Проекти рішень міської ради

Про зміну розміру статутного капіталу, внесення змін до Статуту комунального підприємства «Медичний стоматологічний центр» Хмельницької міської ради та затвердження його в новій редакції

 

Про зміну розміру статутного капіталу, внесення змін до Статуту комунального підприємства «Медичний стоматологічний центр» Хмельницької міської ради та затвердження його в новій редакції

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, керуючись Господарським кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу комунального унітарного підприємства Хмельницької міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 30.05.2007 №1 зі змінами,  міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Збільшити розмір статутного капіталу комунального підприємства «Медичний стоматологічний центр» Хмельницької міської ради на суму 355 048,00 (триста п’ятдесят п’ять тисяч сорок вісім гривень).

2. Зменшити розмір статутного капіталу комунального підприємства «Медичний стоматологічний центр» Хмельницької міської ради на суму 3 798 454,62 (три мільйони сімсот дев’яносто вісім тисяч чотириста п’ятдесят чотири гривні шістдесят дві копійки).

3. Внести зміни до Статуту комунального підприємства «Медичний стоматологічний центр» Хмельницької міської ради, затвердженого рішенням позачергової сорок шостої сесії міської ради від 07.10.2020 №11 «Про збільшення розміру статутного капіталу, внесення змін до статуту та затвердження в новій редакції статуту комунального підприємства «Медичний стоматологічний центр» Хмельницької міської ради», а саме:

3.1. в пункті 1.1 розділу 1 слова «міста Хмельницького, але не обмежуючись вказаним населеним пунктом» замінити словами «Хмельницької міської територіальної громади, але не обмежуючись межами даної громади»;

3.2. пункт 1.4. розділу 1 викласти в такій редакції: «1.4. Засновником Підприємства є Хмельницька міська територіальна громада, в особі Хмельницької міської ради (далі – Засновник).»;    

3.3. пункт 1.6. розділу 1 викласти в такій редакції: «1.6. Підприємство засноване на базі відокремленої частини комунальної власності Хмельницької міської територіальної громади в особі Хмельницької міської ради.»;

3.4. в пункті 4.1. розділу 4 слова «територіальної громади міста Хмельницького» замінити словами «Хмельницької міської територіальної громади»;

3.5. в підпункті 5.3.2. пункту 5.3. розділу 5 слова «місті Хмельницькому» замінити словами «Хмельницькій міській територіальній громаді»;

3.6. пункт 6.2. розділу 6 викласти в такій редакції: «6.2. Поточне керівництво Підприємством здійснює керівник Підприємства – Директор, який призначається на посаду відповідно до чинного законодавства України на конкурсній основі, шляхом укладання з ним контракту на строк від трьох до п’яти років. Права, обов’язки і відповідальність Директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом та чинним законодавством.»;

3.7. пункт 9.5. розділу 9 викласти в такій редакції: «9.5. Статутний капітал Підприємства становить: 3 000,00 грн.»;

3.8. виключити пункт 9.4. розділу 9 у зв’язку з цим пункти 9.5.-9.7. вважати відповідно пунктами 9.4.-9.6.

4. Затвердити нову редакцію Статуту комунального підприємства «Медичний стоматологічний центр» Хмельницької міської ради, яку доручити підписати начальнику управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради Б.Ткачу (згідно з додатком).

5. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови О.Шинкарука.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров'я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.

 

Міський голова О.СИМЧИШИН

File link
Розмір: 340 КБ
Формат: pdf