Рішення міської ради

Про зміну розміру статутного капіталу та затвердження нової редакції Статуту комунального підприємства «Чайка»

 

 

УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення тринадцятої сесії

№43 від 22.03.2017 р.

 

Про зміну розміру статутного капіталу та затвердження нової редакції Статуту комунального підприємства «Чайка»

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету та враховуючи рішення сьомої сесії міської ради від 04.03.2015 року №2 «Про внесення змін та доповнень до бюджету міста Хмельницького на 2015 рік», рішення сесії Хмельницької міської ради від 20.07.2016 року №1 «Про внесення змін та доповнень до бюджету міста Хмельницького на 2016 рік», керуючись Положенням про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу комунального унітарного підприємства Хмельницької міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 30.05.2007 року №1, ч.5 ст.57 Господарського кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Зменшити розмір статутного капіталу комунального підприємства «Чайка» на суму 75060,00 грн. (Сімдесят п’ять тисяч шістдесят гривень 00 копійок).

2. Збільшити розмір статутного капіталу комунального підприємства «Чайка» на суму 164000,00 грн. (Сто шістдесят чотири тисячі гривень 00 копійок).

3. Внести зміни і доповнення до Статуту комунального підприємства «Чайка» Хмельницької міської ради, а саме:

3.1. Пункт 1.5 виключити. Пункти 1.6-1.8 вважати пунктами 1.5-1.7.

3.2. Пункт 2.1 викласти в новій редакції: «Метою створення і діяльності Підприємства є:

- господарська діяльність для досягнення економічних і соціальних результатів з метою отримання прибутку;

- задоволення потреб суспільства у послугах та товарах народного споживання».

3.3. Пункт 2.2 викласти в новій редакції: «Предметом господарської діяльності Підприємства для реалізації зазначеної мети є:

- надання лазневих послуг;

- надання послуг з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів фізичним та юридичним особам;

- надання послуг сауни;

- здійснення іншої діяльності по забезпеченню фізичного комфорту;

- надання інших індивідуальних послуг;

- роздрібна торгівля парфумерними та косметичними товарами та іншими товарами народного споживання;

- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту;

- посередницька діяльність при купівлі-продажу товарів народного споживання, продуктів харчування, продукції виробничо-технічного призначення;

- інша діяльність, не заборонена чинним законодавством України».

3.4. Пункт 3.6 викласти в новій редакції: «Статутний капітал Підприємства утворюється Власником та становить 2331747,07 ( Два мільйони триста тридцять одна тисяча сімсот сорок сім гривень 07 копійок)».

3.5. Пункт 8.7 викласти в новій редакції: «Фінансові результати діяльності Підприємства розглядаються робочою групою по розгляду підсумків фінансово-господарської діяльності підприємств комунальної власності. За результатами засідання робочої групи надаються пропозиції виконавчому комітету міської ради для прийняття рішень».

3.6. Пункт 8.8 виключити.

3.7. Пункт 9.2 викласти в новій редакції: «Зміни і доповнення набувають чинності з моменту їх державної реєстрації та внесення відповідного запису про це до Єдиного державного реєстру. Зміни до Статуту оформляються шляхом викладення його в новій редакції».

4. Затвердити нову редакцію Статуту комунального підприємства «Чайка» Хмельницької міської ради, яку доручити підписати директору комунального підприємства «Чайка» Хмельницької міської ради В.Рибачку (додається).

5. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови В.Гончарука та комунальне підприємство «Чайка».

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади міста.

 

Міський голова О.Симчишин

File link
Розмір: 208 КБ
Формат: pdf