Новини

ПРОТОКОЛ №3 засідання комісії з проведення конкурсів на посади керівників закладів загальної середньої освіти міста Хмельницького

 ПРОТОКОЛ № 3

засідання комісії з проведення конкурсів на посади керівників закладів загальної середньої освіти міста Хмельницького

від 26 червня 2020 року м. Хмельницький

 

Голова комісії:

КРИВАК Михайло Михайлович

 

– секретар Хмельницької міської ради.

 

 

Заступник голови комісії:

БАЛАБУСТ Надія Юріївна

 

– заступник директора Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради з економічних питань.

Відповідальний секретар комісії:

НАГОРНА Віталіна Володимирівна

 

– начальник відділу науки та педагогічних кадрів Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради.

Члени комісії:

ГОРЕНКО Ольга Миколаївна

 

– член громадської організації «Асоціація директорів закладів освіт», директор навчально-виховного комплексу № 7 м. Хмельницького (за згодою);

 

 

КОРІНЬОВСЬКИЙ Сергій Петрович

 

– член громадської організації «Асоціація директорів закладів освіт», директор спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 м. Хмельницького (за згодою);

ОТРОШКО Оксана Іванівна

– головний спеціаліст відділу інституційного аудиту управління Державної служби якості освіти у Хмельницькій області (за згодою);

 

 

ПОПИК Олександр Федорович

 

 

ТИМОШЕНКО Олег Сергійович

 

 

ЯНКОВЕНКО Петро Григорович

 

 

 

 

ЯРОВА Анастасія Вікторівн

 

– перший проректор Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (за згодою);

– голова Хмельницької міської організації профспілки працівників освіти та науки (за згодою);

– головний спеціаліст відділу позапланового контролю закладів освіти та взаємодії з органами місцевого самоврядування управління Державної служби якості освіти у Хмельницькій області (за згодою);

– депутат Хмельницької міської ради.

 

 

 

Присутні (відповідно до листка реєстрації членів конкурсної комісії):

 

 

Всього: 10 членів комісії.

 

Відсутні: 2 члени комісії.

1. ДЬОМА Вероніка Олексіївна, головний спеціаліст-юрисконсульт управління Державної служби якості освіти у Хмельницькій області.

2. ПАВЛУНИК Альона Володимирівна, головний спеціаліст відділу інституційного аудиту управління Державної служби якості освіти у Хмельницькій області.

 

 

 

 

 

 

Присутні на засіданні конкурсної комісії:

Всього: 33 кандидата на посади керівників закладів загальної середньої освіти міста відповідно до листка реєстрації відповідно до листка реєстрації (додаток 1).

 

Присутні на засіданні конкурсної комісії:

 1. Мельник Лариса, член громадської ради при Департаменті освіти та науки Хмельницької міської ради.
 2. Сергій Мороз, керівник Прес Центру громадської при Департаменті освіти та науки Хмельницької міської ради.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання комісії з проведення конкурсів на посади керівників закладів загальної середньої освіти міста Хмельницького

1. Про затвердження порядку денного з проведення конкурсів на посади керівників закладів загальної середньої освіти міста Хмельницького.

Доповідає: М. Кривак, голова комісії

2. Про проведення І етапу конкурсного відбору (тестування на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти) на посади керівників закладів загальної середньої освіти міста Хмельницького та затвердження результатів.

Доповідає: М. Кривак, голова комісії

3. Про проведення ІІ етапу конкурсного відбору (вирішення ситуаційного завдання на перевірку професійних компетентностей) на посади керівників закладів загальної середньої освіти міста Хмельницького та затвердження результатів.

Доповідає: М. Кривак, голова комісії

4. Про затвердження результатів проведення І та ІІ етапів конкурсних відборів на посади керівників закладів загальної середньої освіти міста Хмельницького.

Доповідає: М. Кривак, голова комісії

 

1. СЛУХАЛИ по першому питанню:

Кривака М.М., голову конкурсної комісії, який зазначив, що 26.06.2020 року у сесійній залі Хмельницької міської ради відбувається І (тестування на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти) та ІІ етапи (вирішення ситуаційного завдання на перевірку професійних компетентностей) конкурсних відборів на посади керівників закладів загальної середньої освіти міста Хмельницького для усіх разом кандидатів, допущених до конкурсних відборів на посади керівників закладів загальної середньої освіти міста Хмельницького.

Кривак М.М., голову конкурсної комісії, який ознайомив всіх членів із порядком денним засідання конкурсної комісії та запропонував його затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ (відкритим голосуванням):

«за» – 10 (десять);

«проти» – нуль (0);

«утрималися» – нуль (0).

ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок денний.

2. СЛУХАЛИ по другому питанню:

М. Кривака, голову конкурсної комісії, який попередньо провів інструктаж кандидатам на посади керівників закладів освіти і зауважив на тому, що відповідно до Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної форми власності, затвердженого рішенням двадцять другої сесії Хмельницької міської ради від 04.07.2018 № 18 із змінами, затвердженими рішенням позачергової сорок першої сесії міської ради від 29.04.2020 № 9 (далі – Положення), кандидати, які допущені до конкурсного відбору, проходять перевірку на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти у формі письмового тестування та вирішення письмового ситуаційного завдання.

Здійснюється відеофіксація та відеотрансляція конкурсних відборів з подальшим оприлюдненням на офіційному вебсайті Хмельницької міської ради та офіційному вебсайті Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради (далі – Департамент) відеозапису (https://www.youtube.com/watch?v=vOR4f5ZQd4o).

Тестування містить 30 тестових завдань, які сформовані із загального примірного переліку питань, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

Кандидати заходять по черзі і витягують один із запропонованих на столі варіантів вирішення тестового завдання. Кандидату надається тестове завдання за витягнутим ним варіантом, проштампований бланк відповіді на тестування на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти.

Тестування проходить письмово не довше 60 хвилин у присутності членів комісії не менше двох третин від її затвердженого складу.

Після закінчення часу, відведеного на складання тестування, проводиться оцінювання членами комісії відповідно до Положення.

Кандидати, які за результатами тестування набрали 15 і менше балів, не допускаються до вирішення ситуаційного завдання та презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти.

Кандидати, які набрали 16 і більше балів, допускаються до вирішення письмового ситуаційного завдання, яке вирішується письмово державною мовою не довже 30 хвилин і оцінюються членами комісї за балами та критеріями відповідно до Положення.

Кандидат обирає одне із запропонованих і розміщених на столі варіантів ситуаційних завдань шляхом витягування його із запакованого конверту.

При підготовці до вирішення ситуаційного завдання кандидат здійснює записи на аркуші з печаткою Департаменту. Перед вирішенням ситуаційного завдання обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата, варіант ситуаційного завдання. Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата вирішення ситуаційного завдання.

Після закінчення часу, відведеного на вирішення ситуаційного завдання, проводиться перевірка шляхом оцінювання ситуаційного завдання членами комісії. Після кожного етапу здійснюється ознайомлення кандидатів із результатами конкурсних відборів.

Тестування на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти розпочато о 10.00 год та закінчено о 10.37 год., після чого члени комісії перейшли до процедури оцінювання.

ВИСТУПИЛИ:

Нагорна В.В., секретар конкурсної комісії, яка зазначила, що відповідно до Положення варіанти тестування сформовані відповідно до переліку питань, затвердженого Міністерством освіти і науки України та роздала відповіді на тестові завдання, затверджені наказом Департаменту.

Після закінчення часу, відведеного на складання тестування, проводиться оцінювання за такими критеріями:

- один бал за правильну відповідь;

- нуль балів за неправильну відповідь.

Кожне тестове завдання передбачає три варіанти відповідей, лише одне з яких є правильним.

Максимальна кількість балів, які може отримати кандидат за підсумками тестування, становить 30.

Членам комісії слід звернути на правильні/неправильні відповіді і зазначити кількість правильних відповідей та кількість балів на бланку відповіді і результати тестування фіксуються у відомості проведення тестування та вирішення ситуаційного завдання кандидатів на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної форми власності відповідно до Положення. Оцінювання тестів відбувається з використанням червоної пасти.

Балабуст Н.Ю., заступник голови комісії, яка звернула увагу на те, що кандидатом здійснено записи олівцем.

Кривак М.М., який зазначив про те, що можливо кандидат через хвилювання поспішав і не вивів пастою, тому слід врахувати відповіді із використанням олівця.

Попик О.Ф. зауважив, що у Положенні не зазначено яким кольором чи чорнилом повинні здійснені записи кандидатами і слід врахувати думку кандидата.

Балабуст Н.Ю. звернула увагу на виправлення у роботах і відсутність будь-яких позначень відповідей.

Кривак М.М. вніс пропозицію не зараховувати відповіді без будь-яких позначень.

Попик О.Ф. вніс пропозицію щодо врахування виправлення на користь кандидатів.

Всі пропозиції членів комісії одноголосно підтримані.

ГОЛОСУВАЛИ (відкритим голосуванням):

«за» – 10 (десять);

«проти» – нуль (0);

«утрималися» – нуль (0).

ВИРІШИЛИ:

Під час оцінювання тестування на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти членами комісії:

- зарахувати записи кандидатів з використанням як чорнила, так і олівця.

- зарахувати виправлені кандидатами відповіді;

- не зараховувати відповіді, які не містять будь-яких позначень.

СЛУХАЛИ:

Кривака М.М., голову комісії, який зазначив що членами комісії опрацьовані усі тестові завдання кандидатів на посади керівників закладів освіти, оголосив бали кандидатів, отриманих за результатами проходження І етапу конкурсних відборів і поставив питання на голосування щодо затвердження результатів проведення І етапу конкурсних відборів (тестування на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти) згідно з додатком 2.

ГОЛОСУВАЛИ (відкритим голосуванням):

«за» – 10 (десять);

«проти» – нуль (0);

«утрималися» – нуль (0).

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити результати проведення І етапу конкурсних відборів на посади керівників закладів освіти міста Хмельницького (тестування на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти) згідно з додатком 2.

2. Допустити до ІІ етапу (вирішення ситуаційного завдання на перевірку професійних компетентностей) та ІІІ етапу (презентація програми розвитку закладу освіти) кандидатів на посади керівників закладів освіти міста Хмельницького, які пройшли І етап згідно з додатком 2.

3. Оголосити результати тестування на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти кандидатам під підпис.

3. СЛУХАЛИ по третьому питанню:

М. Кривака, голову конкурсної комісії, який оголосив результати проведення І етапу конкурсних відборів на посади керівників закладів освіти міста Хмельницького кандидатам на посади керівників закладів загальної середньої освіти.

Кандидати ознайомилися із результатами І етапу конкурсних відборів і перейшли до ІІ етапу конкурсних відборів (вирішення ситуаційного завдання на перевірку професійних компетентностей).

Кандидати обрали один із запропонованих і розміщених на столі варіантів ситуаційних завдань, затверджених конкурсною комісією. Варіанти ситуаційних завдань запаковані у конверти і скріплені печаткою.

Кандидати розпочали ІІ етап конкурсних відборів (вирішення ситуаційного завдання на перевірку професійних компетентностей) о 12.00 та завершився о 12.30.

Після закінчення часу, відведеного на вирішення ситуаційного завдання, розпочато роботу членів комісії щодо перевірки професійних компетентностей кандидатів на посади.

ВИСТУПИЛИ:

В. Нагорна, яка ознайомила членів комісії із критеріями оцінювання ситуаційного завдання і наголосила на тому, що для оцінки та перевірки професійних компетентностей кандидатів шляхом вирішення ситуаційного завдання використовується чотирибальна система:

- п’ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання та успішно справилися із ситуаційним завданням;

- чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання, в обсязі, достатньому для подальшої роботи;

- три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставленого завдання та вирішили його на задовільному рівні;

- два бали виставляються кандидатам, які вирішили завдання на низькому рівні або не вирішили його у встановлений час.

Нагорна В.В., яка зауважила, що відповідно до Положення проводиться оцінювання ситуаційного завдання кожним членом комісії у відомості індивідуального оцінювання ситуаційного завдання по кожному кандидату окремо.

Загальна оцінка за вирішення ситуаційного завдання формується шляхом визначення середнього арифметичного значення індивідуальних балів членів конкурсної комісії через обчислювальну систему в Excel, яке виводиться на табло у сесійній залі Хмельницької міської ради і фіксується у відомості проведення тестування та вирішення ситуаційного завдання кандидатів на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної форми власності.

Середнє арифметичне значення індивідуальних балів членів конкурсної комісії є остаточними балами, які також виставляються і на аркуші з відповідями кандидата.

О. Отрошко зауважила на тому, що індивідуальні оцінки кожного члена комісії не підлягають розголошенню, щоб уникнути будь-якого тиску на членів комісії.

М. Кривак, який зауважив, що при оцінюванні ситуаційного завдання шляхом середнього арифметичного значення індивідуальних балів членів конкурсної комісії враховується думка кожного члена комісії і тим самим дотримується принцип об’єктивності та неупередженості.

М. Кривака, який вніс пропозицію про затвердження результатів ІІ етапу конкурсних відборів на посади керівників закладів загальної середньої освіти міста Хмельницького (вирішення ситуаційного завдання на перевірку професійних компетентностей) згідно з додатком 3.

ГОЛОСУВАЛИ (відкритим голосуванням):

«за» – 10 (десять);

«проти» – нуль (0);

«утрималися» – нуль (0).

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити результати проведення ІІ етапу конкурсних відборів на посади керівників закладів освіти міста Хмельницького (вирішення ситуаційного завдання на перевірку професійних компетентностей) згідно з додатком 3.

2. Оголосити результати вирішення ситуаційного завдання на перевірку професійних компетентностей кандидатам під підпис.

4. СЛУХАЛИ по четвертому питанню:

Кривака М.М., голову комісії, який зазначив про те, що підбиття підсумків тестування та вирішення ситуаційного завдання здійснюється шляхом додавання балів за тестування кандидатів, допущених до вирішення ситуаційного завдання, та середнього арифметичного значення індивідуальних балів членів конкурсної комісії за вирішення ситуаційного завдання. Загальна сума балів заноситься у відомості проведення тестування та вирішення ситуаційного завдання кандидатів на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної форми власності та фіксується у протоколі. З результатами оцінювання тестування та вирішення ситуаційного завдання кандидат ознайомлюється під підпис.

М. Кривака, голову конкурсної комісії, який оголосив результати проведення І та ІІ етапів конкурсних відборів на посади керівників закладів освіти міста Хмельницького кандидатам на посади керівників закладів загальної середньої освіти.

М. Кривака, голову комісії, який вніс пропозицію затвердити результати проведення І та ІІ етапів конкурсних відборів на посади керівників закладів загальної середньої освіти міста Хмельницького згідно з додатком 4.

ГОЛОСУВАЛИ (відкритим голосуванням):

«за» – 10 (десять);

«проти» – нуль (0);

«утрималися» – нуль (0).

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити результати проведення І та ІІ етапів конкурсних відборів на посади керівників закладів загальної середньої освіти міста Хмельницького згідно з додатком 4.

2. Оголосити результати І та ІІ етапів конкурсних відборів на посади керівників закладів загальної середньої освіти міста Хмельницького під підпис.

УХВАЛИЛИ:

За результатами відкритого голосування членів комісії з проведення конкурсів на посади керівників закладів загальної середньої освіти міста Хмельницького:

1. Затвердити результати проведення І етапу конкурсних відборів на посади керівників закладів освіти міста Хмельницького (тестування на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти) згідно з додатком 2.

2. Допустити до ІІ етапу (вирішення ситуаційного завдання на перевірку професійних компетентностей) та ІІІ етапу (презентація програми розвитку закладу освіти) кандидатів на посади керівників закладів освіти міста Хмельницького, які пройшли І етап, згідно з додатком 2.

3. Затвердити результати проведення ІІ етапу конкурсних відборів на посади керівників закладів освіти міста Хмельницького (вирішення ситуаційного завдання на перевірку професійних компетентностей) згідно з додатком 3.

4. Затвердити результати проведення І та ІІ етапів конкурсних відборів на посади керівників закладів загальної середньої освіти міста Хмельницького згідно з додатком 4.

5. Оголосити результати І та ІІ етапів конкурсних відборів на посади керівників закладів загальної середньої освіти міста Хмельницького під підпис.

 

Голова конкурсної комісії:

_______________

 

М. КРИВАК

Заступник голови конкурсної комісії:

_______________

 

Н. БАЛАБУСТ

Секретар конкурсної комісії:

_______________

 

В. НАГОРНА

Члени конкурсної комісії:

 

 

_______________

 

 

О. ГОРЕНКО

 

_______________

 

С. КОРІНЬОВСЬКИЙ

 

_______________

 

О. ОТРОШКО

 

_______________

 

О. ПОПИК

 

 

 

_______________

О. ТИМОШЕНКО

 

 

 

 

 

           

_______________ П. ЯНКОВЕНКО

 

______________ А. ЯРОВА

 

Додаток 1 до протоколу

від 26.06.2020 № 3

РЕЄСТР КАНДИДАТІВ НА ПОСАДИ

КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

МІСТА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

26.06.2020 року

№ з/п

ПІБ КАНДИДАТА

ПІДПИС

ПРИМІТКА

 1.  

Андрійчук Андрій Васильович

 

 

 1.  

Андрощук Павло Петрович

 

 

 1.  

Атаманчук Олександр Іванович

 

 

 1.  

Байдич Віктор Григорович

 

 

 1.  

Бубен Сергій Вікторович

 

 

 1.  

Віхтюк Оксана Василівна

 

 

 1.  

Газда Тамара Вікторівна

 

 

 1.  

Грищук Віктор Дмитрович

 

 

 1.  

Івасішина Наталія Феліксіївна

 

 

 1.  

Кенц Олена Дем’янівна

 

 

 1.  

Красіцька Наталія Володимирівна

 

 

 1.  

Машталір Тетяна Михайлівна

 

 

 1.  

Мельник Неля Володимирівна

 

 

 1.  

Мельник Світлана Василівна

 

 

 1.  

Мудра Інна Іванівна

 

 

 1.  

Пастух Лариса Іванівна

 

 

 1.  

Підгорна Леся Володимирівна

 

 

 1.  

Пірог Вадим Валентинович

 

 

 1.  

Попик Андрій Миколайович

 

 

 1.  

Прус Олеся Віталіївна

 

 

 1.  

Ратушняк Святослав Петрович

 

 

 1.  

Романів Оксана Миколаївна

 

 

 1.  

Сивицький Олег Едуардович

 

 

 1.  

Смертюк Алла Василівна

 

 

 1.  

Стократна Марина Володимирівна

 

 

 1.  

Тарабан Андрій Анатолійович

 

 

 1.  

Ткач Сергій Анатолійович

 

 

 1.  

Томич Ірина Василівна

 

 

 1.  

Хулуб Ніна Григорівна

 

 

 1.  

Широка Наталія Василівна

 

 

 1.  

Шкарпета Віталій Леонідович

 

 

 1.  

Шпичко Інна Олександрівна

 

 

 1.  

Яковчук Олена Геннадіївна

 

 

 

 

Додаток 2 (результати І етапу)

Додаток 3 до протоколу

Додаток 4 (результати І та ІІ етапів конкурсних відборів на посади керівників) 

Відеотрансляцію можна переглянути за посиланням