Проект рішення міської ради «Про внесення змін до рішення двадцять восьмої сесії  міської ради від 30.10.2013 року № 11 «Про впорядкування управління об’єктами  комунальної власності територіальної громади міста Хмельницького»

 Аналіз регуляторного впливу

 

Назва регуляторного органу: Хмельницька міська рада

 

Назва документа: проект рішення міської ради «Про внесення змін до рішення двадцять восьмої сесії  міської ради від 30.10.2013 року № 11 «Про впорядкування управління об’єктами  комунальної власності територіальної громади міста Хмельницького»

 

Розробник аналізу регуляторного впливу: управління комунального майна Хмельницької міської ради.

 

І. Визначення проблеми

Згідно частини 5 ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності, в тому числі виконують усі майнові операції, можуть передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування об'єктів, що приватизуються та передаються у користування і оренду.

Відповідно до частини 2 статті 19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» Методика розрахунку орендної плати та пропорції її розподілу між відповідним бюджетом, орендодавцем і балансоутримувачем щодо майна комунальної власності визначається органами місцевого самоврядування на тих самих методологічних засадах, як і для об'єктів, що перебувають у державній власності.

Додатком 5 до рішення двадцять восьмої сесії міської ради від 30.10.2013 р. №11 «Про впорядкування управління об’єктами комунальної власності територіальної громади міста Хмельницького» затверджено Методику розрахунку та розподілу орендної плати за комунальне майно територіальної громади міста Хмельницького. Згідно з вказаною методикою розрахунок орендної плати за комунальне майно здійснюється з застосуванням орендних ставок у відсотковому відношенню до вартості майна та залежно від виду діяльності.

На даний час на території м. Хмельницького при визначенні розміру орендної плати за нерухоме майно комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького, застосовуються орендні ставки, які затверджені додатком 6 до рішення 28 сесії міської ради  від 30 жовтня 2013 року № 11«Про впорядкування управління обєктами комунальної власності територіальної громади міста Хмельницького» (далі - Рішення).

Однак, встановленні орендні ставки при визначенні розміру орендної плати за нерухоме майно, яке є об’єктом комунальної власності територіальної громади м. Хмельницького мають відповідати ринку оренди комерційної нерухомості та не порушувати умови здорової економічної конкуренції на цьому ринку. Їх розмір має суттєве значення, адже впливає на розмір надходжень до міського бюджету, що в свою чергу впливає на  громадян, що мешкають на території міста Хмельницького.

Крім того, діючий додаток 6 до вказаного рішення, яким затверджено орендні ставки зазнав чимало змін, у зв’язку із чим на сьогодні виникла необхідність перегляду рішення в цілому.

Тому проблема, яку пропонується вирішити шляхом прийняття відповідного регуляторного акта, дуже важлива для територіальної громади міста Хмельницького.

Основні групи на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава в особі органів місцевого самоврядування

+

 

Суб’єкти господарювання,

+

 

у тому числі суб’єкти малого підприємства

+

 

 

Діючий регуляторний акт – Додаток 6 до Рішення від 30 жовтня 2013 року №11 зазнав чимало змін та потребує внесення змін, відповідно проблема може бути розв’язання шляхом перегляду розмірів орендних ставок та прийняття регуляторного акта, що регулює орендні ставки в новій редакції.

Проект регуляторного актв розроблено у відповідності до вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду державного та комунального майна», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та  Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.95р. №786 зі змінами та доповненнями.

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Метою державного регулювання у випадку прийняття проекту є:

- приведення орендних ставок за майно територіальної громади міста Хмельницького, що здається в оренду, до ринково обґрунтованих, при цьому залишивши Методику та Порядок розрахунку орендної плати без змін;

- підвищення ефективності використання майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста;

- збільшення надходжень до міського бюджету;

- можливість поліпшити фінансовий стан комунальних підприємств та бюджетних установ;

- надання можливості утримувати комунальне майно в належному стані;

- врахування інтересів орендарів стосовно можливості користування комунальним майном для здійснення підприємницької та іншої діяльності;

- забезпечення інтересів територіальної громади міста Хмельницького щодо максимізації доходів від оренди комунального майна;

- мінімізації для суб’єктів господарювання нерівних умов оренди комунального майна та державного майна розташованого в місті Хмельницькому, шляхом приведення розмірів орендних ставок за комунальне майно у відповідність розмірам за державне майно;

- розрахування об’єктивних розмірів орендної плати з метою недопущення створення не здорової економічної конкуренції на ринку оренди комерційної нерухомості.

          

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативных способів

досягнення зазначених цілей

  1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернатив

Опис альтернатив

Альтернатива 1:

прийняття запропонованого проекту

Приведення розмірів орендних ставок до ринково обґрунтованих

Альтернатива 2:

застосування ринкових механізмів

Врахування інтересів суб’єктів господарювання, а не територіальної громади міста Хмельницького

Альтернатива 3:

залишення без змін існуючого акта

Зазначений спосіб не сприятиме збільшенню надходжень до міського  бюджету

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави в особі органів місцевого самоврядування

Вид альтернатив

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1:

прийняття запропонованого проекту акта

- отримання ринково обґрунтованих орендних ставок, що будуть застосовуватись при передачі в оренду комунальної майна;

- збільшення надходжень до міського бюджету;

- можливість покращення фінансовий стан комунальних підприємств та бюджетних установ;

 - відновлення та поліпшення комунального майна;

- підвищення ефективності використання комунального майна;

- запобігання створення нездорової економічної конкуренції на ринку оренди комерційної нерухомості в місті Хмельницькому.

-відсутні

Альтернатива 2:

застосування ринкових механізмів

Відсутні, оскільки враховують інтереси тільки суб’єктів господарювання, суперечить чинному законадавсту

- відсутні

 

Альтернатива 3:

залишення без змін існуючого акта

Відсутні, оскільки проблема залишається не вирішеною

- відсутні

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернатив

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1:

прийняття запропонованого проекту акта

- збільшення надходжень до міського бюджету відрахувань від орендної плати.

 

Відсутні

Альтернатива 2:

застосування ринкових механізмів

Відсутні, оскільки враховують інтереси тільки суб’єктів господарювання

Відсутні

Альтернатива 3:

залишення без змін існуючого акта

Відсутні, оскільки проблема залишається не вирішеною

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання (одиниць)

-

-

288

-

288

Питома вага групи у загальній кількості (відсотки)

-

-

100

-

100

 

Рейтинг результативності

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1:

Прийняття запропонованого проекту акта

- конкурентні орендні ставки за користування комунальним майном;

- можливість врахування думки суб’єктів господарювання шляхом оприлюднення регуляторного акта та встановлення строків на отримання пропозицій та зауважень;

- запобігання створення нездорової економічної конкуренції на ринку оренди комерційної нерухомості в місті Хмельницькому.

- витрати, що включаються до собівартості, які виникнуть при збільшені орендних ставок

 

Альтернатива 2:

Застосування ринкових механізмів

- можливість зміни орендної плати відповідно до фінансової спроможності

- витрати, що включаються до собівартості

Альтернатива 3:

збереження чинного регулювання (залишення існуючої ситуації без змін)

Відсутні

- витрати, що включаються до собівартості

 

 

 

 

           

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Єдиним способом розв’язання вищезазначеної проблеми, що відповідає потребам та забезпечує поступове досягнення встановлених цілей, є прийняття зазначеного регуляторного акта.

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1:

Прийняття запропонованого проекту акта

4

Прийняття акта забезпечить повною мірою досягнення поставлених цілей

Альтернатива 2:

Застосування ринкових механізмів

0

Неможливо використати для досягнення цілей регулювання, оскільки застосування ринкового механізму прямо суперечитиме ЗУ «Про оренду державного та комунального майна», який виключає довільне встановлення розміру орендної плати.

 

Альтернатива 3:

збереження чинного регулювання (залишення існуючої ситуації без змін)

1

Не вирішує порушену проблему, оскільки орендні ставки, що застосовуються на сьогодні є ринково не обґрунтованими та заниженими для міста Хмельницького, не забезпечують належного наповнення міського бюджету. Запобігання створення нездорової економічної конкуренції на ринку оренди комерційної нерухомості в місті Хмельницькому. Крім того, діючий регуляторний акт – Додаток 6 до Рішення від 30 жовтня 2013 року №11 зазнав чимало змін, що суттєво ускладнює застосування його в роботі. Тому потребує перегляду в цілому та викладення в новій редакції.

 

 

Враховуючи численні внесенні зміни в діючий регуляторний акт – Додаток 6 до Рішення від 30 жовтня 2013 року №11 було вирішено переглянуто його в цілому та викласти в новій редакції.

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1:

Прийняття запропонованого проекту акта

Забезпечено  баланс інтересів держави в особі органів місцевого самоврядування, громадян, суб’єктів господарювання

Витрати на оренду

Дана альтернатива забезпечить повною мірою досягнення поставлених цілей державного регулювання

Альтернатива 2:

Застосування ринкових механізмів

Відсутні

Витрати на оренду

Такий спосіб є недоцільним, оскільки суперечить чинному законодавству

 

Альтернатива 3:

збереження чинного регулювання (залишення існуючої ситуації без змін)

Відсутні

Витрати на оренду

Визначена проблема продовжує існувати і не може бути розв’язана

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1:

Прийняття запропонованого проекту акта

Прийняття регуляторного акта забезпечить приведення розмірів орендних ставок до ринково обґрунтованих орендних ставок, та до створення єдиного систематизованого документу, який визначатиме орендні ставки.

Запобігання створення нездорової економічної конкуренції на ринку оренди комерційної нерухомості в місті Хмельницькому. Мінімізації для суб’єктів господарювання нерівних умов оренди комунального майна та державного майна розташованого в місті Хмельницькому.

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується

Альтернатива 2:

Застосування ринкових механізмів

Аргументи для переваги відсутні. Причина для відмови від цієї альтернативи полягає в тому, що така альтернатива суперечить вимогам чинного законодавства

Відсутні

 

Альтернатива 3:

збереження чинного регулювання (залишення існуючої ситуації без змін)

Неприйнятна альтернатива з огляду на необхідність приведення до ринково обґрунтованих орендних ставок та до систематизації нормативного акта в цілому.

Відсутні

 

 

Обраний спосіб відповідає вимогам діючого законодавства.

Видання запропонованого регуляторного акта забезпечить досягнення встановлених цілей, починаючи з дня набрання ним чинності.

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання

визначеної проблеми

Запропонованим проектом рішення визначаються орендні ставки за використання нерухомого майна комунальної власності територіальної громади міста Хмельницького. Порядок розподілу орендної плати, отриманої від оренди нерухомого майна, механізм розрахунку розміру орендної плати за оренду майна не змінюється. Представлений проект регуляторного акта відповідає принципам державної регуляторної політики.

Реалізація запропонованого регуляторного акта буде здійснюватись шляхом застосування нових розмірів орендних ставок при розрахунку орендної плати за нерухоме майно комунальної власності територіальної громади міста Хмельницького.

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно: забезпечити інформування громадськості про встановлені ним розміри та види ставок шляхом його оприлюднення в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Хмельницької  міської ради. 

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

      Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання: виконання вимог регуляторного акта не призводить до виникнення додаткових витрат з боку органу місцевого самоврядування, оскільки, в даному випадку запропонований регуляторний акт не встановлює, не змінює процедури надання адміністративної послуги, а лише змінює розміри орендних ставок за оренду комунального майна.

      Розрахунок витрат суб’єктів господарювання: виконання вимог регуляторного акта не призведе до додаткових витрат кожного суб’єкта господарювання. Кожен суб’єкт господарювання на власний розсуд обирає для себе чи скористатись йому своїм правом на оренду комунального майна та чи прийнятна для нього розрахована згідно методики орендна плата.

      Орієнтовно питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься регулювання становить 100%.

 

 

 

ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва (далі - СМП) не проводилися, оскільки проект рішення розроблено з метою приведення розмірів орендних ставок за комунальне майно у відповідність до розмірів ставок за державне майно. Загалом СМП є не заінтересовані прийнятті запропонованого проекту рішення так, як збільшення орендних ставок призведе до збільшення плати за оренду. Проте розмір ставок збільшуються не в довільній формі, а в межах розмірів, які передбачені для оренди державного майна та які застосовуються  територіальним відділенням ФДМ при передачі нерухомого майна державної власності, яке розташоване в місті Хмельницькому.

2. Попередня оцінка впливу регулювання на СМП

Кількість суб'єктів господарювання, на які поширюватиметься регулювання, за договорами оренди комунального майна в яких застосована орендна ставка підлягає перегляду (станом на грудень 2018) -288.

Питома вага СМП у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив - 100 %.

Довідково. Потрібно зазначити, що потенційно орендарем комунального майна може стати будь-який суб'єкт господарювання (за винятком осіб, які не можуть бути орендарями відповідно до закону), таким чином, можлива кількість суб'єктів господарювання, на яких може поширюватись регулювання, - це вся кількість суб’єктів господарювання зареєстрованих у місті та не тільки, у тому числі великого, середнього, малого та мікропідприємництва. У такому випадку потенційна питома вага СМП у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив може коливатись.

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Номер п/п

Найменування оцінки

Період регулювання (до кінця року)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

н/п

н/п

н/п

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

н/п

н/п

н/п

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

н/п

н/п

н/п

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

н/п

н/п

н/п

5

Інші процедури

н/п

-

-

6

Разом, гривень

0,00

X

X

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць*

0 - 288

-

-

8

Сумарно, гривень

0,00

X

X

____________
* показник встановлено орієнтовно, оскільки при прийняті вказаного рішення змінені розміри орендних ставок до діючих договорів оренди застосовані не будуть. Змінені розміри орендних ставок будуть застосовуватись при продовжені діючих договорів оренди, якщо суб’єкти господарювання виявлять бажання продовжити орендні відносини, а також при передачі в оренду вперше. За договорами оренди комунального майна в яких застосована орендна ставка підлягає перегляду (станом на грудень 2018) кількість суб’єктів становить -288, розрахувати кількість суб’єктів, які виявлять бажання взяти в оренду майно вперше розрахувати не можливо.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва не передбачені.

4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання*

Номер п/п

Показник

Період регулювання (до кінця року)

В подальшому

1

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання. А саме зросте розмір орендної плати для наступних видів діяльності, зокрема розміщення:

 

 

салонів краси, саун, лазень, соляріїв, кабінетів масажу

0,00

Орендна плата зросте вдвічі, оскільки ставка змінюється з 15 до 30%

суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики, приватних закладів охорони здоров’я;

0,00

Орендна плата зросте в 1,67 %,  оскільки ставка змінюється з 12 до 20%

розміщення туристичних, дизайнерських, рекламних агентств, страхових компаній,

офісів підприємств та організацій (крім тих, власником яких є Хмельницька міська рада), торговельних об'єктів з продажу непродовольчих товарів, крім видів діяльності, по яких встановлена цим додатком окрема ставка, суб'єктів, що здійснюють надання нотаріальних послуг, надання юридичних, адвокатських консультацій та послуг,для розміщення політичних партій;оренда приміщень 1, 2, 3 поверхів в будівлі по вул. Проскурівській, 4/3, незалежно від цільового використання, крім видів діяльності, по яких цим додатком встановлені більші орендні ставки (за приміщення загального користування по вул. Проскурівській, 4/3 - 8 %);інше використання, розміщення ресторанів, барів, кафе, інших закладів громадського харчування, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи;

0,00

Орендна плата зросте в 1,2 %,  оскільки ставка змінюється з 15 д 18%

розміщення відділень банків

0,00

Орендна плата знизиться для банків приватних на 0,45%, оскільки, ставка зменшиться на з 40 на 18 %,  а для банків з державною формою власності зросте на 1,8 % , оскільки, ставка зміниться з 10 на 18%. Тобто, пропонується встановити єдину ставку 18% , а не диференційовану залежно від форми власності.

їдалень та інших закладів громадського харчування, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, дитячих кафе;

0,00

Орендна плата зросте в 1,6 %,  оскільки ставка змінюється з 5 до 8%

пошив товарів легкої промисловості (швейних, взуттєвих, шкіряних, трикотажних виробів);

0,00

Орендна плата зросте в 1,2 %,  оскільки ставка змінюється з 5 до 6%

 

суб'єктів господарювання, які надають граверні, фотопослуги, послуги по ремонту та обслуговуванню побутової техніки, оргтехніки, медичної техніки, музичних інструментів, засобів обліку води та тепла, хімчисток, послуги з прання, фарбування, надання послуг з чистки, прокат речей, по ремонту взуття, головних уборів, шкіргалантереї, годинників, парасольок, по виготовленню ключів; суб'єктів господарювання, що надають ритуальні послуги та здійснюють виготовлення вінків та іншої ритуальної продукції;

0,00

Орендна плата зросте в 1,5 %,  оскільки ставка змінюється з 4 до 6%

 

торговельних об'єктів з продажу книг, газет, журналів та підручників, канцтоварів.

0,00

Орендна плата зросте в 1,5 %,  оскільки ставка змінюється з 4 до 6%

 

За приміщення в суборенді

0,00

Плата за суборенду зросте вдвічі, оскільки будуть застосовуватись ставки в подвійному розмірі

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

0,00

0,00

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

0,00

0,00

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

0,00

0,00

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

0,00

0,00

5. Розроблення коригуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання – передбачено застосування змінених орендних ставок при укладенні нових договорів та при продовженні на новий строк договорів оренди укладених до набрання чинності цього рішення. Тобто, до існуючих орендних відносин, а саме до діючих договорів ці зміни застосовуватись не будуть.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Запропонований термін дії акта:

безстроково

Обґрунтування запропонованого терміну дії акта:

Термін дії запропонованого регуляторного акта є необмеженим з моменту набрання його чинності, із можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Досягнення цілі державного регулювання, задля якого пропонується акт, може бути охарактеризовано наступними кількісними та якісними показниками, значення яких має змінитися за вимірюваний період:

Кількісні показники:

- кількість діючих договорів оренди;

- кількість площ, що перебувають в оренді;

- розмір надходжень від орендної плати.

Якісні показники:

- забезпечення інтересів територіальної громади міста Хмельницького щодо щодо ефективного використання комунального майна;

- мінімізації для суб’єктів господарювання нерівних умов оренди комунального майна та державного майна розташованого в місті Хмельницькому, шляхом приведення розмірів орендних ставок за комунальне майно у відповідність розмірам за державне майно.

 

            IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта.

Строки проведення базового відстеження результативності дії регуляторного акта:

Через шість місяців після набрання чинності

Строки проведення повторного відстеження результативності дії регуляторного акта:

Через рік після набрання чинності

Метод проведення відстеження результативності:

Статистичний, порівняння.

 

Начальник управління                                                                        М. Трещов

 

 

Посадові особи виконавчого комітету Хмельницької міської ради, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики

ПІБ Адреса
Новодон Оксана Юріївна
начальник управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 65-73-80 O_Novodon@khm.gov.ua
Сахарова Наталія Євгенівна
начальник відділу розвитку промисловості та підприємництва управління економіки
м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3 (0382) 76-21-12 N_Saharova@khm.gov.ua