Рішення міської ради

Про затвердження Програми відшкодування частини відсоткових ставок та кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження відновлювальних джерел енергії та заходів з енергозбереження, термомодернізації багатоквартирних житлових будинків у м. Хмельницькому на 20

 

УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення двадцять дев’ятої сесії

№31 від 13.02.2019 р.

 

Внесені зміни:

рішенням 42-ї сесії міської ради від 17.06.2020 №99

рішенням 5-ї сесії міської ради від 21.04.2021 №36

 

Про затвердження Програми відшкодування частини відсоткових ставок та кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження відновлювальних джерел енергії та заходів з енергозбереження, термомодернізації багатоквартирних житлових будинків у м. Хмельницькому на 2019-2022 роки та Порядку відшкодування відсоткових ставок та кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження відновлювальних джерел енергії та заходів з енергозбереження, термомодернізації багатоквартирних житлових будинків у м.Хмельницькому на 2019-2022 роки

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму відшкодування частини відсоткових ставок та кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження відновлювальних джерел енергії та заходів з енергозбереження, термомодернізації багатоквартирних житлових будинків у м.Хмельницькому на 2019-2022 роки (додаток 1);

2. Затвердити Порядок відшкодування відсоткових ставок та кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження відновлювальних джерел енергії та заходів з енергозбереження, термомодернізації багатоквартирних житлових будинків у м.Хмельницькому на 2019-2022 роки (додаток 2);

3. Призначити Головним розпорядником коштів за Програмою управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради.

4. Визнати таким, що втратило чинність рішення дев’ятнадцятої сесії міської ради №40 від 27.12.2017 «Про затвердження Програми часткового відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами, що надаються фізичним особам, об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків та ЖБК на заходи з підвищення енергоефективності на 2018-2021 роки та Порядку часткового відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами, що надаються фізичним особам, ОСББ, ЖБК на заходи з підвищення енергоефективності на 2018-2021» та пункти перший другий рішення двадцятої № 19 від 31.01.2018 «Про затвердження Програми відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження відновлювальних джерел енергії та заходів з енергозбереження, термомодернізації багатоквартирних житлових будинків у м.Хмельницькому на 2018-2022 роки та Порядку відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження відновлювальних джерел енергії та заходів з енергозбереження, термомодернізації багатоквартирних житлових будинків у м.Хмельницькому на 2018-2022 роки.

5. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови А.Нестерука та управління житлово-комунального господарства.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади міста.

 

Міський голова О.Симчишин

 

Додаток 1

до рішення міської ради

від 13.02.2019р. №31

ПРОГРАМА

відшкодування частини відсоткових ставок та кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження відновлювальних джерел енергії та заходів з енергозбереження, термомодернізації  багатоквартирних житлових будинків у м. Хмельницькому на 2019-2022 роки

 

ПАСПОРТ

Програми відшкодування частини відсоткових ставок та  кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження відновлювальних джерел енергії та заходів з енергозбереження, термомодернізації  багатоквартирних житлових будинків у м.Хмельницькому на 2019-2022 роки

1. Ініціатори розроблення програми

Управління житлово-комунального господарства

2.Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

 

3.Розробники програми

Управління житлово-комунального господарства

4. Головний виконавець програми

Управління житлово-комунального господарства

5. Учасники програми

Фінансово-кредитні установи, співвласники багатоквартирних житлових будинків

6. Терміни реалізації програми

2019-2022  роки

 

1. Загальні положення

Дія Програми поширюється на власників приміщень у багатоквартирних житлових будинках, в яких створено ОСББ, або ЖБК м. Хмельницького. 

Програма розроблена у відповідності до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про електроенергетику», «Про енергозбереження», «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії».

 

2. Основні нормативно-правові акти, які регулюють сферу енергозбереження та відновлюваної енергетики.

Основними нормативно-правовими актами, які регулюють сферу відновлювальної енергетики є:

Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI (із змінами);

Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV (із змінами);

Закон України «Про електроенергетику» від 16.10.1997 № 575/97-ВР (із змінами);

Закон України «Про засади функціонування ринку електричної енергії України» від 24.10.2013 № 663-VII;

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії» від 04.06.2015 року № 514-VIII;

Закон України «Про альтернативні джерела енергії» від 20.02.2003 №555-IV(із змінами);

Закон України «Про енергозбереження»;

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання заходів з енергозбереження»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 314 «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки заходів з енергозбереження через механізм здешевлення кредитів»;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.11.2014 № 902-р «Про Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року»;

Постанова КМУ від 17 жовтня 2011 р. № 1056 Київ «Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження»;

Постанова КМУ від 1 березня 2010 р. № 243 Київ «Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2020 роки»;

Постанова НКРЕКП від 17.01.2013 №32 «Про затвердження Правил приєднання електроустановок до електричних мереж»;

Постанова НКРЕКП від 12.02.2013 №115 (із змінами) «Про затвердження Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж».

 

3. Мета Програми

3.1. Метою Програми відшкодування частини відсоткових ставок та кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження відновлювальних джерел енергії та заходів з енергозбереження, термомодернізації багатоквартирних будинків (надалі Енергозаходи) у м.Хмельницькому на 2019-2022 роки (надалі – Програма) є відшкодування частини відсоткових ставок та кредитних коштів, залучених об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами (надалі – ОСББ, ЖБК або Позичальники) на впровадження відновлювальних джерел енергії або заходів з енергозбереження.

3.2. Створення і запуск інституційного механізму стимулювання довгострокових і сталих джерел комерційного фінансування заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків.

3.3. Ощадливе споживання паливно-енергетичних ресурсів через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів.

3.4. Зменшення обсягу субсидій для населення за спожиті енергоносії.

 

4. Завдання та заходи Програми

4.1. Основною складовою низької енергетичної ефективності інженерних мереж і систем є високий рівень питомих витрат теплової енергії, гарячої та холодної води у таких споживачів комунальних послуг як житлові будівлі.

4.2. Кінцеве завдання енергоресурсоощадної політики у житлово-комунальному господарстві–скорочення витрат на утримання та експлуатацію житлових будівель. За оцінками як вітчизняних, так і закордонних експертів, потенціал економії електроенергії у будинках і спорудах дорівнює 50 – 65%, а теплової енергії – близько 50%.

4.3. Стимулювання об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів, залучених:

4.3.1. для облаштування індивідуальних теплових пунктів, у тому числі регуляторів теплового потоку за погодними умовами та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

4.3.2. для проведення робіт з термомодернізації внутрішньобудинкових систем опалення та систем гарячого водопостачання;

4.3.3. на теплонасосні системи для водяної системи опалення та/або гарячого водопостачання та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до неї;

4.3.4. для встановлення системи сонячного теплопостачання та/або гарячого водопостачання та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до неї;

4.3.5. для модернізації систем освітлення місць загального користування (у тому числі електропроводки, автоматичних вимикачів, ламп (крім ламп розжарювання), патронів до них);

4.3.6. для встановлення вузлів обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема засобів вимірювальної техніки (приладів обліку, лічильників), приладів-розподілювачів та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

4.3.7. для встановлення багатозонних (багатотарифних) приладів обліку електричної енергії (лічильників активної електричної енергії) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

4.3.8. для проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів;

4.3.9. для встановлення світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом (крім однокамерних), у тому числі вікон та балконних дверей для місць загального користування (під’їздів), підвалів, технічних приміщень, горищ, та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

4.3.10. для встановлення дверей для місць загального користування (під’їздів), підвалів, технічних приміщень, горищ та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

Перелік Енергозберігаючих заходів може змінюватись у випадку внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження» від 17.10.2011 №1056

4.4. Територіальна громада м. Хмельницького у своїй діяльності з оновлення та модернізації житлового фонду постійно постає перед проблемою недостатності обсягів фінансування і зумовленої цим неможливості розширити процес реформування житлового господарства міста, підвищити комфортність, надійність і безпечність умов проживання населення. Гострота і складність вказаної проблеми спричиняються низкою факторів, а саме:

4.4.1. Потреби у коштах для модернізації міського житлового фонду, підвищення комфортності умов проживання; продовження терміну експлуатації конструкцій та інженерних мереж житлових будівель є настільки значними і терміновими, що покрити їх виключно за рахунок міського бюджету не вдається.

4.4.2. Громада міста не має на сьогодні у своєму розпорядженні фондів спеціального призначення, які повинні були акумулюватися з часу введення будинків в експлуатацію, а механізм, який би дозволив на постійній основі акумулювати доступні на сьогодні кошти, відсутній.

4.4.3. Об’єктивно найбільш зацікавлені в оновленні житлових будинків мешканці цих будинків – практично не беруть участі у фінансуванні капітальних вкладень, спрямованих на термомодернізацію конструкцій і мереж спільної сумісної власності та продовжують очікувати, що кошти виділять з міського бюджету м. Хмельницького або Державного бюджету України.

4.4.4. Процес створення ефективного власника через створення юридичної ОСББ у житловому багатоквартирному фонді міста значною мірою гальмується внаслідок небажання мешканців брати на себе відповідальність за спільне володіння фізично зношеним та морально застарілим інженерним обладнанням будинків та відсутність довгострокового, стійкого і зрозумілого механізму фінансування робіт з модернізації застарілого житлового фонду.

4.5. Таким чином, гостра та невідкладна потреба у здійсненні енергоефективної модернізації житлового фонду м. Хмельницького вимагає створення на рівні місцевого самоврядування власних спеціалізованих джерел та широкого залучення додаткових джерел фінансування капітальних вкладень, залучаючи ОСББ, ЖБК та комерційні фінансові установи до процесів з фінансування та управління впровадженням енергоефективних заходів та заходів з модернізації.

4.6. Необхідно розробити та забезпечити місцевою нормативною базою фінансово-кредитну систему забезпечення капітальних вкладень у реконструкцію житлового фонду міста, спрямовану на залучення довгострокових кредитних ресурсів, коштів місцевого бюджету, коштів населення та інших фінансових джерел.

 

5. Організаційне забезпечення виконання завдань Програми

Організаційне забезпечення, моніторинг та контроль за виконанням завдань Програми здійснює управління житлово-комунального господарства.

 

6. Фінансове забезпечення виконання завдань Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів, власників багатоквартирних житлових будинків м. Хмельницького, кредитів, інвестицій, грантів, міського бюджету та інших джерел не заборонених законодавством.

 

7. Очікувані результати

7.1. Енергонезалежність за рахунок скорочення споживання електроенергії із загальної мережі;

7.2. Зниження викидів СО2 в атмосферу;

7.3. Формування та апробація механізму залучення мешканцями багатоповерхівок (ОСББ, ЖБК) кредитних коштів.

7.4. Поліпшення енергоефективності конструкцій і внутрішньобудинкових систем тепло - та водопостачання житлових будівель, підвищення комфортності проживання у них.

7.5. Створення сприятливих умов для розвитку суспільних відносин та довіри між міською владою, кредитно-фінансовими установами та мешканцями міста.

 

Секретар міської ради  М.Кривак

Начальник управління житлово-комунального господарства  В.Новачок

 

Додаток 1

до Програми від 13.02.2019 р. №31

 

Ресурсне забезпечення Програми

відшкодування частини відсоткових ставок та  кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження відновлювальних джерел енергії та заходів з енергозбереження, термомодернізації  багатоквартирних житлових будинків у м. Хмельницькому на 2019-2022 роки

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Прогнозний розмір відшкодування на 2019-2022 р.

тис.грн

2019 рік

2020 рік

2021 рік

2022 рік

Разом на 2019-2022 роки

міський бюджет

10000,0

15000,0

15000,0

15000,0

55000,0

 

 

Додаток 2

до рішення сесії міської ради

від 13.02.2019р. №31

Порядок

відшкодування частини відсоткових ставок та  кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження відновлювальних джерел енергії та заходів з енергозбереження, термомодернізації  багатоквартирних житлових будинків у м. Хмельницькому на 2019-2022 роки

1. Мета Порядку.

1.1. Порядок розроблений з метою визначення механізму відшкодування частини витрат відсоткових ставок та частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження відновлювальних джерел енергії та заходів з енергозбереження, термомодернізації  багатоквартирних житлових будинків у м. Хмельницькому.

1.2. Порядок визначає процедуру подачі та розгляду документів щодо відшкодування частини витрат у зв’язку із зазначеними заходами.

 

2. Фінансування заходів, передбачених п. 4.3 Програми (надалі - Енергозаходи).

2.1.1. Порядок передбачає фінансування витрат із таких джерел, якими є:

2.1.2. Кошти міського бюджету;

2.1.3. Власні кошти ОСББ і ЖБК;

2.1.4. Кредити;

2.1.5. Кошти, що відшкодовуються з державного бюджету Державним агентством з енергоефективності за Урядовою програмою згідно Постанови КМУ 17.10.2011 №1056 із змінами та доповненнями (надалі Компенсація Держенергоефективності).

2.2. Управління житлово-комунального господарства передбачає кошти з міського бюджету на часткове відшкодування позичальникам–ОСББ і ЖБК–кредитних коштів, залучених на Енергозаходи у розмірі 50% від витрат за зведеним кошторисним розрахунком, при цьому загальна сума відшкодування разом із Компенсацією Держенергоефективності не повинна перевищувати 75% від витрат за зведеним кошторисним розрахунком.

2.3. Розмір відшкодування частини відсотків за надані кредитно-фінансовими установами кредити дорівнює 15% відсоткової ставки річних за такими кредитами, виданими відповідно до механізму державної підтримки на заходи з підвищення енергоефективності.

 

3. Механізм здійснення відшкодування

3.1. Відшкодування частини кредитних коштів та відсоткової ставки здійснюється на підставі Договору про взаємодію між головним розпорядником, яким є Управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради та кредитно-фінансовою установою, а саме: з державними банками або банками, у статутному капіталі яких 75 і більше відсотків акцій належить державі (далі - уповноважені банки), та зведеного реєстру позичальників, які мають право на отримання відшкодування далі - уповноважені кредитно-фінансові установи).

3.2. Для отримання кредиту ОСББ, ЖБК, через проведення загальних зборів, відповідно до статуту, визначає необхідні першочергові роботи, встановлює їхню кошторисну вартість, приймає рішення про залучення кредитних коштів, їхню суму та оптимальний термін кредиту.

3.3. Правління ОСББ, ЖБК на підставі рішення загальних зборів замовляє виготовлення кошторису.

3.4. Перед укладанням кредитного договору, представник ОСББ чи ЖБК надає Управлінню житлово-комунального господарства на погодження договірної ціни наступні документи:

- договірну ціну із зведеним кошторисом локальними кошторисами та підсумковою відомістю ресурсів.

Протягом 10 робочих днів зазначені документи з погодженням чи зауваженнями повертаються заявнику.

3.5. Після погодження кошторисної документації ОСББ, ЖБК укладає кредитний договір з кредитно-фінансовою установою відповідно до внутрішніх нормативних документів кредитно-фінансової установи.

3.6. Кредитно-фінансова установа, з метою участі позичальника у програмі відшкодування, окрім документів необхідних для надання кредиту, перелік яких визначено внутрішніми нормативними документами кредитно-фінансової установи, додатково приймає від позичальника:

- документи зазначені у п.3.4 Програми з погодженою Договірною ціною в Управлінні житлово-комунального Господарства;

- договір із підрядником на виконання робіт;

- договір із КП «Технагляд» на здійснення технічного нагляду.

3.7. Кредитно-фінансові установи не пізніше десятиденного терміну від дати підписання кредитного договору між кредитно-фінансовою установою та ОСББ, ЖБК подають головному розпоряднику коштів міського бюджету реєстр нових позичальників, які уклали кредитні договори, попередньо погодивши для фінансування зазначених заходів. Після отримання від позичальника повного пакету документів, які підтверджують цільове використання кредитних коштів, кредитно-фінансові установи передають головному розпоряднику коштів міського бюджету вищезазначений пакет документів разом із зведеним реєстром позичальників, які взяли кредити у цих установах, де зазначається: вартість робіт по зведеному кошторисному розрахунку, прогнозована сума Компенсації Держенергоефективності.

3.8. Відшкодування частини кредиту надається головним розпорядником коштів не пізніше тридцятиденного терміну від дати отримання ним акту виконаних робіт та зведеного реєстру від кредитно-фінансової установи, шляхом перерахунку головним розпорядником коштів міського бюджету м. Хмельницького на транзитний рахунок відповідної кредитно-фінансової установи, яка у свою чергу розподіляє ці кошти на позичкові рахунки Позичальників, про що головному розпоряднику коштів міського бюджету м.Хмельницького надаються відповідні виписки чи підтверджуючі документи.

3.9. Відшкодування частини кредиту з міського бюджету м.Хмельницького надається ОСББ, ЖБК у розмірі до 50 відсотків від вартості витрат за зведеним кошторисним розрахунком. Якщо власні витрати позичальника за одним кредитним договором, в результаті всіх відшкодувань складають менше ніж  25 відсотків від загальної суми витрат, включаючи розроблення проектно-кошторисної документації, - розмір відшкодування з міського бюджету коригується до  такого, щоб власні витрати позичальника  складали 25 відсотків від вартості витрат за зведеним кошторисним розрахунком.

3.10. Відшкодування відсотків здійснюється лише за три роки незалежно від терміну дії кредитного договору.

3.11. Розмір відшкодування відсотків за надані кредитно-фінансовими установами кредити дорівнює 15% відсоткової ставки річних за такими кредитами, виданими відповідно до механізму державної підтримки на заходи з підвищення енергоефективності.

3.12. Відшкодування частини кредиту проводиться розпорядником коштів у порядку надходження від кредитно-фінансових установ зведених реєстрів позичальників у межах бюджетного асигнування на виконання Програми.

3.13. Кредитно-фінансові установи щомісячно, не пізніше п’ятнадцятого числа наступного місяця подають Зведений реєстр позичальників, які взяли кредити в цих установах, де зазначається сума відшкодування (в розмірі 15 % відсоткової ставки за кредитом) за конкретний місяць.

3.14. Відшкодування відсотків відбувається помісячно, шляхом перерахунку головним розпорядником коштів міського бюджету на один передбачений Генеральним договором чи іншими договорами транзитний чи поточний рахунок відповідної кредитно-фінансової установи, яка, у свою чергу, розподіляє ці кошти на поточні рахунки позичальників, про що головному розпорядникові коштів надаються відповідні виписки чи підтверджувальні документи.

3.15. Відшкодування коштів здійснюються в обсягах, відповідно до фінансового забезпечення програми та в межах бюджетних призначень.

3.16. Головний розпорядник коштів має право здійснювати заходи щодо перевірки пакетів документів позичальників та контроль за цілями використання кредитів, отриманих відповідно до цієї Програми, за умови попереднього письмового повідомлення про це кредитно-фінансової установи за 10 робочих днів.

 

Секретар міської ради М.Кривак

Начальник управління житлово-комунального господарства В.Новачок