Рішення міської ради

Про затвердження Програми забезпечення антитерористичного захисту важливих державних об’єктів, місць масового перебування людей, об’єктів національної транспортної системи та об’єктів підвищеної небезпеки, розташованих в м. Хмельницькому на 2011 рік

 

УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення шостої сесії

№2 від 27.04.2011 р.

 

 

Про затвердження Програми забезпечення антитерористичного захисту важливих державних об’єктів, місць масового перебування людей, об’єктів національної транспортної системи та об’єктів підвищеної небезпеки, розташованих в м. Хмельницькому на 2011 рік

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету міської ради, з метою підвищення рівня антитерористичного захисту важливих державних об’єктів, місць масового перебування людей, об’єктів національної транспортної системи та об’єктів підвищеної небезпеки, розташованих в м. Хмельницькому, керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про боротьбу з тероризмом», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму забезпечення антитерористичного захисту важливих державних об’єктів, місць масового перебування людей, об’єктів національної транспортної системи та об’єктів підвищеної небезпеки, розташованих в м. Хмельницькому на 2011 рік (додається).

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на першого заступника міського голови О.Віннікова.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, депутатської діяльності, забезпечення правопорядку та зв’язку з військовими частинами.

 

Секретар міської ради В. Лесков

 

П Р О Г Р А М А

забезпечення антитерористичного захисту  важливих державних об’єктів, місць масового перебування людей, об’єктів національної транспортної системи та об’єктів підвищеної небезпеки, розташованих в м.Хмельницькому на 2011 рік

1. Загальні положення

На даний час тероризм є реальною загрозою будь-якій державі і рівень його суспільної небезпеки постійно зростає. Останні події у світі не тільки географічно наближають проблему тероризму до України, а й призводять до того, що серед постраждалих від терористичних актів виявляються і громадяни нашої держави.

В м. Хмельницькому розташовано об’єкти народного господарства, життєзабезпечення та з масовим перебуванням людей, які є потенційно уразливими у терористичному відношенні. Вчинення терористичного акту на будь-якому з цих об’єктів може спричинити виникнення некерованих надзвичайних подій.

Відповідно до Закону України "Про боротьбу з тероризмом”, при Управлінні СБ України у Хмельницькій області діє Координаційна група Антитерористичного центру (далі – КГ АТЦ), яка виконує  завдання антитерористичного характеру передбачені цим Законом.

Для виконання цих завдань залучаються сили та засоби підрозділів регіональних управлінь Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ, Державного департаменту з питань виконання покарань України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, формувань Міністерства оборони, Державної прикордонної служби України, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Фінансування Програми забезпечення антитерористичного захисту важливих державних об’єктів, місць масового перебування людей, об’єктів національної транспортної системи та об’єктів підвищеної небезпеки, розташованих в м.Хмельницькому (далі Програми) дозволить поліпшити ефективність управління силами та засобами КГ АТЦ, які залучаються до проведення антитерористичних операцій.

Актуальною залишається потреба забезпечення КГ АТЦ мобільними засобами радіозв’язку для оперативного вирішення завдань при реагуванні на події з ознаками терористичних проявів, підготовці превентивних антитерористичних заходів стосовно виділених об'єктів в місті.

 

2. Мета Програми

Метою Програми є:

– виявлення та усунення причин і умов, які сприяють вчиненню терористичних актів (профілактика), координація діяльності КГ АТЦ з антитерористичного захисту важливих державних об’єктів, місць масового перебування людей, об’єктів національної транспортної системи та об’єктів підвищеної небезпеки, розташованих в м.Хмельницькому;

– посилення координації та забезпечення оптимального використання сил і засобів різної відомчої належності, що використовуються в антитерористичних операціях, а також перевірки їх рівня готовності;

– закріплення отриманих практичних навичок з попередження та припинення терористичних актів на уразливих у терористичному відношенні об’єктах Збройних Сил України (що знаходяться на небезпечній відстані від міста), створення та забезпечення належних можливостей для підвищення рівня спеціальної підготовки сил різної відомчої належності, що залучатимуться до таких заходів;

– набуття практичних навиків керівниками та особовим складом передових груп КГ АТЦ з первинного реагування на ситуацію з ознаками терористичного акту на виділених уразливих об’єктах.

 

3. Завдання Програми

Програма спрямована на:

- підвищення рівня антитерористичного захисту населення і готовності органу місцевого самоврядування та інших суб’єктів боротьби з тероризмом у запобіганні та припиненні терористичних актів стосовно державних діячів, об'єктів життєзабезпечення населення та підвищеної небезпеки, які загрожують життю і здоров'ю значної кількості людей;

- забезпечення готовності сил та засобів спеціальних підрозділів КГ АТЦ до якісного виконання завдань щодо звільнення заручників та нейтралізації терористів при проведенні антитерористичної операції.

 

4. Заходи з виконання Програми

1. Провести командно-штабне і тактико-спеціальне навчання на одному з уразливих об’єктів з масовим перебуванням людей в місті – Хмельницькому національному університеті (ХНУ) з відпрацюванням алгоритмів дій усіх суб’єктів боротьби з тероризмом, що залучаються до проведення антитерористичної операції, в т.ч. представників органів місцевого самоврядування.

Управління Служби безпеки України, Міністерства

внутрішніх справ України, Міністерства   

надзвичайних ситуацій України

в області, виконавчий комітет Хмельницької міської ради

2011 рік

2. Провести тактико-спеціальне навчання на одному з уразливих у терористичному відношенні об’єкті Збройних Сил України (що знаходиться на небезпечній відстані від міста)

Управління Служби безпеки України, Міністерства

внутрішніх справ України, Міністерства   

надзвичайних ситуацій України в області

2011 рік

3. За окремими планами провести практичні тренування членів передових груп з відпрацювання окремих елементів антитерористичних операцій.

Управління Служби безпеки України, Міністерства

внутрішніх справ України, Міністерства   

надзвичайних ситуацій України в області

2011 рік

4. Здійснити придбання мобільних засобів радіозв’язку для штабу КГ АТЦ та її груп оперативного шикування з метою оперативного вирішення завдань при реагуванні на події з ознаками терористичних проявів, підготовці превентивних антитерористичних заходів стосовно виділених об'єктів в місті (в сумі 150 тисяч гривень).

Управління Служби безпеки України у

Хмельницькій області

 2011 рік

5. Здійснити поточне коригування превентивних планів щодо протидії терактам стосовно них, у ході якого відпрацювати проблемні питання взаємодії суб’єктів боротьби з тероризмом, що залучаються до проведення відповідних антитерористичних операцій.

Здійснити аналіз реального стану терористичної уразливості об’єктів, розташованих в місті, що входять до "Загальнодержавного переліку об’єктів, уразливих у терористичному відношенні" та надати у Штаб Антитерористичного центру при СБ України пропозиції щодо їх включення або виключення з вказаного переліку.

Управління Служби безпеки України

у Хмельницькій області

2011 рік

6. Провести командно-штабне заняття з особовим складом постійної управлінської групи КГ АТЦ.

Управління Служби безпеки України, Міністерства

внутрішніх справ України, Міністерства   

надзвичайних ситуацій України в області

2011 рік

7. За результатами виконання антитерористичних заходів підготувати та здійснити висвітлення через засоби масової інформації в місті матеріалів щодо основних аспектів боротьби з тероризмом КГ АТЦ.

Управління Служби безпеки України, Міністерства

внутрішніх справ України, Міністерства   

надзвичайних ситуацій України в області

2011 рік

8. Провести заняття з представниками оперативних груп (старшими та їх дублерами), в т.ч. органів місцевого самоврядування, щодо правил користування звичайними та спеціальними видами зв’язку.

Управління Служби безпеки України, Міністерства

внутрішніх справ України, Міністерства   

надзвичайних ситуацій України

в області, виконавчий комітет Хмельницької міської ради

2011 рік

 

5. Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансування заходів Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів міського бюджету. На фінансування заходів, передбачених Програмою, необхідно 150 (сто п’ятдесят) тисяч гривень (розрахунок додається).

 

6. Координація та контроль за виконанням Програми

Координація заходів, передбачених Програмою, та контроль за їх виконанням здійснюється Управлінням  СБ України у Хмельницькій області.

 

7. Прогноз результатів виконання Програми

Виконання заходів Програми дасть змогу:

удосконалити систему забезпечення антитерористичного захисту 8 об’єктів з масовим перебуванням людей в м. Хмельницькому, 7 важливих державних об’єктів, 2 об’єктів національної транспортної системи, 1 об’єкту підвищеної небезпеки та 1 об’єкту кримінально-виконавчої системи, розташованих в місті;

покращити координацію дій КГ АТЦ та представників органів місцевого самоврядування у ході проведення двох антитерористичних навчань на території м. Хмельницький;

сформувати позитивну громадську думку щодо основних аспектів боротьби з міжнародним тероризмом.

Секретар міської ради В. Лесков

Начальник Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області – керівник координаційної групи Антитерористичного центру В.Коваль

 

 

Додаток до Програми

РОЗРАХУНОК

видатків на реалізацію "Програми забезпечення антитерористичного захисту важливих державних об’єктів, місць масового перебування людей, об’єктів національної транспортної системи та об’єктів підвищеної небезпеки, розташованих в м. Хмельницькому на 2011 рік"

Назва заходу

Виконавець

Термін виконання

Орієнтовний обсяг фінансування (тис.грн.)

Джерело фінансування (тис.грн.)

Міський

технічне оснащення штабу координації групи Антитерористичного центру та її груп оперативного шикування

1. Придбання мобільних засобів радіозв’язку для штабу КГ АТЦ та її груп оперативного шикування з метою оперативного вирішення завдань при реагуванні на події з ознаками терористичних проявів, підготовці превентивних антитерористичних заходів стосовно виділених об’єктів в місті

Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області

2011 рік

150.0

150.0

Всього

150.0

150.0

Разом на рік

150.0

150.0

Начальник Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області – керівник координаційної групи Антитерористичного центру В.Коваль

Начальник фінансового відділу Управління СБ України у Хмельницькій області  Є. Онищак