Рішення міської ради

Про зміну найменування управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і охорони праці на управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці та затвердження Положення про управління в новій редакції

 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення тридцять п’ятої сесії

№16 від 11.12.2019 р.

 

Про зміну найменування управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і охорони праці на управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці та затвердження Положення про управління в новій редакції

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету міської ради, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кодексом цивільного захисту України, Законом України «Про охорону праці», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Змінити найменування управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і охорони праці на управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці.

2. Затвердити Положення про управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці в новій редакції (додається).

3. Визнати такими, що втратили чинність рішення п’ятнадцятої сесії міської ради від 29.02.2012р. №12 «Про зміну найменування управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконкому Хмельницької міської ради та затвердження Положення про управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і охорони праці Хмельницької міської ради», рішення сьомої сесії від 20.07.2016р. №11 «Про внесення доповнень в додаток до рішення 15 сесії міської ради від 29.02.2012р. №12», рішення двадцять другої сесії від 04.07.2018р. №13 «Про внесення доповнень в додаток до рішення 15 сесії міської ради від 29.02.2012р. №12».

4. Відповідальність за виконання рішення покласти на управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.

 

Міський голова О.СИМЧИШИН

 

Додаток

до рішення сесії міської ради

від 11.12.2019р. №16

ПОЛОЖЕННЯ

про управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці Хмельницької міської ради

(нова редакція)

 

1. Загальні положення

1.1. Управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці Хмельницької міської ради (далі – управління) є виконавчим органом Хмельницької міської ради та уповноважене на здійснення державної політики у сфері цивільного захисту та охорони праці на території міста.

1.2. Управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці Хмельницької міської ради (далі – управління) створене шляхом зміни найменування управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і охорони праці Хмельницької міської ради.

1.3. Управління підзвітне і підконтрольне міській раді, підпорядковане виконавчому комітету міської ради, міському голові.

1.4. У своїй діяльності управління керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, рішеннями міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

1.5. Управління має печатку із зображенням державного герба України, усі необхідні бланки, штампи зі своїм найменуванням.

1.6. Управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з виконавчими органами Хмельницької міської ради, органами виконавчої влади та територіальними органами, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності і об’єднаннями громадян.

 

2. Основні завдання управління

2.1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту населення та охорони праці на території міста.

2.2. Забезпечення виконання завдань міською ланкою територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту.

2.3. Ведення обліку і аналізу травматизму невиробничого характеру.

2.4. Розроблення і реалізація заходів щодо підвищення готовності сил цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.

2.5. Визначення основних напрямків роботи у сфері охорони праці, цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.

2.6. Координація робіт з профілактики травматизму на виробництві та в побуті.

2.7. Здійснення разом з іншими виконавчими органами міської ради інформаційного забезпечення у сфері цивільного захисту населення та охорони праці.

 

3. Повноваження управління

3.1. Забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення організації охорони праці, цивільного захисту населення і території міста від надзвичайних ситуацій.

3.2. У встановленому порядку подає пропозиції щодо включення до проекту бюджету міста витрат на розвиток охорони праці та цивільного захисту населення.

3.3. Подає пропозиції при підготовці міської програми поліпшення стану безпеки і умов праці та виробничого середовища на території міста.

3.4. Організовує роботи з ліквідації надзвичайних ситуацій, контролює готовність відповідних сил цивільного захисту до дій за призначенням.

3.5. Координує діяльність формувань, аварійно-рятувальних та спеціалізованих служб цивільного захисту міста, здійснює контроль за їх готовністю до дій за призначенням.

3.6. Розробляє та приймає участь у здійсненні заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання в особливий період.

3.7. Визначає потребу фонду захисних споруд цивільного захисту.

3.8. Веде облік фонду захисних споруд цивільного захисту.

3.9. Здійснює контроль утримання та стану готовності захисних споруд цивільного захисту.

3.10. Організовує проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, виключення їх за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, з фонду захисних споруд цивільного захисту.

3.11. Надає пропозиції щодо прийняття рішень про подальше використання захисних споруд цивільного захисту державної та комунальної власності у разі банкрутства (ліквідації) суб’єкта господарювання, на балансі якого вона перебуває, та безхазяйних захисних споруд.

3.12. В межах, визначених чинним законодавством приймає участь у розслідуваннях надзвичайних ситуацій та аналізує причини їх виникнення.

3.13. Забезпечує контроль за зберіганням, використанням та поповненням міського матеріального резерву.

3.14. Розробляє та забезпечує реалізацію програм та планів заходів у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки, заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру, які є обов’язковими до виконання підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності.

3.15. В межах, визначених чинним законодавством, здійснює контроль за охороною праці підприємств, установ та організацій усіх форм власності, у тому числі зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, за якістю проведення атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативно-правовим актам про охорону праці, за наданням працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу в шкідливих умовах.

3.16. Здійснює координацію роботи підприємств, установ, організацій, закладів та виконавчих органів міської ради з питань цивільного захисту та охорони праці.

3.17. Організовує та забезпечує роботу комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, евакуаційної комісії, ради з питань безпечної життєдіяльності населення міста.

3.18. У разі виникнення надзвичайних ситуацій надає пропозиції щодо створення спеціальних комісій з їх ліквідації (за потреби).

3.19. Розглядає звернення громадян, підприємств, установ, організацій, у тому числі об’єднань громадян, фізичних осіб-підприємців, депутатські звернення та запити у порядку, передбаченому чинним законодавством України, забезпечує виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації.

3.20. Координує діяльність Хмельницької міської комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об’єктах.

3.21. Забезпечує реалізацію вимог техногенної та пожежної безпеки на суб’єктах господарювання комунальної форми власності, невиконання яких може створити реальну загрозу виникнення аварії.

3.22. Створює за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту міську систему оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій.

3.23. Забезпечує накопичення і підтримання у постійній готовності засобів індивідуального захисту для населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення.

3.24. Організовує заходи евакуації населення, майна у безпечні райони, їх розміщення та життєзабезпечення евакуйованого населення.

3.25. Забезпечує навчання з питань цивільного захисту посадових осіб органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання комунальної власності, здійсненні підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях.

3.26. Організовує виконання вимог законодавства щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту.

3.27. Планує та організовує роботи з дообладнання або спорудження в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення.

3.28. Планує інженерно-технічні заходи цивільного захисту при розробленні містобудівної та проектної документації.

3.29. Організовує виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності (в межах своїх повноважень).

3.30. Готує проекти рішень, розпоряджень, інших нормативних актів з питань охорони праці, що діють в міській раді та її виконавчих органах.

3.31. Веде облік наданих повідомлень про нещасні випадки невиробничого характеру та вживає заходи щодо їх розслідування.

3.32. Проводить інструктаж з питань охорони праці для працівників міської ради та її виконавчих органів.

3.33. Здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

 

4. Права управління

4.1. Своєчасно одержувати у встановленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності інформацію, необхідну для здійснення покладених на управління повноважень, з метою забезпечення своєчасного виконання завдань.

4.2. Ініціювати заслуховування посадових осіб виконавчих органів Хмельницької міської ради, осіб керівного складу цивільного захисту підприємств, установ та організацій усіх форм власності з питань цивільного захисту та охорони праці.

4.3. В межах, визначених законодавством, здійснювати перевірки за станом охорони праці, якістю проведення атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативно-правовим актам про охорону праці, за наданням працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу в шкідливих умовах на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, за результатами яких складає акти обстеження із зазначенням виявлених порушень у сфері охорони праці.

4.4. Приймати участь у розслідуваннях нещасних випадків, професійних захворювань, що стались на виробництві, нещасних випадків невиробничого характеру, аналізує причини їх виникнення.

4.5. Надсилати в разі потреби органу управління, або його представнику клопотання про заохочення, або про притягнення до відповідальності керівників за дотримання або недотримання нормативно-правових актів з охорони праці та цивільного захисту.

4.6. Залучати до здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій та у разі їх виникнення, сили міської ланки територіальної системи цивільного захисту згідно з планами взаємодії, а також окремих спеціалістів – за погодженням з їх керівниками.

 

5. Організація діяльності управління

5.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою.

5.2. Начальнику підпорядковуються два заступники – начальники відділів, головні спеціалісти відділів, які призначаються на посаду та звільняються з посади міським головою, у встановленому порядку.

5.3. Начальник управління:

5.3.1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань.

5.3.2. Розробляє структуру управління в межах граничної чисельності працівників.

5.3.3. Погоджує кошторис та штатний розпис Хмельницької міської комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об’єктах.

5.3.4. Готує подання на міського голову щодо призначення або звільнення керівника Хмельницької міської комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об’єктах.

5.3.5. Визначає функціональні обов’язки працівників управління; сприяє підвищенню їх кваліфікації.

5.3.6. В межах своїх повноважень представляє управління у відносинах з державними органами влади, підприємствами, установами, організаціями і громадянами.

5.3.7. Веде особистий прийом громадян.

5.3.8. Видає у межах своєї компетенції накази і контролює їх виконання. Накази начальника управління, прийняті в межах чинного законодавства, є обов'язковими для виконання працівниками управління.

5.4. До складу управління входить два відділи: відділ з питань цивільного захисту населення та відділ охорони праці.

5.5. Відділи управління здійснюють надані їм повноваження відповідно до цього положення та положень про них. Положення про відділи затверджуються начальником управління.

5.6. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету.

5.7. Забезпечення управління службовими і складськими приміщеннями, службовим автотранспортом, засобами зв’язку та іншими матеріально-технічними засобами здійснює виконавчий комітет міської ради.

5.8. Ліквідація і реорганізація управління проводиться міською радою відповідно до чинного законодавства.

5.9. Покладання на управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці обов’язків, не передбачених чинним законодавством та цим Положенням, не допускається.

 

Секретар міської ради М.КРИВАК

Начальник управління з питань надзвичайних  ситуацій та цивільного захисту населення і охорони праці Д.БІЛОУС