Новини

Увага! Конкурс з визначення єдиного оператора уповноваженого на впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті

Відповідно до рішення від 09.08.2018 року № 633 «Про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування у м. Хмельницькому», виконавчий комітет Хмельницької міської ради оголошує конкурс з визначення особи (єдиного оператора), уповноваженої на впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування та здійснення справляння плати за транспортні послуги у м. Хмельницькому.

Організатор конкурсу – виконавчий комітет Хмельницької міської ради.

Об’єктом конкурсу є комплекс заходів для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування та здійснення справляння плати за транспортні послуги у м. Хмельницькому.

У конкурсі можуть брати участь суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи-підприємці), які відповідають визначеним Порядком вимогам та подали у визначений строк необхідні документи на конкурс.

 

УМОВИ

проведення конкурсу з визначення особи (єдиного оператора), уповноваженої на впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування та здійснення справляння плати за транспортні послуги у м. Хмельницькому

 

1. У конкурсі можуть брати участь суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи-підприємці), які:

1) відповідають умовам проведення конкурсу;

2) подали у встановлений термін заяви та відповідні документи на участь у конкурсі;

4) надали конкурсну пропозицію, що відповідатиме Порядку функціонування та вимогам до автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування у м. Хмельницькому незалежно від форм власності; та Порядку проведення конкурсу з визначення особи (єдиного оператора), уповноваженої на впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування та здійснення справляння плати за транспортні послуги у м. Хмельницькому;

5) мають необхідне програмне забезпечення та обладнання;

6) мають досвід впровадження аналогічних проектів та укладені (діючі) договори про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування та здійснення справляння плати за транспортні послуги в інших містах.

2. До участі у конкурсі не допускаються суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи-підприємці):

2.1. які визнані банкрутом або стосовно них порушено провадження у справі про банкрутство;

2.2. щодо яких прийнято рішення про припинення діяльності;

2.3. відомості про особу внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

2.4. у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відсутня інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника;

2.5. службова (посадова) особа учасника конкурсу, уповноважена на підписання договору, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законодавством України порядку;

2.6. мають заборгованість зі сплати податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів.

2.7. подали для участі у конкурсі неналежним чином оформлені документи чи не в повному обсязі, а також такі, що містять недостовірну інформацію;

2.8.  які не  відповідають  кваліфікаційним вимогам, передбаченим Порядком;

2.9. конкурсна пропозиція яких не відповідає умовам конкурсу.

3. Переможцем конкурсу визнається учасник, який відповідає кваліфікаційним вимогам та конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами голосування.

4. Переможець конкурсу зобов’язаний провести комплекс заходів та робіт по впровадженню АСООП протягом 90 календарних днів з моменту підписання договору.

5. Переможець конкурсу зобов’язується за власні кошти надати обладнання АСООП та забезпечити  виготовлення електронних квитків усіх необхідних видів, номінальна вартість та інші істотні вимоги до яких визначаються відповідним рішенням Замовника.

6. Організатор конкурсу укладає з переможцем конкурсу договір про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування та здійснення справляння плати за транспортні послуги у                    м. Хмельницькому.

7. Строк дії договору встановлюється на термін від 2-х до 5-ти років рішенням виконавчого комітету міської ради. У разі належного виконання договору, за згодою сторін на підставі рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради термін дії договору може бути продовжено.

 

ПЕРЕЛІК

документів, що подаються суб’єктами господарювання (юридичні особи та фізичні особи-підприємці) для участі у конкурсі з визначення особи (єдиного оператора), уповноваженої на впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування та здійснення справляння плати за транспортні послуги у м. Хмельницькому

 

1. Для участі у конкурсі претендент подає наступні документи:

1.1. заяву на участь у конкурсі, з зазначенням переліку документів поданих на конкурс;

1.2. довідку в довільній формі про претендента із зазначенням керівника, місця реєстрації, код ЄДРПОУ, контактні дані;

1.3. Оригінал або завірену копію довідки (витягу) виданої уповноваженим органом, про те, що службову (посадову) особу учасника конкурсу, уповноважену на підписання договору, не було засуджено за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої знято або погашено у встановленому законодавством України порядку;

1.4. довідка у довільній формі про наявність досвіду виконання аналогічних договорів, в якій повинна бути зазначена інформація щодо обсягів (кількості) виконаних робіт, основних замовників;

1.5. конкурсну пропозицію із зазначенням шляхів впровадження АСООП;

1.6. поетапний план щодо впровадження АСООП у тому числі поставки та монтажу технічних засобів, програмного забезпечення та інше;

1.7. копії сертифікатів відповідності запропонованого обладнання;

1.8. інформаційний лист-опис додаткових інвестиційних пропозицій.

2. Учасник конкурсу на підтвердження своєї відповідності та кваліфікації подає наступні документи:

2.1. копія Статуту (для юридичних осіб);

2.2. копія витягу (виписки) з ЄДРПОУ;

2.3. копія витягу з реєстру платників ПДВ або копія витягу з реєстру платників єдиного податку;

2.4. довідка з органів Державної фіскальної служби України про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів дійсною на момент подачі документів;

2.5. повна інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, сформована не раніше, ніж за 10 днів до дня проведення конкурсу;

2.6. підтвердження повноважень представника учасника конкурсу (довіреність, наказ про призначення або копія витягу із протоколу зборів засновників);

2.7. довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

2.8. Копія ліцензії Національного Банку України на переказ коштів у національній валюті;

2.9. Копія сертифікату якості забезпечення безпеки даних стандарту PCI DSS не нижче другої категорії;

2.9. Копія свідоцтва, виданого Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг щодо реєстрації фінансової установи;

2.10. Копія сертифікату на систему управління якістю;

2.11. Копія атестату відповідності вимогам нормативних документів технічного захисту інформації в Україні, виданого Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Учасник конкурсу посвідчує вірність всіх копій документів власним підписом або підписом представника та печаткою (у разі наявності).

Інформація, що міститься в документах, поданих претендентами для участі у конкурсі, повинна бути достовірною на момент подання документів для участі у конкурсі.

Документи для участі у конкурсі та документи, що підтверджують кваліфікацію учасника нумеруються, прошиваються, підписуються керівником або уповноваженою особою претендента та скріплюються печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами та словами.

Документи подаються в закритому конверті особисто або надсилаються поштою у закритому конверті, з позначкою «для участі у конкурсі з визначення особи (єдиного оператора), уповноваженої на впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування та здійснення справляння плати за транспортні послуги у м. Хмельницькому, назва претендента, код ЄДРПОУ, юридична та фактична адреса», з описом вкладання кореспонденції.

Конверти з документами та конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх надання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу без реєстрації.

Кожен учасник конкурсу має право подати лише одну конкурсну пропозицію.

 

Починаючи з 17 серпня 2018 року перелік документів, що подаються для участі у конкурсі, форму заяви та необхідну інформацію щодо умов проведення конкурсу можна отримати в управлінні транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради за адресою:   

м. Хмельницький, вул. Сковороди, 12. Години роботи: понеділок-четвер - з 09:00 до 18:15, п’ятниця - з 09:00 до 17:00. (обідня перерва з 13:00 до 14:00), крім вихідних та святкових днів.

Документи для участі у конкурсі приймаються управлінням транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради до 17:00 07 вересня 2018 року включно за адресою:

м. Хмельницький, вул. Сковороди, 12. Години роботи: понеділок-четвер - з 09:00 до 18:15, п’ятниця - з 09:00 до 17:00 (обідня перерва з 13:00 до 14:00), крім вихідних та святкових днів.

Конкурс відбудеться 12 вересня 2018 року в приміщенні управління транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради (за адресою: м. Хмельницький, вул. Сковороди, 12), початок засідання конкурсного комітету о 10:00

Телефон для довідок: 79-55-77, e-mail: ytiz-km@ukr.net.