Рішення міської ради

Про затвердження Програми підтримки ОСББ м. Хмельницького на 2020-2023 роки і Порядку фінансування заходів Програми підтримки ОСББ м. Хмельницького на 2020-2023 роки

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення сорок другої сесії

№40 від 17.06.2020 р.

 

Внесені зміни:

рішенням 46-ї сесії міської ради від 07.10.2020 №16

рішенням 2-ї сесії міської ради від 23.12.2020 №64

рішенням 5-ї сесії міської ради від 21.04.2021 №36

рішенням 7-ї сесії міської ради від 14.07.2021 №113

рішення 13-ї сесії міської ради від 23.02.2022 №27

 

Про затвердження Програми підтримки ОСББ Хмельницької міської територіальної громади на 2020-2023 роки і Порядку фінансування заходів Програми підтримки ОСББ Хмельницької міської територіальної громади на 2020-2023 роки

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму підтримки ОСББ Хмельницької міської територіальної громади на 2020-2023 роки згідно з додатком 1.

2. Затвердити Порядок фінансування заходів Програми підтримки ОСББ Хмельницької міської територіальної громади на 2020-2023 роки згідно з додатком 2.

3. Відповідальність за виконанням рішення покласти на заступника міського голови А.Нестерука.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади міста.

 

Міський голова О.СИМЧИШИН

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

1. Ініціатори розроблення програми

Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради

2.Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Рішення сорок другої сесії Хмельницької міської ради від 17.06.2020 №40 «Про затвердження Програми підтримки ОСББ м.Хмельницького на 2020-2023 роки і Порядку фінансування заходів Програми підтримки ОСББ м.Хмельницького на 2020-2023 роки»

3.Розробники програми

Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради

4. Головний виконавець програми

Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради

5. Учасники програми

Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, фінансово-кредитні установи

6. Терміни реалізації програми

2020-2023 роки

 

Додаток 1

до рішення сесії міської ради

від 17.06.2020. №40

 

ПРОГРАМА

підтримки ОСББ Хмельницької міської територіальної громади на 2020-2023 роки

 

Хмельницька міська територіальна громада

 

1. Загальні положення.

Програма підтримки ОСББ Хмельницької міської територіальної громади на 2020-2023 роки (далі – Програма) розроблена на підставі законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про особливості здійснення права власності багатоквартирному будинку», «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про енергозбереження», «Про Фонд енергоефективності», постанови Кабінету Міністрів України від 5.09.2018 року №712 «Про затвердження Правил надання послуги з управління багатоквартирним будинком та типового договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком».

 

2. Необхідність у прийнятті Програми.

Удосконалення системи управління, збереження, покращення технічного стану багатоквартирних житлових будинків, впровадження системи раціонального використання енергетичних ресурсів  - однин з найважливіших напрямків співпраці міської влади і жителів багатоповерхівок в Хмельницькій міській територіальній громаді.

Впровадження реформ у житловій сфері з боку Хмельницької міської ради відбувається шляхом підтримки спільноти відповідальних співвласників багатоквартирного будинку, які розуміють, що утримання багатоквартирного будинку справа власників квартир та нежитлових приміщень.

Найактуальніша організаційна форма утримання житла, що відповідає реаліям сьогодення це об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі – ОСББ).

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі – Об’єднання) - юридична особа, створена власниками квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання спільного майна.

Станом на 01.01.2020р. у 399 будинках Хмельницької міської територіальної громади створено об`єднання співвласників багатоквартирних будинків, в тому числі 26 ОСББ, яким послуги з управління надає управитель, решта здійснюють обслуговування власного будинку шляхом самозабезпечення.

Основною перешкодою, яка уповільнює темпи переходу до такої форми управління як ОСББ є хибна думка мешканців, що в будинку, який обслуговує управитель (ЖЕК) питання поліпшення стану житлового будинку, в тому числі проведення капітального ремонту чи реконструкції будинкових мереж  вирішує міська влада.

На сьогодні всі питання володіння, збереження, користування, утримання, проведення поточних і капітальних ремонтів  вирішують співвласники самостійно, шляхом проведення загальних зборів.

Отже, Програма спрямована на подолання стереотипу мешканця-споживача багатоповерхового будинку, який не відчуває себе власником житла та не може вплинути на обсяг і якість отриманих комунальних послуг, оплачених з його кишені.

Створення ОСББ надає власникам житлового  будинку такі переваги:

- право визначати тривалість, черговість і обсяги робіт з утримання та ремонту, будинку;

- здійснення реального контролю за якістю житлово-комунальних послуг, за використанням внесків та інших платежів;

- зменшення витрат на житлово-комунальні послуги та підвищення їх якості;

- можливість використання трудового внеску мешканців будинку замість плати за утримання будинку або збору додаткових внесків;

Але, головною перевагою є готовність держави і міста до фінансової підтримки для співвласників, що мають бажання створити або вже створили ОСББ та готові впроваджувати заходи з енергоефективності у власних багатоповерхівках.

Необхідність прийняття Програми обґрунтовується потребою в забезпеченні підтримки тих співвласників, які готові створити або вже створили ОСББ, беруть на себе відповідальність за утримання власного майна, впроваджувати заходи з енергоефективності, результатом яких має стати раціональне та заощадливе використання енергоресурсів в Хмельницькій міській територіальній громаді.

 

3. Опис Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків  «ЕНЕРГОДІМ» державної установи «Фонд енергоефективності»

3.1. Програма підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» державної установи «Фонд енергоефективності» (далі - Програма «ЕНЕРГОДІМ») - це програма часткового відшкодування витрат на заходи з енергоефективності в багатоквартирних житлових будинках, де створено ОСББ.

Програма затверджена Наглядовою радою Фонду енергоефективності (далі – Фонд) 16 серпня 2019 року та діє до 31 грудня 2023 року на всій території України, окрім тимчасово окупованих територій.

Програма розроблена відповідно до Закону України «Про Фонд енергоефективності» №2095-VIII від 08 червня 2017 року та визначає умови та порядок надання державною установою «Фонд енергоефективності» Грантів Бенефіціарам (безповоротної фінансової допомоги ОСББ) для часткового відшкодування Прийнятних витрат (тобто витрат, які були перевірені та підтвердженні Фондом), пов’язаних із здійсненням Заходів з енергоефективності.

3.2. Заходи Програми «ЕНЕРГОДІМ».

3.2.1. Перелік Заходів з енергоефективності, що входять до Пакету заходів «А» («Легкий»)

 

Тип заходів

Заходи

Обов’язкові заходи

1. Встановлення вузла комерційного обліку теплової енергії

2. Встановлення або модернізація індивідуального теплового пункту (ІТП)

3. Заміна або модернізація загальнобудинкового котла або/та допоміжного обладнання (наприклад, насосів, систем автоматичного регулювання тощо)

4. Теплоізоляція або/та заміна трубопроводів системи внутрішнього теплопостачання в неопалювальних приміщеннях

5. Теплоізоляція або/та заміна трубопроводів системи гарячого водопостачання (за наявності) в неопалювальних приміщеннях

6. Гідравлічне балансування системи опалення шляхом встановлення автоматичних (балансувальних) клапанів

Необов’язкові заходи

1. Комплекс робіт із теплоізоляції та улаштування опалювальних та неопалювальних горищ (технічних поверхів) та дахів

2. Модернізація системи гарячого водопостачання

3. Встановлення вузлів розподільного обліку теплової енергії на потреби опалення або/та приладів – розподілювачів теплової енергії у квартирах

4. Встановлення автоматичних регуляторів температури повітря у приміщеннях на опалювальних приладах водяної системи опалення у квартирах або/та у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі

5. Заміна або/та теплоізоляція трубопроводів системи опалення або/та приладів водяної системи опалення у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі

6. Заміна або ремонт блоків віконних та блоків балконних дверних у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі

7. Заміна або ремонт зовнішніх дверей та/або облаштування тамбурів зовнішнього входу

8. Комплекс робіт із модернізації та облаштування системи освітлення у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі

3.2.2. Перелік Заходів з енергоефективності, що входять до Пакету заходів «Б» («Комплексний»):

Тип заходів

Заходи*

Обов’язкові заходи

1. Всі обов'язкові заходи з Пакету заходів «А»

2. Комплекс робіт із теплоізоляції та улаштування зовнішніх стін

3. Комплекс робіт із теплоізоляції та улаштування опалювальних та неопалювальних горищ (технічних поверхів) та дахів

4. Комплекс робіт із теплоізоляції та улаштування плит перекриття підвалу

5. Заміна або ремонт зовнішніх дверей або/та облаштування тамбурів зовнішнього входу

6. Заміна або ремонт блоків віконних або/та блоків балконних дверних у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі

Необов’язкові заходи

1. Комплекс робіт із теплоізоляції та улаштування зовнішніх стін нижче рівня грунту

2. Модернізація системи гарячого водопостачання

3. Заміна або/та теплоізоляція трубопроводів системи опалення або/та приладів водяної системи опалення у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі

4. Заміна або/та теплоізоляція трубопроводів системи опалення або/та приладів водяної системи опалення у квартирах

5. Встановлення вузлів розподільного обліку теплової енергії на потреби опалення або/та приладів - розподілювачів теплової енергії у квартирах

6. Встановлення автоматичних регуляторів температури повітря у приміщеннях на опалювальних приладах водяної системи опалення у квартирах або/та у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі

7. Заміна або ремонт блоків віконних або/та блоків балконних дверних у квартирах, утеплення і скління наявних балконів і лоджій

8. Комплекс робіт із модернізації та облаштування системи освітлення у приміщеннях (місцях) загального користування будівлі

9. Комплекс робіт із модернізації та облаштування системи вентиляції зі встановленням рекуператорів

10. Інші типи модернізації системи внутрішнього теплопостачання

3.3. Фонд відшкодовує кошти здійсненні на виконання Програми «ЕНЕРГОДІМ» трьома траншами:

3.3.1. Перший транш – часткове відшкодування прийнятних витрат на проведення попереднього енергетичного аудиту.

3.3.2. Другий транш – часткове відшкодування прийнятних витрат на розробку проєктної документації та її експертизу (в тому числі обстеження об’єкту (будівлі)).

3.3.3. Третій транш – часткове відшкодування прийнятних витрат на послуги з технічного та авторського нагляду, сертифікацію енергетичної ефективності після реалізації проєкту, обстеження інженерних систем будівлі, на яких здійснено заходи з енергоефективності під час реалізації проєкту; прийнятних витрат на будівельні роботи.

3.4. Засади грантової політики, порядок визначення розміру та порядок сплати Гранту  визначено в Додатку 1 до Програми  «ЕНЕРГОДІМ».

3.5. Строк реалізації проєкту

- для проєктів з пакетом заходів «А» – через 12 місяців з дати приєднання;

- для проєктів з пакетом заходів «Б» – через 24  місяці з дати приєднання.

Бенефіціар (ОСББ) має право подати Заявку на продовження строку, в порядку та на умовах, передбачених порядком дій Програми «ЕНЕРГОДІМ», за умови схвалення якої строк реалізації проєкту може бути продовжений не більше ніж на 12 місяців.

3.6. Фінансова оцінка заявки/проєкту – перевірка фінансовим офісом Фонду фінансової складової заявки разом з доданими до неї документами належності понесених заявником/бенефіціаром (ОСББ) витрат до прийнятних витрат, відповідно до умов Програми «ЕНЕРГОДІМ».

3.7. Верифікація виконаних заходів з енергоефективності (далі – Верифікація) – остаточна перевірка якості та результатів реалізації проєктів з енергоефективності та енергозбереження, встановлення (підтвердження) відповідності виконаних заходів умовам заявки та Програмі «ЕНЕРГОДІМ», Фондом або особами, обраними у схваленому Наглядовою радою Фонду порядку, та/або Донорами чи партнерами Фонду (у разі співфінансування ними Гранту).

 

4. Виготовлення технічної документації на будинок.

4.1. Пунктом 67 Правил надання послуг з управління багатоквартирним будинком, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 року №712 «Про затвердження Правил надання послуги з управління багатоквартирним будинком та типового договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком» (далі – Правила) передбачено, що не пізніше дня, що настає за днем припинення дії договору управління, управитель передає новому управителю багатоквартирного будинку чи особі, уповноваженій співвласниками або об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку наявну технічну документацію на такий будинок.

4.2. Перелік технічної документації на багатоквартирний будинок, затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 17.07.2018 року №176, який включає:

4.2.1. Технічний паспорт на багатоквартирний будинок.

4.2.2. Паспорт об’єкта, складений за результатами обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва.

4.2.3. Енергетичний сертифікат і звіт про обстеження інженерних систем.

4.2.4. Проєктна документація зі схемами влаштування внутрішньобудинкових систем.

4.2.5. Документ, що підтверджує прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.

4.2.6. Технічна документація обладнання котелень.

4.2.7. Технічна документація на ліфти.

4.2.8. План земельної ділянки.

4.2.9. Акти приймання-передавання технічної документації на багатоквартирний будинок.

4.2.10. Паспорти, гарантійні документи, акти випробування, повірки й опломбування та інші технічні документи на системи, мережі, встановлені прилади, устаткування та обладнання у багатоквартирному будинку.

4.3. Приймання-передача технічної документації підтверджується відповідним актом.

4.4. У разі відсутності технічної документації обов’язок щодо виготовлення (відновлення) відсутньої документації покладається співвласниками на управителя. Відповідно до пункту 8 Правил такі витрати відшкодовуються співвласниками в порядку та на умовах, що погоджуються управителем та співвласниками.

4.5. Для підтримки створення ОСББ міська влада бере на себе зобов’язання щодо відшкодування витрат, пов’язаних з виготовленням (відновленням) частини технічної документації а саме:

- технічного паспорта на багатоквартирний будинок;

- енергетичного сертифіката на будинок та звіту про обстеження інженерних систем.

 

5. Мета Програми.

5.1. Метою Програми є:

5.1.1. Створення умов для сталого і ефективного функціонування ОСББ;

5.1.2. Впровадження дієвого механізму стимулювання  заходів з енергоефективності, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків;

5.1.3. Підвищення комфорту проживання мешканців.

5.1.4. Зменшення викидів СО2 у атмосферу за рахунок зменшення споживання енергоресурсів.

 

6. Завдання Програми.

6.1. Стимулювання створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків шляхом розробки дієвого механізму фінансування витрат на виготовлення (відновлення) технічної документації житлових будинків.

6.2. Допомога ОСББ в впровадженні енергоефективних заходів, які передбачені Програмою підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» (далі – Програма «ЕНЕРГОДІМ») державної установи «Фонд енергоефективності» (далі – Фонд), шляхом відшкодування частини кредитів та часткового відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами.

 

7. Заходи на виконання програми.

7.1. Виготовлення (відновлення) технічної документації, передбаченої  пунктом 4.5. Програми, в будинках, в яких функції з управління багатоквартирним будинком передані від управителя до ОСББ.

7.2. Відшкодування частини  кредитів та часткове відшкодування відсоткових ставок за залученими кредитами, що сплачені ОСББ на впровадження заходів з енергоефективності, які передбачені Програмою «ЕНЕРГОДІМ».

 

8. Виконавці програми.

8.1. Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, кредитно-фінансові установи (далі – Банки).

 

9. Фінансове забезпечення.

9.1. Фінансове забезпечення програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Хмельницької міської територіальної громади згідно з чинним законодавством.

9.2. Обсяг фінансування заходів Програми за рахунок коштів бюджету Хмельницької міської територіальної громади затверджується міською радою в складі видатків бюджету Хмельницької міської територіальної громади на відповідний рік.

9.3. Фінансування з бюджету Хмельницької міської територіальної громади для ОСББ надається виключно на впровадження заходів Програми, згідно Порядку фінансування заходів Програми підтримки ОСББ  Хмельницької міської територіальної громади на 2020-2023 роки (Додаток 2 до рішення).

9.4. Заходи та фінансове забезпечення Програми підтримки ОСББ Хмельницької міської територіальної громади на 2020-2023 роки передбачені  в додатку 1 до Програми.

 

10. Очікувані результати від впровадження програми.

10.1. У результаті реалізації заходів Програми буде поліпшено стан житлового фонду, якість надання житлово-комунальних послуг для громадян міста, створено сприятливе середовище для розвитку ОСББ в Хмельницькій міській територіальній громаді.

10.2. Результати Програми:

- реалізація принципів сталого розвитку;

- залучення громадян до вирішення  проблем міста;

- забезпечення комфортних умов проживання для мешканців міста;

- поширення механізму співфінансування проєктів;

- підвищення енергоефективності багатоквартирних житлових будинків;

- економія енергоресурсів.

 

11. Критерії оцінки ефективності реалізації програми.

11.1. Показниками ефективності реалізації програми є:

- кількість створених ОСББ;

- кількість ліквідованих ОСББ;

- кількість ОСББ, в яких проведено заходи з енергомодернізації;

- кількість проєктів із запровадження енергозберігаючих заходів ОСББ.

 

12. Прикінцеві положення.

12.1. Якщо протягом дії Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» до заходів та умов виконання державною установою «Фонд енергоефективності» будуть вноситись зміни, то такі зміни застосовуються до умов Програми підтримки ОСББ Хмельницької міської територіальної громади на 2020-2023 роки.

 

Секретар міської ради В.ДІДЕНКО

Заступник директора департаменту інфраструктури міста- начальник управління житлової політики і майна Н.ВІТКОВСЬКА

 

Додаток 2

до рішення сесії міської ради

від 17.06.2020. №40

Порядок

фінансування заходів Програми підтримки ОСББ Хмельницької міської територіальної громади на 2020-2023 роки

 

1. Мета Порядку

1.1. Порядок фінансування заходів Програми підтримки ОСББ Хмельницької міської територіальної громади на 2020-2023 роки (далі – Порядок) розроблений з метою визначення механізму відшкодування:

1.1.1. Витрат ОСББ, що понесені на виготовлення (відновлення) технічної документації в будинках, що належали до комунальної власності, де за результатами прийнятих співвласниками рішень створено ОСББ.

1.1.2. Відшкодування частини кредиту та часткового відшкодування відсотків за залученими кредитами, що сплачені ОСББ на впровадження заходів з енергоефективності, які передбачені Програмою підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» (далі – Програма «ЕНЕРГОДІМ»).

 

2. Фінансування заходів, передбачених Програмою.

2.1. Фінансування витрат на виконання Заходів, передбачених Програмою здійснюється із таких джерел, якими є:

- кошти державної установи «Фонд енергоефективності»;

- банківські кредити, отримані ОСББ на впровадження заходів з енергомодернізації;

- кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади.

2.2. Управління житлової політики і майна передбачає кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади в бюджетному запиті для фінансування витрат, що передбачені заходами Програми:

2.2.1. На відшкодування понесених ОСББ витрат з виготовлення та відновлення технічної документації, що передбачені у пункті 4.5. Програми у розмірі 100% понесених витрат.

2.2.2. Відшкодування з бюджету Хмельницької міської територіальної громади частини тіла кредиту, отриманого ОСББ на впровадження заходів з енергоефективності, які передбачені Програмою «ЕНЕРГОДІМ» відбувається частково після надання документів ОСББ Головному розпоряднику коштів бюджету Хмельницької міської територіальної громади - управління житлової політики і майна (далі – Головний розпорядник), що підтверджує покрокову верифікацію виконаних заходів, та отримання ОСББ часткового відшкодування з Фонду енергоефективності.

2.2.3. Розмір відшкодування частини відсотків за кредитами, виданими кредитно-фінансовими установами на заходи, які передбачені Програмою підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» проводиться у розмірі, що не перевищує 15% відсоткової ставки річних за такими кредитами та здійснюється з бюджету Хмельницької міської територіальної громади протягом 24 місяців з дати отримання кредиту в банківській установі на будівельні роботи, але не довше ніж до 31.12.2023 року.

2.2.4. В разі отримання відшкодування частини відсотків за надані кредитно-фінансовими установами кредити з обласного бюджету відшкодування проводиться у розмірі, що дорівнює відсотковій ставці Національного банку України за мінусом розміру відшкодування частини відсотків з обласного бюджету.

2.2.5. Відшкодування частини кредиту ОСББ на впровадження заходів з енергоефективності, які передбачені Програмою підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» та фінансуватимуться Фондом, частка внеску ОСББ на впровадження заходів та частина кредиту, яку планується відшкодовувати з бюджету Хмельницької міської територіальної громади наведено в таблиці:

 

Назва прийнятних витрати

Внесок Фонду енергоефективності + обов’язковий внесок ОСББ

Кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади

ПАКЕТИ ЗАХОДІВ

«А»

«Б»

«А»

«Б»

1. Для перших 500[1]заявок  на участь у Програмі , які були схвалені Фондом:

1.1. Прийнятні витрати на підготовку та реалізацію проєктів[2]

70 % + 30%

70 % + 20%

-

10%

1.2. Прийнятні витрати на будівельні роботи[3]

60 % + 40%

70 % + 20%

2. Починаючи з 501 заявки на участь у Програмі, схваленої Фондом

2.1. Прийнятні витрати на підготовку та реалізацію проєктів

до 70 % (але не більше 15% від прийнятних витрат на будівельні

робіти)  +  40%

до 70 % (але не більше 5% від прийнятних витрат на будівельні робіти) + 20%

10%

10%

2.2. Прийнятні витрати на будівельні роботи

40% + 40%

50% + 20%

 

3. Алгоритм дій ОСББ та Головного розпорядника коштів бюджету Хмельницької міської територіальної громади управління житлової політики і майна

3.1. Алгоритм дій ОСББ та Головного розпорядника для здійснення фінансування з бюджету Хмельницької міської територіальної громади витрат понесених ОСББ на виготовлення технічної документації.

3.1.1. Голова ОСББ звертається з заявою довільної форми до  Головного розпорядника коштів бюджету Хмельницької міської територіальної громади - управління житлової політики і майна (далі – Головний розпорядник) з проханням відшкодувати витрати на виготовлення технічної документації, що передбачені пунктом 4.5. Програми.

3.1.2. До заяви додаються копії наступних документів.

- акт приймання-передачі технічної документації від управителя до ОСББ;

- установчі документи ОСББ;

- банківські реквізити для перерахування коштів;

- документи, що підтверджують факт виготовлення технічної документації (договір на виконання робіт (послуг) по відновленню документації, акти виконаних робіт, платіжні документи, що підтверджують факт здійснення оплати тощо).

3.1.3. У випадку відсутності залишку бюджетних коштів, передбачених на виконання Програми, представник головного розпорядника зобов’язаний повідомити про це ОСББ в усній формі – в момент отримання заяви на відшкодування, а також у письмовій формі - не пізніше 10 робочих днів з моменту її отримання.

 

3.2. Алгоритм дій ОСББ та Головного розпорядника для здійснення фінансування з бюджету Хмельницької міської територіальної громади частини відсоткової ставки кредитів та частини кредиту, отриманого в банківській установі на впровадження заходів Програми «ЕНЕРГОДІМ».

3.2.1. На загальних зборах ОСББ ухвалює рішення про участь у Програмі «ЕНЕРГОДІМ», визначає перелік енергоефективних заходів (пакет «А» чи «Б») та максимальну вартість проєкту.

3.2.2. Для планування коштів на відшкодування частини витрат на впровадження заходів при формуванні бюджету Хмельницької міської територіальної громади на відповідний рік, ОСББ подає Головному розпоряднику попередню заяву довільної форми (далі - Заява 1) та витяг з протоколу зборів про намір провести заходи Програми «ЕНЕРГОДІМ».

3.2.3. ОСББ обирає Банк-партнер, відкриває поточний рахунок (якщо в ОСББ немає поточного рахунку в Банку-партнері) та подає заявку до Фонду енергоефективності на участь у Програмі «ЕНЕРГОДІМ» на часткове відшкодування вартості заходів з енергоефективності та супровідні документи на участь в Програмі «ЕНЕРГОДІМ» через Банк-партнер.

3.2.4. Після розгляду заявки на участь Фондом та отримання письмового та електронного повідомлення про підтвердження намірів (надання гарантій) часткового відшкодування вартості Заходів з енергоефективності Фондом, за умови їх відповідної реалізації, для резервування бюджетних коштів, керівник або уповноважена особа ОСББ звертається до Головного розпорядника з Заявою про резервування коштів, складеною за формою, наведеною у Додатку 1 цього Порядку (далі – Заява 2), до якої додає:

3.2.4.1. Копію останньої (чинної) версії опису проєкту.

3.2.4.2. Копію Виписки або Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

3.2.4.3. Копію документів, які підтверджують повноваження уповноваженої особи.

3.2.4.4. Копію паспорта голови правління або уповноваженої особи ОСББ (1, 2 сторінка та сторінка прописки), завіреного цією особою.

3.2.4.5. Копію документа, що підтверджує присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків голові правління або уповноваженій особі ОСББ, завірену цією особою.

3.2.4.6. Копію повідомлення державної установи «Фонд енергоефективності» про схвалення заявки на участь у Програмі підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ».

3.2.5. Представник Головного розпорядника зобов’язаний прийняти та зареєструвати Заяву 2 від голови правління або уповноваженого представника ОСББ.

3.2.6. У випадку наявності залишку незарезервованих коштів, передбачених на виконання Програми, представник головного розпорядника заносить відповідні дані до реєстру заявників, який ведеться управлінням житлової політики і майна та розміщується на сайті ради. Про резервування коштів представник Головного розпорядника інформує ОСББ в усній формі – в момент отримання Заяви 2, а також у письмовій формі - не пізніше 10 робочих днів з моменту її отримання, із зазначенням граничного терміну резервування коштів, який становить не більше трьох місяців.

3.2.7. Головний розпорядник включає ОСББ в реєстр заявників (додаток 2 до Порядку).

3.2.8. У випадку відсутності залишку бюджетних коштів, передбачених на виконання Програми, представник Головного розпорядника зобов’язаний повідомити про це ОСББ в усній формі – в момент отримання Заяви 2, а також у письмовій формі - не пізніше 10 робочих днів з моменту її отримання.

3.2.9. З урахуванням погоджених для фінансування ОСББ заяв про резервування коштів, Головний розпорядник протягом одного місяця укладає договори про відшкодування частини відсотків за кредитами та частини кредиту з тим Банком/Банками, з яким/якими планують укласти кредитні угоди заявники - ОСББ (якщо такі договори з цими банками не було укладено раніше). Ці реєстри повинні містити інформацію орієнтовний розмір кредиту та про орієнтовний розмір відсотків за кредитами, отриманими на проведення будівельних робіт виключно на впровадження заходів Програми «ЕНЕРГОДІМ».

3.2.10. Форма Генерального договору про часткове відшкодування відсотків за кредитами отриманими ОСББ на впровадження заходів Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» наведена в додатку 3 до Порядку.

3.2.11. Форма Договору про взаємодію з відшкодування частини кредиту на впровадження заходів Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» наведена в додатку 4 до Порядку.

3.2.12. Після отримання інформації від Головного розпорядника, що договір з Банком  укладено, ОСББ укладає кредитний договір з Банком.

3.2.13. Керівник або інша уповноважена особа ОСББ зобов’язаний особисто подати на адресу Головного розпорядника заяву про укладання ОСББ кредитного договору з банком (додаток 5 до Порядку (далі - Заява 3)), до якої додає завірену банком копію кредитного договору з усіма додатками, у тому числі графік погашення кредиту.

3.2.14. У разі, якщо з вини ОСББ не буде укладено кредитний договір з Банком протягом трьох місяців з дати подання Заяви 2, дія такої заяви анулюється, про що у Реєстрі робиться відповідна відмітка з одночасним вилученням лише даних про суму, що підлягає відшкодуванню. Анулювання заяви про резервування коштів не позбавляє права повторного звернення за резервуванням коштів.

3.2.15. У разі, якщо Договір з банком не буде укладено протягом трьох місяців з дати подання Заяви 2 не з вини ОСББ, дія такої заяви продовжується.

 

4. Механізм здійснення відшкодування.

4.1. Проведення відшкодування витрат, понесених ОСББ на виготовлення технічної документації.

4.1.1. Відшкодування витрат на виготовлення технічної документації проводиться Головним розпорядником шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок ОСББ, відкритий в банківській установі в місячний строк після надходження заяви від ОСББ та документів, що зазначені в пунктах 3.1.1.-3.1.2. Порядку.

4.2. Механізм відшкодування частини відсоткової ставки по кредиту.

4.2.2. Часткове відшкодування відсотків за кредитами здійснюється на підставі Генерального договору, що наведений в додатку 3 до Порядку, відповідно до фактично сплачених відсотків ОСББ банківській установі.

4.2.3. Якщо для реалізації Програми «ЕНЕРГОДІМ» ОСББ залучало кредитні кошти, Головний розпорядник здійснює часткове відшкодування відсоткової ставки такого кредиту (кредитів). У разі нецільового використання кредитних коштів, ОСББ повертає кошти, використані не за призначенням.

4.2.4. Відшкодування частини відсотків здійснюється протягом 24 місяців з дати отримання кредиту в банківській установі на виконання будівельних робіт, незалежно від терміну дії кредитного договору, крім випадків, коли договір закінчується раніше, але не довше ніж до 31.12.2023 року.

4.2.5. Розмір відшкодування відсотків за надані кредитно-фінансовими установами кредити не перевищує 15% відсоткової ставки річних за кредитам, виданими на заходи з енергомодернізації.

4.2.6. У разі отримання ОСББ відшкодування частини відсоткової ставки для фінансування заходів, що реалізуються в рамках Програми «ЕНЕРГОДІМ» з інших джерел ОСББ та Банк-партнер зобов’язані повідомити Головного розпорядника про отримання такого відшкодування на будь-якому з етапів впровадження заходів.

4.2.7. Якщо відшкодування частини відсоткової ставки здійснюється з інших джерел відсоток, який підлягає сплаті з бюджету Хмельницької міської територіальної громади розраховується за такою формулою:

ВС гол.розп.= ВС - ВСінш.дж.,

де

ВС гол.розп. – частина відсоткової ставки, що підлягає відшкодуванню Головним розпорядником;

ВС – відсоткова ставка річних банку;

ВС інш.дж. – загальна сума коштів, що отримана на сплату відсотків з інших джерел.

4.2.8. Частина відсоткової ставки, що підлягає відшкодуванню Головним розпорядником (ВС гол.розп.), яка розрахована відповідно до  пункту 4.2.7. не повинна перевищувати розмір відшкодування, який зазначений у пункті 4.2.5.

4.2.9. Кредитно-фінансові установи щомісячно, не пізніше десятого числа наступного місяця подають реєстр позичальників (Додаток №1 до Договору, передбаченого в Додатку 3 Порядку), які взяли кредити в цих установах, де зазначається сума відшкодування з бюджету Хмельницької міської територіальної громади за кредитом за конкретний місяць.

4.2.10. Відшкодування частини відсотків за залученими в банківській установі кредитами відбувається помісячно, шляхом перерахунку Головним розпорядником коштів бюджету Хмельницької міської територіальної громади на один передбачений договором транзитний чи поточний рахунок відповідної кредитно-фінансової установи, яка, у свою чергу, розподіляє ці кошти на поточні рахунки позичальників, про що головному розпорядникові коштів надаються відповідні виписки чи підтверджувальні документи.

4.2.11. Відшкодування коштів здійснюються відповідно до фінансового забезпечення Програми та в межах бюджетних призначень, та за умови участі ОСББ у Програмі «ЕНЕРГОДІМ».

4.2.12. Не допускається повторне відшкодування відсоткових ставок за кредитами на впровадження енергоефективних заходів, якщо вони вже були включені у розрахунок розміру Гранту, який виплачений Бенефіціару (ОСББ) Фондом відповідно до умов Програми при цьому, Головний розпорядник не обмежує право Бенефіціара на замовлення та оплату таких послуг, але відшкодування відсотків за залученими кредитами з таких витрат не здійснює.

4.2.13. Відсоткова ставка за залученими кредитами не відшкодовується ОСББ на етапі виконання підготовчих робіт (проведення попереднього енергетичного аудиту, розробка проєктної документації та її експертиза (в тому числі обстеження об’єкту (будівлі) та до схвалення Фондом Енергоефективності Заявки 2 на затвердження Проєкту ОСББ».

4.2.14. Відсоткова ставка не відшкодовується позичальникам, що визнані банкрутами, стосовно яких порушено справу про банкрутство, проводиться санація та які реорганізовуються або ліквідуються.

4.2.15. Головний розпорядник коштів має право здійснювати заходи щодо перевірки пакетів документів позичальників та контроль за цілями використання кредитів, отриманих відповідно до цієї Програми, за умови попереднього письмового повідомлення про це кредитно-фінансової установи за 10 робочих днів.

4.2.16. Складання і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів та контроль за їх цільовим використанням здійснюється в установленому законодавством порядку.

4.3. Механізм відшкодування частини кредиту ОСББ на впровадження заходів Програми «ЕНЕРГОДІМ».

4.3.1. Відшкодування з бюджету Хмельницької міської територіальної громади частини тіла кредиту, отриманого ОСББ на впровадження заходів з енергоефективності, які передбачені Програмою «ЕНЕРГОДІМ» відбувається після надання ОСББ документів Головному розпоряднику, що підтверджують верифікацію (покрокову верифікацію) Фондом енергоефективності виконаних заходів.

4.3.2. Відшкодування з бюджету Хмельницької міської територіальної громади наданого кредитно-фінансовою установою кредиту становить:

4.3.2.1. Для заявок, які включені до перших 500 (п’ятсот) заявок на участь у Програмі «ЕНЕРГОДІМ», які обрали пакет заходів «Б» та були схвалені Фондом 10% (десять відсотків) сукупної вартості впровадження заходів, а саме: прийнятних витрат на підготовку та реалізацію проєктів та прийнятних витрат на будівельні роботи.

4.3.2.2. Починаючи з 501 заявки на участь у Програмі «ЕНЕРГОДІМ», які обрали пакети заходів «А» або «Б» та були схвалені Фондом - 10% (десять відсотків) сукупної вартості впровадження заходів, а саме: прийнятних витрат на підготовку та реалізацію проєктів та прийнятних витрат на будівельні роботи.

4.3.3. Відшкодування з бюджету Хмельницької міської територіальної громади частини кредиту відбувається частково після надання документів ОСББ Головному розпоряднику, що підтверджує покрокову верифікацію виконаних заходів, та отримання ОСББ часткового відшкодування з Фонду енергоефективності.

4.3.4. Відшкодування тіла кредиту здійснюється на підставі договору на відшкодування частини кредиту на впровадження заходів Програми «ЕНЕРГОДІМ», що наведена в додатку 4 до Програми, між Головним розпорядником та кредитно-фінансовою установою, а саме: з Банками-партнерами, які формують реєстр заявників.

4.3.5. У разі, коли сума заборгованості за кредитом ОСББ на час надходження коштів з відшкодування частини кредиту є меншою від розміру відшкодування частини кредиту, Банк–партнер перераховує різницю таких коштів на поточний рахунок ОСББ відкритий в кредитно- фінансово установі.

4.3.6. Після отримання, від банку реєстру позичальників, Головний розпорядник коштів протягом десяти робочих днів подає реєстр у фінансове управління для отримання фінансування у сумі, розрахованій згідно з пунктом 4.3.2. даного Порядку, на один передбачений договором транзитний чи поточний рахунок відповідної кредитно-фінансової установи, яка, у свою чергу, розподіляє ці кошти на поточні рахунки позичальників, про що головному розпорядникові коштів надаються відповідні виписки чи підтверджувальні документи.

4.3.7. Головний розпорядник проводить відшкодування у порядку надходження від банків реєстрів позичальників та у межах бюджетного фінансування на виконання Програми.

4.3.8. Останній день подання Банком документів у поточному році є 01 грудня.

 

Секретар міської ради В.ДІДЕНКО

Заступник директора департаменту інфраструктури міста -  начальник управління житлової політики і майна Н.ВІТКОВСЬКА

 

[1] На сьогодні усі Заявки на участь, що надійшли до Фонду в день надходження 500 (п’ятисотої) Заявки на участь, у разі подальшого схвалення Заявки на участь Фондом відповідно до умов Програми, поширюється такий самий розмір Гранту, як і на перші 500 (п’ятсот) Заявок на участь. Днем надходження до Фонду 500 (п’ятисотої) Заявки на участь вважається дата отримання такої Заявки на участь будь-яким з Банків-партнерів. При внесенні змін до Програми Фонду, а саме збільшення кількості перших заявок такі умови приймаються і для Програми підтримки ОСББ на 2020-2023 роки.
[2] Прийнятні витрати на підготовку та реалізацію проектів - витрати на проведення попереднього енергетичного аудиту, розробку проєктної документації та її експертизу (в тому числі обстеження об’єкту (будівлі)), послуги з технічного та авторського нагляду, сертифікацію енергетичної ефективності після реалізації проєкту, обстеження інженерних систем будівлі, на яких здійснено заходи з енергоефективності під час реалізації проєкту.
[3] Прийнятні витрати на будівельні роботи - вартість робіт (послуг), обладнання та матеріалів, на впровадження заходів з енергоефективності, що визначені в Додатку 2 Програми «ЕНЕРГОДІМ».

 

 

(Пункт 4.2.13. викладено у новій редакції відповідно до

рішення 13-ї сесії міської ради від 23.02.2022 №27)

 

 

Додаток 1 до Порядку

____________________________________

(Назва Головного розпорядника коштів)

___________________________________

(посада керівника Головного розпорядника коштів)

 

від Голови правління (уповноваженої особи) ОСББ

(потрібне підкреслити)

гр. __________________________________

(ПІБ)

Адреса _____________________________________

_____________________________________

Тел. _________________________________

Адреса будинку, де має бути проведено заходи Програми «ЕНЕРГОДІМ»________________________

Заява про резервування коштів

ОСББ «___________________________________» має намір, за підтримки ДУ «Фонд енергоефективності» здійснити у будинку за адресою _________________________________________ комплекс заходів в рамках участі у Програмі підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» ДУ «Фонд енергоефективності».

Прошу, у відповідності до Програми підтримки ОСББ Хмельницької міської територіальної громади на 2020-2023 роки, зарезервувати кошти на часткове відшкодування відсотків за кредитами та відшкодування частини кредиту на впровадження заходів. Орієнтовні умови кредитування:

1

Гранична вартість проєкту, грн.

 

2

Планова сума кредитного ліміту, грн.

 

3

В якій установі банку планується взяти кредит

 

4

Очікувана дата укладання кредитної угоди

 

5

Очікувана % ставка

 

6

Очікуваний розмір відшкодування з Фонду, %

 

7

Прогнозована сума відшкодування відсотків:

до 31 грудня 202___ р.

до 31 грудня 202___ р.

 

8

Прогнозована сума відшкодування частини тіла кредиту з бюджету Хмельницької міської територіальної громади, грн.

 

Додатки:

Голова правління (уповноважена особа) ОСББ

(потрібне підкреслити)

___________________________________              __________________________

                             (ПІБ)                                                                      (підпис)

 

Секретар міської ради В.ДІДЕНКО

Заступник директора департаменту інфраструктури міста- начальник управління житлової політики і майна Н.ВІТКОВСЬКА

 

Додаток 2 до Порядку

 

РЕЄСТР

заяв про резервування коштів на відшкодування коштів за кредитами, що отримані ОСББ для участі в Програмі «ЕНЕРГОДІМ»

Дата документу

Тип документу

(заява або договір)

документу

Назва ОСББ

Сума кредиту

Сума відшкодування частини кредиту та частини відсотків за залученими кредитами, згідно з договором, які підлягають сплаті у:

Примітки*

2020 році

2021 році

2022 році

2023 році

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Обсяг виділених коштів бюджету Хмельницької міської територіальної громади на відповідний рік

 

 

 

 

 

Залишок коштів

0

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Дані по заяві ОСББ про резервування суми відшкодування відсотків та частини кредиту в стовбцях 6-9 видаляються при неукладенні договору з Банком-партнером, про зазначається одна з підстав "Укладено договір" або "Договір не укладено"

 

Секретар міської ради В.ДІДЕНКО

Заступник директора департаменту інфраструктури міста- начальник управління житлової політики і майна Н.ВІТКОВСЬКА

 

Додаток 3 до Порядку

 

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДОГОВІР №

про часткове відшкодування відсотків за кредитами отриманими ОСББ на впровадження заходів Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ»

 

м.Хмельницький                                                                                    «___»_________202_ року

 

Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради (далі – Управління), в особі начальника _______________________________________, який діє на підставі Положення з однієї сторони та

________________________________________________________ (далі – Кредитно-фінансова установа), в особі __________________________________________, який діє на підставі ________________________________, з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне:

 

1. Предмет Договору.

1.1. Предметом цього Договору є встановлення основних умов та принципів співпраці Сторін у процесі надання Управління часткового відшкодування відсотків за кредитами об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, (далі – Позичальникам), які отримали кредит у Кредитно-фінансовій установі на цілі та в межах коштів, передбачених Програмою підтримки ОСББ Хмельницької міської територіальної громади на 2020-2023 роки, затвердженою рішенням Хмельницької міської ради від 17.06.2020 року №40, із змінами, (далі – Програма) на впровадження заходів Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ», у розмірах та порядку, що визначено цим Договором.

1.2. Кредитування Позичальників здійснюється Кредитно-фінансовою установою відповідно до внутрішніх нормативних документів Кредитно-фінансової установи.

1.3. Управління надає часткове відшкодування відсоткової ставки за кредитами на заходи з енергозбереження згідно з Порядком.

 

2. Основні завдання Сторін.

2.1. Для досягнення цілей за цим Договором Сторони зобов'язуються:

- спрямовувати зусилля на виконання умов Програми;

- проводити заходи щодо пошуку Позичальників, які бажають отримати кредит у Кредитно-фінансовій установі та отримати право на часткове погашення відсотків за кредитом, відповідно до умов Програми;

- обмінюватися наявною в їх розпорядженні інформацією, що стосується предмету цього Договору, проводити спільні консультації і переговори, встановлювати науково-технічні та комерційно-фінансові зв’язки з третіми особами й інформувати один одного про результати подібних контактів.

 

3. Обов'язки і права Управління:

3.1. Управління зобов'язується:

3.1.1. Прийняти, розглянути сформовані Кредитно-фінансовою установою Реєстри Позичальників, які отримали кредит на впровадження заходів Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирного будинку «ЕНЕРГОДІМ».

3.1.2. Резервувати за Позичальниками кошти, необхідні для часткової компенсації відсотків за Кредитним договором, відповідно до Реєстру Позичальників, наданого Кредитно-фінансовою установою, згідно з п.3.1.1. цього Договору.

3.1.3. Прийняти, розглянути сформовані Кредитно-фінансовою установою реєстри Позичальників, згідно з п.4.1.4 цього Договору.

3.1.4. Не пізніше двадцять п’ятого числа наступного місяця перераховувати кошти часткового відшкодування відсотків, згідно із зведеними Реєстрами на транзитний рахунок №________________________ відкритий у Кредитно-фінансовій установі.

3.1.5. Надавати Кредитно-фінансовій установі на її письмову вимогу (але не частіше одного разу на місяць) довідку-розрахунок про суму коштів, які зарезервовані за Позичальниками і використані на часткове погашення відсотків за Кредитними договорами.

3.1.6. Повідомляти Кредитно-фінансову установу про всі зміни, що можуть вплинути на виконання Сторонами умов цього Договору не пізніше ніж за 3 дні з дня виникнення таких умов.

3.1.7. Не розголошувати відомості, які становлять банківську та комерційну таємницю Кредитно-фінансової установи, а також відомості, які стали відомі Управлінню у зв'язку з виконанням обов'язків за цим Договором.

3.1.8. Виконувати інші зобов’язання за цим Договором.

3.2. Управління має право:

3.2.1. Вносити на розгляд Кредитно-фінансової установи пропозиції щодо вдосконалення правовідносин за цим Договором.

3.2.2. Здійснювати контроль за дотриманням Кредитно-фінансовою установою умов цього Договору.

3.2.3. Здійснювати заходи із перевірки пакетів документів Позичальників та контроль за цільовим використанням кредитів, отриманих за Програмою, відповідно до умов цього Договору, при умови попереднього письмового повідомлення про це Кредитно-фінансової установи за 10 робочих днів.

 

4. Обов'язки і права Кредитно-фінансової установи.

4.1. Кредитно-фінансова установа зобов'язується:

4.1.1. Надавати кредити Позичальникам на впровадження заходів Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирного будинку «ЕНЕРГОДІМ», у порядку, встановленому внутрішніми нормативними документами Кредитно-фінансової установи.

4.1.2. Визначати суму коштів, яка необхідна для часткової компенсації відсотків за Кредитним договором для кожного Позичальника, виходячи з умов передбачених у п.1.3 цього Договору.

4.1.3. Формувати та зберігати в Кредитно-фінансовій установі щодо кожного Позичальника, який отримав кредит у Кредитно-фінансовій установі, відповідно до умов цього Договору, необхідний пакет документів.

4.1.4. Формувати та подавати Управлінню, не пізніше десятого числа поточного місяця, Реєстр Позичальників, згідно з формою додатку 1 до цього Договору.

4.1.5. Перераховувати скеровані Управлінням на рахунок Кредитно-фінансової установи кошти, призначені для часткового відшкодування відсотків на поточні рахунки Позичальників, відповідно до умов цього Договору та інших договорів, укладених у межах цього Договору.

4.1.6. Письмово повідомляти Управління про дострокове погашення кредиту на наступний робочий день після його погашення, а залишок коштів, призначених на часткове відшкодування відсотків за кредитом, повертати на рахунок Управління.

4.1.7. Здійснювати заходи з популяризації Програми, зокрема щодо надання часткової компенсації відсотків Позичальникам, які отримали кредит у Кредитно-фінансовій установі на впровадження заходів Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирного будинку «ЕНЕРГОДІМ».

4.1.8. Виконувати інші зобов’язання  за цим Договором.

4.1.9. У Кредитних договорах, які укладатимуться з Позичальниками, у графі «Ціль кредитування» зазначати «Програма підтримки ОСББ Хмельницької міської територіальної громади на 2020-2023 роки в частині впровадження заходів Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ».

4.1.10. У разі отримання ОСББ відшкодування частини відсоткової ставки для фінансування заходів, що реалізуються в рамках Програми «ЕНЕРГОДІМ» з інших джерел Банк-партнер зобов’язані повідомити Головного розпорядника про отримання такого відшкодування на будь-якому з етапів впровадження заходів.

4.1.11. В разі отримання відшкодування частини відсоткової ставки з інших джерел відсоток, який підлягає сплаті зменшується на значення суми частини відшкодованих відсотків з інших джерел у відповідності до пункту 4.2.7-4.2.8 Порядку відшкодування витрат ОСББ на впровадження заходів Програми підтримки ОСББ Хмельницької міської територіальної громади на 2020-2023  роки.

4.1.12. Не допускати повторного подання на відшкодування відсоткових ставок на Прийнятні витрати, якщо вони вже були включені у розрахунок розміру Гранту, який виплачений Бенефіціару (ОСББ) Фондом відповідно до умов Програми (наприклад, якщо після отримання від Фонду часткового відшкодування Прийнятних витрат на розробку проектної документації та її експертизу (в тому числі обстеження об’єкту (будівлі)), у ОСББ виникла необхідність повторного виготовлення проектної документації (внесення змін тощо); при цьому, Головний розпорядник не обмежує право Бенефіціара на замовлення та оплату таких послуг), але відшкодування відсотків за залученими кредитами з таких витрат не здійснює.

4.2. Кредитно-фінансова установа має право:

4.2.1. Відмовити Позичальникові в наданні кредиту у випадку:

- невідповідності Позичальника вимогам Кредитно-фінансової установи та умовам цього Договору;

- прийняття кредитним комітетом Кредитно-фінансової установи рішення про відмову у видачі кредиту.

 

5. Відповідальність Сторін.

5.1. Кредитно-фінансова установа несе відповідальність за невключення осіб, які отримали кредит за Програмою, у реєстр згідно з додатком 1 до цього Договору.

5.2. Управління не несе відповідальності за несвоєчасне, до 2-х місяців, перерахування коштів часткового відшкодування відсотків Позичальників з бюджету Хмельницької міської територіальної громади.

5.3. Кредитно-фінансова установа не несе відповідальності за відмову Управлінню здійснювати часткове погашення відсотків за кредитами, згідно із сформованими Кредитно-фінансовою установою зведеними Реєстрами.

 

6. Форс-мажорні обставини.

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання будь-якого з положень цього Договору, якщо це стало наслідком причин, що не контролюються невиконуючою стороною. До таких причин належать: стихійне лихо, екстремальні погодні умови, перебої в постачанні електроенергії та вихід з ладу телекомунікацій, збої комп’ютерних систем, пожежі, страйки, військові дії, і таке інше, але не обмежуються ними.

 

7. Строк дії Договору.

7.1. Цей Договір набуває чинності з дня його підписання Сторонами і діє до повного виконання Сторонами зобов’язань, але не пізніше ніж до 31.12.2023 року.

7.2. Цей Договір може бути розірваний лише за згодою Сторін. Сторона, що бажає розірвати Договір, подає заяву не раніше, ніж за 30 днів до пропонованого дня припинення дії Договору.

 

8. Прикінцеві положення.

8.1. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору вносяться лише за згодою Сторін, шляхом укладання додаткових договорів.

8.2. У разі виникнення спорів у ході виконання цього Договору Сторони намагатимуться вирішувати їх шляхом переговорів. Зацікавлена Сторона має право звернутися до господарського суду, якщо під час переговорів Сторони не дійшли згоди щодо врегулювання спору.

8.3. Цей Договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін, кожний з яких має однакову юридичну силу.

8.4. Управління підтверджує, що Позичальники, внесені до Реєстрів згідно з кредитними договорами та умов цього Договору, є учасниками Програми та зобов’язуються відповідно до умов цього Договору здійснювати часткову компенсацію відсотків.

 

9. Місцезнаходження та реквізити Сторін

Кредитно-фінансова установа

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

 

М. п.

Управління

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

 

М. п.

 

Секретар міської ради В.ДІДЕНКО

Заступник директора департаменту інфраструктури міста- начальник управління житлової політики і майна Н.ВІТКОВСЬКА

 

 

Додаток 1

до Генерального договору

№______________від «____»________202_року

 

Реєстр № ________

Позичальників, які отримали кредит у ________________

за Програмою підтримки ОСББ Хмельницької міської територіальної громади на 2020-2023 роки в частині  впровадження заходів Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ»

 

за _______________ 20__ р.

(місяць)

Реквізити  кредитно–фінансової установи:

_______________________________

з/п

Прізвище, ім’я та  по батькові фізичної особи/найменування юридичної особи

Ідентифікаційний номер

Ціль кредиту

№ і дата Кредитного договору

Строк Кредитного договору

Сума кредиту, грн

Відсоткова ставка за користування кредитом, %

Розмір Компенсації, %

Розмір компенсації, грн

Сума, з якої нараховується розмір компенсації, грн

Період, за який нараховуються відсотки (у днях)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

Кредитно-фінансова установа:

___________________________________________________________________________

 

“____“ _____________________ 202__р. ________________________ ______________

(посада, прізвище та ініціали)             (підпис)

М.П.

Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради

 

“____“ _____________________ 202__р. ________________________ ______________

(посада, прізвище та ініціали)             підпис)

М.П.

 

Секретар міської ради В.ДІДЕНКО

Заступник директора департаменту інфраструктури міста- начальник управління житлової політики і майна Н.ВІТКОВСЬКА

 

Додаток 2

до Генерального договору

№______________від «____»________202_року

 

Календарний графік фінансування

Найменування

2021 рік грн.

2022 рік, грн.

2023 рік, грн.

ВСЬОГО, грн.

Орієнтовні обсяги фінансування Програми

 

 

 

 

 

Кредитно-фінансова установа

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

 

М. П.

Управління

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

 

М. П.

 

 

Секретар міської ради В.ДІДЕНКО

Заступник директора департаменту інфраструктури міста- начальник управління житлової політики і майна Н.ВІТКОВСЬКА

 

 

Додаток 4 до Порядку

ДОГОВІР ПРО ВЗАЄМОДІЮ №____

з відшкодування частини кредиту отриманого ОСББ на впровадження заходів Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ».

 

м.Хмельницький                                                                                   “___“_________ _____року

 

Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради (надалі – Головний розпорядник коштів), в особі начальника управління ___________________ ________________________, який діє на підставі Положення про управління з однієї сторони та ______________________________________ (надалі – Кредитно-фінансова установа), в особі __________________________, який діє на підставі _______________________________ з іншої сторони (надалі – Сторони), уклали цей договір про таке:

 

1. Предмет договору

1.1. Предметом цього договору є встановлення основних умов та принципів співпраці Сторін у процесі відшкодування Головним розпорядником коштів частини кредиту, отриманого ОСББ за Програмою підтримки ОСББ Хмельницької міської територіальної громади на 2020-2023 роки, затвердженою рішенням Хмельницької міської ради від 17.06.2020 року №40, із змінами, (далі – Програма) на впровадження заходів Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ», у розмірах та у порядку, визначеному цим договором.

1.2. Головний розпорядник коштів відшкодовує частину кредиту, отриманого ОСББ (надалі – Позичальники) на впровадження заходів Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» у кредитно-фінансовій установі у розмірі згідно розрахунку, що передбачений Порядком відшкодування витрат ОСББ на впровадження заходів Програми підтримки ОСББ Хмельницької міської територіальної громади на 2020-2023 роки (далі – Порядок).

1.3. Кредитування позичальників здійснюється кредитно-фінансовою установою відповідно до внутрішніх нормативних документів кредитно-фінансової установи та законодавства України.

1.4. Кредити ОСББ на здійснення заходів Програми надаються виключно у національній валюті.

 

2. Основні завдання Сторін

2.1. Для досягнення цілей за цим договором Сторони зобов'язуються:

2.1.1. Спрямовувати зусилля на виконання умов Програми.

2.1.2. Обмінюватися наявною в їх розпорядженні інформацією, яка стосується предмету цього договору, проводити спільні консультації і переговори, встановлювати науково-технічні та комерційно-фінансові зв’язки з третіми особами й інформувати один одного про результати подібних контактів.

 

3. Обов'язки і права Головного розпорядника коштів

3.1. Головний розпорядник коштів зобов'язується:

3.1.1. Прийняти, розглянути сформовані кредитно-фінансовою установою реєстри позичальників, які отримали відшкодування з Фонду енергоефективності та верифікацію виконаних заходів Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ».

3.1.2. Відшкодовувати частину кредиту за кредитним договором, відповідно до реєстру позичальників, наданого кредитно-фінансовою установою, згідно з підпунктами 3.1.1 цього договору.

3.1.3. Протягом десяти робочих днів від дати отримання реєстрів від кредитно-фінансової установи, передати їх у фінансове управління для отримання фінансування та перерахувати отриманні кошти на транзитний рахунок №_______________, що відкритий у кредитно-фінансовій установі.

3.1.4. Повідомляти кредитно-фінансову установу про всі зміни, що можуть вплинути на виконання Сторонами умов цього договору не пізніше ніж за 3 дні з дня виникнення.

3.1.5. Не розголошувати відомості, які становлять банківську та комерційну таємницю кредитно-фінансової установи, а також відомості, які стали відомі Головному Розпоряднику коштів у зв'язку з виконанням обов'язків за цим договором.

3.1.6. Виконувати інші зобов’язання за цим договором.

3.2. Головний розпорядник коштів має право:

3.2.1. Вносити на розгляд кредитно-фінансової установи пропозиції щодо вдосконалення правовідносин за цим договором.

3.2.2. Здійснювати контроль за дотриманням кредитно-фінансовою установою умов цього договору.

3.2.3. Здійснювати заходи з перевірки пакетів документів, переданих позичальниками через кредитно-фінансову установу та на їх підставі контроль за цільовим використанням кредитів, отриманих за Програмою, відповідно до умов цього договору.

 

4. Обов'язки і права Кредитно-фінансової установи

4.1. Кредитно-фінансова установа зобов'язується:

4.1.1. Надавати кредити Позичальникам на цілі, передбачені у Програмі, у порядку, встановленому внутрішніми нормативними документами кредитно-фінансової установи та законодавством України.

4.1.2. Визначати суму коштів, яка необхідна для часткової компенсації основної суми кредиту за Кредитним договором для кожного Позичальника, виходячи з умов передбачених у п.1.2 цього Договору, та відобразити це у Зведеному реєстрі Позичальників.

4.1.3. Формувати та зберігати в Кредитно-фінансовій установі щодо кожного Позичальника, який отримав кредит у Кредитно-фінансовій установі пакет документів наданий Позичальником.

4.1.4. Перераховувати скеровані розпорядником на рахунок Кредитно-фінансової установи кошти, призначені для зарахування часткової компенсації основної суми кредиту на позичкові рахунки позичальників, відповідно до умов цього договору та інших договорів, укладених у межах цього договору, для погашення основної суми кредиту (тіла кредиту) позичальника.

4.1.5. Повідомляти Головного розпорядника про дострокове погашення кредиту на наступний банківський день після його погашення.

4.1.6. У разі, коли сума заборгованості за кредитом позичальника на час надходження коштів з відшкодування частини кредиту є меншою від розміру відшкодування частини кредиту, перераховувати різницю таких коштів на поточний рахунок Позичальника відкритий в фінансово-кредитній установі.

4.1.7. Здійснювати заходи з популяризації Програми щодо відшкодування частини кредиту позичальникам, які отримали кредит у кредитно-фінансовій установі на цілі, передбачені у Програмі.

4.1.8. Виконувати інші зобов’язання за цим договором.

4.1.9. У Кредитних договорах, які укладатимуться з Позичальниками, у графі «Ціль кредитування» зазначати: «за Програмою підтримки ОСББ Хмельницької міської територіальної громади на 2020-2023 роки, затвердженою рішенням Хмельницької міської ради від « _____» 20__ року № __ на впровадження заходів Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ»

4.1.10. Перевіряти цільове використання коштів за наданим нею кредитом.

4.2. Кредитно-фінансова установа має право:

4.2.1. Відмовити позичальнику у наданні кредиту у разі:

4.2.1.1. Невідповідності позичальника вимогам кредитно-фінансової установи та умовам цього договору.

4.2.1.2. Прийняття кредитним комітетом кредитно-фінансової установи рішення про відмову у видачі кредиту.

 

5. Відповідальність сторін

5.1. При невиконанні чи неналежному виконанні зобов’язань, передбачених цим договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

5.2. Кредитно-фінансова установа несе відповідальність за не включення осіб, які отримали кредит за Програмою у зведений реєстр згідно з додатком 1 до цього Договору.

5.3. Кредитно-фінансова установа не несе відповідальності за відмову Головного розпорядника коштів здійснювати відшкодування частини кредиту згідно зі сформованими кредитно-фінансовою установою зведеними реєстрами.

5.4 Кредитно-фінансова установа несе повну відповідальність за нецільове використання бюджетних коштів відповідно до Бюджетного кодексу України.

 

6. Форс-мажорні обставини

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання будь-якого з положень цього договору, якщо це стало наслідком причин, що є поза сферою контролю невиконуючої сторони. Такі причини це: стихійне лихо, екстремальні погодні умови, перебої електроенергії та телекомунікацій, або комп’ютерних систем, пожежі, страйки, військові дії, громадське безладдя і тощо, але не обмежуються ними.

 

7. Строк дії договору

7.1. Цей договір набуває чинності з дня його підписання Сторонами і діє до повного виконання Сторонами зобов’язань за цим договором, але не пізніше ніж до 31.12.2023 року.

7.2. Цей договір може бути розірваний лише за згодою Сторін. Сторона, що бажає розірвати договір подає заяву не раніше ніж за 30 днів до пропонованого дня припинення дії договору.

 

8. Прикінцеві положення

8.1. Будь-які зміни і доповнення до цього договору вносяться лише за згодою Сторін, через укладення додаткових договорів.

8.2. У разі виникнення спорів у ході виконання цього договору Сторони намагатимуться вирішувати їх шляхом переговорів. Зацікавлена Сторона має право звернутися до суду, якщо під час переговорів Сторони не дійшли згоди щодо врегулювання спору.

8.3. Цей договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної зі Сторін, кожний з яких має однакову юридичну силу.

8.4. Головний розпорядник коштів підтверджує, що позичальники, внесені до реєстрів згідно з кредитними договорами та умовами цього договору, є учасниками Програми та зобов’язується відповідно до умов цього договору відшкодовувати частину кредиту позичальника.

 

9. Місце знаходження та реквізити Сторін

Кредитно-фінансова установа

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

 

М. П.

Головний розпорядник коштів

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

 

М. П.

 

Секретар міської ради В.ДІДЕНКО

Заступник директора департаменту інфраструктури міста- начальник управління житлової політики і майна Н.ВІТКОВСЬКА

 

Додаток 1

до Договору про взаємодію

 

ПОГОДЖЕНО

Кредитно-фінансова установа

__________________________

 

ПОГОДЖЕНО

Головний розпорядник коштів

_________________________

 

Зведений реєстр № ______

позичальників, які отримали кредит у

____________________________________________________________________ за Програмою за _________ 202__ рік.

(місяць)

Реквізити кредитно-фінансової установи:

________________________________________________________________________

з/п

Назва позичальника

ЄДРПОУ

Ціль кредиту

№ і дата кредитного договору

Строк кредитного договору

Сума кредиту, грн.

Розмір прийнятних витрат

Прогнозований розмір відшкодування з Фонду ефективності

Розмір відшкодування, Головним розпорядником грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

Кредитно-фінансова установа:

____________________________________________________________________________

 

“____“ _____________________ 202__р.  ___________________         ___________

(посада, прізвище та ініціали)                              (підпис)

 

 

М.П.

 

Секретар міської ради В.ДІДЕНКО

Заступник директора департаменту інфраструктури міста- начальник управління житлової політики і майна Н.ВІТКОВСЬКА

 

Додаток 5 до Порядку

 

__________________________________________

(Назва Головного розпорядника коштів)

______________________________________

(посада керівника Головного розпорядника коштів)

 

від Голови правління (уповноваженої особи) ОСББ

(потрібне підкреслити)

гр. ____________________________________

(ПІБ)

Адреса _______________________________________

_______________________________________

Тел. ___________________________________

Адреса будинку, де має бути проведено заходи Програми «ЕНЕРГОДІМ»__________________________

 

Заява

про укладання ОСББ кредитного договору з Банком-партнером для участі у Програмі підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ», ДУ «Фонд енергоефективності» на 2020-2023 роки»

 

ОСББ «_______________» має намір, за підтримки державної установи «Фонд енергоефективності» здійснити в будинку за адресою _________________________________ комплекс заходів в рамках участі у Програмі підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» ДУ «Фонд енергоефективності».

Повідомляю що, у відповідності до Програми підтримки ОСББ Хмельницької міської територіальної громади на 2020-2023 роки укладено кредитний договір з Банком-партнером для участі у Програмі підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» ДУ «Фонд енергоефективності».

 

Додаток: завірена банком копія кредитного договору з усіма додатками, у тому числі графік погашення кредиту.

 

Голова правління (уповноважена особа) ОСББ

(потрібне підкреслити)

__________________________________________                      __________________________

(ПІБ)                                                                                                                    (підпис)

 

Секретар міської ради В.ДІДЕНКО

Заступник директора департаменту інфраструктури міста- начальник управління житлової політики і майна Н.ВІТКОВСЬКА

 

(Додаток 1 викладений у новій редакції відповідно до

рішення 46-ї сесії міської ради від 07.10.2020 №16)

(Додаток 2 викладений у новій редакції відповідно до

рішення 7-ї сесії міської ради від 14.07.2021 №113)

(В назві та тексті рішення слова «м.Хмельницький» замінені на слова

«Хмельницька міська територіальна громада» та слова «міський бюджет»

замінені на слова «бюджет Хмельницької міської територіальної громади»

у відповідних відмінках відповідно до

рішення 2-ї сесії міської ради від 23.12.2020 №64)

(У тексті рішення слова «управління житлово-комунального господарства

Хмельницької міської ради» замінені на слова «управління житлової політики і майна

Хмельницької міської ради» у відповідних відмінках відповідно до

рішення 5-ї сесії міської ради від 21.04.2021 №36)

(Пункт 4.2.13. додатку 2 викладено у новій редакції відповідно до

рішення 13-ї сесії міської ради від 23.02.2022 №27)

File link
Розмір: 270 КБ
Формат: doc