Рішення міської ради

Про здійснення зовнішнього місцевого запозичення шляхом залучення кредиту від Європейського інвестиційного банку для фінансування проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України»

 

 

 

УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення позачергової двадцять четвертої сесії

№2 від 28.09.2018 р.

 

Про здійснення зовнішнього місцевого запозичення шляхом залучення кредиту від Європейського інвестиційного банку для фінансування проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України»

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, з метою фінансування субпроекту «Комплексна термомодернізація бюджетної сфери» проекту Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, керуючись ст.ст.16,74 Бюджетного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком здійснення місцевих запозичень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 року №110, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Здійснити зовнішнє місцеве запозичення шляхом залучення кредиту від Європейського інвестиційного банку на наступних умовах:

1.1. мета запозичення – фінансування субпроекту «Комплексна термомодернізація бюджетної сфери», який передбачає впровадження комплексу енергозберігаючих заходів, спрямованих на скорочення обсягів споживання теплової і електричної енергії та підвищення енергетичної ефективності будівель;

1.2. форма здійснення запозичення – укладення кредитного договору з Європейським інвестиційним банком на умовах, визначених Фінансовою угодою щодо проекту;

1.3. вид запозичення – зовнішній кредит;

1.4. розмір та валюта запозичення – 6 469,5 тис. євро за офіційним курсом НБУ на день укладання договору;

1.5. відсоткова ставка за кредитом – відповідно до умов Фінансової угоди визначається на дату вибірки траншів та дорівнює: міжбанківська ставка EURIBOR+спред (до 2,5%).

1.6 строк запозичення до 22 років (включаючи період відстрочки до 5 років від дати підписання);

1.7. майнове забезпечення виконання зобов’язань за запозиченням  –  не надається;

1.8. сплата відсотків по кредиту здійснюється відповідно до статті 3 Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком;

1.9. погашення кредиту здійснюється відповідно до статті 4 Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком;

1.10. забезпечити співфінансування субпроекту «Комплексна термомодернізація бюджетної сфери» у розмірі, достатньому для покриття фінансових витрат, пов’язаних з оплатою ПДВ та інших податків і зборів.

2. Уповноважити начальника фінансового управління Хмельницької міської ради Ямчука Сергія Миколайовича вчиняти всі необхідні правочини та здійснювати всі передбачені чинним законодавством України дії, пов’язані з залученням запозичення до бюджету м.Хмельницького шляхом отримання кредиту від Європейського інвестиційного банку, з правом подавати та одержувати необхідні заяви, довідки та інші документи, підписувати документи, правочини, а також вчиняти всі інші дії, пов’язані із здійсненням запозичення.

3. Спрямування коштів кредиту на фінансування проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України», який передбачає комплекс енергозберігаючих заходів, спрямованих на скорочення обсягів споживання теплової і електричної енергії. Фінансовому управлінню міської ради щорічно передбачати у міському бюджеті кошти, необхідні для здійснення витрат з виконання боргових зобов’язань міста до кінця дії цих зобов’язань.

4. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови В.Гончарука.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації.

 

Міський голова О.Симчишин

File link
Розмір: 205 КБ
Формат: pdf
File link
Розмір: 204 КБ
Формат: pdf