Рішення міської ради

Про затвердження в новій редакції Положення про управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

 

 

УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення сімнадцятої сесії

№7 від 20.09.2017 р.

 

Про затвердження в новій редакції Положення про управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету міської ради, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити нову редакцію Положення про управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради згідно з додатком.

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.

 

Міський голова О.Симчишин

 

 

Додаток

до рішення сесії міської ради

від 20.09.2017р. №7

Положення

про управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

(нова редакція)

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради (далі - управління) є виконавчим органом Хмельницької міської ради, підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету та міському голові. Управління утворюється міською радою у відповідності з вимогами Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", є самостійним управлінням Хмельницької міської ради.

1.2. Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради створене в результаті зміни найменування управління праці, соціального захисту населення і охорони здоров’я Хмельницької міської ради та несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями, які згідно з розподільчим балансом перейшли до Управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради, що утворилося внаслідок виділу.

1.3. У своїй діяльності управління керується Конституцією України, законами України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, рішеннями міської ради, розпорядженнями міського голови, рішеннями виконавчого комітету, наказами Департаменту соціального захисту населення Хмельницької облдержадміністрації, іншими нормативно-правовими актами, цим Положенням.

1.4. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в банку, реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби, печатку із зображенням Державного Герба України із своїм найменуванням, штамп і відповідний бланк.

1.5. Управління є бюджетною установою та не має на меті одержання прибутку.

 

II. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ

2. Основними завданнями управління є:

2.1 здійснення у межах своїх повноважень контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством;

2.2 удосконалення форм і засад соціального партнерства, організація співробітництва органів місцевого самоврядування з профспілками та організаціями роботодавців;

2.3 здійснення нагляду за призначенням (перерахунком) та виплатою пенсій управлінням Пенсійного фонду в м.Хмельницькому;

2.4 призначення та виплата передбаченої законодавством соціальної допомоги;

2.5 надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

2.6 відшкодування пільг з оплати житлово-комунальних послуг та інших пільг особам яким відповідно до чинного законодавства такі пільги передбачені;

2.7 забезпечення реалізації на території міста державної політики з питань соціального захисту населення, дітей, внутрішньо переміщених осіб, підтримки сім’ї, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних; запобігання насильству в сім’ї; забезпечення рівності прав чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми, виконання програм і заходів у цій сфері;

2.8 участь у здійсненні комплексних програм поліпшення обслуговування інвалідів, одиноких непрацездатних громадян, а також громадян похилого віку та сприяння всебічному розвитку соціального обслуговування за місцем їх проживання;

2.9 здійснення контролю за цільовим використанням бюджетних коштів;

2.10 реалізація державної політики у сфері оздоровлення осіб з інвалідністю, громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни (в тому числі учасників антитерористичної операції), осіб, на яких поширюється чинність законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та “Про жертви нацистських переслідувань;

2.11 реалізація державної політики щодо соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, зокрема забезпечення їх психологічної реабілітації, санаторно-курортного лікування, технічними та іншими засобами реабілітації, житлом, надання освітніх послуг, організації поховання, а також соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції.

 

III. ПОВНОВАЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ

3. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

3.1 готує пропозиції до проектів міських цільових соціальних програм та проекту місцевого бюджету, подає їх на розгляд міській раді та забезпечує їх виконання;

3.2 контролює правильність застосування Списків на пільгове пенсійне забезпечення та якістю проведення атестації робочих місць на підприємствах і в організаціях;

3.3 надає органам, що призначають та виплачують пенсії, висновки щодо підтвердження (скасування) права працівників на пенсію на пільгових умовах;

3.4 здійснює контроль за забезпеченням соціального захисту працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, у тому числі зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, за якістю проведення атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативно-правовим актам про охорону праці, за наданням працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу в шкідливих умовах;

3.5 аналізує стан використання трудових ресурсів, готує та подає на затвердження Хмельницькій міській раді програму зайнятості населення та заходи щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття, організовує їх виконання;

3.6 забезпечує реалізацію заходів, спрямованих на посилення мотивації до праці, удосконалення її організації, оплати та нормування;

3.7 приймає участь у соціальному діалозі, веденні колективних переговорів, укладенні територіальних угод, здійсненні контролю за їх виконанням, вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) щодо підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території; повідомна реєстрація в установленому порядку колективних договорів і територіальних угод;

3.8 надає пропозиції щодо накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством;

3.9 здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України у м.Хмельницькому;

3.10 перевіряє правильність призначення (перерахунку) пенсій, правильність та своєчасність нарахування, виплати та припинення пенсій;

3.11. проводить призначення та виплату:

 • державної допомоги сім’ям з дітьми;
 • державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;
 • державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітямінвалідам;
 • тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме;
 • щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним;
 • щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житловокомунальних послуг;
 • державної допомоги особам, які не мають права на пенсію та інвалідам;
 • субсидій для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;
 • одноразової грошової допомоги особам, які отримали тілесні ушкодження під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року;
 • одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, а також особам, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції гідності;
 • щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за інвалідом I групи, а також особою, яка досягла 80річного віку;
 • компенсації непрацюючим фізичним особам за надання соціальних послуг;
 • частини невикористаної суми субсидії для відшкодування витрат на оплату послуги з газопостачання (електропостачання) для індивідуального опалення.

3.12 веде облік внутрішньо переміщених осіб;

3.13 проводить перевірки про фактичне місце проживання / перебування внутрішньо переміщеної особи;

3.14 видає відповідні посвідчення категоріям громадян, які мають право на пільги відповідно до законодавства України, а саме: "Інвалід війни", "Учасник війни", "Член сім'ї загиблого", "Ветеран праці", «Жертви нацистських переслідувань», «Батьків багатодітної сім’ї» та «Дитини з багатодітної сім’ї», дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства;

3.15 організовує та проводить виплату одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми;

3.16. бере участь в комісіях з розгляду соціальних питань до складу яких входить управління праці та соціального захисту населення;

3.17 здійснює контроль відповідно до чинного законодавства за цільове використання коштів, спрямованих на надання державної соціальної допомоги та інших видів соціальної підтримки, передбачених законодавством України;

3.18 здійснює контроль за правильністю надання державної соціальної допомоги;

3.19 організовує призначення та виплату допомоги, компенсацій та надання інших соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до законодавства України;

3.20 проводить підготовку документів щодо визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

3.21 організовує санаторно-курортне лікування осіб з інвалідністю, ветеранів війни та осіб на яких поширюється закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплату грошових компенсацій вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян відповідно до законодавства України;

3.22 здійснює фінансування ритуальних послуг на поховання учасників бойових дій, інвалідів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

3.23 здійснює виплату на поховання померлої особи, яка не застрахована в системі загальнообов’язкового державного страхування;

3.24 веде Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги;

3.25 вирішує відповідно до чинного законодавства питання про відшкодування витрат на надання пільг, субсидій та державних соціальних допомог;

3.26 аналізує стан реалізації комплексних програм, здійснення заходів соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, надання пільг соціально незахищеним громадянам та подає пропозиції виконкому;

3.27 забезпечує своєчасне подання бухгалтерських звітів про витрати на заходи щодо соціального захисту населення за рахунок коштів Фонду України соціального захисту інвалідів, Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування, державного, обласного, міського бюджетів;

3.28 забезпечує подання звітів про фінансово-господарську діяльність відповідним органам у встановлені терміни;

3.29 забезпечує облік, збереження та своєчасну інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей, коштів та основних фондів;

3.30 приймає участь в розподілені коштів, передбачених для заходів щодо соціального захисту населення;

3.31 сприяє роботі та координує діяльність Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), Хмельницького міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів "Школа життя", Центру реабілітації та тимчасового перебування інвалідів з розумовою відсталістю "Родинний затишок", Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації, Рекреаційного центру сімейного типу по відновленню здоров'я дітей-інвалідів та інших груп населення з обмеженими можливостями "Берег надії", пунктів харчування малозабезпечених громадян, в тому числі з наданням послуг на платній основі, контролює якість та своєчасність надання соціальних послуг; погоджує преміювання керівників та заступників даних установ;

3.32 координує відповідну діяльність інших підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності щодо соціального захисту населення;

3.33 готує клопотання до Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації щодо влаштування до будинку – інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку та інвалідів;

3.34 сприяє благодійним, релігійним організаціям, окремим громадянам і об'єднанням у наданні соціальної допомоги інвалідам, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку;

3.35 сприяє підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації працівників соціальної сфери;

3.36 надає направлення інвалідам на навчання до реабілітаційних установ;

3.37 здійснює компенсаційні виплати інвалідам на бензин, технічне обслуговування та ремонт автомобіля, транспортне обслуговування інвалідів, а також вартості санаторно-курортного лікування;

3.38 веде облік багатодітних сімей міста;

3.39 готує подання до Хмельницької облдержадміністрації для присвоєння почесного звання України «Мати - героїня» багатодітним жінкам міста;

3.40 веде облік та видає направлення на виготовлення технічних та інших засобів реабілітації для людей з обмеженими фізичними можливостями;

3.41 веде облік і забезпечує санаторно-курортними путівками на лікування ветеранів та інвалідів війни, інвалідів загального захворювання та з дитинства;

3.42 веде облік ветеранів праці для здійснення виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування;

3.43 проводить відшкодування коштів особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за безкоштовний проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад автомобільним або повітряним, або залізничним, або водним транспортом з правом першочергового придбання квитків;

3.44 вирішує питання про надання компенсацій і пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильській катастрофи, організовує проведення систематичного медичного обстеження (диспансеризації) осіб, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, евакуйовані та відселені із зон відчуження;

3.45 здійснює контроль за термінами надходження і виконання документів, розглядає звернення громадян, підприємств, установ, організацій з питань, що належать до компетенції управління;

3.46 видає довідки громадянам про неперебування їх на обліку;

3.47 організовує ведення діловодства та архівної справи;

3.48 здійснює контроль за дотриманням Правил внутрішнього трудового розпорядку;

3.49 роз'яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції управління;

3.50 здійснює підготовку, укладення всіх видів договорів з метою реалізації в повному обсязі повноважень управління;

3.51 здійснює заходи претензійно-позовного характеру до порушників умов надання державних соціальних допомог, субсидій, компенсацій, адресних допомог тощо;

3.52 інформує населення з питань, що належать до компетенції управління через засоби масової інформації;

3.53 розробляє плани діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди;

3.54 організовує та забезпечує складання проекту кошторису та бюджетного запиту;

3.55 отримує бюджетні призначення, розподіляє та доводить у встановленому порядку обсяги бюджетних асигнувань до розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів;

3.56 затверджує кошториси розпорядників нижчого рівня та плани використання бюджетних коштів одержувачів бюджетних коштів;

3.57 здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов’язань і витрачанням бюджетних коштів;

3.58 забезпечує організацію та ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової і бюджетної звітності у порядку, встановленому законодавством;

3.59 забезпечує ведення:

 • Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП);
 • централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ);
 • інших інформаційних систем та реєстрів, визначених Мінсоцполітики,
 •  підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Мінсоцполітики та власний сегмент локальної мережі.

3.60 вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень;

3.61 співпрацює з громадськими об’єднаннями, проводить моніторинг здійснення такими організаціями заходів, аналізує їх ефективність;

3.62 сприяє громадським об’єднанням та благодійним організаціям у забезпеченні статутної та волонтерської діяльності;

3.63 здійснює інші передбачені чинним законодавством України повноваження.

 

IV. ПРАВА УПРАВЛІННЯ

4. Управління має право:

4.1 здійснювати контроль за наданням інвалідам, ветеранам війни та праці, учасникам бойових дій, сім'ям загиблих військовослужбовців, сім'ям з дітьми та іншим громадянам пільг, встановлених законодавством;

4.2 здійснювати контроль за дотриманням підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності встановленого порядку оформлення документів (у тому числі їх достовірності) для призначення державних пенсій, соціальних допомог, субсидій, компенсацій;

4.3 одержувати в установленому порядку від інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, а від місцевих органів державної статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

4.4 подавати виконавчому комітету, Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації пропозиції з питань, що належать до компетенції управління;

4.5 взаємодіяти з іншими виконавчими органами ради, а також з підприємствами, установами та організаціями, громадянами та їх об'єднаннями з метою виконання покладених на управління завдань, залучати спеціалістів інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

4.6 давати згідно із законодавством розпорядження керівникам підпорядкованих установ, їх філій, відділень з питань, що належать до його компетенції, порушувати питання про їх відповідальність у порядку, встановленому законом;

4.7 скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

4.8 вносити пропозиції міському голові про створення, реорганізацію, ліквідацію та перепрофілювання установ підпорядкованих управлінню;

4.9 користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.

 

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ УПРАВЛІННЯ

5.1 Управління очолює начальник, якого призначає на посаду та звільняє з посади міський голова у відповідності до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування".

5.2 Начальник управління має першого заступника та заступників, яких призначає на посаду і звільняє з посади міський голова у відповідності до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування".

5.3. До складу управління входять такі структурні підрозділи:

- відділ праці;

- відділ державних соціальних інспекторів;

- відділ персоніфікованого обліку;

- відділ бухгалтерського обліку та звітності;

- відділ пільг;

- відділ грошових виплат та компенсацій;

- загальний відділ;

- відділ програмного забезпечення та автоматизованої обробки інформації;

- відділ організаційно-інформаційної роботи та взаємодії з об’єднаннями громадян;

- відділ по роботі з інвалідами, ветеранами війни та праці;

- відділ з нагляду за правильністю призначення (перерахунку) і виплати пенсії;

- відділ з питань постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС;

- юридичний відділ.

 

6. Начальник управління:

- здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні;

- визначає ступінь відповідальності заступників начальника управління та керівників структурних підрозділів управління;

- подає на затвердження міському голові кошторис доходів і видатків та штатний розпис управління;

- затверджує положення про структурні підрозділи управління, погоджує посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов'язки між ними;

- вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

- подає міському голові пропозиції щодо присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування;

- розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису витрат на утримання управління, здійснює контроль за їх цільовим призначенням;

- видає у межах своєї компетенції накази, розпорядження, організовує контроль за їх виконанням;

- проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

- погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників закладів соціальної сфери, що належать до сфери управління;

- розглядає і затверджує кошториси доходів і видатків, штатні розписи та баланси підвідомчих підприємств, установ та організацій соціальної сфери, забезпечує своєчасне подання фінансовим органам бухгалтерської і статистичної звітності;

- має право брати участь в засіданнях органів місцевого самоврядування та виступати на них з питань, що належать до його компетенції;

- постійно інформує населення про стан виконання повноважень, покладених на управління, у відповідних засобах масової інформації;

- здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством  України.

7. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та асигнувань на утримання управління затверджує міський голова.

8. Ліквідація і реорганізація управління проводиться міською радою відповідно до чинного законодавства.

Секретар міської ради М.Кривак

Начальник управління С.Воронецький