Рішення міської ради

Про зміну найменування Центру реабілітації змішаного типу для інвалідів і дітей-інвалідів з розумовою відсталістю "Школа життя" та затвердження Положення про Хмельницький міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів "Школа життя"

 

 

УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення другої сесії

№12 від 15.12.2010 р.

 

 

Про зміну найменування Центру реабілітації змішаного типу для інвалідів і дітей-інвалідів з розумовою відсталістю "Школа життя" та затвердження Положення про Хмельницький міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів "Школа життя"

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, керуючись Цивільним кодексом України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та відповідно до Типового положення про центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, затвердженого наказом Міністерства праці і соціальної політики України від 13.02.2007 р. №48, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Змінити найменування Центру реабілітації змішаного типу для інвалідів і дітей-інвалідів з розумовою відсталістю "Школа життя" на Хмельницький міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів "Школа життя".

2. Затвердити Положення про Хмельницький міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів "Школа життя" (додається).

3. Центру реабілітації змішаного типу для інвалідів і дітей-інвалідів з розумовою відсталістю "Школа життя" помістити оголошення про зміну найменування в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи та повідомити про це всім особам, з якими перебуває у договірних відносинах.

4. Рішення набирає чинності з 01.01.2011 року.

5. Відповідальність за виконання рішення покласти на першого заступника міського голови О. Віннікова.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я, праці та соціального захисту населення.

 

Міський голова С.Мельник

 

Додаток 

ПОЛОЖЕННЯ

про  Хмельницький міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів "Школа життя"

1. Загальні положення

1.1. Хмельницький міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів „Школа життя” (далі - Центр) створено шляхом  зміни найменування Центру реабілітації змішаного типу для інвалідів і дітей-інвалідів з розумовою відсталістю „Школа життя” і є правонаступником усіх його майнових та немайнових прав та обов’язків. Центр є закладом, метою діяльності якого є здійснення заходів, спрямованих на розвиток та коригування порушень розвитку дитини-інваліда, навчання її основним соціальним та побутовим навичкам, розвиток здібностей, створення передумов для інтеграції у суспільство. Повне найменування закладу „Хмельницький міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів „Школа життя”, скорочене найменування закладу „Центр реабілітації „Школа життя”.

1.2. Засновником закладу є Хмельницька міська рада. Центр утворено на основі комунальної форми власності, не маючи на меті отримання прибутку, для перебування дітей-інвалідів, які мають відповідні медичні показання і потребують спеціальних умов для одержання соціальної реабілітації.

1.3. Центр розміщений на території зі спеціально пристосованим приміщенням, що відповідає безбар'єрній архітектурі, санітарно-гігієнічним, протипожежним вимогам, техніці безпеки, має усі види комунального благоустрою з урахуванням специфіки захворювань осіб, що відвідують установу.

1.4. При здійсненні реабілітаційних заходів діти-інваліди користуються всіма правами, визначеними статтею 31 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні".

1.5. Координація роботи Центру, організаційно-методичне забезпечення його діяльності здійснюються управлінням праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради.

1.6. Центр взаємодіє з місцевими органами охорони здоров'я, освіти і науки.

1.7. У своїй діяльності Центр керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства праці та соціальної політики України, іншими нормативно-правовими актами з питань соціальної реабілітації дітей-інвалідів, а також цим Положенням.

1.8. Юридична адреса Центру: м.Хмельницький, вул.Зарічанська, 20/2.

 

2. Завдання Центру

Центр забезпечує:

2.1. Реалізацію головних завдань, визначених Законами України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", "Про реабілітацію інвалідів в Україні", "Про соціальні послуги", щодо забезпечення права дітей-інвалідів на соціальну реабілітацію та адаптацію з метою їх наступної інтеграції в дитячі колективи дошкільних установ та загальноосвітніх шкіл.

Діти-інваліди, які згідно з медичним висновком потребують постійного стороннього догляду і не можуть перебувати в загальноосвітніх закладах, забезпечуються соціальним, психолого-педагогічним патронатом вдома.

2.2. Створення умов для всебічного розвитку, засвоєння вихованцями знань, умінь і навичок з метою підготовки їх до здобуття дошкільної освіти, з подальшим здобуттям дітьми базової та повної загальної середньої освіти, професійно-технічної та вищої освіти з урахуванням рекомендацій лікарів.

2.3. Підготовку батьків дітей-інвалідів до продовження реабілітаційного процесу з дітьми-інвалідами поза межами Центру, соціально-педагогічний патронат таких сімей.

2.4. Надання кваліфікованої допомоги дітям-інвалідам у здійсненні корекції психофізичного розвитку за індивідуальною програмою реабілітації та залучення до участі в цій програмі батьків або законного представника.

2.5. Комплексну реабілітацію та соціальну адаптацію дітей-інвалідів.

2.6. Надання реабілітаційних послуг згідно з індивідуальною програмою реабілітації дитини-інваліда.

2.7. Виконання індивідуального сімейного плану.

2.8. Надання дітям-інвалідам комплексної соціальної, психологічної, педагогічної та інших видів реабілітації.

2.9. Оволодіння дітьми-інвалідами професійними навичками та їх трудове навчання (працевлаштування, спрямування в центр професійної реабілітації інвалідів, у вищі навчальні заклади).

У разі потреби послуги з соціального та педагогічного патронату на дому надає служба соціального патронату Центру.

 

3. Структура Центру

3.1. Основними структурними підрозділами Центру є:

3.1.1. Адміністрація;

3.1.2. Відділення соціальної реабілітації дітей-інвалідів;

3.1.3. Відділення психологічної реабілітації;

3.1.4. Відділення педагогічної реабілітації;

3.1.5. Відділення професійної орієнтації;

3.1.6. Відділення медичного супроводу;

3.1.7. Методичний відділ;

3.1.8. Відділ обслуговування Центру;

3.1.9. Служба соціального та психолого-педагогічного патронату;

3.1.10. Інші структурні підрозділи, діяльність яких пов'язана з соціальною реабілітацією дітей-інвалідів.

3.2. У разі потреби при Центрі можуть створюватися відділення "Матері та дитини" для дітей молодшого віку (до 2 років), які потребують постійної соціальної допомоги.

3.3. Робота структурних підрозділів Центру проводиться відповідно до положень про ці підрозділи, що затверджуються директором Центру.

 

4. Умови зарахування до Центру та відрахування з нього

4.1. Зарахування дітей-інвалідів здійснюється Центром відповідно до надісланих документів управлінням праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради згідно з Порядком надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року  № 80.

4.2. До Центру зараховуються діти віком від 2 до 18 років з фізичними або розумовими вадами розвитку, які отримали статус інваліда.

4.3. У виняткових випадках можливе продовження терміну перебування дитини-інваліда після досягнення нею 18 років на один рік з метою завершення виконання індивідуального плану реабілітації.

4.4. Батьків або законного представника дитини-інваліда повідомляють про закінчення курсу реабілітації дитини не пізніше ніж за 7 календарних днів.

4.5. За дитиною-інвалідом зберігається місце в Центрі в разі її хвороби, карантину, хвороби або відпустки батьків або законного представника, а також у літній період, але не більше 75 днів.

4.6. Після закінчення курсу реабілітації дитині-інваліду видається документ, де вказується назва та реквізити Центру, прізвище, ім'я, по батькові дитини-інваліда, перелік та обсяг наданих їй послуг, результати реабілітації, наступні рекомендації.

 

5. Учасники процесу соціальної реабілітації в Центрі

5.1. Учасниками процесу соціальної реабілітації є діти-інваліди, методисти, практичні психологи, соціальні працівники, вчителі-дефектологи, з трудового навчання, вихователі, фахівці з фізичної реабілітації, музичні керівники, лікарі-педіатри, лікарі-неврологи дитячі, медичні сестри з масажу та інші працівники, які беруть участь у процесі соціальної реабілітації дітей-інвалідів, батьки або законні представники дітей-інвалідів.

5.2. Перебування дітей-інвалідів, які проходять реабілітацію в Центрі, здійснюється в таких підгрупах:

- ранньої соціальної реабілітації для дітей-інвалідів віком від 2 до 6 років;

- соціальної реабілітації для дітей-інвалідів віком від 6 до 14 років;

- професійної орієнтації для дітей віком від 14 до 18 років.

 

6. Діяльність реабілітаційної комісії

6.1. У Центрі утворюється реабілітаційна комісія, до складу якої входять фахівці установи.

На засідання реабілітаційної комісії залучаються представники місцевих органів охорони здоров'я, освіти і науки, праці та соціального захисту населення.

6.2. Реабілітаційна комісія Центру здійснює:

6.2.1. Складання індивідуального плану реабілітації.

6.2.2. Контроль за виконанням індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда.

6.2.3. Планування навчально-виховної та корекційно-відновлювальної роботи, контроль за її ефективністю.

6.2.4. Визначення строків і тривалості проходження реабілітації дитиною-інвалідом відповідно до її індивідуальної програми реабілітації.

6.2.5. Забезпечення послідовності, комплексності і безперервності виконання реабілітаційних заходів, оцінку їх результатів та ефективності.

6.3. Персональний склад реабілітаційної комісії і положення про неї затверджує директор Центру.

 

7. Організація соціальної реабілітації дітей-інвалідів у Центрі

7.1. Реабілітаційний процес здійснюється на основі наукового змісту, форм і методів психолого-педагогічного супроводу, абілітації та реабілітації, що забезпечують засвоєння дітьми-інвалідами необхідних практичних знань, умінь та соціальних навичок, корекцію вад психофізичного розвитку.

7.2. Оволодіння навичками захисту власних прав та інтересів, самоаналізу та позитивного сприйняття себе та оточуючих, навичок спілкування, забезпечення автономного проживання у суспільстві з необхідною підтримкою.

7.3. Надання своєчасної та ефективної корекційної, соціальної, психологічної допомоги дитині-інваліду та організація абілітаційного навчання відповідно до особливостей її психофізичного розвитку.

7.4. З метою виявлення вад розвитку дитини та її потреб фахівцями Центру проводиться первинне обстеження дитини-інваліда, спілкування з батьками або  законним представником дитини-інваліда.

7.5. На підставі індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда фахівці Центру розробляють індивідуальний план реабілітації, що включає комплекс реабілітаційних заходів та враховує діагноз дитини, її психофізичний розвиток, індивідуальні особливості та можливості, а також стан сім'ї в цілому, соціальні та економічні можливості, відносини між членами сім'ї дитини-інваліда.

7.6. Індивідуальний план реабілітації затверджується директором Центру.

7.7. Тривалість одного курсу реабілітації дитини-інваліда складає 6 місяців. Проходження курсу реабілітації дитини-інваліда не повинно перевищувати одного разу на рік. У виняткових випадках за рішенням реабілітаційної комісії можуть проводитись повторні курси реабілітації протягом поточного року за дозволом управління праці та соціального захисту населення.

7.8. На амбулаторне перебування в Центрі зараховуються діти-інваліди, які за станом здоров'я не потребують постійного цілодобового нагляду.

7.9. У Центрі щорічно встановлюється та затверджується мережа груп, наповнюваність яких складається у кількості 8 дітей-інвалідів.

7.10. Тривалість індивідуальних та групових занять визначається відповідно до чинного законодавства.

7.11. З метою забезпечення ефективності, удосконалення форм і методів реабілітаційних заходів Центр аналізує та узагальнює дані про вихованців, які вибули з Центру, здійснює соціальний, педагогічний і психологічний патронат сімей, у яких виховуються діти-інваліди - випускники Центру.

7.12. Якщо дитина-інвалід навчається у загальноосвітньому навчальному закладі за денною формою та потребує послуг, що надаються в Центрі соціальної реабілітації відповідно до індивідуальної програми реабілітації, вона може отримувати такі послуги в зазначеному Центрі за окремим графіком з урахуванням рекомендацій відповідної психолого-медико-педагогічної консультації.

 

8. Організація реабілітаційних заходів у Центрі

8.1. Заходи з психологічної реабілітації складаються з:

8.1.1. Проведення психологічної діагностики особистості дитини-інваліда, визначення та використання форм, методів, засобів, терміну та процедур психологічної корекції, консультування тощо.

8.1.2. Навчання прийомам та методам саморегуляції, самовиховання, самонавчання, формування позитивної мотивації щодо соціальних настанов на життя, професію, працю.

8.1.3. Проведення індивідуальної психокорекційної роботи.

8.1.4. Проведення психопрофілактичної та психокорекційної роботи з сім'єю дитини-інваліда.

8.2. Заходи з педагогічної реабілітації складаються з:

8.2.1. Проведення корекційно-розвиткової роботи, а саме: розвиток слухового сприймання, розвиток зорового сприймання, розвиток мовлення, корекція пізнавальної діяльності, формування навичок просторового орієнтування, соціально-побутове орієнтування, формування компенсаційних способів діяльності, практичне використання знань, умінь і навичок, розвиток комунікативної діяльності і творчості, фізичний розвиток.

8.3. Заходи з професійної орієнтації складаються з:

8.3.1. Розробки рекомендацій та їх реалізація щодо можливостей дитини-інваліда вільного вибору професій, спеціальностей, форми зайнятості та шляхів реалізації особистості в умовах ринкових відносин, прогнозування, планування кар'єри у вибраних дитиною-інвалідом сферах діяльності.

8.3.2. Реалізації наявного потенціалу дитини-інваліда та ефективної її інтеграції в суспільне виробництво та соціальне життя.

8.4. Заходи з медичного супроводу включають в себе:

8.4.1. Проведення медичного огляду та тестування дітей-інвалідів на основі об'єктивного обстеження, оцінки їх загального стану та функціональних можливостей.

8.4.2. Визначення фізичної, сомато-фізіологічної, сенсорної та психічної спроможності дитини-інваліда за даними індивідуальної програми реабілітації та результатів обстеження лікарями Центру, надання рекомендацій стосовно подальшої можливої (або неможливої) соціальної реабілітації.

8.4.3. Розробку рекомендацій з дозування фізичних та психологічних навантажень, створення стереотипів поведінки, які відповідають фізичним та розумовим можливостям дитини-інваліда.

8.4.4. Визначення адекватності та послідовності заходів лікувально-профілактичного характеру.

8.4.5. Здійснення постійного нагляду та контролю за фізичним, соматичним та психічним станом дітей-інвалідів.

8.4.6. Організацію та контроль виконання в Центрі санітарно-гігієнічних, протиепідемічних та профілактичних заходів, здійснення санітарно-просвітницької роботи.

 

9. Управління Центром

9.1. Центр очолює директор, який призначається і звільняється із займаної посади міським головою. Директор Центру діє на підставі контракту, укладеного з Хмельницьким міським головою.

9.2. Директор Центру:

9.2.1. Несе персональну відповідальність за результати діяльності Центру.

9.2.2. Представляє Центр в установах, організаціях, підприємствах усіх форм власності без довіреності, розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Центру.

9.2.3. Укладає угоди, відкриває банківські рахунки в установах банку.

9.2.4. У межах своєї компетенції видає накази, затверджує функціональні обов'язки працівників, приймає та звільняє з роботи працівників Центру, застосовує заходи заохочення та дисциплінарні заходи.

9.2.5. Здійснює контроль за реабілітаційним процесом.

9.2.6. Затверджує правила внутрішнього розпорядку.

9.2.7. Здійснює заходи щодо поліпшення умов праці, дотримання правил техніки безпеки, санітарно-гігієнічних умов і пожежної безпеки.

9.2.8. Відповідає за ведення бухгалтерського та статистичного обліку, складання звітності і подання її в установлені терміни відповідним органам.

9.3. Штатний розпис Центру затверджується директором Центру  в межах штатних нормативів професійного складу, розроблених центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики.

 

10. Фінансово-господарська діяльність

10.1. Центр є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку, штамп із своїм найменуванням.

10.2. Фінансово-господарська діяльність Центру здійснюється відповідно до кошторису, штатного розпису, затверджених в установленому порядку.

10.3. Центр має право:

10.3.1. Фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов для дітей-інвалідів.

10.3.2. Укладати угоди і договори про співробітництво, установлювати безпосередні зв'язки із загальноосвітніми навчальними закладами за погодженням з відповідними органами управління освітою, діагностично-методичними, науковими установами, підприємствами, організаціями, фондами, товариствами, окремими громадянами на території України та за її межами.

10.4. Фінансове забезпечення Центру здійснюється відповідно до статті 42 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні".

 

11. Контроль за діяльністю Центру

11.1. Контроль за якістю соціальної реабілітації дітей-інвалідів здійснюють відповідно Міністерство праці та соціальної політики України,  управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради  спільно з органами охорони здоров'я, освіти і науки відповідно до законодавства.

11.2. Контроль за якістю заходів з медичного супроводу в Центрі здійснюється місцевими органами охорони здоров'я.

11.3. Перевірка роботи і ревізія фінансово-господарської діяльності Центру проводиться Міністерством праці та соціальної політики України, управлінням праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, а також фінансовими органами відповідно до законодавства.

 

12. Зміни, доповнення до Положення.

Зміни та доповнення до Положення Центру вносяться у встановленому чинним законодавством порядку та затверджуються  Хмельницькою міською радою.

 

13. Припинення Центру.

13.1 Припинення Центру здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством України.

13.2 У разі ліквідації Центру його активи передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховуються до доходу міського бюджету.

 

Начальник управління праці та соціального захисту населення  С.Воронецький

Директор Хмельницького міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів „Школа життя”  Е.Козенко