хмельницька міська рада
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ

від 09.08.2018 № 633

Про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування  у м. Хмельницькому

 

 

З метою підвищення якості надання послуг з перевезення пасажирів, забезпечення належного обліку фактично наданих транспортних послуг міським пасажирським транспортом, економії коштів бюджету та їх ефективного використання при відшкодуванні реальних втрат доходів від пільгових перевезень, розглянувши клопотання управління транспорту та зв’язку, керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про автомобільний транспорт”, “Про міський електричний транспорт” та “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті”, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

 

1. З метою впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування у м. Хмельницькому незалежно від форм власності затвердити:

1.1. Порядок функціонування та вимоги до автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування у м. Хмельницькому незалежно від форм власності згідно з додатком 1.

1.2.Порядок проведення конкурсу з визначення особи ((єдиного оператора), уповноваженої на впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування та здійснення справляння плати за транспортні послуги у м. Хмельницькому згідно з додатком 2;

1.3. Склад конкурсного комітету    з визначення особи (єдиного оператора), уповноваженої на впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування та здійснення справляння плати за транспортні послуги у м. Хмельницькому згідно з додатком 3;

1.4. Типову форму договору про впровадження  автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування та здійснення справляння плати за транспортні послуги у м. Хмельницькому згідно з додатком 4.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на управління транспорту та зв’язку та заступника міського голови А.Бондаренка.

 

 

Міський голова                                                                                       О. Симчишин

 

 

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

від 09.08.2018 р. № 633

 

ПОРЯДОК

функціонування та вимоги до автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування у м. Хмельницькому незалежно від форм власності

 

І. Загальні положення

 

1.1. Порядок функціонування та вимоги до автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування у м. Хмельницькому незалежно від форм власності (далі – Порядок) розроблено на основі Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про автомобільний транспорт”, “Про міський електричний транспорт” та “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті”.

1.2. Порядок встановлює форми носіїв, види, порядок обігу та реєстрації проїзних документів у автоматизованій системі обліку оплати проїзду з використанням електронного квитка.

 

ІІ. Основні терміни та їх визначення

 

Автоматизована система обліку оплати проїзду (АСООП) – програмно-технічний комплекс призначений для здійснення обліку наданих транспортних послуг та обліку пасажирів за допомогою електронного квитка.

Безконтактна картка (БК) – смарт-картка, яка знаходиться у кондуктора/водія, за допомогою якої проводиться реєстрація у АСООП разового проїзду пасажира, після готівкової оплати такого проїзду кондуктору/водію, у разі відсутності електронного квитка.

Валідатор – зчитувач смарт – карток призначений для забезпечення автоматизації оплати проїзду в громадському транспорті (ручний термінал та/або стаціонарний термінал).

Валідація – реєстрація/фіксація проїзду, наслідком якої є друк разового паперового квитка чи підтвердження реєстрації.

Електронний квиток (ЕК) – проїзний документ встановленої форми (смарт-картка), який після реєстрації/фіксації у АСООП дає право пасажиру на одержання транспортних послуг.

Разовий електронний квиток – квиток виготовлений друкарським способом, терміналами продажу та поповнення ЕК з нанесеним на ньому графічний зображенням, створений за технологією QR. Валідація разового квитка здійснюється за допомогою QR-сканера встановленого у валідатор. Разовий електронний квиток дає право на проїзд в межах окремої безперервної дистанції в межах маршруту.

Разовий паперовий квиток - квиток виготовлений друкарським способом за допомогою обладнання АСООП (валідатора), при здійсненні готівкової оплати кондуктору/водію з використанням БК, що дає право на один проїзд в межах від початкової до кінцевої зупинки маршруту.

Термінал продажу та поповнення ЕК - електронний пристрій, пристосований для продажу та поповнення ЕК.

 

ІІІ. Види електронних квитків, їх придбання, поповнення та інші засоби оплати проїзду

 

3.1.      Неперсоніфікований ЕК (НЕК) - встановленої форми смарт-картка, дійсна з моменту придбання, не містить персональних даних пасажира, можна придбати у терміналах продажу та поповнення.

3.2.      Персоніфікований ЕК (ПЕК) - встановленої форми смарт-картка, дійсна з моменту придбання/отримання, містить дані в електронній формі та реквізити в графічному вигляді (прізвище та ім'я, фотокартку, що нанесені на картку), які дають змогу з використанням електронних засобів чи візуально ідентифікувати її держателя.

3.3.      На міському пасажирському транспорті діють різні види ЕК, які містять різну кількість передплачених транспортних послуг.

3.4. ЕК можуть бути:

а) з тарифним планом, що має обмежений термін дії (місячний, квартальний тощо), або які мають окремий спеціальний статус (учнівський, студентський, пільговий), правила використання якого визначає виконавчий комітет міської ради по кожному виду окремо;

б) з можливістю готівкового/безготівкового поповнення електронного гаманця, з якого списуються кошти за фактом валідації квитка відповідно до обраного тарифного плану;

в) на визначену кількість поїздок (на рахунку знаходяться та списуються поїздки);

Дія квитка призупиняється, якщо сума коштів, що залишилася у електронному гаманці, менше вартості однієї поїздки, або вичерпана кількість пільгових поїздок, затвердженої виконавчим комітетом міської ради для конкретної категорії пасажирів.

3.5. Інші можливі засоби оплати проїзду:

а) банківська картка PayPass та PayWave;

б) мобільні платіжні сервіси, інтегровані з системою єдиного оператора.

3.6. Вартість електронних квитків з обмеженням по терміну дії та на визначену кількість поїздок встановлюються окремим рішенням виконавчого комітету міської ради.

3.7. Особа (єдиний оператор), уповноважена на впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування та здійснення справляння плати за транспортні послуги, забезпечує можливість придбання та поповнення пасажирами ЕК у всіх мікрорайонах міста.

3.8.      Перевізник забезпечує можливість придбання пасажирами разового паперового квитка у всіх транспортних засобах міського пасажирського транспорту загального користування.

3.9.      Усі ЕК мають чітко визначений термін дії та обсяг оплачених транспортних послуг.

3.10.    Інформація щодо правил користування ЕК, про їх види і вартість, про пункти продажу та поповнення розміщується і розповсюджується у міському пасажирському транспорті та на сайті міської ради.

 

IV. Порядок реєстрації проїзду

 

4.1.      Пасажир, зайшовши у транспортний засіб, не чекаючи наступної зупинки, зобов'язаний здійснити валідацію ЕК, оплатити проїзд готівкою чи банківською картою або здійснити оплату за допомогою мобільного сервісу.

4.2.      Пасажир, у якого відсутній ЕК, студентський чи учнівський квиток (у випадку користування відповідним ЕК) та пасажир, який отримав негативний результат валідації ЕК, зайшовши у транспортний засіб, не чекаючи наступної зупинки, зобов'язаний сплатити вартість разового проїзду кондуктору/водію та отримати разовий паперовий квиток і зберігати його до завершення проїзду.

4.3.  Здійснення валідації ЕК, разовий електронний квиток чи разовий паперовий квиток є підтвердженням надання перевізником та отримання пасажиром оплачених транспортних послуг.

4.4.      Наявність у пасажира ЕК або разового квитка дає йому право на безоплатне перевезення двох одиниць ручної поклажі або одну одиницю багажу за умови,  що його розміри  не  перевищують  100  х 50 х 30 сантиметрів,  вагою до 20 кілограмів. За перевезення ручної поклажі та багажу понад норму, що дає право на безоплатне її перевезення, пасажир оплачує кондуктору/водію вартість разового проїзду або проводить додаткову реєстрацію ЕК.

4.5.      Відповідний квиток, отриманий пасажиром, підтверджує право пасажира на проїзд виключно у тому транспортному засобі, де він був зареєстрований/зафіксований.

4.6.      У  разі  виходу  з  ладу транспортного засобу (припинення перевезення
через настання надзвичайної або невідворотної за даних умов події), водій/кондуктор здійснює пересадку пасажирів, що зареєстрували/зафіксували свій проїзд, в інший транспортний засіб перевізника,  яким  пасажири  будуть  доставлені  до кінцевого пункту призначення. 

4.7.      У випадку втрати пасажиром ЕК, картка не поновлюється. У випадку втрати ПЕК, за заявою особи такий ЕК може бути заблокований та відновлений за рахунок особи, що її втратила.

 

V. Контроль за оплатою або реєстрацією/фіксацією проїзду та відповідальність пасажира

5.1.      Контроль підтвердження факту оплати проїзду, здійснюють кондуктори/ контролери шляхом контролю наявності разового паперового квитка у разі оплати готівкою або разового електронного квитка, придбаного у терміналі придбання та поповнення, а також за допомогою електронного пристрою, що встановлює факт оплати за допомогою ЕК.

5.2.      За безквитковий проїзд пасажир несе відповідальність, у порядку визначеному чинним законодавством України.

 

VI. Вимоги до автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування у м. Хмельницькому

 

6.1. АСООП впроваджується на всьому міському пасажирському транспорті загального користування у м. Хмельницькому.

6.2. АСООП повинна відповідати стандартам роботи транспортних підприємств — початок і закінчення зміни, випуск на маршрут транспортних засобів, зміна рейсу, централізована зміна тарифів.

6.3. У системі мають використовуватися і враховуватися як готівкова, так і безготівкова форми оплати проїзду. Для безготівкової форми повинні бути доступні різні способи оплати, для готівкової форми — сплата за тарифом встановленим рішенням виконавчого комітету міської ради.

6.4. Поповнення ЕК повинно здійснюватися із широким використанням сучасних технологій та передбачати:

- поповнення через термінали оплати платіжних систем, зареєстрованих в Україні та розповсюджених по місту;

- поповнення через каси центрального офісу та наявні в місті відділення особи (єдиного оператора), уповноваженої на впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування та здійснення справляння плати за транспортні послуги у м. Хмельницькому;

- поповнення через мережу Інтернет;

- поповнення через банкомати та термінали банків за готівку, безготівково;

- продаж та поповнення засобів оплати/фіксації проїзду у торгових точках.

6.5. АСООП повинен інтегруватися із наявною в Хмельницькому комунальному підприємстві «Електротранс» системою автоматизованого продажу засобів оплати проїзду, а також забезпечувати простоту і надійність в експлуатації.

6.6. Складові АСООП повинні забезпечувати можливість функціонування в суворих умовах, характерних для транспортних засобів загального користування (вібрації, низькі і високі температури, вологість, частинки пилу, механічні удари, електромагнітні поля тощо).

6.7. Для ЕК повинні бути передбаченні всі можливі методи максимального захисту від підробки. Засоби зберігання та обробки данних у системі АСООП (сервер) повинні мати рівень захисту за стандартом PCI DSS не нижче другої категорії.

6.8. АСООП повинна забезпечувати безперебійний та комфортний для населення спосіб оплати за проїзд в міському пасажирському транспорті загального користування у                     м. Хмельницькому.

6.9. Особа (єдиний оператор), уповноважена на впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування та здійснення справляння плати за транспортні послуги у м. Хмельницькому повинна здійснювати віддалений контроль за роботою встановленого обладнання АСООП. Про відмови, порушення в роботі, відновлення роботи, низький рівень використання обладнання та інші виявлені недоліки своєчасно повідомляти організатора пасажирських перевезень у м. Хмельницькому або уповноважених ним осіб.

6.10. Валідатор повинен однозначно встановлювати факти реєстрації/фіксації оплати проїзду у конкретному транспортному засобі, зберігати та передавати на сервер дані про реєстрацію/фіксацію оплати проїзду та виявленні випадки відмови в реєстрації оплати проїзду.

Працівник системи контролю (контролер) повинен мати можливість перед початком контролю, отримати з пристроїв валідації необхідну для проведення перевірки інформацію (кількість зареєстрованих/зафіксованих проїздів, про можливі відмови в реєстрації/фіксації оплати проїзду тощо).

6.11. Збереження інформації на сервері бази даних за період не менше ніж 12 (дванадцять) місяців з можливістю формування звітів за замовленням організатора перевезень.

6.12. Можливість впровадження та використання додаткових видів ЕК та інших засобів оплати проїзду.

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                                         Ю. Сабій

 

Заступник начальника управління

транспорту та зв’язку                                                                                             С. Шепурев

 

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

від 09.08.2018 р. № 633

 

ПОРЯДОК

проведення конкурсу з визначення особи (єдиного оператора), уповноваженої на впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування та здійснення справляння плати за транспортні послуги у

м. Хмельницькому

 

1. Мета та правові підстави проведення конкурсу

1.1. Порядок проведення конкурсу з визначення особи (єдиного оператора), уповноваженої на впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування та здійснення справляння плати за транспортні послуги у м. Хмельницькому (далі – Порядок) розроблено на підставі Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про автомобільний транспорт”, “Про міський електричний транспорт” та “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті”.

1.2. Метою проведення конкурсу з визначення особи (єдиного оператора), уповноваженої на впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування та здійснення справляння плати за транспортні послуги у м. Хмельницькому є запровадження комфортного для населення засобу оплати за проїзд в міському пасажирському транспорті загального користування.

1.3. Цей Порядок визначає процедуру підготовки та проведення конкурсу з визначення особи (єдиного оператора), уповноваженої на впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування та здійснення справляння плати за транспортні послуги у м. Хмельницькому і є обов’язковим для виконання організатором проведення конкурсу, конкурсним комітетом та учасниками конкурсу, які планують приймати в ньому участь.

2. Терміни, що вживаються в цьому Порядку

АСООП (автоматизована система обліку оплати проїзду)  – програмно-технічний комплекс призначений для здійснення обліку наданих транспортних послуг та обліку пасажирів за допомогою електронного квитка.

Єдиний оператор – переможець конкурсу, який має право здійснювати проведення платежів населення, має ліцензію Національного Банку України на переказ коштів у національній валюті, право власності або ліцензійні права на використання програмного забезпечення та має власну або партнерську (на договірних засадах) мережу реалізації ЕК з інтегрованим в неї програмним забезпеченням, яке відповідає вимогам цього Порядку.

БК (безконтактна картка) – смарт-картка, яка знаходиться у кондуктора/водія, за допомогою якої проводиться реєстрація у АСООП разового проїзду пасажира, після готівкової оплати такого проїзду кондуктору/водію із застосуванням відповідного підвищуючого коефіцієнту, у разі відсутності електронного квитка.

ЕК (електронна картка) - проїзний документ встановленої форми (смарт-картка), який після реєстрації/фіксації у АСООП дає право пасажиру на одержання транспортних послуг.

ПЕК (персоніфікована електронна картка) - платіжна картка, яка містить дані в електронній формі та реквізити в графічному вигляді (прізвище та ім'я, фотокартку, що нанесені на картку), які дають змогу з використанням електронних засобів чи візуально ідентифікувати її держателя.

Конкурсний комітет – постійний або тимчасовий орган, утворений організатором конкурсу для розгляду конкурсних пропозицій та прийняття рішення про визначення переможця конкурсу.

Конкурсна пропозиція – умови впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування та здійснення справляння плати за транспортні послуги у м. Хмельницькому.

Організатор конкурсу – виконавчий комітет Хмельницької міської ради.

Переможець конкурсу – Учасник конкурсу (претендент), який переміг у конкурсі.

Учасник конкурсу (претендент) – суб’єкт господарювання (юридична особа, фізична особа-підприємець), який в установленому порядку подав заяву та документи, визначені цим Порядком, для участі у конкурсі.

3. Об’єкт конкурсу

3.1. Об’єктом конкурсу є комплекс заходів для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування та здійснення справляння плати за транспортні послуги у м. Хмельницькому.

4. Основні вимоги до АСООП

4.1. АСООП повинна включати в себе:

- обладнання та програмне забезпечення для її належного функціонування, зокрема:

а) серверне обладнання (власне або орендоване), обладнання для безперебійного живлення та резервного копіювання даних, а також мережеве обладнання та програмне забезпечення, яке включає відповідні операційні системи, бази даних, інше ліцензоване програмне забезпечення та документ, підтверджуючий захист даних, а саме: міжнародний сертифікат якості забезпечення безпеки даних стандарту PCI DSS не нижче другої категорії;

б) обладнання для автоматизованих робочих місць, яке включає апаратно-програмні комплекси з відповідним ліцензійним програмним забезпеченням;

- обладнання для транспортних засобів;

- обладнання виготовлення, програмування БК та ЕК, персоналізації ЕК;

- обладнання для продажу та поповнення ЕК.

4.2. Серверне обладнання повинно забезпечувати передачу оброблених даних на програмну частину АСООП “Кабінет користувача” Замовника та управління транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради.

4.3. Кожен перевізник повинен мати доступ до своєї програмної частини АСООП “Кабінет користувача”, без можливості стороннього втручання з боку Уповноваженої особи (єдиного оператора), Замовника та управління транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради.

4.4. АСООП повинна забезпечувати:

- управління активами та обладнанням;

- управління технічним обслуговуванням;

- інтегрування із наявною в Хмельницькому комунальному підприємстві «Електротранс» системою автоматизованого продажу засобів оплати проїзду;

- запис, облік та звірку усіх транзакцій;

- автоматизований розподіл коштів між усіма її учасниками, який здійснюється на підставі договору укладеного між Уповноваженою особою (єдиним оператором) та перевізником;

- формування різноманітної фінансової та статистичної звітності;

- інформаційно-довідкову підтримку користувачів;

- використання найбільш економічно ефективних і безпечних технологій;

- запобігання використанню несанкціонованих БК та ЕК;

- можливість періодичного оновлення тарифів, застосування гнучкої тарифної політики відповідно до об’єму передплачених транспортних послуг, виражених у передплаченій кількості поїздок або періоду дії абонементу;

- можливість підключення додаткових сервісів для оплати послуг.

4.5. Організація безпеки бази даних, елементів і модулів АСООП:

- розподілений захищений доступ до бази даних, елементів та модулів;

- усі елементи та модулі повинні бути максимально незалежними один від одного, щоб вихід з ладу одного не призводив до зупинки іншого;

- резервне копіювання даних (згідно з документом, підтверджуючим захист даних);

- наявність систем виявлення вторгнень (згідно з документом, підтверджуючим захист даних);

- наявність спеціального програмного забезпечення та здійснення заходів для запобігання вірусів (згідно з документом, підтверджуючим захист даних);

- належний захист персональних даних користувачів, власників ПЕК;

4.6. Зв’язок між об’єктами АСООП повинен забезпечуватися за допомогою:

- стаціонарних або мобільних каналів зв’язку для місць продажу та поповнення ЕК;

- мобільного зв’язку для обладнання всередині транспортних засобів.

4.7. АСООП повинна відповідати всім далі визначеним технічним та/або іншим вимогам і можливостям, встановленим даним Порядком.

5. Основні цілі впровадження АСООП

5.1. Впровадження АСООП має забезпечити:

- поступове виведення готівки із громадського транспорту;

- збільшення надходжень до бюджету міста (у вигляді податків);

- максимальне підвищення прозорості та точності обліку фактично наданих послуг з перевезення пільгових та інших категорій пасажирів;

- одержання повної, достовірної та деталізованої інформації про обсяги наданих транспортних послуг, підвищення показників роботи, що в подальшому дозволить проводити роботу над вдосконаленням системи пасажирських перевезень та способів оплати;

- зручність для населення у користуванні транспортними послугами;

- запровадження гнучкої тарифної політики оплати проїзду, можливість приведення тарифу на проїзд громадським транспортом міста до економічно обґрунтованого;

- зменшення витрат на виготовлення та реалізацію білетної продукції.

6. Підтвердження відповідності та кваліфікації учасника конкурсу

6.1. Учасник конкурсу на підтвердження своєї відповідності та кваліфікації подає наступні документи:

6.1.1. Копія Статуту (для юридичних осіб);

6.1.2. Копія витягу (виписки) з ЄДРПОУ;

6.1.3. Копія витягу з реєстру платників ПДВ або копія витягу з реєстру платників єдиного податку;

6.1.4. Довідка з органів Державної фіскальної служби України про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів дійсною на момент подачі документів;

6.1.5. Повна інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, сформована не раніше, ніж за 10 днів до дня проведення конкурсу;

6.1.6. Підтвердження повноважень представника учасника конкурсу (довіреність, наказ про призначення або копія витягу із протоколу зборів засновників);

6.1.7. Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

6.1.8. Довідка з органів Міністерства внутрішніх справ України про те, що службова (посадова) особа учасника конкурсу, уповноважена на підписання договору, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законодавством України порядку;

6.1.9. Гарантійний лист щодо відсутності підстав для відмови в участі у конкурсі, визначених пунктами 10.4.1. – 10.4.6. пункту 10.4. розділу 10. цього Порядку;

6.1.10. Копія ліцензії Національного Банку України на переказ коштів у національній валюті;

6.1.11. Копія сертифікату якості забезпечення безпеки даних стандарту PCI DSS не нижче другої категорії;

6.1.12. Копія свідоцтва, виданого Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг щодо реєстрації фінансової установи;

6.1.13. Копія сертифікату на систему управління якістю;

6.1.14. Копія атестату відповідності вимогам нормативних документів технічного захисту інформації в Україні, виданого Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України;

6.2. Учасник конкурсу посвідчує вірність всіх копій документів власним підписом або підписом представника та печаткою (у разі наявності).

7. Загальні вимоги до обладнання АСООП

7.1. Обладнання АСООП надається та встановлюється перевізникам переможцем конкурсу на безоплатній основі.

7.2. Елементами обладнання АСООП є:

7.2.1. обладнання для транспортних засобів:

а) стаціонарний валідатор;

б) ручний валідатор;

в) бортовий комп’ютер (та/або адаптоване програмне забезпечення, придатне для використання).

7.2.2. обладнання для продажу та поповнення ЕК:

а) термінали продажу та поповнення;

б) термінали оплати платіжних систем, зареєстрованих в Україні та розповсюджених по місту;

в) банкомати та термінали банків.

7.3. Основні функції та технічні характеристики обладнання для транспортних засобів:

7.3.1. Основні функції та технічні характеристики стаціонарного валідатора:

а) основні функції:

- робота з ЕК;

- сумісність з іншим обладнанням;

- модуль передачі даних;

- можливість відкриття/закриття зміни, введення даних про маршрут та реєстрацію водія/кондуктора;

- наявність сертифікованого рідера та програмного забезпечення для роботи з банківськими картками;

- друк квитка внаслідок валідації БК (у разі оплати готівкою та/або банківською карткою).

б) технічні характеристики:

- живлення стаціонарне з вхідним постійним струмом 12/24 вольт, з забезпеченням роботи на автономному живленні не менше ніж 60 хв.;

- температурний режим роботи від -20 до +50 градусів за Цельсієм;

- інформаційний висококонтрастний дисплей;

- зчитувач БК, що забезпечує разом з програмним забезпеченням читання/запис ЕК<0.5 секунди;

- модуль пам’яті для зберігання даних про транзакції;

- вандалостійкий корпус;

- захист від фізичного втручання з системою блокування даних та передачі інформації про факт втручання.

7.3.2. Основні функції та технічні характеристики ручного валідатора:

а) основні функції:

- робота з ЕК, БК та банківською карткою;

- сумісність з іншим обладнанням;

- модуль передачі даних;

- можливість відкриття/закриття зміни, введення даних про маршрут та реєстрацію водія/кондуктора;

- друк квитка внаслідок валідації БК (у разі оплати готівкою та/або банківською карткою).

б) технічні характеристики:

- автономне живлення, з часом роботи не менше 16 год. від одного заряджання;

- температурний режим роботи від -20 до +50 градусів за Цельсієм;

- інформаційний дисплей;

- зчитувач БК, що забезпечує разом з програмним забезпеченням читання/запис ЕК<0.5 секунди;

- модуль пам’яті для зберігання даних про транзакції;

- захист від фізичного втручання з системою блокування даних та передачі інформації про факт втручання.

7.4. Параметри програмного забезпечення обладнання для транспортних засобів:

- забезпечення реєстрації користувача для відкриття/закриття зміни за допомогою БК;

- забезпечення об’єднання (синхронізації) валідаторів між собою в одному транспортному засобі;

- відображення на екрані статусу електронного квитка, а також інформації про результат валідації, що супроводжується характерним візуально - звуковим ефектом;

- можливість налаштування тайм-ауту для запобігання випадкового списання з балансу;

- можливість додаткового списання з балансу відповідного транспортного продукту, при оплаті за кількох пасажирів;

- при кожній валідації АСООП фіксує: номер валідатора, номер транспортного засобу, маршрут, тип, списаний баланс, дату та час фіксації проїзду;

- при виявленні під час валідації ЕК, який знаходиться у стоп - листі, валідатор повідомляє на дисплеї та передає дані до АСООП;

- накопичення даних про транзакції під час тимчасової втрати зв’язку та передача накопичених даних про транзакції при відновленні зв’язку;

- автоматична синхронізація з АСООП;

- інформація що передається до АСООП містить: тип, дату та час кожної транзакції;

- мова інтерфейсу - українська;

- сертифіковане програмне забезпечення.

7.5. Основні функції та технічні характеристики обладнання для продажу та поповнення ЕК:

7.5.1. Основні функції:

- продаж та поповнення ЕК;

- можливість підключення додаткових сервісів для оплати послуг;

- можливість зарахування решти як поповнення рахунку мобільного телефону або інших послуг;

- миттєве поповнення ЕК за наявності безконтактного рідера та відповідного програмного забезпечення;

- поповнення ЕК за відсутності рідера та відповідного програмного забезпечення.

7.5.2. Технічні характеристики:

- живлення стаціонарне, вхідний змінний струм 220 вольт;

- вандалостійкий корпус;

- інформаційний повноколірний сенсорний дисплей;

- приймач купюр та бункер для зберігання купюр;

- зчитувач безконтактних карток;

- модуль передачі даних;

- модуль пам’яті для зберігання даних про транзакції;

- температурний режим роботи від  -25 до +50 градусів за Цельсієм;

- захист від фізичного втручання з системою блокування даних та передачі інформації про факт втручання.

7.6. Параметри програмного забезпечення обладнання для продажу та поповнення засобів оплати проїзду:

- відображення на дисплеї балансу та статусу ЕК, а також усіх дій проведених з ними;

- можливість зміни кроків поповнення або продовження терміну дії ЕК;

- можливість друку підтверджуючого документу для кожної операції;

- підтримка використання БК з різною технологією;

- при виявленні під час поповнення ЕК, який знаходиться у стоп-листі, проводиться “фізичне” блокування ЕК та передаються дані про це до АСООП;

- автоматична синхронізація з АСООП;

- накопичення даних про транзакції під час тимчасової втрати зв’язку та передача накопичених даних про транзакції при відновленні зв’язку;

- автоматичне поповнення або продовження терміну дії ЕК при наявності відповідної інформації, з відповідним записом в ЕК, для запобігання повторного поповнення або продовження терміну дії;

- інформація, що передається до АСООП містить: тип, дату та час кожної транзакції;

- мова інтерфейсу - українська.

7.7. Наявність поступового розширення можливостей обладнання, додаючи до нього нові модулі і підключаючи нові датчики, без необхідності змінювати вже існуюче обладнання.

7.8. Наявність програмного забезпечення для системи автоматизованого продажу засобів оплати проїзду (розробка, встановлення функціоналу і звітності), яке повинно функціонувати на валідаторах безконтактних карт та пристроях програмування безконтактних карт ХКП «Електротранс» (нижче наведено моделі пристроїв, що використовуються):

- радіотермінал систем стільникового зв'язку GSM-900/1800 платіжний, моделі NEW8120R з блоком живлення;

- радіотермінал систем стільникового зв'язку GSM-900 платіжний, моделі NEW8120R з блоком живлення;

7.9. Вимоги до дозвільної документації на обладнання АСООП.

Все обладнання до його поставки, повинно пройти всю необхідну сертифікацію в Україні та мати всі необхідні висновки відповідних державних органів;

Програмне забезпечення, бази даних та системи безпеки, повинно мати сертифікати відповідності згідно чинного законодавства України.

На усі роботи які підпадають під сертифікацію згідно чинного законодавства України, постачальник та його підрядники зобов’язані мати відповідні дозволи та сертифікати на момент початку таких робіт.

Учасник конкурсу повинен мати всі необхідні патенти, дозволи, та інші документальні підтвердження на право власності та використання всього представленого програмного забезпечення та технологій які будуть використовуватись при впровадженні та експлуатації АСООП, а також забезпечити їх актуальність протягом всього терміну експлуатації.

Якщо учасник конкурсу не є розробником або імпортером обладнання, він має подати документ на підтвердження права розповсюджувати, встановлювати, налаштовувати, обслуговувати, експлуатувати тощо обладнання (дилерський сертифікат або гарантійний лист виробника чи імпортера), а також паспорт якості, технічний паспорт або інший аналогічний документ українською мовою від виробника чи їх копії.

8. Вимоги до гарантійних зобов’язань АСООП

8.1. У разі перемоги, учасник конкурсу повинен забезпечити гарантійне обслуговування програмного забезпечення та впровадженої АСООП не менше трьох років з моменту початку її промислової експлуатації.

8.2. У разі перемоги, учасник конкурсу повинен забезпечити ремонт та сервісне обслуговування встановленого обладнання на протязі трьох календарних днів з моменту отримання інформації про несправність.

8.3. Матеріальне забезпечення:

- резервний фонд для обладнання транспорту, продажу та поповнення ЕК повинен становити не менше 5% від загально встановленої кількості;

- запасні та зношувані частини для обладнання транспорту, продажу та поповнення ЕК повинні бути наявними в достатній кількості для забезпечення своєчасного проведення регламентних та ремонтних робіт.

 

9. Обслуговування та підтримка користувачів АСООП

 

9.1. Обслуговування АСООП включає забезпечення:

- розробки методичної документації для усіх користувачів АСООП, включаючи персонал транспортних підприємств, місць продажу та поповнення;

- навчання персоналу транспортних підприємств, місць продажу та поповнення;

- розробки довідкової системи користувачів АСООП.

9.2. Підтримка користувачів АСООП передбачає наявність центру підтримки користувачів АСООП, який забезпечуватиме надання, в межах повноважень, повної та вичерпної інформації, яка стосується оплати проїзду, отримання, поповнення та користування ЕК.

10. Порядок організації та проведення конкурсу

10.1. Для підготовки та проведення конкурсу організатор утворює конкурсний комітет, персональний склад якого затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради.

До складу конкурсного комітету можуть входити автомобільні перевізники, які надають відповідні транспортні послуги у м. Хмельницькому, представники відповідних структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради. Свою діяльність конкурсний комітет здійснює відповідно до вимог чинного законодавства України, актів міської ради, її виконавчого комітету та міського голови.

Роботу конкурсного комітету організовує голова, у випадку його відсутності – заступник голови.

Засідання комітету вважається правомочним, якщо в його роботі бере участь не менше половини його персонального складу.

Члени конкурсного комітету:

- беруть участь в обговоренні, розгляді, оцінці та порівнянні конкурсних пропозицій претендентів і забезпечують прийняття рішення про визначення переможця конкурсу;

- мають право на ознайомлення з усіма матеріалами, що стосуються проведення оцінки пропозицій претендентів, а також на відображення своєї окремої думки у протоколі засідання комітету на підставі інформації, що підтверджена документально та врахування якої не порушуватиме процедуру проведення конкурсу;

- зобов’язані дотримуватися норм законодавства та цього Порядку, об’єктивно та неупереджено розглядати конкурсні пропозиції претендентів.

10.2. Організатор конкурсу не пізніше, ніж за 15 робочих днів до початку проведення конкурсу забезпечує публікацію оголошення про проведення конкурсу в засобах масової інформації, яке повинно містити таку інформацію:

- рішення, на підставі якого проводиться конкурс;

- найменування організатора конкурсу;

- найменування об’єкта конкурсу;

- умови конкурсу (Додаток 1 до Порядку);

- перелік документів, що подаються для участі у конкурсі (Додаток 3 до Порядку);

- кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі;

- найменування організації, режим її роботи та адреса, за якою подаються документи для участі у конкурсі;

- місце, дата та час початку проведення засідання конкурсного комітету;

- телефон, електронну адресу для довідок з питань проведення конкурсу.

10.3. У конкурсі можуть брати участь суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи-підприємці), які відповідають визначеним цим Порядком вимогам та подали у визначений строк необхідні документи на конкурс.

10.4. До участі в конкурсі не допускаються суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи-підприємці):

10.4.1. які визнані банкрутом або стосовно них порушено провадження у справі про банкрутство;

10.4.2. щодо яких прийнято рішення про припинення діяльності;

10.4.3. відомості про особу внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

10.4.4. у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відсутня інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника;

10.4.5. службова (посадова) особа учасника конкурсу, уповноважена на підписання договору, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законодавством України порядку;

10.4.6. мають заборгованість зі сплати податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів.

10.4.7. подали для участі у конкурсі неналежним чином оформлені документи чи не в повному обсязі, а також такі, що містять недостовірну інформацію;

10.4.8.  які не  відповідають  кваліфікаційним вимогам, передбаченим Порядком;

10.4.9. конкурсна пропозиція яких не відповідає умовам конкурсу.

10.5. Для участі у конкурсі претендент подає наступні документи:

- заяву на участь у конкурсі, з зазначенням переліку документів поданих на конкурс (Додаток 3 до Порядку);

- довідку в довільній формі про претендента із зазначенням керівника, місця реєстрації, код ЄДРПОУ, контактні дані;

-  оригінал або завірену копію довідки (витягу) виданої уповноваженим органом, про те, що службову (посадову) особу учасника конкурсу, уповноважену на підписання договору, не було засуджено за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої знято або погашено у встановленому законодавством України порядку;

- довідка у довільній формі про наявність досвіду виконання аналогічних договорів, в якій повинна бути зазначена інформація щодо обсягів (кількості) виконаних робіт, основних замовників;

- конкурсну пропозицію із зазначенням шляхів впровадження АСООП;

- поетапний план щодо впровадження АСООП у тому числі поставки та монтажу технічних засобів, програмного забезпечення та інше;

- копії сертифікатів відповідності запропонованого обладнання;

- інформаційний лист-опис додаткових інвестиційних пропозицій.

10.5.1. Учасник конкурсу посвідчує вірність всіх копій документів власним підписом або підписом представника та печаткою (у разі наявності).

10.6. Інформація, що міститься в документах, поданих претендентами для участі у конкурсі, повинна бути достовірною на момент подання документів для участі у конкурсі.

10.7. Документи для участі у конкурсі та документи, що підтверджують кваліфікацію учасника нумеруються, прошиваються, підписуються керівником або уповноваженою особою претендента та скріплюються печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами та словами.

10.8. Документи подаються в закритому конверті особисто або надсилаються поштою у закритому конверті, з позначкою «для участі у конкурсі з визначення особи (єдиного оператора), уповноваженої на впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування та здійснення справляння плати за транспортні послуги у м. Хмельницькому, назва претендента, код ЄДРПОУ, юридична та фактична адреса», з описом вкладання кореспонденції.

10.9. Конверти з документами та конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх надання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу без реєстрації.

10.10. Кожен учасник конкурсу має право подати лише одну конкурсну пропозицію.

10.11. Конверти з документами та конкурсними пропозиціями реєструються секретарем конкурсного комітету в журналі обліку та відкриваються під час проведення конкурсу, у присутності усіх запрошених учасників.

10.12. Учасник конкурсу має право відкликати документи та власну конкурсну пропозицію до моменту або під час засідання конкурсного комітету.

10.13. Якщо подані учасником конкурсу документи відповідають умовам цього Порядку та конкурсу, конкурсний комітет вирішує питання про допуск учасника до участі в конкурсі шляхом голосування.

10.14. Учасники конкурсу, які допущені до участі у конкурсі, повинні продемонструвати конкурсному комітету тестовий варіант пропонованого програмного забезпечення та відповідність обладнання АСООП по кожній із вимог окремо, вказаних в розділі 7.

10.15. Претендентам надається право обґрунтувати подані пропозиції та відповісти на запитання членів конкурсного комітету. Під час проведення конкурсу додаткові пропозиції від претендентів не приймаються.

10.16. Конкурс може бути визнаний таким, що не відбувся, у разі, якщо:

- протягом встановленого строку не надійшло жодної конкурсної пропозиції;

- усі подані конкурсні пропозиції не відповідають умовам конкурсу;

- переможець конкурсу та учасник конкурсу (претендент), який зайняв друге місце, відмовились від укладення договору.

10.17. У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, організатором конкурсу приймається рішення про проведення нового конкурсу згідно з умовами його проведення, встановленими цим Порядком.

10.18. Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсний комітет або організатор конкурсу, у разі потреби, може залучати без права голосу, в ролі експертів чи консультантів працівників структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, спеціалістів у галузі впровадження електронних систем та інших установ.

10.19. Якщо у конкурсі взяв участь тільки один учасник, його може бути визнано переможцем за умови, що він відповідає кваліфікаційним вимогам Порядку та його конкурсна пропозиція відповідає умовам конкурсу.

10.20. Переможцем конкурсу визнається учасник, який відповідає кваліфікаційним вимогам та конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами голосування.

10.21. Організатор конкурсу визнає претендентом, який посів друге місце, того учасника конкурсу, який за результатами розгляду конкурсних пропозицій набрав найбільшу кількість голосів відповідно до оцінки пропозицій претендентів, без урахування показника переможця конкурсу.

10.22. Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсним комітетом на закритому засіданні в присутності не менше, як половини його складу, у тому числі голови конкурсного комітету або його заступника, простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсного комітету.

10.23. Рішення конкурсного комітету, у 5-денний строк оформляється протоколом, який підписується головуючим або заступником голови (у разі відсутності голови) та секретарем конкурсного комітету, і подається для затвердження організатору конкурсу.

10.24. Протокол  засідання конкурсного комітету повинен містити інформацію про:

- дату, час та місце проведення засідання конкурсного комітету;

- прізвища, імена та по батькові членів конкурсного комітету, які присутні на засіданні;

- найменування претендентів;

- результати голосування членів конкурсного комітету;

- рішення конкурсного комітету про визначення переможця конкурсу;

- рішення конкурсного комітету про визнання учасника конкурсу (претендента) таким, що зайняв друге місце;

- рішення про недопущення претендента до  участі  у конкурсі, якщо воно мало місце.

10.25. Переможець конкурсу оголошується на засіданні конкурсного комітету у присутності усіх його учасників або уповноважених ними осіб.

10.26. Рішення конкурсного комітету щодо визначення переможця конкурсу вводиться в дію рішенням виконавчого комітету міської ради протягом не більш як 30 робочих днів з дня проведення конкурсу із зазначенням терміну дії договору про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування та здійснення справляння плати за транспортні послуги у м. Хмельницькому, який може становити від 2-х до 5-ти років. Вказаним рішенням призначається уповноважена особа (єдиний оператор) на впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування та здійснення справляння плати за транспортні послуги у м. Хмельницькому.

10.27. Організатор конкурсу протягом 30 днів з моменту набрання чинності рішення конкурсного комітету укладає з переможцем конкурсу договір про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування та здійснення справляння плати за транспортні послуги у                    м. Хмельницькому.

10.28. У разі письмової відмови претендента, який став переможцем конкурсу, від укладення з організатором конкурсу договору, такий договір укладається з претендентом, який зайняв друге місце. У разі відсутності претендента, який зайняв друге місце, організатор приймає рішення щодо проведення нового конкурсу.

10.29. Типова форма договору затверджується організатором конкурсу.

10.30. Скарги за результатами конкурсу можуть подаватися протягом 10 днів з дати його проведення та розглядатися організатором конкурсу протягом 30 днів з дня надходження скарги. Скарги, що надійшли з порушенням установленого строку, не розглядаються.

10.31. Спори, що виникають у зв'язку з проведенням конкурсу, розглядаються в установленому законодавством порядку.

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                                         Ю. Сабій

 

Заступник начальника управління

транспорту та зв’язку                                                                                             С. Шепурев

 

Додаток № 1

до Порядку

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу з визначення особи (єдиного оператора), уповноваженої на впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування та здійснення справляння плати за транспортні послуги у

м. Хмельницькому

 

1. У конкурсі можуть брати участь суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи-підприємці), які:

1) відповідають умовам проведення конкурсу;

2) подали у встановлений термін заяви та відповідні документи на участь у конкурсі;

4) надали конкурсну пропозицію, що відповідатиме Порядку функціонування та вимогам до автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування у м. Хмельницькому незалежно від форм власності; та Порядку проведення конкурсу з визначення особи (єдиного оператора), уповноваженої на впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування та здійснення справляння плати за транспортні послуги у м.Хмельницькому;

5) мають необхідне програмне забезпечення та обладнання;

6) мають досвід впровадження аналогічних проектів та укладені (діючі) договори про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування та здійснення справляння плати за транспортні послуги в інших містах.

2. До участі у конкурсі не допускаються суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи-підприємці):

2.1. які визнані банкрутом або стосовно них порушено провадження у справі про банкрутство;

2.2. щодо яких прийнято рішення про припинення діяльності;

2.3. відомості про особу внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

2.4. у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відсутня інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника;

2.5. службова (посадова) особа учасника конкурсу, уповноважена на підписання договору, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законодавством України порядку;

2.6. мають заборгованість зі сплати податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів.

2.7. подали для участі у конкурсі неналежним чином оформлені документи чи не в повному обсязі, а також такі, що містять недостовірну інформацію;

2.8.  які не  відповідають  кваліфікаційним вимогам, передбаченим Порядком;

2.9. конкурсна пропозиція яких не відповідає умовам конкурсу.

3. Переможцем конкурсу визнається учасник, який відповідає кваліфікаційним вимогам та конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами голосування.

4. Переможець конкурсу зобов’язаний провести комплекс заходів та робіт по впровадженню АСООП протягом 90 календарних днів з моменту підписання договору.

5. Переможець конкурсу зобов’язується за власні кошти надати обладнання АСООП та забезпечити  виготовлення електронних квитків усіх необхідних видів, номінальна вартість та інші істотні вимоги до яких визначаються відповідним рішенням Замовника.

6. Організатор конкурсу укладає з переможцем конкурсу договір про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування та здійснення справляння плати за транспортні послуги у                    м. Хмельницькому.

7. Строк дії договору встановлюється на термін від 2-х до 5-ти років рішенням виконавчого комітету міської ради. У разі належного виконання договору, за згодою сторін на підставі рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради термін дії договору може бути продовжено.

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                                         Ю. Сабій

 

Заступник начальника управління

транспорту та зв’язку                                                                                             С. Шепурев

 

Додаток 2

до Порядку

 

 

Методика оцінювання конкурсних пропозицій

учасників конкурсу з визначення особи (єдиного оператора), уповноваженої на впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування та здійснення справляння плати за транспортні послуги у     м. Хмельницькому

 

 

1. Оцінка конкурсних пропозицій здійснюється на основі наступних критеріїв:

 

Критерій

Одиниця виміру

1.

Термін впровадження АСООП

місяців

2.

Термін гарантійного обслуговування АСООП

місяців

3.

Додаткові інвестиційні зобов’язання

грн.

з ПДВ

4.

Досвід роботи – кількість реалізованих аналогічних договорів на впровадження АСООП

одиниць

5.

Демонстрація роботи обладнання АСООП

так/ні

     

 

Заступник начальника управління транспорту та зв’язку                                                                                             С. Шепурев

Додаток № 3

до Порядку

 

ПЕРЕЛІК

документів, що подаються суб’єктами господарювання (юридичні особи та фізичні особи-підприємці) для участі у конкурсі з визначення особи (єдиного оператора), уповноваженої на впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування та здійснення справляння плати за транспортні послуги у                    м. Хмельницькому

 

1. Для участі у конкурсі претендент подає наступні документи:

1.1. заяву на участь у конкурсі, з зазначенням переліку документів поданих на конкурс;

1.2. довідку в довільній формі про претендента із зазначенням керівника, місця реєстрації, код ЄДРПОУ, контактні дані;

1.3. Оригінал або завірену копію довідки (витягу) виданої уповноваженим органом, про те, що службову (посадову) особу учасника конкурсу, уповноважену на підписання договору, не було засуджено за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої знято або погашено у встановленому законодавством України порядку;

1.4. довідка у довільній формі про наявність досвіду виконання аналогічних договорів, в якій повинна бути зазначена інформація щодо обсягів (кількості) виконаних робіт, основних замовників;

1.5. конкурсну пропозицію із зазначенням шляхів впровадження АСООП;

1.6. поетапний план щодо впровадження АСООП у тому числі поставки та монтажу технічних засобів, програмного забезпечення та інше;

1.7. копії сертифікатів відповідності запропонованого обладнання;

1.8. інформаційний лист-опис додаткових інвестиційних пропозицій.

2. Учасник конкурсу на підтвердження своєї відповідності та кваліфікації подає наступні документи:

2.1. копія Статуту (для юридичних осіб);

2.2. копія витягу (виписки) з ЄДРПОУ;

2.3. копія витягу з реєстру платників ПДВ або копія витягу з реєстру платників єдиного податку;

2.4. довідка з органів Державної фіскальної служби України про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів дійсною на момент подачі документів;

2.5. повна інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, сформована не раніше, ніж за 10 днів до дня проведення конкурсу;

2.6. підтвердження повноважень представника учасника конкурсу (довіреність, наказ про призначення або копія витягу із протоколу зборів засновників);

2.7. довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

2.8. Копія ліцензії Національного Банку України на переказ коштів у національній валюті;

2.9. Копія сертифікату якості забезпечення безпеки даних стандарту PCI DSS не нижче другої категорії;

2.9. Копія свідоцтва, виданого Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг щодо реєстрації фінансової установи;

2.10. Копія сертифікату на систему управління якістю;

2.11. Копія атестату відповідності вимогам нормативних документів технічного захисту інформації в Україні, виданого Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України;

 

Заступник начальника управління

транспорту та зв’язку                                                                                             С. Шепурев

 

 

Додаток № 4

до Порядку

 

ЗАЯВА
на участь у конкурсі з визначення особи (єдиного оператора), уповноваженої на впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування та здійснення справляння плати за транспортні послуги

у м. Хмельницькому
 

            Відповідно до вимог транспортного законодавства та

оголошення   

                                                         (найменування організатора)

у                                           

(назва та номер друкованого видання)

 

                                                     (найменування суб'єкта господарювання)

претендує на одержання права здійснити впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування та справляння плати за транспортні послуги у м. Хмельницькому.

 

I. Загальні дані

 

Повне найменування суб’єкта господарювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скорочене найменування суб’єкта господарювання (торгова марка, бренд)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ідентифікаційний код суб’єкта господарювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прізвище, ім’я та по батькові керівника суб’єкта господарювання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон                                 Факс                                       Мобільний телефон                    

  

      

II. Місцезнаходження суб’єкта господарювання 

 

Країна                                 Поштовий індекс          Область

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Район                                                                                                                                    Місто(село)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вулиця                                                                                       Будинок                   Кв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Банківські реквізити

Розрахунковий рахунок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

МФО

 

 

 

 

 

 

IV. Додаткова інформація

1)  ____________________________________________________________________

2)  ____________________________________________________________________

 

V. Перелік документів, що додаються до заяви 

1)  ____________________________________________________________________

2)  ____________________________________________________________________

3)  ____________________________________________________________________

4)  ____________________________________________________________________

 

У зв’язку з участю у конкурсі підтверджую, що:

- з умовами проведення конкурсу ознайомлений;

- згоден брати участь у конкурсі відповідно до умов проведення конкурсу, визначених організатором;
- з об’єктом конкурсу та основними завданнями ознайомлений;
- всі дані,  викладені у поданих мною документах, відповідають дійсності;
- на момент проведення конкурсу не визнаний банкрутом, не порушено справу про банкрутство або не проводиться процедура санації;
- у разі перемоги згоден укласти договір.

 

Додатки: на ____ аркушах.
 

”___” __________ 20___ р.   _________________            
                                                      (підпис заявника)                             (прізвище, ім'я та по батькові)

 М.П.

 

 

Заступник начальника управління транспорту та зв’язку                                                                                             С. Шепурев

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету

від 09.08.2018 р. № 633

 

СКЛАД

конкурсного комітету з визначення особи (єдиного оператора), уповноваженої на впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування та здійснення справляння плати за транспортні послуги у

 м. Хмельницькому

 

Голова конкурсного комітету:

 

Бондаренко Андрій Євгенович                                               - заступник міського голови.

 

Заступник голови конкурсного комітету:

 

Шепурев Сергій Валерійович                                                  - заступник начальника управління

                                                                                                   транспорту та зв’язку.

Секретар конкурсного комітету:

 

Костик Костянтин Олександрович                                        - завідувач сектору контролю

                                                                                                   управління транспорту та зв’язку.

Члени конкурсного комітету:

 

Богачук Володимир Якович                                                   - директор комунального підприємства

                                                                                                   по організації роботи міського

                                                                                                   пасажирського транспорту, голова

                                                                                                   громадської організації «Асоціація

                                                                                                   пасажирських перевізників “Поділля”»

                                                                                                   (за згодою);

 

Кузьмін Петро Петрович                                                         - директор ТОВ «Рембуд-транс»

                                                                                                   (за згодою);

 

Марценюк Віталій Михайлович                                              - приватний перевізник (за згодою);

 

Матвійчук Сергій Володиимрович                                         - директор Хмельницького міського

                                                                                                   комунального підприємства

                                                                                                   «Хмельницькінфоцентр»;

 

Мішин Олександр Володимирович                                        - приватний перевізник (за згодою);

 

Мороз Валентина Володимирівна                                          - фінансовий директор

                                                                                                   ТОВ «Хмельницьке таксі» (за згодою);

 

Паламарчук Віктор Анатолійович                                           - директор ХКП «Електротранс»;

 

Федосєєва Тетяна Олександрівна                                           - начальник відділу пільг управління

                                                                                                   праці та соціального захисту населення;

 

Мельничук Євгенія Степанівна                                              - заступник начальника управління

                                                                                                    праці та соціального захисту населення.                        

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                                         Ю. Сабій

 

Заступник начальника управління

транспорту та зв’язку                                                                                             С. Шепурев

Додаток 4

до рішення виконавчого комітету

від 09.08.2018 р. № 633

ДОГОВІР № __

на впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування та здійснення справляння плати за транспортні послуги у м. Хмельницькому

 

«___» ____________________ 20__ р.                                                           м. Хмельницький

 

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради, в особі ________________________________________________________________________________________, який діє на підставі рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради № __ від «__» ______________ 20__ р., з однієї сторони (іменується надалі – Замовник), та суб’єкт господарської діяльності - _______________________________________________, який діє на підставі_________________________________________________________________, з другої сторони (іменується надалі - Уповноважена особа (єдиний оператор)), у подальшому разом іменуються Сторони, уклали даний Договір (надалі - Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Уповноважена особа (єдиний оператор) за дорученням Замовника забезпечує впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування (АСООП) та здійснює справляння плати за транспортні послуги у      м. Хмельницькому незалежно від форм власності.

2. ПрАВА та обв’язки сторін

2.1. Права та обов’язки Замовника

2.1.1. Права Замовника:

- при необхідності приймає рішення з питань впровадження та належного функціонування АСООП та інших електронних систем в міському пасажирському транспорті загального користування;

- проводить перевірку виконання Уповноваженою особою (єдиним оператором) умов даного Договору, Порядку функціонування та вимог до автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування у м. Хмельницькому незалежно від форм власності та Порядку проведення конкурсу з визначення особи (єдиного оператора), уповноваженої на впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування та здійснення справляння плати за транспортні послуги у м. Хмельницькому;

- користується повним доступом до бази даних АСООП (без можливості внесення змін та коригувань);

- отримує від Уповноваженої особи (єдиного оператора) звіти про роботу АСООП та обсяги здійснених пасажирських перевезень;

- за письмовою вимогою отримує від Уповноваженої особи (єдиного оператора) дані про виконану транспортну роботу перевізників за період, який вимагається (рік, півріччя, квартал, місяць, день, години та інший необхідний) за визначеною для Уповноваженої особи (єдиного оператора) формою;

- встановлює форми, носіїв, види, порядок обігу та реєстрації проїзних документів;

- встановлює економічно обґрунтовані тарифи на транспортні послуги;

- погоджує Уповноваженій особі (єдиному оператору) перелік та кількість місць пунктів продажу та поповнення електронних квитків, з врахуванням потреб мешканців міста;

- отримує від Уповноваженої особи (єдиного оператора) оперативну допомогу при користуванні АСООП;

- вимагає від Уповноваженої особи (єдиного оператора) належного виконання зобов'язань за Договором;

- ініціювати внесення змін до Договору.

2.1.2. Обов’язки Замовника:

- своєчасно та в повному обсязі забезпечити Уповноважену особу (єдиного оператора) необхідною для виконання умов цього Договору інформацією нормативно-організаційного характеру;

- взаємодіяти та всебічно сприяти Уповноваженій особі (єдиному оператору) у питаннях виконанні взятих на себе зобов’язань за цим Договором;

- дотримуватись умов Договору.

2.2. Права та обов’язки Уповноваженої особи (єдиного оператора):

2.2.1. Права Уповноваженої особи (єдиного оператора):

- отримувати від Замовника інформацію та матеріали, необхідні для виконання взятих на себе зобов’язань;

- вимагати від Замовника належного виконання та дотримання умов цього Договору;

- на дострокове виконання договірних зобов’язань по впровадженню АСООП;

- ініціювати внесення змін до Договору.

2.2.2. Обов’язки Уповноваженої особи (єдиного оператора):

- забезпечити впровадження АСООП в термін до «___» _____________ 20__ року;

- забезпечити організацію повного та своєчасного фінансування впровадження АСООП, виконання підготовку графіка реалізації проекту, пусконалагоджувальних робіт з демонстраційним запуском об’єкта інвестування, всіх інших умов, спрямованих на реалізацію проекту;

- забезпечити організацію процесу оплати проїзду споживачами послуг, у тому числі обробку інформації, розподіл та перерахування коштів перевізникам з використанням АСООП на підставі окремих договорів відповідно до чинного законодавства України;

- здійснювати аналіз діяльності та формування різноманітних статистичних даних для їх подальшого використання Замовником у покращенні надання транспортних послуг;

- надання консультацій та роз'яснень з питань функціонування АСООП;

- виготовлення електронних квитків усіх необхідних видів, номінальна вартість та інші істотні вимоги до яких визначаються відповідним рішенням Замовника;

- програмування електронних квитків в залежності від їх виду та призначення;

- розповсюдження та поповнення в пунктах продажу та поповнення електронних квитків через:

1) термінали оплати платіжних систем, зареєстрованих в Україні та розповсюджених по місту;

2) каси центрального офісу та наявні в місті відділення;

3) мережу Інтернет;

4) банкомати та термінали банків за готівку, безготівково;

5) торгові точки.

- надання довідкової та роз'яснювальної інформації користувачам АСООП стосовно придбання, поповнення та користування електронними квитками;

- приймання скарг від користувачів АСООП щодо її роботи та користування електронними квитками, розгляд та надання ґрунтовних відповідей;

- забезпечення безперебійної роботи обладнання та програмного забезпечення;

- синхронізація роботи усіх елементів АСООП, усунення можливих збоїв та недоліків у роботі;

- контроль за оплатою/фіксацією проїзду пасажирами, в т.ч. з використанням інших можливих засобів оплати проїзду:

а) банківська картка PayPass та PayWave;

б) мобільний платіжний сервіс.

- забезпечити інтегрування АСООП із наявною в Хмельницькому комунальному підприємстві «Електротранс» системою автоматизованого продажу засобів оплати проїзду;

- забезпечити функціонування АСООП та обладнання відповідно до затвердженого порядку функціонування та встановлених вимог;

- провести навчання Замовника з користування АСООП та забезпечити методичними матеріалами по її роботі;

- за письмовою вимогою Замовника проводити збір інформації та формувати статистичні дані про роботу перевізників в частині виконання пасажирських перевезень за визначені Замовником період (рік, півріччя, квартал, місяць, день, години та інший необхідний) та формою;

- щомісячно формувати Замовнику звіт по проданих електронних квитках;

- у разі отримання від Замовника інформації про несправності або припинення роботи АСООП, негайно усунути виявлені недоліки (пошкодження);

- у разі самостійного виявлення несправностей АСООП, оперативно повідомити Замовника системи та негайно усунути виявлені недоліки (пошкодження);

- за письмовим зверненням Замовника, забезпечити розширення можливостей АСООП для впровадження інших сервісів.

- у разі прийняття Замовником рішення про встановлення нових тарифів на проїзд у громадському транспорті незалежно від форм власності, за письмовою вказівкою Замовника проводить відповідне оновлення інформації та даних на всіх видах електронних квитків та проїзних документах тривалого користування.

2.3. Уповноважена особа (єдиний оператор) проводить адміністрування роботи АСООП:

2.3.1. До  обсягу зобов'язань із адміністрування роботи АСООП належить:

2.3.1.1. забезпечення безперебійної роботи АСООП та всіх її складових;

2.3.1.2. збір, обробка та передання даних про виконану транспортну роботу на сервер, в якому знаходиться центральна база даних;

2.3.1.3. обслуговування та забезпечення стабільної роботи центральної бази даних;

2.3.1.4. забезпечення взаємозв'язку між валідаторами та центральною базою даних;

2.3.1.5. забезпечення резервного копіювання даних;

2.3.1.6. убезпечення від несанкціонованого доступу, зміни чи викрадення даних;

2.3.1.7. здійснювати належний захист персональних даних користувачів власників персональних ЕК.

2.4. Дані про виконану транспортну роботу формуються в розрізі:

-   кількість перевезених пасажирів;

- кількість пасажирів, що оплатили проїзд за встановленим тарифом;

- кількість безоплатно перевезених пасажирів;

-  кількість перевезених пасажирів конкретною одиницею рухомого складу на певному маршруті (за потреби — у конкретно визначений час);

-  кількість реалізованих електронних квитків;

- формування різноманітних звітів на основі зібраної інформації (необхідне інформаційне наповнення звіту визначається Замовником та доводиться до відома Уповноваженої особи (єдиного оператора) письмовими повідомленнями).

3. Терміни виконання зобов'язань за Договором

3.1. Впровадження АСООП повинно бути виконано в термін до «__» _____________ 20__ року.

3.2. Адміністрування АСООП проводиться постійно, протягом дії даного Договору.  Дані про виконану транспортну роботу формуються за період, який вимагається Замовником (рік, півріччя, квартал, місяць, день, години та інший необхідний) у встановленій формі.

3.4. Реалізація електронних квитків проводиться через пункти продажу та поповнення електронних квитків постійно, протягом дії даного Договору.

3.5. Забезпечення стабільної роботи пунктів продажу та поповнення електронних квитків - протягом дії даного Договору.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. У разі порушення своїх зобов’язань за цим договором Сторони несуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

4.2. Порушенням зобов’язання за цим Договором вважається невиконання або неналежне виконання умов Договору.

5. РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

5.1. Спірні питання та розбіжності, що виникають в процесі виконання умов цього Договору, Сторони вирішують шляхом проведення переговорів протягом 10 (десяти) днів з дня письмового повідомлення будь-якою із Сторін про виникнення таких розбіжностей.

5.2. У випадку недосягнення домовленостей, усі спірні між Сторонами питання, розв’язуються у відповідності до вимог чинного законодавства України.

6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання умов цього договору у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання цього договору, що унеможливлює виконання Сторонами зобов’язань, визначених цим договором.

6.2. Сторона, для якої настали обставини непереборної сили, зобов’язана не пізніше 5 календарних днів від дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу сторону та надати відповідний підтверджуючий документ.

6.3. Документом, який підтверджує виникнення обставин непереборної сили є письмовий документ встановленої форми, який видається Торгово-промисловою палатою України (уповноваженою нею регіональною торгово-промисловою палатою).

7. УМОВИ ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Зміна умов цього Договору здійснюється у письмовій формі за згодою Сторін і оформлюється додатковими угодами до Договору. Усі Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами і мають юридичну силу у разі якщо вони викладені у письмовій формі та підписані Сторонами.

7.2. Сторони домовились у разі настання змін в законодавстві України, які стосуються предмету цього Договору, у безспірному порядку вносити відповідні зміни та доповнення до цього шляхом укладання додаткових угод.

7.3. Дія Договору припиняється у разі:

7.3.1. припинення юридичної особи — Уповноваженої особи (єдиного оператора);

7.3.2. закінчення терміну дії договору.

7.4. Договір може бути розірваний достроково за взаємною згодою сторін або за ініціативою однією із сторін, якщо інша порушує його умови з письмовим попередженням про вказані наміри не менш як за 30 календарних днів, шляхом оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди.

На вимогу однієї із Сторін договір може бути достроково розірвано за рішенням суду у разі істотного порушення другою стороною умов Договору.

8. ДОДАТКОВІ УМОВИ ДОГОВОРУ

8.1. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів, в тому числі найменування і місцезнаходження та зобов‘язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну протягом 3-х календарних днів, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

8.2. Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою, у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

8.3. Будь-які виправлення в тексті цього Договору не допускаються і є не дійсними.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами і діє до «__» _______________ 20__ року, але у будь-якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов’язань.

            9.2. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від виконання тих зобов’язань, що залишились невиконаними.

10. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК

УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА

(єдиний оператор)

Виконавчий комітет

Хмельницької міської ради

29013, м. Хмельницький

вул. Гагаріна, 3

тел./факс: 76-45-02

р/р 35410077050100

в ГУДКСУ в Хмельницькій області

МФО 815013

Код ЄДРПОУ 04060772

_____________________________________

_____________________________________

М.П.

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

______________________________________

_______________________________________

М.П.

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                                         Ю. Сабій

 

Заступник начальника управління

транспорту та зв’язку                                                                                             С. Шепурев