ПРОТОКОЛ засідання установчих зборів інститутів громадянського суспільства з формування громадської ради при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради від 28.05.2019 року

ПРОТОКОЛ

засідання установчих зборів інститутів громадянського суспільства

з формування громадської ради при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради

 

м. Хмельницький

28 травня 2019 року

14:00 год.

 

Місце проведення: приміщення малої зали Хмельницької міської ради.

Присутні: 55 делегатів від інститутів громадянського суспільства (список реєстрації учасників зборів додається).

Назаров Р. Г.заступник начальника управління організаційно-інформаційної роботи та контролю Хмельницької міської ради.

 

Голова ініціативної групи з підготовки установчих зборів Богачук В.Я. відкрив засідання установчих зборів інститутів громадянського суспільства (далі - ІГС) з формування громадської ради при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради, поінформував про діяльність попереднього складу громадської ради та запропонував затвердити наступний регламент роботи:

всі рішення Зборів приймаються шляхом проведення відкритого голосування мандатами простою більшістю голосів зареєстрованих на Зборах уповноважених представників;

для виступів та пропозицій відводиться не більше 2 хв., для запитань - не більше 1 хв.;

за дотриманням регламенту зобов’язаний слідкувати секретар Зборів;

виступ одного уповноваженого представника з одного і того ж питання більше двох разів не допускається.

 

Голосували:

«за» - 55;

«проти» - 0;

«утримались» - 0.

 

Вирішили: затвердити запропонований регламент роботи.

 

Голова ініціативної групи з підготовки установчих зборів Богачук В.Я. запропонував затвердити наступний проект порядку денного Зборів:

 

1. Інформація голови ініціативної групи про підготовку до установчих зборів.

2. Обрання робочих органів установчих зборів (лічильної комісії, голови зборів та секретаря).

3. Визначення кількісного складу громадської ради.

4. Проведення рейтингового голосування з обрання складу громадської ради.

 

Голосували:

«за» - 55;

«проти» - 0;

«утримались» - 0.

 

Вирішили: прийняти порядок денний за основу та в цілому.

 

По першому питанню порядку денного виступив голова ініціативної групи з підготовки установчих зборів Богачук В.Я., який надав інформацію про проведену роботу з підготовки установчих зборів ІГС для обрання нового складу громадської ради при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради.

Зазначив, що відповідно до Положення про Громадську раду при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 14.12.2017 №943 на засіданні громадської ради 26 лютого 2019 року було утворено ініціативну групу з підготовки установчих зборів для обрання нового складу громадської ради при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради на 2019 - 2020 роки у складі:

- Береза Альона Анатоліївна;

- Богачук Володимир Якович;

- Велиган Віталій Романович;

- Віраг Едуард Олександрович;

- Ковальчук Руслан В’ячеславович;

- Ларійчук Світлана Миколаївна;

- Назаров Роман Григорович;

- Сабій Юлія Сергіївна;

- Севастьянова Світлана Петрівна;

- Ходецький Павло Анатолійович;

- Янковенко Петро Григорович.

Вказаний склад ініціативної групи був затверджений рішенням виконавчого комітету міської ради від 28.03.2019 р. №296.

Головою ініціативної групи з підготовки установчих зборів було обрано Богачука Володимира Яковича.

Ініціативною групою визначено дату, час та місце проведення установчих зборів, підготовлено та затверджено зміст повідомлення про проведення установчих зборів, зразки заяви від інституту громадянського суспільства на участь в установчих зборах та додатків до неї.

Більш, як за 30 днів до дня проведення установчих зборів, а саме 10 квітня 2019 року оприлюднено на веб-сайті Хмельницької міської ради повідомлення ініціативної групи про проведення установчих зборів та зразки обов’язкових документів щодо реєстрації для участі в установчих зборах.

До ініціативної групи надійшли заяви про участь в установчих зборах від 55 інститутів громадянського суспільства. Документи усіх 55 ІГС відповідають Положенню про громадську раду при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради.

Таким чином, кількість уповноважених представників ІГС для участі у сьогоднішніх установчих зборах, які є кандидатами на членство в громадській раді, складає 55 осіб.

На момент проведення установчих зборів для участі в них зареєструвалось 55 уповноважених представників інститутів громадянського суспільства. Всі уповноважені представники інститутів громадянського суспільства отримали мандати для голосування. Таким чином, порядок підготовки до установчих зборів, визначений Положенням про громадську раду при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради, дотримано.

Згідно законодавства членство у громадській раді є індивідуальним, а тому ми можемо голосувати лише за тих осіб, які особисто прибули на установчі збори, або завчасно підтвердили повноваження іншої особи.

 

Голова ініціативної групи запропонував перейти до розгляду наступного питання порядку денного.

Присутні представники ІГС підтримали пропозицію.

 

По другому питанню порядку денного слухали голову ініціативної групи з підготовки установчих зборів Богачука В.Я., який запропонував надати пропозиції щодо обрання робочих органів установчих зборів (лічильної комісії, голови зборів та секретаря).

Надійшла пропозиція щодо кількісного складу лічильної комісії - 3 особи.

Головуючий поставив на голосування пропозицію щодо кількісного складу лічильної комісії.

 

Голосували:

«за» - 55;

«проти» - 0;

«утримались» - 0.

 

Вирішили: склад лічильної комісії затвердити у кількості 3-ох осіб.

 

Голова ініціативної групи з підготовки установчих зборів, запропонував внести пропозиції щодо кандидатур до складу лічильної комісії.

Надійшла пропозиція обрати до складу лічильної комісії Ходецького П.А., Ковальчука Р. В., Халаменду Б.А.

Головуючий поставив дану пропозицію на голосування.

 

Голосували:

«за» - 54;

«проти» - 1;

«утримались» - 0.

 

Вирішили: обрати лічильну комісію з 3-х представників ІГС у складі: Ходецького П.А., Ковальчука Р. В., Халаменди Б.А.

Головою лічильної комісії обрано Ковальчука Р.В.

 

Голова ініціативної групи з підготовки установчих зборів Богачук В.Я. запропонував вносити кандидатури для обрання голови установчих зборів.

Надійшло дві пропозиції щодо кандидатур для обрання голови установчих зборів: Богачука В.Я. та Копецького А.В.

Копецький А.В. заявив про самовідвід.

Головуючий поставив пропозицію на голосування.

 

Голосували:

«за» - 54;

«проти» - 1;

«утримались» - 0.

 

Вирішили: обрати Богачука В.Я. головою установчих зборів інститутів громадянського суспільства з формування громадської ради при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради.

 

Голова установчих зборів Богачук В.Я. запропонував внести пропозиції щодо кандидатури на посаду секретаря установчих зборів.

Надійшло дві пропозиції щодо кандидатур для обрання секретаря установчих зборів: Миронюк Ю.Б. та Берези А.А.

Береза А.А. заявила про самовідвід.

Головуючий поставив дану пропозицію на голосування.

 

Голосували:

«за» - 55;

«проти» - 0;

«утримались» - 0.

 

Вирішили: обрати Миронюк Ю.Б. секретарем установчих зборів інститутів громадянського суспільства з формування громадської ради при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради.

 

По третьому питанню порядку денного голова установчих зборів Богачук В.Я. запропонував вносити пропозиції щодо кількісного складу громадської ради.

Папуга О.Д. запропонував встановити склад громадської ради при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради на 2019-2020 роки у кількості 55 членів, тобто вважати обраними до складу громадської ради усіх 55 уповноважених представників ІГС – кандидатів, які зареєструвались та беруть участь в установчих зборах.

Головуючий поставив дану пропозицію на голосування.

Голосували:

«за» - 55;

«проти» - 0;

«утримались» - 0.

 

Вирішили: вважати обраною громадську раду при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради на 2019-2020 роки у кількості 55 уповноважених представників ІГС у наступному складі:

 

з/п

Прізвище ім’я, по-батькові кандидата

Посада кандидата із зазначенням назви ІГС, що висунув кандидата

1.

Андріїшина Валентина Володимирівна

голова інформаційно – аналітичного центру «Хмельницькі ініціативи»

2.

Анодіна Оксана Миколаївна

член ГО «Українська асоціація інвалідів АТО в Хмельницькій області»

3.

Бабій Вадим Іванович

голова ГО «Сучасна Україна»

4.

Бережнюк Валентина Володимирівна

голова правління Асоціації приватних підприємців Центрального продовольчого ринку

5.

Береза Альона Анатоліївна

голова ГО «Жіночий Антикорупційний Рух»

6.

Богачук Володимир Якович

голова громадської організації «Асоціація приватних перевізників «Поділля»

7.

Бодарецька Ольга Миколаївна

член ГО ВГДМ «Україна – єдина родина»

8.

Бойко Ірина Миколаївна

член Громадської організації ВГО «Поруч»

9.

Букацький Микола Іванович

голова Хмельницького регіонального суспільно – культурного товариства «Переселенці»

10.

Велєв Анатолій Миколайович

голова громадської організації «Асоціація онкологів Хмельниччини»

11.

Віраг Едуард Олександрович

член громадської організації «Вирвемо Україну з прірви разом!»

12.

Галушко Тетяна Володимирівна

голова міської громадської організації «Українська громада міста Хмельницького»

13.

Головко Галина Степанівна

член ХОГО «Союз споживачів Хмельниччини»

14.

Голяк Олена Володимирівна

голова ГО «Кабінет допомоги вагітним жінкам та сім’ям з дітьми «Світанок»

15.

Гуменюк Василь Михайлович

голова громадської організації «Фундатори підприємництва Хмельниччини»

16.

Гура Аделія Броніславівна

член громадської організації «Хмельницький портал»

17.

Гурніцька Олена Володимирівна

голова ГО «Допомога дітям з аутизмом та іншими особливостями психомовленнєвого розвитку «Я МОЖУ»

18.

Дзюба Віктор Іванович

член ради ГО «Хмельницький Майдан»

19.

Довбуш Віктор Володимирович

член громадської спілки «Фонд розвитку Хмельницького аеропорту»

20.

Дубров Олександр Іванович

голова правління міської громадської організації «Захист прав дітей війни»

21.

Дячук Ігор Петрович

заступник директора обласної громадської організації «Асоціація розвитку курорту Сатанів»

22.

Захаренко Андрій Віталійович

член Хмельницького обласного осередку ВГО «Здорові діти»

23.

Ковальчук Руслан В’ячеславович

заступник голови АГО «Народна Сила»

24.

Константиновський Петро Степанович

член ГО «Спільнота людей з вадами нирок»

25.

Копецький Андрій Володимирович

член громадської спілки «Слава Україні»

26.

Корніюк Сергій Вікторович

голова громадської організації «Країна 5.10»

27.

Ларійчук Світлана Миколаївна

член Хмельницького міського відділення Всеукраїнського об’єднання ветеранів

28.

Макогнюк Світлана Вікторівна

голова Хмельницької обласної асоціації педагогів «Нове покоління»

29.

Матущак Петро Степанович

член громадської організації «Товариство корінних хмельничан «Проскурів»

30.

Миронюк Юлія Борисівна

уповноважений представник ГО «Батьківська турбота Хмельницького ліцею №15 ім. Олександра Співачука»

31.

Молотай Олег Станіславович

член комітету самоорганізації населення мікрорайону Ружична

32.

Мороз Олег Володимирович

член Хмельницького обласного комітету сприяння реалізації положень Конституції України

33.

Мороз Сергій Володимирович

голова БО «Оберіг Поділля»

34.

Німець Віктор Григорович

член ГО «Громада Поділля»

35.

Папуга Олександр Дмитрович

голова Громадського об’єднання «Бойове Братство»

36.

Парасина Анатолій Герасимович

Член Хмельницької міської організації ВГО «Союз Чорнобиль України»

37.

Паюк Олександр Анатолійович

член ГО «Екологія та соціальний захист Поділля»

38.

Поворознюк Євген Євгенович

голова громадської організації «Україна – рідний край»

39.

Прокопець Ірина Іванівна

голова громадської організації «Екологічний Центр «Благо»

40.

Севастьянова Світлана Петрівна

член громадської організації «Хмельницька міська рада жінок»

41.

Смішна Ілона Вікторівна

член ГО «Хмельницька обласна організація інвалідів – працівників правоохоронних органів»

42.

Соловей Алла Вікторівна

голова відділення Всеукраїнської благодійної організації «Турбота про літніх в Україні» в м. Хмельницькому

43.

Стукан Ігор Михайлович

член громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону «Плоскирівська Сотня»

44.

Супрун Олександр Федорович

директор ГО «Регіональний центр розвитку туризму»

45.

Тимощук Юрій Григорович

Член Хмельницького обласного громадського об’єднання «Українська громада»

46.

Халаменда Богдан Анатолійович

член ГО «Інституція громадських ініціатив»

47.

Ходецький Павло Анатолійович

член Хмельницької міської федерації кікбоксінгу

48.

Хома Валерій Олександрович

член релігійної організації Церкви ЄХБ «Дім Євангелія»

 

49.

Швець Володимир Федорович

голова Ради Центру громадських ініціатив «Право громади»

50.

Шевченко Валерій Якович

президент ГО «Академія відродження козацтва України»

51.

Шимілін Олег Васильович

голова ГО «Центр дослідження політичних процесів «Політком»

52.

Щербанюк Сергій Михайлович

віце-президент Федерації регбі Хмельницької області

53.

Янковенко Петро Григорович

член громадської організації «Хмельницька платформа»

54.

Янцаловський Олександр Йосипович

голова правління Хмельницької обласної громадської організації «Правовий захист професійної діяльності та соціальних гарантій медиків та фармацевтів «Моноліт»

55.

Яцишен Сергій Олегович

заступник голови ГО «ІТ-кластер міста Хмельницького»

 

Головуючий установчих зборів відзначив, що необхідності в розгляді четвертого питання порядку денного щодо проведення рейтингового голосування з обрання складу громадської ради немає, так як до складу громадської ради увійшли усі представники ІГС, що взяли участь в установчих зборах.

З метою знайомства з членами громадської ради головуючий зачитав склад громадської ради при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради на 2019-2020 роки.

Головуючий установчих зборів повідомив, що перше організаційне засідання новообраної громадської ради відбудеться після затвердження її складу рішенням виконавчого комітету. Відтак, необхідно в найкоротші терміни підготувати протокол установчих зборів.

 

Вирішили: доручити секретарю установчих зборів Миронюк Ю.Б. протягом 1 робочого дня підготувати протокол установчих зборів та подати новообраний склад громадської ради на затвердження до виконавчого комітету Хмельницької міської ради.

 

Голова установчих зборів Богачук В.Я. подякував усім за результативну роботу та оголосив збори закритими.

 

Голова зборів

 

 

В.Я. Богачук

Секретар зборів

Ю.Б.Миронюк