Рішення міської ради

Про затвердження Програми розвитку та вдосконалення міського пасажирського транспорту міста Хмельницького на 2019-2023 роки

 

УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення тридцять четвертої сесії

№38 від 09.10.2019 р.

Внесені зміни:

рішення 7-ї сесії міської ради від 14.07.2021 №51

 

Про затвердження Програми розвитку та вдосконалення міського пасажирського транспорту міста Хмельницького на 2019-2023 роки

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, керуючись Законами України “Про автомобільний транспорт”, “Про міський електричний транспорт”, “Про транспорт” та “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму розвитку та вдосконалення міського пасажирського транспорту міста Хмельницького на 2019-2023 роки згідно з додатком.

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на управління транспорту та зв’язку, управління праці та соціального захисту населення, фінансове управління, департамент освіти та науки, управління житлово-комунального господарства, департамент архітектури, містобудування та земельних ресурсів, управління торгівлі та заступників міського голови А.Нестерука та А.Бондаренка.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики та дерегуляції.

 

Міський голова О.Симчишин

 

Додаток

до рішення сесії міської ради

від 09.10.2019р. №38

ПРОГРАМА

розвитку та вдосконалення міського пасажирського транспорту міста Хмельницького на 2019-2023 роки

ВСТУП

Програма розвитку та вдосконалення міського пасажирського транспорту міста Хмельницького на 2019-2023 роки (далі - Програма) розроблена управлінням транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради відповідно до чинного законодавства України.

Транспорт - важлива складова частина виробничої інфраструктури м.Хмельницького, яка забезпечує життєдіяльність суспільства у всіх сферах.

У галузі пасажирських перевезень головним завданням вважається оптимізація існуючої транспортної мережі, пріоритетність розвитку міського електротранспорту, приведення обсягів роботи пасажирського автомобільного транспорту у відповідність до потреб населення.

Транспортна мережа міста Хмельницького складається з електричного та автомобільного пасажирського транспорту.

До міського пасажирського транспорту пред’являються певні вимоги: надійність, комфортність, висока маневреність рухомого складу, регулярність руху, найменші витрати часу для проїзду до пунктів призначення.

Розвинена інфраструктура та ефективна транспортна система створює всі умови для підвищення стандартів якості життя мешканців міста.

У Програмі враховані вимоги діючого законодавства, потреби населення в пасажирських перевезеннях.

Програмою визначені цілі, завдання, пріоритетні напрямки та очікувані результати розвитку пасажирського транспорту в місті Хмельницькому на 2019-2023 роки.

В Програмі зазначені підсумки роботи громадського транспорту міста за 2018 рік з існуючими проблемами та основними напрямками роботи пасажирського автомобільного транспорту у 2019-2023 роках.

Метою програми є модернізація системи надання послуг пасажирського транспорту шляхом підвищення якості та рівня безпеки перевезення пасажирів, створення конкурентного середовища на ринку транспортних послуг, підвищення рівня екологічності та енергоефективності, забезпечення розвитку інфраструктури в галузі автомобільного та електричного транспорту, виконання комплексу заходів з відповідними термінами реалізації, оновлення рухомого складу.

 

І. Аналіз стану пасажирських перевезень в м.Хмельницькому.

Автомобільний транспорт - галузь транспорту, яка забезпечує задоволення потреб населення та суспільного виробництва у перевезеннях пасажирів автомобільними транспортними засобами. Серед всіх видів транспорту, автомобільний, за обсягами перевезень, масштабами впливу на майже всі аспекти нашого життя, є домінуючим.

В свою чергу, електричний транспорт - складова частина єдиної транспортної системи, призначена для перевезення громадян тролейбусами відповідно до вимог життєдіяльності населених пунктів. Як окрема галузь транспорту, її розвиток передбачає реалізацію засад державної політики у сфері міського електротранспорту, підвищення ефективності і надійності функціонування електротранспорту, відповідно до встановлених нормативів і стандартів.

У галузі пасажирських перевезень головним завданням вважається вдосконалення існуючої транспортної мережі, приведення обсягів руху пасажирського транспорту відповідно до потреб населення у перевезеннях, облаштування зупинок транспортних засобів на вулицях міста.

Надання пасажирам надійних і якісних послуг міським пасажирським транспортом має велике соціальне значення та забезпечує зручний доступ до місця роботи, сфери обслуговування, до освітніх та культурних закладів.

Станом на сьогоднішній день, площа міста складає 93,05 км2, чисельність населення міста налічує 271,2 тис. осіб.

Для задоволення потреб в сфері пасажирських перевезень затверджена транспортна мережа з 22 тролейбусних маршрутів та 45 автобусних маршрутів. На вказаних маршрутах транспортні засоби працюють у звичайному режимі руху.

Для обслуговування маршрутної мережі використовуються в середньому 72 одиниці електротранспорту з 96 передбачених та 278 автобусів з 350 передбачених, з них: 26 - великої місткості (передбачено - 40), 54 - середньої місткості (передбачено - 132) та 198 малої місткості (передбачено - 178).

Основну частку пасажирських перевезень автомобільним транспортом, за результатами проведених виконавчим комітетом міської ради конкурсів, виконують приватні перевізники.

На жаль, темпи оновлення парку рухомого складу автомобільного транспорту приватними перевізниками не відповідають потребам сьогодення. Причинами цьому є нестабільність економіки в країні, різке зростання вартості валюти, високі відсотки банківських кредитів, постійне зростання цін на паливо-мастильні та комплектуючі матеріали в умовах регульованих тарифів та інше. Частина транспортних засобів, що обслуговують міські автобусні маршрути, за своєю конструкцією та пасажиромісткістю морально застаріла. Майже 85% рухомого складу, це автобуси місткістю не більше 22 пасажирів, що експлуатуються більше ніж 10 років.

Аналізуючи ситуацію, яка склалась в сфері пасажирських перевезень в місті Хмельницькому на сьогоднішній день, можна сказати що її стан не в повному обсязі задовольняє потреб населення нашого міста та потребує постійного розвитку та вдосконалення.

 

ІІ. Проблемні питання в сфері пасажирських перевезень на автотранспорті міста Хмельницького.

Основними проблемними питання в сфері пасажирських перевезень на автотранспорті міста Хмельницького є:

1. Відсутність достатньої кількості сучасних великогабаритних, зокрема низькопідлогових, транспортних засобів для задоволення потреб споживачів транспортних послуг, в т.ч. з обмеженими фізичними можливостями.

2. Нестабільні показники графікованості громадського транспорту.

3. Недосконалий механізм стовідсоткової компенсації витрат підприємств міського пасажирського транспорту на перевезення пільгових пасажирів.

4. Недосконалий розвиток вулично-дорожньої мережі, інженерно-транспортної інфраструктури, які не відповідають сучасним темпам автомобілізації міста.

5. Дефіцит пропускної спроможності основних вулично-шляхових магістралей.

6. Недостатній розвиток професійної освіти у напрямку збільшення кількості та якості підготовки спеціалістів інженерно-технологічних професій та водіїв відповідної категорії.

7. Зменшення кількості платоспроможних пасажирів.

Якщо подібні тенденції триватимуть і надалі, реальністю стане відсутність в існуючій системі транспортної інфраструктури потенційних можливостей для забезпечення необхідної рухомості населення, мобільності трудових ресурсів, різке зниженням безпеки функціонування міського пасажирського транспорту в місті.

Як наслідок, розвиватиметься практично необоротний процес заміни громадського транспорту особистими автомобілями, що призведе до загострення екологічних проблем, росту втрат від дорожньо-транспортних пригод, нестачі вулично-шляхової мережі.

 

ІІІ. Фактори впливу на вищевказані проблеми.

1. Відсутність достатньої кількості сучасних великогабаритних, зокрема низькопідлогових, транспортних засобів для задоволення потреб споживачів транспортних послуг, в т.ч. з обмеженими фізичними можливостями:

1.1. Вартість нових транспортних засобів великої місткості.

Станом на сьогоднішній день, вартість транспортного засобу складає від 4,5 млн. грн.

1.2. Невідповідність тарифів.

Вартість проїзду на автомобільному транспорті повинна задовольняти підприємницький інтерес та розвиток міського пасажирського транспорту, стимулювати впровадження новітніх технологій перевезень, застосування сучасних зразків транспортних засобів, а також сприяти вирішенню таких завдань:

- підвищення можливостей суб’єктів підприємницької діяльності, які належать до автомобільного транспорту загального користування, щодо забезпечення потреб споживачів у послугах, залучення інвестицій у його розвиток та досягнення сталих економічних умов роботи;

- стимулювання конкуренції - сприяння появі нових суб’єктів підприємницької діяльності у сфері автомобільного транспорту загального користування;

- забезпечення оновлення рухомого складу кожним перевізником;

- забезпечення стабільності, прозорості і прогнозованості тарифів на транспортні послуги, рівень яких визначається відповідно до нормативних витрат на одиницю транспортної роботи, рівня рентабельності та сплачених податків.

1.3. Невирішеність питання пільгових перевезень.

Розмір відшкодування з міського бюджету за перевезення пільгових категорій пасажирів не в повному обсязі покриває збитки перевізників від фактично здійснених перевезень.

 

2. Нестабільні показники графікованості громадського транспорту.

2.1. Недостатня кількість водіїв для забезпечення безперебійної роботи відповідної кількості автотранспорту на маршрутах.

Вказана проблема пов’язана, в першу чергу, з міграцією працеспроможного населення через низький рівень оплати праці.

Так, для забезпечення графіку роботи транспортного засобу на маршруті в період часу з 06.00 до 23.00 години, а це 17 годин, відповідно до режиму праці та відпочинку водіїв, необхідно 3 працівника. Станом на сьогоднішній день, автопідприємства не спроможні утримувати 3-х водіїв на одному транспортному засобі, враховуючи фактичну невідповідність оплати наданих послуг.

2.2. Відсутність кваліфікованих кадрів.

У сучасних умовах зростання вагомості нових знань, новітніх досягнень науки і техніки, технологічного розвитку галузей економіки, професії водіїв та інженерно-технічного персоналу стають менш привабливими та втрачають свою престижність щороку.

Наразі, для повноцінного функціонування громадського транспорту міста Хмельницького на підприємствах не вистачає близько 50% кваліфікованих кадрів.

2.3. Низька пропускна спроможність автомобільних доріг.

Частина доріг, яка використовується для роботи громадського транспорту є основною та найбільш проблемною складовою вулично-дорожньої мережі міста, оскільки притягує основні транспортні потоки приватного транспорту. Крім того, пропускна спроможність автомобільних доріг не розрахована на наявну кількість транспорту, який сьогодні курсує.

 

3. Недосконалий механізм стовідсоткової компенсації витрат підприємств міського пасажирського транспорту на перевезення пільгових пасажирів.

3.1. Кількість осіб, що мають право пільгового проїзду.

Станом на сьогоднішній день, кількість таких осіб, зареєстрованих у м.Хмельницькому, становить біля 80 тис., майже третину всього населення міста.

3.2. Відшкодування збитків за перевезення пільгових категорій громадян.

Рішенням 6-ї сесії Хмельницької міської ради від 18.05.2016 року №17 «Про затвердження Положення про порядок розрахунку за надані пільги на послуги зв’язку, компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян в електротранспорті, інших передбачених законодавством пільг» затверджено Положення, яке встановлює порядок здійснення розрахунків за надані пільги на послуги зв’язку, компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян в електротранспорті, інших передбачених законодавством пільг.

При розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільговий проїзд в електротранспорті застосовується коефіцієнт співвідношення кількості безоплатно перевезених пасажирів з числа зареєстрованих мешканців міста Хмельницького, до пасажирів що оплачують проїзд з числа зареєстрованих мешканців міста Хмельницького. Визначення коефіцієнту співвідношення кількості безоплатно перевезених пасажирів і пасажирів, що оплачують проїзд проводиться комісією шляхом обстеження пасажиропотоку на всіх потоках міста.

Рішенням 7-ї сесії Хмельницької міської ради від 20.07.2016 року №20 «Про затвердження Положення про порядок розрахунку компенсаційних виплат за пільговий проїзд автотранспортом окремих категорій громадян» затверджено відповідне Положення, яким встановлено порядок здійснення розрахунків за пільговий проїзд автотранспортом загального користування на міських маршрутах окремих категорій громадян та передбачено механізм відшкодування для перевізників за такі перевезення.

Вказане рішення передбачає розрахунок обсягу відшкодування за здійснене пільгове перевезення автотранспортом, який відбувається на підставі визначеної кількості пільгових місць до посадочних місць згідно технічних характеристик транспортних засобів: клас А (автобуси середньої місткості) – 3 пільгових місця, клас В (автобуси малої місткості) – 2 пільгових місця, клас I (автобуси великої місткості) – 5 пільгових місць.

 

4. Недосконалий розвиток вулично-дорожньої мережі, інженерно-транспортної інфраструктури, які не відповідають сучасним темпам автомобілізації міста.

4.1. Відсутність достатньої кількості транспортних розв’язок.

Місто Хмельницький розділено залізничною колією на південну та північну сторону, які з’єднані п’ятьма автотранспортними шляхами, з яких лише три пристосовані для використання громадським транспортом загального користування.

4.2. Обмеження при формуванні транспортних потоків.

Зважаючи на територіальну особливість забудови міста Хмельницького, з транспортної точки зору, відсутні альтернативні шляхи курсування громадського транспорту для об’їзду центральної частини міста.

 

5. Дефіцит пропускної спроможності основних вулично-шляхових магістралей (додаток №1).

5.1. Відсутність «заїзних кишень» на зупинках громадського транспорту.

5.2. Наявність в центральній частині міста великої кількості доріг з одностороннім рухом.

5.3. Невідповідність кількості смуг на проїзній частині доріг до потоку транспорту.

5.4. Хаотичне паркування транспортних засобів.

5.5. Інше:

- розвантаження товару на проїзній частині та на зупинках громадського транспорту;

- курсування транспорту приміського та міжміського сполучення основними вулицями міста із здійсненням посадки та висадки пасажирів на зупинках громадського транспорту;

- курсування великовантажного транспорту основними вулицями міста;

- нерегульована кількість світлофорних об’єктів та пішохідних переходів;

- відсутність відповідних дорожніх знаків.

 

6. Недостатній розвиток професійної освіти у напрямку збільшення кількості та якості підготовки спеціалістів інженерно-технологічних професій та водіїв відповідної категорії.

6.1. Відсутність ефективної та гнучкої системи підготовки робітничих кадрів.

6.2. Відсутність модернізації матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів.

 

7. Зменшення кількості платоспроможних пасажирів.

7.1. Неконтрольована міграція працеспроможного населення.

Через низький рівень оплати праці, значна кількість кваліфікованих працівників звільняються з підприємств та виїжджають за межі держави.

7.2. Суттєве збільшення приватного транспорту, в тому числі, на іноземній реєстрації.

Значна частина населення надає перевагу приватному транспорту, на відміну від громадського.

7.3. Збільшення співвідношення пасажирів пільгових категорій до платоспроможного пасажира.

 

IV. Шляхи розвитку та вдосконалення громадського транспорту

№ з/п

Перелік заходів Програми (завдання)

Виконавець

Джерела фінансування

Термін виконання

Прогнозований обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань (тис.грн)

1.

Придбання великогабаритного транспорту (тролейбус/автобус)

Хмельницьке комунальне підприємство «Електротранс»

Кошти передбачені в міському бюджеті.

Інші джерела, не заборонені законодавством.

2019-2023 р.р.

916500

1.1. Придбання низькопольних тролейбусів

Показники

Термін виконання

2019

2020

2021

2022

2023

Кількість

15

15

10

10

10

Обсяг фінансування, тис.грн.

91500

99000

72000

77000

83000

в тому числі:

 

 

 

 

 

міський бюджет

91500

99000

72000

77000

83000

власні кошти

-

-

-

-

-

1.2. Придбання тролейбусів на автономному ходу

Показники

Термін виконання

2019

2020

2021

2022

2023

Кількість

-

-

2

2

2

Обсяг фінансування, тис.грн.

-

-

21000

22500

24500

в тому числі:

 

 

 

 

 

міський бюджет

-

-

21000

22500

24500

власні кошти

-

-

-

-

-

1.3. Придбання великогабаритного транспорту

(низькопольні автобуси)

Показники

Термін виконання

2019

2020

2021

2022

2023

Кількість

10

10

15

15

15

Обсяг фінансування, тис.грн.

46000

50000

110000

110000

110000

в тому числі:

 

 

 

 

 

міський бюджет

46000

50000

110000

110000

110000

власні кошти

 

 

 

 

 

2.

Створення умов сприяння розвитку транспорту (відповідний тариф або дотація з міського бюджету), формування тарифної політики

Управління праці та соціального захисту населення, управління транспорту та зв’язку,

фінансове управління

Кошти передбачені в міському бюджеті.

Інші джерела, не заборонені законодавством.

2019-2023 р.р.

-

3.

Запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду.

Управління транспорту та зв’язку

Управління праці та соціального захисту населення

Кошти передбачені в міському бюджеті.

Інші джерела, не заборонені законодавством.

2019-2023 р.р.

-

4.

Формування та виконання обсягів замовлення фахівців на підготовку робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах міста відповідно до потреб сучасного ринку праці в транспортній галузі.

Управління транспорту та зв’язку, Хмельницьке комунальне підприємство «Електротранс», департамент освіти та науки

Кошти передбачені в міському бюджеті.

Інші джерела, не заборонені законодавством.

Постійно

-

5.

Проведення аналізу дорожньої мережі.

Управління житлово-комунального господарства

Кошти передбачені в міському бюджеті.

Інші джерела, не заборонені законодавством.

2019-2020 р.р.

-

6.

Розширення проїзної частини доріг та будівництво заїзних кишень на зупинках громадського транспорту, зазначених у додатку №1.

Управління житлово-комунального господарства

Кошти передбачені в міському бюджеті.

Інші джерела, не заборонені законодавством.

Постійно

-

7.

Проведення капітального ремонту та будівництво доріг, зазначених у додатку №1.

Управління житлово-комунального господарства

Кошти передбачені в міському бюджеті.

Інші джерела, не заборонені законодавством.

Постійно

-

8.

Будівництво шляхопроводу через залізничний переїзд по Старокостянти-нівському шосе.

Департамент архітектури, містобудування та земельних ресурсів

Кошти передбачені в міському бюджеті.

Інші джерела, не заборонені законодавством.

2019-2023 р.р.

-

9.

Створення місць для паркування приватного транспорту.

Управління житлово-комунального господарства, департамент архітектури, містобудування та земельних ресурсів

Кошти передбачені в міському бюджеті.

Інші джерела, не заборонені законодавством.

Постійно

-

10.

При будівництві житлових будинків, торгівельних та офісних центрів передбачати місця для паркування транспортних засобів.

Департамент архітектури, містобудування та земельних ресурсів, управління торгівлі

Кошти передбачені в міському бюджеті.

Інші джерела, не заборонені законодавством.

Постійно

-

11.

Коригування маршрутної мережі (згідно додатку №2).

Управління транспорту та зв’язку

Кошти передбачені в міському бюджеті.

Інші джерела, не заборонені законодавством.

Постійно

-

Всього:

 

916500

 

V. Очікувані результати від реалізації заходів Програми

1. Розвиток електричного транспорту, збільшення питомої ваги електротранспорту в міських пасажироперевезеннях, в тому числі для покращення екологічної ситуації.

2. Розвиток муніципального автомобільного транспорту, забезпечення перевезень осіб з обмеженими фізичними можливостями.

3. Стимулювання впровадження новітніх технологій перевезень, застосування сучасних типів транспортних засобів, забезпечення балансу між платоспроможним попитом на послуги та обсягом витрат на їх надання.

4. Максимальний облік пільгових категорій пасажирів, що забезпечить надання достовірних даних для подальшого відшкодування за фактично надані транспортні послуги.

5. Якісне забезпечення кадрового персоналу відповідно до штатного розпису підприємств, а також організація ефективного стимулювання їх діяльності.

6. Збільшення пропускної спроможності доріг, що сприятиме зменшенню витрат часу пасажирів на поїздку до місця призначення.

7. Скорочення кількості транспортних засобів малого класу, збільшення середнього та великогабаритного автотранспорту.

8. Покращення стану безпеки дорожнього руху та зменшення аварійних ситуацій.

9. Перехід на безготівкову оплату проїзду.

10. Підтвердження реального пасажиропотоку для встановлення економічно обґрунтованих тарифів.

 

VІ. Фінансове забезпечення реалізації Програми

Джерелами фінансування заходів програми є:

6.1. Кошти передбачені в міському бюджеті;

6.2. Кошти підприємств, залучені на реалізацію програми розвитку;

6.3. Інші джерела, не заборонені законодавством.

 

Секретар міської ради  М.Кривак

Заступник начальника управління транспорту та зв’язку С.Шепурев

File link
Розмір: 384 КБ
Формат: pdf