Рішення міської ради

Про затвердження Програми цифрового розвитку на 2021-2025 роки

 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення другої сесії

№22 від 23.12.2020 р.

Внесені зміни:

рішенням 7-ї сесії міської ради від 14.07.2021 №52

 

Про затвердження Програми цифрового розвитку на 2021-2025 роки

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету Хмельницької міської ради, з метою забезпечення реалізації державної та формування місцевої політики у сфері електронного урядування та електронної демократії, розвитку інформаційного суспільства, цифрових навичок та цифрових прав громадян, відкритих даних, розвитку місцевих електронних інформаційних ресурсів та інтероперабельності, ефективного прийняття управлінських рішень, відповідно до законів України «Про Національну програму інформатизації», «Про Концепцію Національної програми інформатизації», «Про доступ до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 №56 «Деякі питання цифрового розвитку», Стратегії розвитку міста Хмельницького до 2025 року, затвердженої рішенням сесії міської ради від 31.05.2017 №2, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму цифрового розвитку на 2021-2025 роки згідно з додатком.

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Ю.Сабій.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

Міський голова О.СИМЧИШИН

Додаток

до рішення сесії міської ради

від 23.12.2020 №22

Програма цифрового розвитку

на 2021-2025 роки

 

 

Паспорт

ПрограмИ цифрового розвитку на 2021-2025 роки

(далі – Програма)

1

Ініціатор розроблення Програми

ХМКП «Хмельницькінфоцентр»

1.

Нормативно-правові документи

Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Національну програму інформатизації», «Про Концепцію Національної програми інформатизації», «Про доступ до публічної інформації», Постанови Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 №56 «Деякі питання цифрового розвитку», Стратегії розвитку міста Хмельницького до 2025 року, затвердженої рішенням сесії міської ради від 31.05.2017 №2.

2.

Розробник Програми

Хмельницьке міське комунальне підприємство «Хмельницькінфоцентр»

3.

Відповідальний виконавець Програми

Хмельницьке міське комунальне підприємство «Хмельницькінфоцентр»

4.

Учасники та співвиконавці Програми

Виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства та бюджетні установи

5.

Головна мета Програми

Забезпечення реалізації державної та формування місцевої політики у сфері електронного урядування та електронної демократії, розвитку інформаційного суспільства, цифрових навичок та цифрових прав громадян, відкритих даних, розвитку місцевих електронних інформаційних ресурсів та сучасних інформаційних технологій, ефективного прийняття управлінських рішень.

6.

Термін реалізації Програми

2021 - 2025 роки

7.

Джерела фінансування

Кошти бюджету Хмельницької міської територіальної громади (далі - бюджет громади), державний бюджет, кошти інших джерел, не заборонені чинним законодавством

8.

Загальний обсяг фінансування

50 150,0 тис. грн.

9.

Очікувані результати реалізації Програми

Політика цифрового розвитку реалізується на засадах відкритості, прозорості, багаторазовості використання, технологічної нейтральності, інтероперабельності, безпечності, інклюзивності та доступності.

Створення інформаційних систем, сайтів, порталів.

Обмін даними для забезпечення електронних послуг та підключення до загальнодержавних інформаційних систем.

Формування відкритих даних.

Високий рівень автоматизації бізнес-процесів управління містом.

Функціонування та розвиток інформаційно-телекомунікаційної системи.

Впровадження цифрових технологій у розвиток життєзабезпечуючої інфраструктури міста

Участь громадян у проєктах, програмах, освітніх заходах.

 

1. Загальні положення

1.1. Програма цифрового розвитку на 2021-2025 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Національну програму інформатизації», «Про Концепцію Національної програми інформатизації», «Про доступ до публічної інформації», Постанови Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 №56 «Деякі питання цифрового розвитку», інших нормативно-правових документів.

1.2. Програму розроблено в зв'язку із закінченням терміну дії Програми впровадження електронного урядування у Хмельницькій  міській раді на 2015-2020 роки, затвердженої рішенням сорок восьмої сесії міської ради від 04.03.2015 №80, Міської цільової програми забезпечення надання комплексної послуги «єМалятко» м. Хмельницького на 2020 рік, затвердженої рішенням сорок другої сесії міської ради від 17.06.2020 №15, відповідно до Стратегії розвитку міста Хмельницького до 2025 року, затвердженої рішенням сесії міської ради від 31.05.2017 №2 та Плану дій з реалізації Стратегії розвитку міста Хмельницького на 2021-2025 роки.

1.3. Для вирішення завдань Програми відповідальний виконавець ХМКП «Хмельницькінфоцентр», виконавчі органи міської ради та інші учасники керуються Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про Національну програму інформатизації», «Про доступ до публічної інформації», «Про адміністративні послуги», «Про Концепцію Національної програми інформатизації», «Про інформацію», «Про електронні документи і електронний документообіг», «Про телекомунікації», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах». «Про захист персональних даних», «Про національну інфраструктуру геопросторових даних», постановами Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 №835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», від 8.09.2016 №606 «Деякі питання електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів», від 17.01.2018 № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності», від 25.05.2011 № 559 «Про містобудівний кадастр», Стратегією розвитку міста Хмельницького до 2025 року, затвердженої рішенням сесії міської ради від 31.05.2017 №2 та Планом дій з реалізації Стратегії розвитку міста Хмельницького на 2021-2025 роки, іншими нормативними документами.

1.4. Програма спрямована на реалізацію політики впровадження інформатизації, цифровізації, цифрового розвитку, цифрових інновацій, електронного урядування, електронної демократії, створення ефективних механізмів управління з  використанням  сучасних інформаційно-комунікаційних технологій і передбачає:

- створення електронних інформаційних ресурсів міської ради та її виконавчих органів;

- зміну принципів управління виконавчих органів міської ради, їх взаємодію між собою, громадянами та бізнесом;

- забезпечення відкритого діалогу між владою, громадянами та бізнесом;

- створення сприятливих умов для підприємницької діяльності;

- визначення основних принципів розвитку інформаційно-комунікаційних технологій;

- запровадження електронних послуг (сервісів), зокрема шляхом реінжинірингу адміністративних, соціальних та інших публічних послуг;

- підвищення ефективності управління міським господарством;

- сприяння створенню безпечних та комфортних умов проживання.

1.5. Програма розглядається як складова частина Національної програми інформатизації.

1.6. Основні терміни та поняття:

- інформатизація - сукупність взаємопов'язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі створення, розвитку і використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, які побудовані на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки;

- інформаційний ресурс - сукупність документів у інформаційних системах (бібліотеках, архівах, банках даних тощо);

- цифровізація – це насичення фізичного світу електронно-цифровими пристроями, засобами, системами та налагодження електронно-комунікаційного обміну між ними, що фактично уможливлює інтегральну взаємодію віртуального та фізичного, тобто створює кіберфізичний простір;

- електронне урядування - форма організації державного управління, яка сприяє підвищенню ефективності, відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій для формування нового типу держави, орієнтованої на задоволення потреб громадян;

- електронна демократія - форма суспільних відносин, за якої громадяни та організації залучаються до державотворення та державного управління, а також до місцевого самоврядування шляхом широкого застосування інформаційно-комунікаційних технологій в демократичних процесах, що дає змогу: посилити участь, ініціативність та залучення громадян на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівні до публічного життя; поліпшити прозорість процесу прийняття рішень, а також підзвітність демократичних інститутів; поліпшити зворотну реакцію суб’єктів владних повноважень на звернення громадян; сприяти публічним дискусіям та привертати увагу громадян до процесу прийняття рішень;

- інструменти електронної демократії - засоби для забезпечення формування та реалізації державної політики, розвитку самоврядування шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій в демократичних процесах.

 

2.Передумови та опис існуючої ситуації

За останні роки цифрові технології стрімко увійшли у всі сфери життя: від взаємодії між людьми до промислових виробництв. Швидко відбувається перехід діяльності з реального світу у світ віртуальний (онлайн). Людство уперше переживає пандемію в умовах практично миттєвого поширення інформації.

 Тому важливим завданням на найближчі роки є розвиток власних цифрових технологій та інновацій, їх широке використання для вдосконалення управління громадами, надання публічних послуг та високий рівень комунікації зі своїми жителями та бізнесом.

Хмельницький став одним із міст-лідерів, які успішно впроваджують новітні інформаційні технології в діяльність міської ради, її виконавчих органів та розвивають електронну демократію.

За результатами загальної оцінки стану оприлюднення відкритих даних у 2019 році Хмельницький став лідером серед обласних центрів. (рейтинг проводила Урядово-громадська ініціатива «Разом проти корупції» в рамках проєкту USAID/UK aid “Прозорість та підзвітність в державному управлінні та послугах/TAPAS” та Методології, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. №409.

Хмельницький приєднано до Міжнародної Хартії відкритих даних https://opendatacharter.net/.

Хмельницький став лідером загального рейтингу Індексу конкурентоспроможності міст України 2019/2020, який проводив Інститут економічних досліджень та політичних консультацій за підтримки Міжнародної організації USAID, і посів перші місця рейтингів у компонентах "Доступ до публічного майна", "Прозорість та відкритість даних", "Неформальні платежі та відсутність корупції", "Лідерство міської влади" та у підкомпоненті “Фінансові та інфраструктурні ресурси”.

У 2020 році Хмельницький став членом спільноти глобального Партнерства «Відкритий уряд» OGP (Open Government Partnership).

Досягнути таких високих результатів вдалося завдяки оприлюдненню публічної інформації на офіційному веб-сайті міської ради та її виконавчих органів (http://khm.gov.ua) (кількість відвідувань офіційного веб-сайту міської ради зросла в 100 разів з 17 тис. у 2016 році до 1700 тис. відвідувань на кінець 2020 року) та  впровадженню (підключенню) наступних електронних сервісів:

Електронні звернення;

Електронні запити на отримання публічної інформації;

Електронні петиції до міської ради;

Відкрите місто;

Бюджет участі – платформа «Громадський проєкт»;

Електронні консультації та опитування;

Запис до секцій та гуртків.

Відкритий бюджет;

Єдиний веб-портал використання публічних коштів;

Аналітика закупівель по міській раді та кількість процедур;

Аналітика на порталі Prozorro.gov.ua;

Публічний модуль аналітики закупівель;

«Електронна черга» -загальна міська електронна реєстрація дітей до дошкільних навчальних закладів.

Забезпечено функціонування: порталу відкритих даних міської ради, галузевих сайтів (управління охорони здоров’я, департаменту освіти та науки), внутрішнього порталу виконавчих органів міської ради. Оприлюднюються набори відкритих даних міської ради на Єдиному державному порталі відкритих даних https://data.gov.ua (оприлюднено 447 наборів).

Для забезпечення інформування мешканців міста через соціальні мережі створені офіційні групи у Viber та Telegram.

Успішно здійснюється реалізація власного стартапу - проєкт MyCity (веб-портал «Єдина інформаційна система міста» http://mycity.khm.gov.ua), який став фіналістом конкурсу Open Data Challenge на основі відкритих даних (проєкт TAPAS Project/Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах).

Портал MyCity має чотири напрямки:

- АНАЛІЗУЙ - портал відкритих даних;

- ЖИВИ – електронні сервіси та послуги;

- ВІДПОЧИВАЙ – інформаційний портал;

- ІНВЕСТУЙ – інвестиційний портал (розроблено спільно з КУ «Агенція розвитку Хмельницького»).

MyCity https://mycity.khm.gov.ua – це перший в Україні міський веб-портал міста, який об’єднав всі необхідні сервіси та послуги на основі відкритих даних в одному місці.

Хмельницький перше місто, яке на веб-порталі відкритих даних міської ради https://mycity.khm.gov.ua/OpenData забезпечує оприлюднення наборів відкритих даних міської ради у формі відкритих реєстрів в режимі онлайн (оприлюднено більше 70 відкритих реєстрів).

В рамках впровадження проєкту MyCity створено електронний «Кабінет мешканця», завдяки якому громадяни отримують або замовляють за спрощеною процедурою адміністративні послуги в ЦНАП. https://mycity.khm.gov.ua/account/login.

Через «Кабінет мешканця» доступні 36 електронних адміністративних послуг. Впродовж року надано більше двох тисяч електронних послуг, значна частина яких для бізнесу. Також мають бути забезпечені послуги використання «Електронного квитка» в громадському транспорті, реєстрація інвестиційних проєктів для бізнесу тощо.

Для батьків новонароджених хмельничан забезпечено доступ до сервісу «єМалятко». Єдина інформаційна система міста підключена до державного порталу «Дія» та інших державних реєстрів.

Створено та забезпечено функціонування реєстру територіальної громади міста, до якого підключено нотаріусів, абонентські служби комунальних підприємств міста. Проводяться підготовчі роботи по підключенню інших державних органів.

В рамках співпраці у Проєкті «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія» (SACCI) та за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) впроваджується геоінформаційна система (далі - ГІС): адресний реєстр, містобудівний кадастр, міський земельний кадастр, рекламні засоби, тимчасові споруди, об’єкти соціально-культурного призначення. Відбувся запуск геопорталу Хмельницької міської ради https://gis.khm.gov.ua/, завдяки якому забезпечено вільний доступ до геопросторових даних об’єктів розташованих на території міста. Впровадження ГІС є актуальним та потребує подальшого розвитку.

Здійснюються роботи по впровадженню системи електронного документообігу та системи управління бухгалтерським обліком у дев’яти виконавчих органах міської ради. Впровадження даних систем буде продовжено в рамках реалізації Програми.

Постійно проводяться  інформаційно-освітні заходи, в тому числі із залученням експертів. У приміщеннях виконавчого комітету та Хмельницької централізованої бібліотечної системи для працівників структурних підрозділів міської ради, комунальних підприємств проводяться воркшопи з підвищення якості відкритих даних.

Для представників бізнесу та громадськості проводяться заходи щодо популяризації впровадження в міській раді інструментів та сервісів е-урядування.

Створена корпоративна мережа передачі даних Хмельницької міської ради та її виконавчих органів (далі – корпоративна мережа), яка об’єднує побудовану волоконно-оптичну лінію зв'язку, структуровані кабельні мережі виконавчих органів міської ради, апаратно-програмні засоби та автоматизовані робочі місця, що розташовані у 21 приміщені.

В окремому приміщенні запущена серверна, в якій знаходяться сервера, серверне комутаційне обладнання, зберігаються, обробляються інформаційні системи та вебресурси.

Технічна підтримка та функціонування існуючих інформаційно-телекомунікаційних систем мають бути забезпечені цілодобово (24/7).  Ще багато процесів діяльності виконавчих органів влади потребують цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Важливим завданням залишається придбання обладнання для забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих органів, в тому для функціонування центру надання адміністративних послуг, включаючи філії та віддалені робочі місця (60% серверного, мережевого обладнання та обладнання на робочих місцях потребують заміни). Станом на 01.11.2020 року до корпоративної мережі підключено 525 внутрішніх користувачів. У зв’язку із створення Хмельницької територіальної громади, кількість робочих місць, що мають працювати в єдиній інформаційно-телекомунікаційній системі має бути суттєво збільшено.

Впроваджується система відеоспостереження міста, однак в місцях великого скупчення людей, на вулицях, перехрестях, в місцях розташування об’єктів благоустрою, пам’ятників та соціально-культурних закладів підключено лише 230 відеокамер, що становить менше 50% від потреби.

В місті відсутній ситуаційний центр, який би забезпечував координацію та інформування мешканців.

Залишається низьким, у порівнянні з іншими містами, рівень використання цифрових технологій у розвиток інфраструктури громади, для підтримки та покращення екологічного стану, тощо. Тому  вирішення проблем підвищення рівня безпеки громадян, екологічного стану, захисту важливих інфраструктурних є вкрай важливим.

Нагальними залишаються питання забезпечення належного рівня інформаційної безпеки та створення кіберфізичного простору по захисту інформаційно-телекомунікаційних систем, створення комплексних систем захисту інформації (КСЗІ).

Основні напрямки Програми впровадження електронного урядування у Хмельницькій міській раді, що впроваджувались у 2015-2020 роках, є актуальними і будуть продовжені у новій Програмі.

 

3. Мета, цілі та завдання Програми

3.1 Основною метою Програми є забезпечення реалізації державної та формування місцевої політики у сфері електронного урядування та електронної демократії, розвитку інформаційного суспільства, цифрових навичок та цифрових прав громадян, відкритих даних, розвитку місцевих електронних інформаційних ресурсів та сучасних інформаційних технологій, ефективного прийняття управлінських рішень.

3.2. Впровадження цифрового розвитку передбачає створення якісно нових форм організації діяльності міської ради, її взаємодію з громадянами та суб’єктами господарювання через забезпечення прозорості, підзвітності, швидкості та ефективності у наданні послуг, використання інформаційно-комунікаційних технологій та створення можливостей для посилення впливу суспільства на прийняття рішень з використанням можливостей інтернет.

3.3. Розробка Програми здійснювалася з урахуванням сучасних світових тенденцій в інформаційних технологіях, а також відповідно до потреб і можливостей громади. При розробці Програми ставилися наступні цілі:

- дотримання принципів відкритості та підзвітності влади;

- посилити вплив інформатизації та інформаційних технологій на вирішення питань, які стоять перед міською радою;

- визначити основну мету, принципи і обрати пріоритетні напрямки цифрового розвитку на 2021-2025 роки;

- сформувати основні завдання по пріоритетних напрямках інформатизації;

- визначити напрямки організаційного та ресурсного забезпечення виконання основних заходів реалізації Програми і вплив результатів від її реалізації.

3.4. Основними завданнями Програми є:

- підтримка та забезпечення розвитку офіційного сайту, порталу відкритих даних, внутрішнього порталу та галузевих сайтів Хмельницької міської ради та її виконавчих органів;

- відкритість та доступність інформації про діяльність Хмельницької міської ради та її виконавчих органів, належний доступ до нормативних актів, розвиток електронної демократії;

- впровадження єдиної інформаційної системи громади, розвиток електронних публічних послуг та сервісів, підключення до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів;

- запровадження електронного документообігу, інформаційних систем обліку та управління комунальним майном, створення електронного архіву;

- впровадження та функціонування геоінформаційної системи та забезпечення доступу до геопорталу;

- забезпечення надійної матеріальної комунікаційно - комп’ютерної бази всіх складових системи електронного урядування та вжиття заходів для безперебійного їх функціонування;

- поліпшення внутрішньої роботи працівників міської ради та підпорядкованих установ через модернізацію технічного оснащення та створення умов для використання інформаційних технологій для внутрішньої роботи (доступ на всіх робочих місцях до мережі інтернет, електронної пошти, мережевих програмних комплексів тощо);

- підвищення   рівня   безпеки громадян, захисту важливих інфраструктурних та стратегічних об’єктів;

- забезпечення функціонування реєстру територіальної громади та формування відомостей для спрощення надання публічних та соціальних послуг;

- підвищення рівня цифрової грамотності посадових осіб виконавчих органів міської ради та громадян;

- вдосконалення систем оплати за комунальні та інші послуги;

- впровадження систем інформування та управління міським господарством;

- доступ до інформації людей з особливими потребами.

 

4. Очікувані результати реалізації Програми

4.1 Прийняття Програми дозволить забезпечити подальший розвиток інформаційних технологій Хмельницької міської ради.

4.2. Очікувані результати реалізації Програми:

- політика цифрового розвитку реалізується на засадах відкритості, прозорості, багаторазовості використання, технологічної нейтральності, інтероперабельності, безпечності, інклюзивності та доступності;

- створення інформаційних систем, сайтів, порталів;

- покращання якості надання адміністративних та соціальних послуг, обмін даними для забезпечення електронних послуг та підключення до загальнодержавних інформаційних систем;

- формування та розвиток відкритих даних;

- високий рівень автоматизації бізнес-процесів у виконавчих органах міської ради;

- функціонування та розвиток інформаційно-телекомунікаційних систем як бази для цифрового розвитку;

- високий рівень цифрової грамотності посадових осіб виконавчих органів міської ради та громадян, які використовують цифрові сервіси;

- впровадження цифрових технологій у розвиток життєзабезпечуючої інфраструктури;

- підвищення рівня залучення та ініціативності громадян в процесах розвитку та муніципальному управлінні за допомогою інструментів електронної демократії, участь у проєктах, програмах, освітніх заходах;

- впровадження інноваційних проєктів за ініціативами.

4.3. Розвинута інформаційна інфраструктура, наявність оперативної і достовірної інформації слугуватиме для:

- покращення моделі муніципального управління для прийняття обґрунтованих рішень та підвищення ефективності діяльності міської ради та її виконавчих органів;

- побудови інформаційного суспільства та впровадження електронного урядування та електронної демократії у Хмельницькій міській раді;

- створення комфортних та безпечних умов для проживання та розвитку бізнесу, завдяки реалізованим цифровим можливостям.

 

5. Ключові індикатори реалізації Програми

5.1 Успішність реалізації заходів Програми відображатиметься наступними ключовими індикаторами:

- функціонуючий оновлений сайт міської ради та кількість його відвідувань;

- кількість приміщень виконавчих органів, підключених до корпоративної мережі передачі даних;

- кількість опублікованих наборів відкритих даних;

- кількість відкритих реєстрів та об’єктів, опублікованих на геопорталі;

- кількість електронних послуг та сервісів, які надаються через «Кабінет мешканця»;

- кількість         впроваджених          сервісів          електронного            урядування    та електронної демократії;

- кількість впроваджених інструментів автоматизації внутрішніх бізнес-процесів міської ради;

- кількість камер відеоспостереження;

- створений ситуаційний центр;

- кількість інформаційно-освітніх заходів.

 

6. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

6.1. Організація виконання та координація діяльності щодо реалізації Програми здійснюється відповідальним виконавцем Програми ХМКП «Хмельницькінфоцентр».

5.2. Контроль за виконанням Програми здійснюється постійною депутатською комісією з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

6.3. ХМКП «Хмельницькінфоцентр» готує і подає на розгляд депутатам щороку не пізніше ніж до 1 березня року наступного за звітним звіт про виконання основних заходів Програми.

6.4 За необхідності, заходи Програми можуть бути скориговані з урахуванням потреб, соціально-економічних та фінансових можливостей бюджету. Для реалізації основних заходів Програми можуть прийматись додаткові цільові програми.

6.5. Реалізація заходів Програми здійснюється виконавцями, а у разі необхідності шляхом прийняття рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради.

 

7. Фінансове забезпечення Програми

7.1. Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок та в межах коштів бюджету громади, передбачених на відповідний бюджетний рік, коштів комунальних підприємств, державного бюджету, інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

7.2. Обсяг фінансування заходів Програми за рахунок коштів бюджету громади затверджується міською радою щорічно в складі видатків бюджету громади на відповідний рік.

 

8. Основні Заходи реалізації Програми

N
з/п

Перелік заходів програми

Строк виконання заходів

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),

тис. грн.

2021

2022

2023

2024

2025

1.Запезпечення цифрового розвитку, розвитку електронних послуг, цифрових інновацій та електронної демократії

1.1.

Підтримка та забезпечення розвитку офіційного сайту Хмельницької міської ради http://khm.gov.ua/, цифрових сервісів електронного урядування та електронної демократії для  формування постійного діалогу міської ради з громадянами та бізнесом. Впровадження та підтримка, галузевих сайтів.

2021-2025

ХМКП «Хмельницькінфоцентр»

Бюджет громади (фінансова підтримка на виконання заходів), інші кошти

4130,0

4500,0

4880,0

5270,0

5730,0

1.2.

Формування відкритих даних:

  • впровадження та функціонування порталу відкритих даних міської ради https://mycity.khm.gov.ua/OpenData;
  •  оприлюднення наборів даних на Єдиному державному порталі відкритих даних https://data.gov.ua/ .

1.3.

Впровадження єдиної інформаційної системи громади (портал https://mycity.khm.gov.ua/), розвиток електронних публічних послуг (сервісів), в тому числі через  «Кабінет мешканця». Розвиток інвестиційного порталу https://invest.khm.gov.ua/ .

1.4.

Підключення інформаційних ресурсів громади до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів. (комплексна послуга «єМалятко», державний портал «Дія», інші реєстри та системи).

1.5.

Впровадження цифровізації бізнес-процесів виконавчих органів (внутрішній портал, електронний документообіг, електронний обмін документами, реєстр територіальної громади, електронний документообіг ЦНАП, електронна черга, система обліку та управління комунальним майном, електронний архів, система відомостей про комунальні послуги для нарахування субсидій та соціальних допомог  тощо).

2021-2025

ХМКП «Хмельницькінфоцентр», виконавчі органи

Бюджет громади

880,0

150,0

-

150,0

-

1.6.

Впровадження геоінформаційної системи та забезпечення відкритого доступу до геопорталу Хмельницької міської ради

2021-2025

ХМКП «Хмельницькінфоцентр», виконавчі органи

Бюджет громади, інші кошти

1210,0

1210,0

760,0

660,0

60,0

1.7.

Внесення змін у в існуючі та прийняття нових необхідних методичних та нормативних документів, які необхідні будуть для реалізації Програми.

2021-2025

ХМКП «Хмельницькінфоцентр», виконавчі органи

 

 

-

-

-

-

-

-

1.8.

Організація хакатонів, конкурсів, інформаційно-освітніх проєктів (в тому числі цифрової грамотності), підтримка та реалізація інноваційних ІТ-ініціатив.

2021-2025

ХМКП «Хмельницькінфоцентр», виконавчі органи

Бюджет громади, інші кошти

-

-

-

-

-

2. Впровадження цифрових технологій і засобів у розвиток інформаційно-телекомунікаційних ресурсів

2.1.

Придбання обладнання для забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих органів,  в тому для функціонування центру надання адміністративних послуг, включаючи філії та віддалені робочі місця.

2021-2025

Виконавчі органи міської ради

Бюджет громади

3125,0

1500,0

1300,0

1000,0

1000,0

2.2.

Розвиток та підтримка серверної та мережевої інфраструктури інформаційно-телекомунікаційних систем.

Функціонування волоконно-оптичної лінії зв’язку для забезпечення безперебійного, швидкісного та захищеного зв’язку між виконавчими органами міської ради, центром надання адміністративних послуг, бюджетними установами та комунальними підприємствами (придбання обладнання та послуги інтернет).

2021-2025

ХМКП «Хмельницькінфоцентр», виконавчі органи міської ради

Бюджет громади, державний бюджет, інші кошти

470,0

200,0

200,0

200,0

200,0

2.3.

Забезпечення належного рівня інформаційної безпеки та створення кіберфізичного простору по захисту інформаційно-телекомунікаційних систем. Створення комплексних систем захисту інформації (КСЗІ).

2021-2025

ХМКП «Хмельницькінфоцентр», виконавчі органи міської ради

Бюджет громади, інші кошти

-

-

-

-

-

3. Підвищення рівня безпеки громадян, екологічного стану, захисту важливих інфраструктурних та стратегічних об’єктів

3.1.

Придбання серверного обладнання та комплектів обладнання  системи відеоспостереження для забезпечення відеоконтролю та відеоспостереження (пріоритетними є встановлення відеоспостереження у всіх ключових публічних місцях (приміщення, перехрестя, вулиці, об’єкти благоустрою, об’єкти соціально-культурної сфери, тощо).

2021-2025

ХМКП «Хмельницькінфоцентр»

Бюджет громади, інші кошти

2575,0

1800,0

1500,0

1500,0

1000,0

3.2.

Придбання обладнання для моніторингу відображення інформаційного контенту   системи відеоспостереження.

2021-2025

ХМКП «Хмельницькінфоцентр», виконавчі органи міської ради

Бюджет громади, інші кошти

780,0

50,0

50,0

50,0

50,0

3.3

Забезпечення функціонування та обслуговування системи відеоспостереження (послуги інтернет, придбання товарів і послуг для поточного утримання та ремонту)

2021-2025

ХМКП «Хмельницькінфоцентр»

Бюджет громади, інші кошти

310,0

350,0

350,0

350,0

350,0

3.4

Створення систем інформування для поліпшення безпеки та якості життя Хмельницької міської територіальної громади

2021-2025

ХМКП «Хмельницькінфоцентр», виконавчі органи міської ради

Бюджет громади, інші кошти

-

200,0

-

-

-

3.5

Розвиток цифрової інфраструктури Хмельницької міської територіальної громади  (підключення та забезпечення функціонування  «розумних зупинок», використання цифрових технологій для підтримки та покращення екологічного стану тощо)

2021-2025

ХМКП «Хмельницькінфоцентр», виконавчі органи міської ради

Бюджет громади, інші кошти

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

 

Всього

 

 

 

13500,0

9980,0

9060,0

9200,0

8410,0

 

Секретар міської ради В.ДІДЕНКО

Директор ХМКП «Хмельницькінфоцентр» С.МАТВІЙЧУК

 

(Додаток у новій редакції відповідно до

рішення 7-ї сесії міської ради від 14.07.2021 №52)

File link
Розмір: 294 КБ
Формат: pdf
File link
Розмір: 50 КБ
Формат: docx