Рішення міської ради

Про затвердження Програми забезпечення діяльності Хмельницького міського комунального підприємства «Муніципальна дружина» на 2021-2022 роки

 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення другої сесії

№47 від 23.12.2020 р.

 

 

Про затвердження Програми забезпечення діяльності Хмельницького міського комунального підприємства «Муніципальна дружина» на 2021-2022 роки

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, керуючись статтею 20 Бюджетного кодексу України, пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму забезпечення діяльності Хмельницького міського комунального підприємства «Муніципальна дружина» на 2021-2022 роки (додається).

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступників міського голови.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації.

 

Міський голова О.СИМЧИШИН

 

Додаток

до рішення сесії міської ради

від 23.12.2020 №47

ПРОГРАМА

забезпечення діяльності Хмельницького міського комунального підприємства «Муніципальна дружина»

на 2021-2022 роки

 

Зміст

1. Паспорт Програми.

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.

3. Мета Програми.

4. Основні завдання та напрямки реалізації Програми.

5. Напрямки та заходи Програми.

6. Обсяги та джерела фінансування Програми.

7. Система управління та контролю за ходом виконання Програми.

 

 

1. Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення Програми

ХМКП «Муніципальна дружина»

2.

Підстава для розроблення

п. 22 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

3.

Розробник Програми

ХМКП «Муніципальна дружина»

4.

Співрозробники Програми

Управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради

5.

Відповідальний виконавець Програми

ХМКП «Муніципальна дружина», управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради

6.

Термін реалізації Програми

2021-2022 роки

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм)

Бюджет Хмельницької міської територіальної громади

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього,

у тому числі:

13 709,5 тис. грн.

8.1.

коштів бюджету Хмельницької міської територіальної громади

13 709,5 тис. грн.

8.2.

коштів інших джерел

за необхідністю

9.

Контроль за виконанням

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради,

постійна комісія Хмельницької міської ради з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

ХМКП «Муніципальна дружина» є уповноваженим представником Хмельницької  міської ради в сфері дотримання та виконання вимог законодавства про благоустрій населених пунктів, про відходи. Вирішення проблем забезпечення правопорядку значним чином залежить від чітко налагодженої роботи діяльності ХМКП «Муніципальна дружина». Головними аспектами цієї діяльності є: контроль за виконанням Правил благоустрою території міста Хмельницького, забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів на території Хмельницької міської територіальної громади, забезпечення виконання законодавства в сфері екологічної безпеки, боротьба зі стихійною торгівлею, робота з профілактики правопорушень.

Для виконання своїх завдань Муніципальній дружині необхідна фінансова підтримка, так як фінансовий стан підприємства не дає можливості за власний рахунок здійснювати придбання товарів, робіт та  послуг, виплачувати заробітну плату та проводити нарахування на виплату заробітної плати.

 

3. Мета Програми

Метою Програми забезпечення діяльності ХМКП «Муніципальна дружина» на 2021-2022 роки (далі – Програма) є покриття видатків пов’язаних з виконанням делегованих органом місцевого самоврядування повноважень та завдань щодо здійснення контролю, які передбачені Програмою.

Виконання даної міської Програми забезпечить дієвий контроль за дотриманням юридичними та фізичними особами вимог нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері благоустрою, реклами, ліквідації торгівлі у невстановлених місцях на території Хмельницької міської територіальної громади.

 

4. Основні завдання та напрямки реалізації Програми

Основними завданнями Програми є: забезпечення виконання рішень міської ради, виконавчого комітету з питань, що стосуються громадського порядку та безпеки життєдіяльності громадян, дотримання правил з питань благоустрою, торгівлі, підтримання в належному санітарному стані території міста; участь в забезпеченні громадського порядку під час проведення масових акцій; запобігання та припинення адміністративних правопорушень; участь в забезпеченні виконання рішень міської ради та виконавчого комітету міської ради щодо розміщення рекламних матеріалів.

Очікувані результати.

Реалізація Програми дозволить: підвищити ефективність роботи по профілактиці та попередженню правопорушень в сфері благоустрою; забезпечити чистоту, порядок утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів на території Хмельницької міської територіальної громади; обмеження несанкціонованої торгівлі у невстановлених місцях; ефективно та оперативно реагувати на заяви, звернення, пропозиції та скарги громадян, що надходять до виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств та закладів міської ради щодо виявлення порушень норм статей Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

5. Напрямки та заходи Програми

Для досягнення мети своєї діяльності ХМКП «Муніципальна дружина» реалізовує наступні заходи:

- здійснює контроль за станом благоустрою на території Хмельницької міської територіальної громади та підтриманням чистоти і порядку, забезпечує попередження, запобігання та припинення правопорушень у цій сфері;

- здійснює профілактичні заходи з метою запобігання правопорушенням в сфері благоустрою;

- здійснює контроль за дотриманням підприємствами, установами, організаціями та  громадянами вимог Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про відходи», «Про захист прав споживачів», а також «Правил благоустрою території міста Хмельницького», інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в цій сфері, у порядку встановленому законодавством;

- здійснює контроль за станом благоустрою на території Хмельницької міської територіальної громади в тому числі за  озелененням, охороною зелених насаджень і водойм, створенням місць відпочинку громадян, утриманням в належному стані закріплених та прилеглих до належних суб’єктам господарювання, установам, організаціям будівель, споруд та територій;

- здійснює контроль за додержанням суб’єктами господарювання, установами, організаціями незалежно від форм власності та громадянами вимог законодавства у сфері поводження з побутовими та виробничими відходами;

- здійснення інших заходів в межах статутної діяльності.

Перелік заходів, завдань Програми та напрями використання коштів наведено у Додатку 2 до Програми.

 

6. Обсяги та джерела фінансування Програми

Головним розпорядником коштів Програми є управління комунальної інфраструктури Департаменту інфраструктури міста Хмельницької міської ради.

Фінансування заходів, на виконання Програми, здійснюється в порядку, визначеному нормативно-правовими актами, на підставі наданих комунальним підприємством клопотань з наведеними обґрунтуваннями щодо необхідності відповідної фінансової підтримки за рахунок коштів бюджету Хмельницької міської територіальної громади в межах асигнувань, затверджених рішенням про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на відповідний рік і може здійснюватися в межах діючого бюджетного законодавства по кодах програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, а також із залученням інших джерел фінансування, не заборонених законодавством, згідно Додатку 1 до Програми.

 

7. Система управління та контролю за ходом виконання Програми

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради здійснює контроль за виконанням Програми.

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань, зазначеними у Програмі виконавцями.  

Відповідальний виконавець Програми щоквартально готує та подає виконавчому комітету Хмельницької міської ради та управлінню житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради узагальнену інформацію про стан її виконання.

 

Секретар міської ради  В.ДІДЕНКО

Директор Хмельницького міського  комунального підприємства «Муніципальна дружина»  Р.ЦИМБАЛЮК

 

Додаток 1

до Програми забезпечення діяльності

ХМКП «Муніципальна дружина»

на 2021-2022 роки

 

Фінансування заходів і завдань Програми

забезпечення діяльності ХМКП «Муніципальна дружина» на 2021-2022 роки

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2021 рік

2022 рік

Загальний обсяг фінансування Програми, тис. грн

Обсяг ресурсів, всього, у тому числі:

6528,3

7181,2

13709,5

бюджет Хмельницької міської територіальної громади

6528,3

7181,2

13709,5

кошти інших джерел

-

-

-

 

Секретар міської ради В.ДІДЕНКО

Директор Хмельницького міського  комунального підприємства «Муніципальна дружина» Р.ЦИМБАЛЮК

 

Додаток 2

до Програми забезпечення діяльності

ХМКП «Муніципальна дружина»

 на 2021-2022 роки

Перелік завдань і заходів

 Програми забезпечення діяльності ХМКП «Муніципальна дружина»

на 2021 - 2022 роки

Перелік заходів і завдань Програми

Строк виконання

Відповідальні виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн. на 2021 рік

Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн. на 2022 рік

Очікуваний результат

1

Контроль за станом благоустрою на території Хмельницької міської територіальної громади, у тому числі, але не виключно:

- здійснення контролю за станом благоустрою території міста, за підтриманням чистоти та порядку, за забезпеченням запобігання та припинення правопорушень в цій сфері;

- за озелененням, охороною зелених насаджень і водойм, створенням місць відпочинку громадян, утриманням в належному стані закріплених та прилеглих до належних суб’єктам господарювання, установам, організаціям будівель, споруд та територій;

- за додержанням суб’єктами господарювання, установами, організаціями незалежно від форм власності та громадянами вимог законодавства у сфері поводження з побутовими та виробничими відходами;

- боротьба зі стихійної торгівлею.

2021-2022 роки

ХМКП «Муніципальна дружина»

Бюджет Хмельницької міської територіальної громади 

6 528,3 тис.грн.

7 181,2

тис.грн.

Виконання зазначених завдань забезпечить покращення стану міського середовища, формування у мешканців міста активної громадянської позиції щодо збереження природних ресурсів, об’єктів та елементів благоустрою. Заохочення людей до участі в житті міської громади, посилення соціальної відповідальності, забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів.

 

Забезпечення виконання законодавства в сфері благоустрою міста, екологічної безпеки, стихійної торгівлі, профілактики правопорушень.

Моніторинг розміщення тимчасових споруд, та металевих і дерев’яних конструкцій

2

Виявлення та припинення порушень законодавства у сфері благоустрою, торгівлі, екологічних та будівельних норм і правил, земельного законодавства, інших положень та порядків, встановлених Хмельницькою міською радою та її виконавчим комітетом, а також правопорушень, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку

3

Виявлення малих архітектурних форм, тимчасових споруд та конструкцій, які розміщені без відповідної дозвільної документації

4

Інші види діяльності, але не виключно:

- забезпечення охорони громадського порядку та безпеки;

-попередження злочинності;

-профілактика та попередження правопорушень.

 

Секретар міської ради В.ДІДЕНКО

Директор Хмельницького міського комунального підприємства «Муніципальна дружина»  Р.ЦИМБАЛЮК