Рішення міської ради

Про затвердження Програми розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров’я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення Хмельницької міської територіальної громади на 2021-20

Іконка PDF Завантажити (545.51 КБ)

 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення другої сесії

№50 від 23.12.2020 р.

Внесені зміни:

рішенням 5-ї сесії міської ради від 21.04.2021 №52

рішенням 7-ї сесії міської ради від 14.07.2021 №29

 

Про затвердження Програми розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров’я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки

 

Розглянувши пропозиції виконавчого комітету та депутата міської ради Л. Головко, керуючись Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров’я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення Хмельницької міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки (додається).

2. Відповідальність  за  виконання рішення  покласти на управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров'я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.

 

Міський голова О.СИМЧИШИН

 

Додаток

до рішення сесії міської ради

від 23.12.2020 №50

 

Програма

розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров’я та надання  медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій  медичного обслуговування населення Хмельницької міської  територіальної громади на 2021-2023 роки

 

1. Загальна частина

Стан здоров’я населення - це найважливіший чинник соціально-економічного розвитку суспільства. Здоров’я людини є непересічною цінністю, має важливе значення у житті кожного, становить ключовий аспект національної безпеки, визначає можливості досягнення індивідуального і суспільного добробуту та благополуччя, перспективи стійкого розвитку будь-якої країни в цілому і кожної територіальної одиниці окремо. Визначаючи здоров’я одним з невід’ємних прав людини, усі країни світового співтовариства докладають зусиль для його збереження та зміцнення.

Головною метою діяльності в галузі охорони здоров'я громади є наближення висококваліфікованих та якісних медичних послуг до всіх верств населення, профілактика та забезпечення раннього виявлення захворювань, підвищення рівня ефективності використання ресурсів, формування мотивації до здорового способу життя населення та покращення демографічної ситуації.

Первинна медична допомога та вторинний рівень надання медичної допомоги, який в Хмельницький міській територіальній громаді забезпечують комунальні підприємства «Хмельницька міська лікарня»; «Хмельницька міська дитяча лікарня»; «Хмельницька інфекційна лікарня»; «Хмельницький міський перинатальний центр»; «Медичний стоматологічний центр»; «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр»; «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №1»; «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» Хмельницької міської ради є важливою складовою частиною системи охорони здоров’я.

Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров’я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення  Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки  (далі – Програма)  розроблена на підставі Законів України  «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Бюджетного кодексу України, розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я», Методичних рекомендацій з питань перетворення закладів охорони здоров’я з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства, визначає перспективи розвитку галузі охорони здоров’я Хмельницької міської територіальної громади.

Програма орієнтована на забезпечення надання якісної медичної допомоги на первинному та вторинному рівні всім верствам населення за рахунок розвитку існуючих медичних послуг.

Комунальні підприємства є підпорядкованими, підзвітними та підконтрольними Засновнику (Власнику) та Уповноваженому органу управління.

Комунальні підприємства здійснюють некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів у сфері охорони здоров’я, без мети одержання прибутку, а також приймають участь у виконанні державних і місцевих програм у сфері охорони здоров’я.

Актуальність  Програми продиктована необхідністю поліпшення якості надання та доступності медичної допомоги населенню Хмельницької міської територіальної громади, поліпшення матеріально-технічної бази закладів, створення необхідних умов для перебування пацієнтів та роботи медичного персоналу, оновлення лікувально-діагностичної апаратури, підвищення престижу праці медичних працівників, покращення їх соціального та економічного становища. У Програмі визначено цілі розвитку комунальних підприємств, визначено основні завдання, вирішення яких сприятимуть наданню первинного та вторинного рівня медичної допомоги населенню Хмельницької міської територіальної громади.

У Програмі викладені правові, організаційні, лікувально-профілактичні, економічні та соціальні засади охорони здоров’я Хмельницької міської територіальної громади, метою яких є забезпечення високої працездатності і довголітнього активного життя громадян, усунення факторів, що шкідливо впливають на їх здоров’я, упередження і зниження захворюваності, інвалідності та смертності.

У роботу закладів охорони здоров’я громади впроваджуються сучасні медичні технології за рахунок оснащення сучасним медичним обладнанням, що сприяє мінімізації факторів ризику захворювань та створення сприятливого для здоров’я середовища на основі наукових досліджень.

У закладах охорони здоров’я громади використовуються галузеві та міжнародні стандарти щодо діагностики, лікування, профілактики захворювань та реабілітації хворих.

 

2. Опис проблеми сфери охорони здоров’я на розв’язання яких спрямована Програма

Реформування галузі охорони здоров’я громади, здійснення належного обсягу надання медичної допомоги населенню Хмельницької міської територіальної громади вимагає суттєвого покращання. Існуючі проблеми охорони здоров’я є непростими для вирішення, мають багатоаспектний комплексний характер, що обумовлює необхідність оновлення підходів до охорони здоров’я, розробки і реалізації нових стратегій та програм.

Покращення якості надання медичної допомоги можливе лише при впровадженні нових інноваційних методів діагностики та лікування, закупівлі сучасного медичного обладнання та матеріальній мотивації праці медичних працівників. Досягнення даної мети можливе лише за умови раціонального використання  наявних фінансових та кадрових ресурсів, а також консолідації бюджетів різних рівнів для оплати послуг, які будуть надаватися комунальними  підприємствами Хмельницької міської територіальної громади.

Протягом останніх років вирішено ряд завдань спрямованих на забезпечення прав громадян громади на якісну та доступну медичну допомогу як на первинному , так і на вторинному рівні, створення належних умов для перебування пацієнтів в закладах охорони здоров’я та роботи медичного персоналу. Вдалось частково покращити матеріально-технічне, організаційне, кадрове та медикаментозне забезпечення закладів.

 

3. Мета Програми

Метою Програми є збереження та зміцнення здоров’я мешканців громади, підвищення ефективності заходів, спрямованих на профілактику захворювань, зниження рівнів захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, підвищення якості життя, забезпечення захисту прав громадян на охорону здоров’я.

 

4. Шляхи і способи розв’язання проблем

Досягнення визначеної мети Програми можливе шляхом:

1. Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам  на безповоротній основі на покриття (відшкодування) поточних витрат комунальних підприємств, які виникають в процесі їх господарської діяльності, і у разі якщо такі витрати не покриваються доходами підприємства:

1.1. співфінансування оплати медичних послуг, що надаються в рамках програми державних гарантій медичного обслуговування населення;

1.2. покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв;

1.3. оновлення матеріально-технічної бази;

1.4. забезпечення стійкості та спроможності функціонування закладів охорони здоров’я при наданні медичної допомоги пацієнтам з інфекційними, неінфекційними хворобами і при виникненні іншого характеру непередбачуваних обставин.

2. Забезпечення умов безпечного материнства на І та ІІ рівні надання медичної допомоги;

3.  Проведення відповідних заходів щодо реалізації сталої відповіді на поширення COVID-19; епідемію туберкульозу, в т.ч. хіміорезистентного, ВІЛ-інфекції/ СНІДу та вірусного гепатиту;

4.  Проведення ефективної боротьби з онкологічними захворюваннями;

5.  Проведення заходів, спрямованих на запобігання і лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань серед населення міста;

6. Проведення ефективних заходів щодо покращання медичної та соціальної реабілітація хворих, умов їх перебування в соціумі;

7.  Активізування профілактичного напрямку дій щодо боротьби з серцево-судинними, онкологічними захворюваннями, захворюваннями населення на цукровий діабет та соціально значущими захворюваннями;

8. Поетапне оновленням матеріально-технічної бази;

9.  Вирішення кадрового питання та підвищення якості кадрового забезпечення та рівня професійної підготовки фахівців з питань профілактики і раннього виявлення хвороб, діагностики та лікування;

10.  Підвищення ефективності санітарно-освітньої роботи та пропаганди здорового способу життя з широким використанням сучасних технологій та засобів масової інформації;

11.  Пріоритетності надання медичної допомоги дітям, матерям та населенню похилого віку.

 

5. Обсяг та джерела фінансування Програми

Фінансування завдань і заходів Програми планується здійснювати за рахунок коштів бюджету громади. Фінансування заходів Програми здійснюється у межах видатків, передбачених в бюджеті Хмельницької міської територіальної громади. Обсяг бюджетних коштів визначається виходячи із фінансової можливості бюджету Хмельницької міської територіальної громади.

Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються Підприємством на виконання запланованих заходів Програми.

Фінансова підтримка є безповоротною. Прогнозовані суми фінансової підтримки наведені в додатку до Програми.

Виконання Програми у повному обсязі можливе лише за умови стабільного фінансування її складових.

 

6. Очікувані результати виконання Програми

Здійснення належного обсягу надання медичної допомоги населенню Хмельницької міської територіальної громади вимагає суттєвого покращання. Існуючі проблеми охорони здоров’я є непростими для вирішення, мають багатоаспектний комплексний характер, що обумовлює необхідність оновлення підходів до охорони здоров’я, розробки і реалізації нових стратегій та програм.

Виконання Програми дасть змогу  підвищити ефективність роботи  закладів охорони здоров’я Хмельницької міської територіальної громади, покращити забезпечення амбулаторних та стаціонарних підрозділів  закладів медичною апаратурою,  обладнанням та інструментарієм відповідно до табеля оснащення затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 02.03.2011 № 127  «Про затвердження Примірних табелів оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення центральної районної (районної) та центральної міської (міської)  лікарень».

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію дій між виконавцями Програми та контроль за її виконанням здійснює Уповноважений орган управління.

Виконавці Програми до 10 січня надають Уповноваженому органу управління інформацію про виконання цієї Програми за звітний рік.

 

8. Прикінцеві положення

Програма визначає мету, завдання і шляхи розвитку первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги населенню Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки, враховуючи стратегічні завдання та прогнозовані обсяги фінансового забезпечення.

Програма має відкритий характер і може доповнюватись (змінюватись) в установленому чинним законодавством порядку.

Програма розрахована на 3 роки, має завдання, які направлені на виконання заходів Програми адаптованих до рівня потреб та можливостей Хмельницької міської територіальної громади.

Для якісної підготовки матеріалів щодо формування показників Програми на наступний рік, заклади охорони здоров’я подають уповноваженому органу до 01 жовтня план відповідних заходів з економічно обґрунтованими розрахунками.

 

Секретар міської ради В.ДІДЕНКО

Начальник управління охорони здоров’я Б.ТКАЧ

 

 

Додаток 1 до Програми

ПАСПОРТ

 

Програми розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров’я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення Хмельницької міської територіальної громади

на 2021-2023 роки.

 

1. Програму затверджено рішенням Хмельницької міської ради.

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа на підставі якого здійснено розробку Програми:

- Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19 листопада 1992 року № 2801-XII;

- Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 19 жовтня 2017 року № 2168-VIII;

-  Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року № 2456-VI.

3. Ініціатор: управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради.

4. Розробник Програми: управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради.

5. Відповідальний виконавець: управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради.

6. Співвиконавці: комунальні підприємства, підпорядковані управлінню охорони здоров’я Хмельницької міської ради.

7. Термін виконання: 2021-2023 роки

8. Обсяги та джерела фінансування:

 

Джерело фінансування

Щорічні орієнтовні обсяги фінансування  (тис. грн.)

Кошти бюджету громади

245 500,00

 

Начальник управління охорони здоров’я Б.ТКАЧ

 

Додаток 2 до Програми

Напрями діяльності та заходи Програми розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров’я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки.

з/п

Пріоритетні завдання і заходи

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Відповідальні  виконавці

Джерела фінансування

 

Щорічні орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн)

Очікуваний результат

І. Первинна медична допомога

1

Забезпечення надання якісної первинної медичної допомоги населенню Хмельницької міської територіальної громади

Безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань:

Пільгові рецепти згідно постанови КМУ від 03.12.2009 року N 1301 «Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю і дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами» та постанови КМУ від 17.08.1998 року №1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» (зі змінами)

2021- 2023 рр.

КП «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №1» ХМР; КП «Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2» ХМР

Кошти бюджету громади та інші джерела не заборонені законодавством

15 000,0

Зниження рівня захворюваності та інвалідізації дитячого та дорослого населення. Покращення рівня надання медичної допомоги.

Оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я  міста відповідно до табелів оснащення.

Забезпечення щорічного проведення передсезонної імунопрофілактики грипу в групах ризику та серед декретованого населення громади

Забезпечення щорічного проведення туберкулінодіагностики серед дитячого населення громади

Забезпечення центрів первинної медико-санітарної допомоги видатками на оплату енергоносіїв та комунальних послуг

Оновлення матеріально-технічної бази: - придбання дороговартісного обладнання і предметів довгострокового користування;

- проведення капітальних ремонтів, будівництва, реконструкції та реставрації інших об’єктів

Добровільне страхування медичних працівників  та не медичних працівників комунальних закладів охорони здоров’я, які працюють в умовах підвищеного ризику інфікування гострою респіраторною хворобою COVID-19 під час виконання ними професійних обов’язків

ІІ. Стаціонарна медична допомога

2

Надання якісної стаціонарної медичної допомоги населенню, в тому числі спеціалізованої стаціонарної допомоги

Проведення поточних ремонтів.

Матеріально-технічне забезпечення з урахуванням потреб населення.

Закупівля лікарських засобів та перев’язувальних матеріалів; виробів медичного призначення; технічних засобів; дезінфікуючих засобів, тощо.

2021-2023 рр.

КП «Хмельницька міська лікарня»  ХМР;

КП «Хмельницька міська  дитяча лікарня» ХМР;

КП «Хмельницький міський перинатальний центр» ХМР;

КП «Хмельницька інфекційна лікарня» ХМР

Кошти бюджету громади та інші джерела не заборонені законодавством

160 000,0

Зниження рівня захворюваності

Покращення рівня надання медичної допомоги

Забезпечення належних умов перебування дорослого населення в умовах стаціонару

Забезпечення проведення харчування на відповідному рівні в умовах стаціонару.

Придбання продуктів харчування  для спецхарчування осіб, які працюють у шкідливих умовах

Придбання імунобіологічних препаратів для проведення щеплень за епідемічними показаннями на травматологічних пунктах закладів охорони здоров’я громади

Забезпечення стаціонарних закладів видатками на оплату енергоносіїв та комунальних послуг

Оновлення матеріально-технічної бази: - придбання дороговартісного обладнання і предметів довгострокового користування;

- проведення капітальних ремонтів, будівництва, реконструкції та реставрації інших об’єктів

Добровільне страхування медичних працівників  та не медичних працівників комунальних закладів охорони здоров’я, які працюють в умовах підвищеного ризику інфікування гострою респіраторною хворобою COVID-19 під час виконання ними професійних обов’язків

Забезпечення роботи фтизіатричної служби. Видатки на оплату праці.

ІІІ. Амбулаторно-поліклінічна допомога

3

Забезпечення надання амбулаторно- поліклінічної допомоги

Матеріально-технічне забезпечення роботи членів військово-лікарської комісії при Хмельницькому об’єднаному міському військовому комісаріаті.

Здійснення виплат працівникам,  відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці;

безкоштовне дослідження стану здоров’я допризовників, призовників та обстеження резервістів та контрактників)

2021-2023 рр.

КП «Хмельницька міська  дитяча лікарня» ХМР (в частині роботи членів військово-лікарської комісії);

КП «Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр» ХМР

Кошти бюджету громади та інші джерела не заборонені законодавством

50 000,0

Покращення рівня надання медичної допомоги.

Покращення психічного, фізичного стану  осіб, які потребують такого лікування. Оновлення матеріально-технічної бази поліклінік громади

Забезпечення роботи центру психічної реабілітації.

Видатки на обов’язкові виплати працівникам центру відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці, придбання інвентаря та інше.

Забезпечення проведення періодичних профілактичних флюорографічних оглядів населення громади.

Видатки на оплату праці, технічне обслуговування апаратів, придбання флюорографічної плівки, реактивів та інше.

Проведення поточних ремонтів.

Матеріально-технічне забезпечення з урахуванням потреб населення. Закупівля лікарських засобів та перев’язувальних матеріалів; виробів медичного призначення; технічних засобів; дезінфікуючих засобів, тощо

Визначення глікованого гемоглобіну дорослого та дитячого населення громади хворих на інсулінопотребуючий  діабет

Відшкодування вартості лікарських засобів для  амбулаторної хіміотерапії хворих на гормонозалежний рак.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

Оновлення матеріально-технічної бази: - придбання дороговартісного обладнання і предметів довгострокового користування;

- проведення капітальних ремонтів, будівництва, реконструкції та реставрації інших об’єктів.

Добровільне страхування медичних працівників  та не медичних працівників комунальних закладів охорони здоров’я, які працюють в умовах підвищеного ризику інфікування гострою респіраторною хворобою COVID-19 під час виконання ними професійних обов’язків.

Забезпечення роботи фтизіатричної служби. Видатки на оплату праці.

IV. Стоматологічна допомога населенню

4

Забезпечення надання стоматологічної допомоги дитячому населенню Хмельницької міської територіальної громади .

Надання невідкладної стоматологічної, терапевтичної та хірургічної стоматологічної допомоги у повному обсязі дитячому населенню громади; оплата праці працівників дитячого стоматологічного відділення

 

КП «Хмельницька міська дитяча лікарня» ХМР;

Кошти бюджету громади та інші джерела не заборонені законодавством

3 500,00

Забезпечення потреб дитячого населення в отриманні стоматологічної допомоги та запобігання стоматологічним захворюванням

5

Забезпечення роботи медичного стоматологічного центру Хмельницької міської територіальної громади.

 

Проведення зубопротезування пільгових категорій населення Хмельницької міської територіальної громади

Надання невідкладної стоматологічної допомоги мешканцям громади, терапевтичної, хірургічної допомоги та зубопртотезування пільгових категорій населення, які відповідно до чинного законодавства мають право на пільги

2021-2023 рр.

КП «Медичний стоматологічний центр» ХМР

9 000,0

Покращення надання рівня медичної допомоги. Задоволення потреб пільгової категорії громадян в зубопротезуванні.

Забезпечення учасників АТО, учасників революції гідності, бійців добровольців пільговим зубопротезуванням та лікуванням з використанням сучасних матеріалів ( за винятком протезування дороговартісних матеріалів)

Медикаментозне та матеріально-технічне забезпечення  з урахуванням потреб населення. Закупівля лікарських засобів та перев’язувальних матеріалів; виробів медичного призначення; технічних засобів; дезінфікуючих засобів та інше.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

Оновлення матеріально-технічної бази: - придбання дороговартісного обладнання і предметів довгострокового користування;

- проведення капітальних ремонтів, будівництва, реконструкції та реставрації інших об’єктів.

V. Інші заклади у сфері охорони здоров’я

6

Забезпечення проведення інших заходів у сфері охорони здоров’я Хмельницької міської територіальної громади

Відшкодування вартості обстеження мешканців Хмельницької міської територіальної громади методом магнітно-резонансної томографії

2021-2023 рр.

Управління охорони здоров’я ХМР

Кошти бюджету громади та інші джерела не заборонені законодавством

8 000,0

Забезпечення функціонування закладу

Відшкодування коштів для забезпечення дітей з малозабезпечених сімей дитячим харчуванням

Відшкодування вартості препарату «Глюкагон», виробів медичного призначення та інших витратних матеріалів для індивідуальних глюкометрів дітям громади, хворих на цукровий діабет за заявами батьків.

Відшкодування вартості лікування мешканців громади в закладах не міської комунальної власності.

Відшкодування вартості видатків на лікування хворих на цукровий діабет, у разі відсутності фінансування з державного бюджету

Виплата персональних премій міського голови кращим медичним працівникам галузі охорони здоров’я Хмельницької міської територіальної громади

 

Разом

 

 

 

 

245 500,0

 

 

Начальник управління охорони здоров’я Б.ТКАЧ

 

(Внесено зміни в розділи II, III, IV відповідно до

рішення 5-ї сесії міської ради від 21.04.2021 №52)

(Внесено зміни в розділ V відповідно до

рішення 7-ї сесії міської ради від 14.07.2021 №29)

File link
Розмір: 546 КБ
Формат: pdf
File link
Розмір: 204 КБ
Формат: doc