Рішення міської ради

Про зміну розмірів статутних фондів і затвердження змін до статутів комунальних підприємств

 

УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення десятої сесії

№3 від 28.09.2011 р.

 

 

Про зміну розмірів статутних фондів і затвердження змін до статутів комунальних підприємств

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, керуючись ст. 57 Господарського кодексу України та ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Змінити розміри статутних фондів:

1.1. збільшити розмір статутного фонду:

1.1.1. спеціалізованого комунального підприємства «Хмельницька міська ритуальна служба» на суму 400000,00 грн. (чотириста тисяч гривень 00 копійок) за рахунок внеску у статутний фонд СКП «Хмельницька міська ритуальна служба», спрямований на приріст обігових коштів (рішення  дев’ятої сесії міської ради від 10.08.2011 року № 2);

1.1.2. Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» на суму 730000,00 грн. (сімсот тридцять тисяч гривень 00 копійок) за рахунок внеску у статутний фонд ХКП «Спецкомунтранс», спрямований на приріст обігових коштів (рішення дев’ятої сесії міської ради від 10.08.2011 року № 2);

1.2. зменшити розмір статутного фонду:

1.2.1. комунального підприємства по зеленому будівництву та благоустрою міста виконавчого комітету Хмельницької міської ради на суму 147679,00 грн. (сто сорок сім тисяч шістсот сімдесят дев’ять гривень 00 копійок)  за рахунок передачі основних засобів, первісною вартістю 147679,00 грн. (рішення виконавчого комітету від 23.12.2010 року №1648);

2. Затвердити зміни до Статутів спеціалізованого комунального підприємства «Хмельницька міська ритуальна служба» (додаток 1), Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» (додаток 2), комунального підприємства по зеленому будівництву та благоустрою міста виконавчого комітету Хмельницької міської ради (додаток 3).

3. Відповідальність за виконання рішення покласти на першого заступника міського голови О. Віннікова та  управління житлово-комунального господарства.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань роботи житлово-комунального господарства.

 

Міський голова С. Мельник

 

Додаток 1

до рішення сесії Хмельницької міської ради

від 28.09.2011 р. №3

Зміни до Статуту

спеціалізованого комунального підприємства «Хмельницька міська ритуальна служба»

Пункт 3.6. розділу 3 „Майно Підприємства” викласти в наступній редакції :

„3.6. Статутний фонд комунального підприємства утворюється Власником та становить 2500000,00 (два мільйони п’ятсот тисяч гривень 00 копійок) гривень. ”

 

Секретар міської ради В. Лесков

Начальник управління житлово-комунального господарства О. Шаповал

 

Додаток 2

до рішення сесії Хмельницької міської ради

від 28.09.2011 р. №3

Зміни до Статуту

Хмельницького комунального підприємства „Спецкомунтранс”

Пункт 3.6. розділу 3 „Майно Підприємства” викласти в наступній редакції :

„3.6. Статутний фонд комунального підприємства утворюється Власником та становить  6636018,00 (шість мільйонів шістсот тридцять шість тисяч вісімнадцять гривень 00 копійок) гривень. ”

 

Секретар міської ради В. Лесков

Начальник управління житлово-комунального господарства О. Шаповал

 

Додаток 3

до рішення сесії Хмельницької міської ради

від 28.09.2011 р. №3

Зміни до Статуту

комунального підприємства по зеленому будівництву та благоустрою міста виконавчого комітету Хмельницької міської ради

Пункт 3.6. розділу 3 „Майно Підприємства” викласти в наступній редакції :

„3.6. Статутний фонд комунального підприємства утворюється Власником та становить  2003049,24 (два мільйони три тисячі сорок дев’ять гривень 24 копійки) гривень. ”

 

Секретар міської ради В. Лесков

Начальник управління житлово-комунального господарства О. Шаповал