Рішення міської ради

Про затвердження змін до статутів лікувально – профілактичних закладів міста

 

УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення п'ятої сесії

№70 від 30.03.2011 р.

 

 

Про затвердження змін до статутів лікувально – профілактичних закладів міста

 

Розглянувши пропозицію постійної комісії з питань охорони здоров’я, праці та соціального захисту населення, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити зміни до статутів лікувально – профілактичних закладів:

1.1. Хмельницької міської поліклініки № 1 (додаток 1).

1.2. Хмельницької міської поліклініки № 2 (додаток 2).

1.3. Хмельницької міської поліклініки № 3 (додаток 3).

1.4. Хмельницької міської поліклініки № 4 (додаток 4).

1.5. Хмельницької міської лікарні (додаток 5).

1.6. Хмельницької міської дитячої лікарні (додаток 6).

1.7. Хмельницької міської об’єднаної стоматологічної поліклініки (додаток 7).

1.8. Хмельницької міської станції швидкої медичної допомоги (додаток 8).

1.9. Хмельницького міського перинатального центру (додаток 9).

1.10. Хмельницької міської інфекційної лікарні (додаток 10).

1.11. Хмельницького міського протитуберкульозного диспансеру (додаток 11).

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови Г.Давиденка.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я, праці та соціального захисту населення.

 

Міський голова С. Мельник

 

Додаток 1

до рішення сесії міської ради

від 30.03.2011 року №70

Зміни до Статуту Хмельницької міської поліклініки №1

(Додаток є невід’ємною частиною Статуту)

1. П. 1.3., п. 1.5., п. 1.8., п. 1.9. розділу 1 «Загальні положення» викласти в новій редакції:

«1.3. Поліклініка може використовуватися як база проходження інтернатури випускників медичних ВУЗів та виробничої практики студентів медичного училища. Умови використання поліклініки з цією метою затверджуються наказом управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради»;

«1.5. У своїй діяльності поліклініка керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Основами законодавства України Про охорону здоров’я, наказами управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради, управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради, рішеннями Хмельницької міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Статутом»;

«1.8. Поліклініка може утворювати філії за погодженням з управлінням праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради»;

«1.9. Філії поліклінік не є юридичними особами і діють на підставі Положень про них, затверджених управлінням праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради»;

2. П. 2.2. розділу ІІ «Предмет і завдання поліклініки» викласти в новій редакції:

«2.2. Основними завданнями є:

- забезпечення гарантованого рівня кваліфікованої медичної  допомоги населенню міста;

- здійснення заходів, спрямованих на розвиток профілактичного напрямку в охороні здоров’я населення, формування здорового способу життя;

- впровадження досягнень науки і техніки передового досвіду;

- організація процесу проходження інтернатури і практики студентами і випускниками медичних навчальних закладів;

- впровадження в практику елементів сімейної медицини;

- надання платних послуг згідно чинного законодавства;

- взаємодія з медичними і немедичними закладами і установами при вирішенні питань організації і надання допомоги, в т.ч. в надзвичайних ситуаціях;

- інформування управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради у випадках, за яких це інформування обумовлене чинним законодавством, відповідними директивами та наказами управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради»;

3. П. 3.4. розділу ІІІ «Керівництво поліклінікою» викласти в новій редакції:

«3.4. Головний лікар поліклініки:

- формує структуру, штатний розпис і кошторис в межах діяльності та фонду оплати праці, а також затверджує Положення про структурні підрозділи;

- видає накази в межах своєї компетенції, організовує і контролює їх виконання;

- планує та розподіляє видаткову частину єдиного кошторису доходів та видатків на підставі лімітної довідки про асигнування, наданої управлінням праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради у визначений термін після затвердження бюджету;

- є розпорядником коштів в межах затвердженого кошторису;

- вирішує питання прийому та звільнення з роботи працівників згідно з чинним законодавством;

- визначає потребу, формує та надає замовлення на кадри для свого закладу в управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради;

- виступає від імені поліклініки, представляє її інтереси в межах наданих повноважень, розпоряджається майном зі згоди власника, укладає договори, видає доручення, відкриває розрахункові рахунки, має право першого підпису на юридичних, фінансових документах»;

4. П. 9.1. розділу ІХ «Облік, звітність, контроль» викласти в новій редакції:

«9.1. У своїй діяльності поліклініка підзвітна управлінню праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради, органам, які надали ліцензії на проведення окремих видів послуг».

Секретар міської ради В. Лесков

Начальник управління праці та соціального захисту населення С. Воронецький

Головний лікар Хмельницької міської поліклініки №1 В. Мороз

 

Додаток 2

до рішення сесії міської ради

від 30.03.2011 року №70

Зміни до Статуту

Хмельницької міської поліклініки № 2

(Додаток є невід’ємною частиною Статуту)

1. П. 1.3., п. 1.5., п. 1.8., п. 1.9., п. 1. 11. розділу 1 «Загальні положення» викласти в новій редакції:

«1.3. Поліклініка може використовуватися як база проходження інтернатури випускників медичних ВУЗів та виробничої практики студентів медичного училища. Умови використання поліклініки з цією метою затверджуються наказом управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради»;

«1.5. У своїй діяльності поліклініка керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Основами законодавства України Про охорону здоров’я, наказами управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради, управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради, рішеннями Хмельницької міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Статутом»;

«1.8. Поліклініка може утворювати філії за погодженням з управлінням праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради»;

«1.9. Філії поліклінік не є юридичними особами і діють на підставі Положень про них, затверджених управлінням праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради»;

«1.11. Юридична адреса:

280019, м. Хмельницький

вул. Пр. Миру, 61                              тел. 63-00-45»;

2. П. 2.2. розділу ІІ «Предмет і завдання поліклініки» викласти в новій редакції:

«2.2. Основними завданнями є:

- забезпечення гарантованого рівня кваліфікованої медичної  допомоги населенню міста;

- здійснення заходів, спрямованих на розвиток профілактичного напрямку в охороні здоров’я населення, формування здорового способу життя;

- впровадження досягнень науки і техніки передового досвіду;

- організація процесу проходження інтернатури і практики студентами і випускниками медичних навчальних закладів;

- впровадження в практику елементів сімейної медицини;

- надання платних послуг згідно чинного законодавства;

- взаємодія з медичними і немедичними закладами і установами при вирішенні питань організації і надання допомоги, в т.ч. в надзвичайних ситуаціях;

- інформування управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради у випадках, за яких це інформування обумовлене чинним законодавством, відповідними директивами та наказами управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради»;

3. П. 3.4. розділу ІІІ «Керівництво поліклінікою» викласти в новій редакції:

«3.4. Головний лікар поліклініки:

- формує структуру, штатний розпис і кошторис в межах діяльності та фонду оплати праці, а також затверджує Положення про структурні підрозділи;

- видає накази в межах своєї компетенції, організовує і контролює їх виконання;

- планує та розподіляє видаткову частину єдиного кошторису доходів та видатків на підставі лімітної довідки про асигнування, наданої управлінням праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради у визначений термін після затвердження бюджету;

- є розпорядником коштів в межах затвердженого кошторису;

- вирішує питання прийому та звільнення з роботи працівників згідно з чинним законодавством;

- визначає потребу, формує та надає замовлення на кадри для свого закладу в управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради;

- виступає від імені поліклініки, представляє її інтереси в межах наданих повноважень, розпоряджається майном зі згоди власника, укладає договори, видає доручення, відкриває розрахункові рахунки, має право першого підпису на юридичних, фінансових документах»;

4. П. 9.1. розділу ІХ «Облік, звітність, контроль» викласти в такій редакції:

«9.1. У своїй діяльності поліклініка підзвітна управлінню праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради, органам, які надали ліцензії на проведення окремих видів послуг».

Секретар міської ради В. Лесков

Начальник управління праці та соціального захисту населення С. Воронецький

Головний лікар Хмельницької міської поліклініки № 2 Н. Романовська

 

Додаток 3

до рішення сесії міської ради

від 30.03.2011 року №70

Зміни до Статуту Хмельницької міської поліклініки № 3

(Додаток є невід’ємною частиною Статуту)

1. П. 1.3., п. 1.5., п. 1.8., п. 1.9. розділу 1 «Загальні положення» викласти в новій редакції:

«1.3. Поліклініка може використовуватися як база проходження інтернатури випускників медичних ВУЗів та виробничої практики студентів медичного училища. Умови використання поліклініки з цією метою затверджуються наказом управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради»;

«1.5. У своїй діяльності поліклініка керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Основами законодавства України Про охорону здоров’я, наказами управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради, управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради, рішеннями Хмельницької міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Статутом»;

«1.8. Поліклініка може утворювати філії за погодженням з управлінням праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради»;

«1.9. Філії поліклінік не є юридичними особами і діють на підставі Положень про них, затверджених управлінням праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради»;

2. П. 2.2. розділу ІІ «Предмет і завдання поліклініки» викласти в новій редакції:

«2.2. Основними завданнями є:

- забезпечення гарантованого рівня кваліфікованої медичної допомоги населенню міста;

- здійснення заходів, спрямованих на розвиток профілактичного напрямку в охороні здоров’я населення, формування здорового способу життя;

- впровадження досягнень науки і техніки передового досвіду;

- організація процесу проходження інтернатури і практики студентами і випускниками медичних навчальних закладів;

- впровадження в практику елементів сімейної медицини;

- надання платних послуг згідно чинного законодавства;

- взаємодія з медичними і немедичними закладами і установами при вирішенні питань організації і надання допомоги, в т.ч. в надзвичайних ситуаціях;

- інформування управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради у випадках, за яких це інформування обумовлене чинним законодавством, відповідними директивами та наказами управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради»;

3. П. 3.4. розділу ІІІ «Керівництво поліклінікою» викласти в новій редакції:

«3.4. Головний лікар поліклініки:

- формує структуру, штатний розпис і кошторис в межах діяльності та фонду оплати праці, а також затверджує Положення про структурні підрозділи;

- видає накази в межах своєї компетенції, організовує і контролює їх виконання;

- планує та розподіляє видаткову частину єдиного кошторису доходів та видатків на підставі лімітної довідки про асигнування, наданої управлінням праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради у визначений термін після затвердження бюджету;

- є розпорядником коштів в межах затвердженого кошторису;

- вирішує питання прийому та звільнення з роботи працівників згідно з чинним законодавством;

- визначає потребу, формує та надає замовлення на кадри для свого закладу в управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради;

- виступає від імені поліклініки, представляє її інтереси в межах наданих повноважень, розпоряджається майном зі згоди власника, укладає договори, видає доручення, відкриває розрахункові рахунки, має право першого підпису на юридичних, фінансових документах»;

4. П. 9.1. розділу ІХ «Облік, звітність, контроль» викласти в такій редакції:

«9.1. У своїй діяльності поліклініка підзвітна управлінню праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради, органам, які надали ліцензії на проведення окремих видів послуг».

Секретар міської ради В. Лесков

Начальник управління праці та соціального захисту населення С. Воронецький

Головний лікар Хмельницької міської поліклініки № 3 В. Триняк

 

Додаток 4

до рішення сесії міської ради

від 30.03.2011 року №70

Зміни до Статуту

Хмельницької міської поліклініки № 4

(Додаток є невід’ємною частиною Статуту)

1. П. 1.3., п. 1.5., п. 1.8., п. 1.9. розділу 1 «Загальні положення» викласти в новій редакції:

«1.3. Поліклініка може використовуватися як база проходження інтернатури випускників медичних ВУЗів та виробничої практики студентів медичного училища. Умови використання поліклініки з цією метою затверджуються наказом управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради»;

«1.5. У своїй діяльності поліклініка керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Основами законодавства України Про охорону здоров’я, наказами управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради, управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради, рішеннями Хмельницької міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Статутом»;

«1.8. Поліклініка може утворювати філії за погодженням з управлінням праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради»;

«1.9. Філії поліклінік не є юридичними особами і діють на підставі Положень про них, затверджених управлінням праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради»;

2. П. 2.2. розділу ІІ «Предмет і завдання поліклініки» викласти в новій редакції:

«2.2. Основними завданнями є:

- забезпечення гарантованого рівня кваліфікованої медичної  допомоги населенню міста;

- здійснення заходів, спрямованих на розвиток профілактичного напрямку в охороні здоров’я населення, формування здорового способу життя;

- впровадження досягнень науки і техніки передового досвіду;

- організація процесу проходження інтернатури і практики студентами і випускниками медичних навчальних закладів;

- впровадження в практику елементів сімейної медицини;

- надання платних послуг згідно чинного законодавства;

- взаємодія з медичними і немедичними закладами і установами при вирішенні питань організації і надання допомоги, в т.ч. в надзвичайних ситуаціях;

- інформування управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради у випадках, за яких це інформування обумовлене чинним законодавством, відповідними директивами та наказами управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради»;

3. П. 3.4. розділу ІІІ «Керівництво поліклінікою» викласти в новій редакції:

«3.4. Головний лікар поліклініки:

- формує структуру, штатний розпис і кошторис в межах діяльності та фонду оплати праці, а також затверджує Положення про структурні підрозділи;

- видає накази в межах своєї компетенції, організовує і контролює їх виконання;

- планує та розподіляє видаткову частину єдиного кошторису доходів та видатків на підставі лімітної довідки про асигнування, наданої управлінням праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради у визначений термін після затвердження бюджету;

- є розпорядником коштів в межах затвердженого кошторису;

- вирішує питання прийому та звільнення з роботи працівників згідно з чинним законодавством;

- визначає потребу, формує та надає замовлення на кадри для свого закладу в управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради;

- виступає від імені поліклініки, представляє її інтереси в межах наданих повноважень, розпоряджається майном зі згоди власника, укладає договори, видає доручення, відкриває розрахункові рахунки, має право першого підпису на юридичних, фінансових документах»;

4. П. 9.1. розділу ІХ «Облік, звітність, контроль» викласти в такій редакції:

«9.1. У своїй діяльності поліклініка підзвітна управлінню праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради, органам, які надали ліцензії на проведення окремих видів послуг».

Секретар міської ради В. Лесков

Начальник управління праці та соціального захисту населення С. Воронецький

Головний лікар Хмельницької міської поліклініки № 4 Т. Галімова

 

Додаток 5

до рішення сесії міської ради

від 30.03.2011 року №70

Зміни до Статуту Хмельницької міської лікарні

(Додаток є невід’ємною частиною Статуту)

1. П. 1.5., п.1.6. розділу 1 «Загальні положення» викласти в новій редакції:

«1.5. У своїй діяльності ЛІКАРНЯ керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Основами законодавства України про охорону здоров’я та іншими законодавчими актами України, рішеннями Хмельницької міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами управління охорони здоров’я, управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради та цим Статутом»;

«1.6. ЛІКАРНЯ дотримується єдиної стратегії в організації медичної допомоги жителям міста, встановленої управлінням охорони здоров’я міськвиконкому, управлінням праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради, виконує їхні накази та розпорядження у відповідності до законодавства та положень даного Статуту»;

2. П.п. 2.3.10 п. 2.2 розділу 2 «Головна мета та основні завдання ЛІКАРНІ» викласти в новій редакції:

«2.3.10. Забезпечує органи виконавчої влади та управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради інформацією про надзвичайні ситуації та випадки, передбачені чинним законодавством та інструктивно - директивними документами»;

3. П. 3.3. розділу 3 «Майно ЛІКАРНІ та джерела фінансування» викласти в новій редакції: «Джерелами фінансування ЛІКАРНІ є:

- місцеві бюджетні асигнування, затверджені управлінням охорони здоров’я в кошторисі ЛІКАРНІ на поточний рік;

- кошти отримані від установ, організацій та населення від надання платних послуг згідно чинного законодавства;

- кошти, отримані від фізичних і юридичних осіб за оренду приміщень, обладнання, території чи продаж майна ЛІКАРНІ у встановленому чинним законодавством порядку;

- кошти, отримані від фізичних і юридичних осіб, як компенсація витрат на лікування хворих і потерпілих, погіршення здоров’я яких пов’язано з виробництвом, дорожньо-транспортними пригодами, що виділяється для ліквідації надзвичайних ситуацій;

- капітальні відкладення і дотації з бюджету;

- добровільні, благодійні внески фізичних та юридичних осіб грошові внески, інші джерела, не заборонені чинним законодавством України».

4. П. 4.2. розділу 4 «Облік і звітність» викласти в новій редакції:

«4.2. У своїй діяльності ЛІКАРНЯ підзвітна управлінню праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради та іншим державним органам відповідно до покладених на них законодавством повноважень»;

5. П. 5.6. розділу 5 «Організаційна структура та керівництво ЛІКАРНЕЮ» викласти в новій редакції:

«5.6. Схема організаційно – функціональної структури ЛІКАРНІ є частиною «Положення про Хмельницьку міську лікарню», яке затверджується управлінням праці, соціального захисту і охорони здоров’я і містить профіль та кількість ліжок».

Секретар міської ради В. Лесков

Головний лікар Хмельницької міської лікарні В. Розгонюк

Начальник управління праці та соціального захисту населення С. Ворнецький

 

Додаток 6

до рішення сесії міської ради

від 30.03.2011 року №70

Зміни до Статуту

Хмельницької міської дитячої лікарні

(Додаток є невід’ємною частиною Статуту)

1. П. 1.2.,  п. 1.4., п. 1.5., п. 1.8. розділу 1 «Загальні положення» викласти в новій редакції:

«1.2. Дитяча лікарня є комплексним багатопрофільним лікувально-профілактичним закладом і призначена для діагностики і надання висококваліфікованої, спеціалізованої допомоги дітям міста, має у своєму складі поліклініку. Дитяча лікарня надає спеціалізовану медичну допомогу дітям області у випадках:

- необхідності надання невідкладної медичної допомоги в стані, що загрожує здоров’ю дітям;

- на основі укладених угод з відповідальними організаціями та закладами про госпіталізацію або наказів управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради»;

«1.4. Поліклініка дитячої лікарні не є юридичною особою і діє на підставі Положення про поліклініку, яке затверджується управлінням праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради»;

«1.5. У своїй діяльності лікарня керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Основами законодавства України про охорону здоров’я та іншими законодавчими актами України, рішеннями Хмельницької міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради, цим Статутом та іншими нормативними документами»;

«1.8. Лікарня може використовуватися як база проходження інтернатури та виробничої практики, учбова база для підготовки середніх медичних працівників, база розміщення кафедри на умовах, визначених управлінням праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради»;

2. П. 2.1., п. 2.4. розділу ІІ «Предмет і завдання дитячої лікарні» викласти у новій редакції:

«2.1. Основними завданнями є:

- цілодобове надання кваліфікованої та спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги хворим дітям;

- надання амбулаторної медичної допомоги населенню, яке проживає на території закріпленій за нею управлінням праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради;

- здійснення заходів, спрямованих на розвиток профілактичного напрямку в охороні здоров’я дітей, формування здорового способу життя;

- впровадження в практику елементів сімейної медицини;

- проведення лікувально-діагностичного процесу визначеному контингенту хворих дітей;

- участь у розробці прогнозів потреби населення міста в медичній допомозі дітям;

- аналіз роботи і розробка пропозицій з удосконалення організаційних форм, діагностики і лікування хворих дітей;

- видача листків непрацездатності, направлення на медико санітарну експертну комісію, рекомендації щодо переведення до спеціалізованого лікувального закладу, виходячи зі стану здоров’я хворих дітей;

- впровадження досягнень науки і техніки передового досвіду;

- організація процесу проходження інтернатури і практики студентами і випускниками медичних навчальних закладів;

- надання платних послуг згідно чинного законодавства;

- взаємодія з медичними і немедичними закладами і установами при вирішенні питань організації і надання допомоги, в т.ч. в надзвичайних ситуаціях»;

- інформування управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради у випадках, за яких це інформування обумовлене чинним законодавством, відповідними директивами та наказами управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради»;

«2.4. Лікарня відповідно до покладених на неї завдань:

- госпіталізує хворих дітей, що потребує медичної допомоги;

- організовує і проводить адекватне стану хворої дитини діагностичне обстеження і санітарну обробку;

- має право переводити хворих дітей, які потребують подальшого лікування і реабілітації в умовах стаціонару, в інші лікувально – профілактичні заклади міста;

- бере участь в розробці і підготовці планових науково-обгрунтованих методів діагностики, організації і надання медичної допомоги;

- забезпечує підрозділи всім необхідним для роботи: медикаментами, перев’язувальним матеріалом, технічними засобами, тощо;

- створює належні умови парці, техніки безпеки, протипожежної безпеки працівникам лікарні;

- вносить на розгляд керівництва управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради відповідні пропозиції з питань організації і покращення рівня спеціалізованої медичної допомоги і діяльності лікувально-профілактичних закладів;

- розробляє власні методики діагностики, лікування, реабілітації при різних захворюваннях, проводить наукові роботи в галузі медицини;

- займається раціоналізаторською роботою, винахідництвом в області діагностики, лікування і реабілітації хворих дітей;

- надає кваліфіковану, спеціалізовану медичну допомогу дітям міста безпосередньо в поліклініці та вдома;

- здійснює медичний відбір і направляє хворих дітей для санаторно-курортного лікування;

- проводить диспансеризацію дітей;

- здійснює заходи по профілактиці захворювань;

- приймає участь у розробці комплексних програм охорони здоров’я дітей міста;

- забезпечує ведення і передачу обліково-звітної документації у встановленому порядку;

- здійснює заходи по дотриманню санітарно-гігієнічного і протиепідемічного режиму;

- організовує роботу щодо санітарно-гігієнічного виховання і пропаганди здорового способу життя;

- надає платні послуги згідно чинного законодавства»;

3. Замінити нумерацію розділу ІІ «Предмет і завдання дитячої лікарні», де п. 2.4. вважати п. 2.2., а п. 2.5. вважати п. 2.3;

4. П. 3.4. розділу ІІІ «Керівництво лікарнею» викласти у новій редакції:

«3.4. Головний лікар дитячої лікарні:

- формує структуру, штатний розпис і кошторис в межах діяльності та фонду оплати праці, а також затверджує Положення про структурні підрозділи;

- видає накази в межах своєї компетенції, організовує і контролює їх виконання;

- є розпорядником коштів в межах затвердженого кошторису;

- вирішує питання прийому та звільнення з роботи працівників згідно з чинним законодавством;

- планує та розподіляє видаткову частину єдиного кошторису доходів та видатків на підставі лімітної довідки про асигнування, наданої управлінням праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради у визначений термін після затвердження бюджету;

- визначає потребу, формує та надає замовлення на кадри для свого закладу в управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради;

- виступає від імені лікарні, представляє її інтереси в межах наданих повноважень, розпоряджається майном зі згоди власника, укладає договори, видає доручення, відкриває розрахункові рахунки, має право першого підпису на юридичних, фінансових документах»;

5. П. 9.1. розділу ІХ «Облік, звітність, контроль» викласти в такій редакції:

«9.1. У своїй діяльності Хмельницька міська дитяча лікарня підзвітна управлінню праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради, органам, які надали ліцензії на проведення окремих видів послуг».

Секретар міської ради В. Лесков

Начальник управління праці та соціального захисту населення  С. Воронецький

Головний лікар Хмельницької міської дитячої лікарні І. Гуцул

 

Додаток 7

до рішення сесії міської ради

від 30.03.2011 року №70

Зміни до Статуту

Хмельницької міської об’єднаної стоматологічної поліклініки

(Додаток є невід’ємною частиною Статуту)

1. П. 1.3, п. 1.6., п. 1.7. розділу 1 «Загальні положення» викласти у новій редакції:

«1.3. У своїй діяльності поліклініка керується Конституцією України, Основами законодавства України про охорону здоров’я, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законодавчими актами України, рішеннями міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради, цим Статутом та іншими нормативними документами»;

«1.6. Поліклініка може утворювати філії з дозволу управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради, які не є юридичними особами і діють на підставі положень, затверджених управлінням праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради»;

«1.7. Може використовуватися як база проходження інтернатури та виробничої практики, учбова база для підготовки середніх медичних працівників, база розміщення кафедри. Умови використання поліклініки з цією метою затверджуються наказами управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради»;

2. П. 2.2. розділу ІІ «Предмет і завдання поліклініки» викласти у новій редакції:

«2.2. Основними завданнями є:

- забезпечення гарантованого рівня кваліфікованої медичної  допомоги населенню міста;

- здійснення заходів, спрямованих на розвиток профілактичного напрямку в охороні здоров’я  дитячого та дорослого населення;

- надання платних послуг згідно чинного законодавства;

- інформування управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради у випадках, за яких це інформування обумовлене чинним законодавством, відповідними директивами та наказами управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради»;

3. П. 3.4. розділу ІІІ «Керівництво поліклінікою» викласти в новій редакції:

«3.4. Головний лікар поліклініки:

- формує структуру, штатний розпис і кошторис в межах діяльності та фонду оплати праці, а також затверджує Положення про структурні підрозділи;

- видає накази в межах своєї компетенції, організовує і контролює їх виконання;

- планує та розподіляє видаткову частину єдиного кошторису доходів та видатків на підставі лімітної довідки про асигнування, наданої управлінням праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради у визначений термін після затвердження бюджету;

- є розпорядником коштів в межах затвердженого кошторису;

- вирішує питання прийому та звільнення з роботи працівників згідно з чинним законодавством;

- визначає потребу, формує та надає замовлення на кадри для свого закладу в управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради;

- виступає від імені поліклініки, представляє її інтереси в межах наданих повноважень, розпоряджається майном зі згоди власника, укладає договори, видає доручення, відкриває розрахункові рахунки, має право першого підпису на юридичних, фінансових документах»;

4. П. 5.1 розділу V «Організаційно-функціональна структура» викласти в новій редакції:

«5.1. Функціонально-організаційна структура поліклініки формується відповідно до чисельності та вікової структури населення закріпленого за поліклінікою та затверджуються управлінням праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради»;

5. П. 9.1 розділу ІХ «Облік, звітність, контроль» викласти в новій редакції:

«9.1. У своїй діяльності поліклініка підзвітна управлінню праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради, органам, які надали ліцензії на проведення окремих видів послуг».

Секретар міської ради В. Лесков

Начальник управління праці та соціального захисту населення С. Воронецький

Головний лікар Хмельницької міської об’єднаної стоматологічної поліклініки С. Войнович

 

Додаток 8

до рішення сесії міської ради

від 30.03.2011 року №70

Зміни до Статуту

Хмельницької міської станції швидкої медичної допомоги

(Додаток є невід’ємною частиною Статуту)

1. П. 1.3, 1.4, 1.7, 1.8 розділу 1 «Загальні положення» викласти в новій редакції:

«1.3. Може використовуватись як база проходження інтернатури та виробничої практики по спеціальності «Медицина невідкладних станів», та учбова база для підготовки середніх медичних працівників на умовах, визначених управлінням праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради»;

«1.4. У своїй діяльності станція керується Конституцією України, Основами законодавства України про охорону здоров’я, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законодавчими актами України, рішеннями міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради, цим Статутом та іншими нормативними документами»;

«1.7. Станція швидкої медичної допомоги може утворювати підстанції за погодженням з управлінням праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради»;

«1.8. Підстанції не є юридичними особами і діють на підставі Положень про них, які затверджуються управлінням праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради»;

2. П. 2.2. розділу ІІ «Предмет і завдання станції швидкої медичної допомоги» викласти в новій редакції:

«2.2. Основними завданнями є:

- надання швидкої та невідкладної допомоги населенню на догоспітальному етапі;

- доставка в лікувально-профілактичні установи хворих, потерпілих, породіль, новонароджених (крім інфекційних хворих), які потребують екстреної медичної допомоги в умовах стаціонару та носилкового санітарного автотранспорту;

- участь у ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій;

- підготовка і направлення виїзних бригад поза межі території обслуговування для участі в ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій;

- накопичення та оновлення запасів медикаментів, перев’язувальних матеріалів, медичних укладок – наборів, тощо для роботи в повсякденних умовах та при виникненні надзвичайних ситуацій;

- впровадження досягнень науки і техніки передового досвіду;

- надання платних послуг згідно чинного законодавства;

- взаємодія з медичними і немедичними закладами і установами при вирішенні питань організації і надання допомоги, в т.ч. в надзвичайних ситуаціях;

- інформування  управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради у випадках, за яких це інформування обумовлене чиним  законодавством, відповідними директивами та наказами управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради»;

6. П. 3.4. розділу ІІІ «Керівництво станцією швидкої медичної допомоги» викласти в новій редакції:

«3.4. Головний лікар:

- формує структуру, штатний розпис і кошторис в межах діяльності та фонду оплати праці, а також затверджує Положення про структурні підрозділи;

- видає накази в межах своєї компетенції, організує і контролює їх виконання;

- є розпорядником коштів в межах затвердженого кошторису;

- вирішує питання прийому та звільнення з роботи працівників згідно з чинним законодавством;

- визначає потребу, формує та надає замовлення на кадри для свого закладу в управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради»;

- планує і розподіляє видаткову частину єдиного кошторису доходів та видатків на підставі лімітної довідки про асигнування, наданої управлінням праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради у визначений термін після затвердження бюджету;

- виступає від імені станції швидкої медичної допомоги, представляє її інтереси в межах наданих повноважень, розпоряджається майном зі згоди власника, укладає договори, видає доручення, відкриває розрахункові рахунки, має право першого підпису на юридичних, фінансових документах»;

4. П. 5.1 розділу V «Організаційно-функціональна структура» викласти в новій редакції:

«5.1. Організаційно-функціональна структура закладу формується користуючись нормативними актами, положеннями, наказами, вказівками МОЗ України та органів місцевого самоврядування, зважаючи на особливості регіону, вивчаючи на протязі кількох років динаміку, структуру захворюваності населення, потребу населення міста у в’їздних бригадах, та затверджуються управлінням праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради»;

5. П. 9.1 розділу ІХ «Облік, звітність, контроль» викласти в наступній редакції:

«9.1. У своїй діяльності станція швидкої медичної допомоги підзвітна управлінню праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради, органам, які надали ліцензії на проведення окремих видів послуг».

Секретар міської ради В. Лесков

Головний лікар Хмельницької міської станції швидкої медичної допомоги О. Терещук

Начальник управління праці та соціального захисту населення С. Воронецький

 

Додаток 9

до рішення сесії міської ради

від 30.03.2011 року №70

 

Зміни до Статуту

Хмельницького міського перинатального центру

(Додаток є невід’ємною частиною Статуту)

1. П. 1.4., 1.5. розділу 1 «Загальні положення» викласти в новій редакції:

«1.4. Центр у своїй діяльності підпорядкований управлінню праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради»;

 «1.5. У своїй діяльності Центр керується Конституцією України та законами України, Основами законодавства України про охорону здоров’я, указами та розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами України, рішеннями Хмельницької міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради та цим Статутом»;

2. П.п. 7.1.1., п.п. 7.1.4., п.п. 7.1.5. п. 7.1. розділу 7 «Права і обов’язки Центру» викласти в новій редакції:

«7.1.1. Самостійно планувати та здійснювати медико-господарську діяльність з метою виконання поставлених управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради планових завдань та контрольних показників»;

«7.1.4. Створювати відділення та інші відособлені підрозділи без статусу юридичної особи для забезпечення виконання планових завдань і контрольних показників управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради»;

«7.1.5. Вносити пропозиції та подавати на затвердження управлінню праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради структуру і штатний розклад Центру»;

3. П. 8.2., п. 8.3., п.п. 8.4.1. п. 8.4. розділу 8 «Управління Центром» викласти в новій редакції:

«8.2. Призначення або звільнення керівника з посади здійснюється Хмельницьким міським головою за поданням начальника управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради»;

«8.3. Керівник Центру самостійно вирішує питання діяльності Центру, за винятком віднесених до компетенції Хмельницької міської ради, її виконавчого комітету та управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради»;

«8.4.1. Несе персональну відповідальність за стан і діяльність Центру, за додержанням вимог чинного законодавства, цього Статуту, рішень Хмельницької міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та наказів управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради»;

4. П. 9.4. розділу 9 «Фінансово-господарська діяльність Центру» викласти у новій редакції:

«9.4. Кошториси доходів та видатків Центру затверджує, після перевірки поданих розрахунків, головний розпорядник бюджетних коштів – управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради, яке здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень і витрачанням бюджетних коштів та аналізує ефективність їх використання».

Секретар міської ради В. Лесков

Начальник управління праці та соціального захисту населення С. Воронецький

Головний лікар Хмельницького міського перинатального центру А. Ропотан

 

Додаток 10

до рішення сесії міської ради

від 30.03.2011 року №70

Зміни до Статуту

Хмельницької міської інфекційної лікарні

(Додаток є невід’ємною частиною Статуту)

1. П. 1.2., п. 1.4., п. 1.7. розділу 1 «Загальні положення» викласти в новій редакції:

«1.2. Інфекційна лікарня є комплексним багатопрофільним лікувально-профілактичним закладом і призначена для надання медичної допомоги населенню міста, а також організаційно-методичної  і консультативної допомоги лікувально-профілактичним закладам охорони здоров’я. Лікарня надає спеціалізовану медичну допомогу хворим області у випадках:

- необхідності надання невідкладної медичної допомоги в стані, що загрожує здоров’ю хворого;

- на основі укладених угод з відповідальними організаціями та закладами про госпіталізацію або наказів управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради»;

«1.4. У своїй діяльності лікарня керується Конституцією України, Основами законодавства України про охорону здоров’я, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законодавчими актами України, рішеннями міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради, цим Статутом та іншими нормативними документами»;

«1.7. Лікарня може використовуватись як база проходження інтернатури та виробничої практики, учбова база для підготовки середніх медичних працівників, база для розміщення кафедри на умовах, визначених управлінням праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради»;

2. П. 2.1., п. 2.4. розділу ІІ «Предмет і завдання інфекційної лікарні» викласти в новій редакції:

«2.1. Основними завданнями є:

- надання екстреної і невідкладної медичної допомоги в умовах стаціонару всім інфекційним хворим, що звернулися за допомогою в лікарню;

- впровадження досягнень науки і техніки передового досвіду;

- надання платних послуг згідно чинного законодавства;

- взаємодія з медичними і немедичними закладами і установами при вирішені питань організації і надання допомоги, в т.ч. в надзвичайних ситуаціях»;

- інформування  управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради у випадках, за яких це інформування обумовлене чиним  законодавством, відповідними директивами та наказами управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради»;

«2.4. Лікарня відповідно до покладених на неї завдань:

- надає кваліфіковану спеціалізовану медичну допомогу населенню міста з застосуванням досягнень медичної науки і практики;

- забезпечує повне і якісне обстеження, встановлює клінічний діагноз, організовує своєчасне лікування, при необхідності направляє в інший лікувальний заклад, своєчасну виписку із стаціонару при досягненні встановленого нормативу якості медичної допомоги для конкретного захворювання;

- видає висновки застрахованим особам;

- забезпечує високу якість і раціональне дієтичне харчування для стаціонарних хворих;

- здійснює видачу медичних заключень з встановленим діагнозом, результатами обстежень, проведеного лікування, подальшими рекомендаціями;

- здійснює доставку медичних працівників і необхідних вантажів для проведення термінових протиепідемічних заходів;

- аналізує стан організації медичної допомоги інфекційним хворим міста на основі статистичних звітів, перевірок лікувально профілактичних закладів, поліклінік, кабінетів інфекційних захворювань і внесення пропозицій щодо усунення виявлених недоліків;

- надає методичну і консультативну допомогу керівникам і спеціалістам медичних закладів з питань організації роботи інфекційних захворювань, поліклінік;

- залучає спеціалістів лікарні до проведення і підготовки семінарів, конференцій з питань діагностики та лікування інфекційних хвороб;

- аналізує історії хвороб померлих в лікувальних закладах міста від інфекційних захворюваннях, (випадки пізньої госпіталізації, розходження клінічних діагнозів, недоліки в лікуванні) і розробляє на їх основі практичні заходи по зниженню смертності;

- приймає участь спільно з спеціалістами управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради у розробці і реалізації заходів, спрямованих на підвищення якості медичного обслуговування і охорони здоров’я населення;

- вносить на розгляд керівництва пропозиції з питань організації і покращення рівня медичної допомоги і лікування інфекційних хворих;

- забезпечує ведення і передачу обліково-звітної документації у встановленому порядку;

- здійснює заходи по дотриманню санітарно-гігієнічного і протиепідемічного режиму;

- організовує роботу щодо санітарно-гігієнічного виховання і пропаганди здорового способу життя;

- надає платні послуги згідно чинного законодавства»;

- здійснює діяльність, пов’язану з придбанням, перевезенням, зберіганням, відпуском, використанням наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів;

- проводить знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, визнаних непридатними для подальшого використання або переробки»;

3. Замінити нумерацію розділу ІІ «Предмет і завдання інфекційної лікарні», де п. 2.4. вважати п. 2.2., а п. 2.5. вважати п. 2.3;

4. П. 3.4. розділу ІІІ «Керівництво лікарнею» викласти в новій редакції:

«3.4. Головний лікар інфекційної лікарні:

- формує структуру, штатний розпис і кошторис в межах діяльності та фонду оплати праці, а також затверджує Положення про структурні підрозділи;

- видає накази в межах своєї компетенції, організовує і контролює їх виконання;

- є розпорядником коштів в межах затвердженого кошторису;

- вирішує питання прийому та звільнення з роботи працівників згідно з чинним законодавством;

- планує та розподіляє видаткову частину єдиного кошторису доходів та видатків на підставі лімітної довідки про асигнування, наданої управлінням праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради у визначений термін після затвердження бюджету;

- визначає потребу, формує та надає замовлення на кадри для свого закладу в управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради;

- виступає від імені поліклініки, представляє її інтереси в межах наданих повноважень, розпоряджається майном зі згоди власника, укладає договори, видає доручення, відкриває розрахункові рахунки, має право першого підпису на юридичних, фінансових документах»;

5. П. 5.2 розділу V «Організаційно-функціональна структура» викласти в новій редакції:

«5.2. Профіль та кількість ліжок періодично переглядається та затверджується управлінням праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради»;

6. П. 9.1. розділу ІХ «Облік, звітність, контроль» викласти в новій редакції:

«9.1. У своїй діяльності інфекційна лікарня підзвітна управлінню праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради, органам, які надали ліцензії на проведення окремих видів послуг».

Секретар міської ради В. Лесков

Начальник управління праці та соціального захисту населення С. Воронецький

Головний лікар Хмельницької міської інфекційної лікарні О. Піддубна

 

Додаток 11

до рішення сесії міської ради

від 30.03.2011 року №70

Зміни до Статуту

Хмельницького міського протитуберкульозного диспансеру

(Додаток є невід’ємною частиною Статуту)

1. П. 1.4, п.1.8 розділу 1 «Загальні положення» викласти в новій редакції:

«1.4. Диспансер у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами України, рішеннями Хмельницької міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, наказами управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради»;

«1.8. Диспансер у своїй діяльності підпорядкований управлінню праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради»;

2. П.п. 2.2.15. п.2.2 розділу 2 «Мета і завдання» викласти в новій редакції:

«2.2.15. Участь у професійній підготовці лікарів (надання бази для навчання лікарів-інтернів, виробничої практики студентів медичних учбових закладів) відповідно до умов, визначених управлінням праці, соціального захисту і охорони здоров’я Хмельницької міської ради»;

3. П.п. 4.1.1, п.п. 4.1.3 п. 4.1. розділу 4 «Права і обов’язки Диспансеру» викласти в новій редакції:

«4.1.1. Диспансер самостійно планує свою діяльність згідно з плановими завданнями управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради, контрольними показниками; визначає стратегію і основні напрямки розвитку, відповідно до комплексних та цільових державних і місцевих програм, галузевих науково-медичних прогнозів та пріоритетів»;

«4.1.3. Для забезпечення виконання планових завдань і контрольних показників Диспансер за погодженням з управлінням праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради може створювати відділення та інші відособлені підрозділи без статусу юридичної особи»;

4. П. 5.2, п.5.3, п.п. 5.4.1.п.5.4 розділу 5 «Управління Диспансером» викласти в новій редакції:

«5.2. Призначення та звільнення головного лікаря з посади здійснюється Хмельницьким міським головою за поданням начальника управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради»;

«5.3. Головний лікар Диспансеру самостійно вирішує питання діяльності Диспансеру, за винятком віднесених до компетенції Хмельницької міської ради, її виконавчого комітету та управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради»;

«5.4.1. Несе персональну відповідальність за стан і діяльність Диспансеру, за додержанням вимог чинного законодавства, цього Статуту, рішень Хмельницької міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень Хмельницького міського голови та наказів управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради».

Секретар міської ради В. Лесков

Головний лікар Хмельницького міського протитуберкульозного диспансеру В. Кудла

Начальник управління праці та соціального захисту населення С. Воронецький