Рішення міської ради

Про затвердження Програми бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького на 2020-2022 роки

 

УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення тридцять другої сесії

№9 від 26.06.2019 р.

Внесені зміни:

рішенням 5-ї сесії міської ради від 21.04.2021 №44

 

Про затвердження Програми бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького на 2020-2022 роки

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, з метою удосконалення діалогу між владою і громадою, активізації ініціатив жителів міста Хмельницького щодо участі у бюджетному процесі на основі впровадження інноваційних механізмів, залучення громадськості до розподілу коштів міського бюджету для вирішення соціально значущих питань та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького на 2020-2022 роки (додаток 1);

2. Внести зміни до рішення міської ради від 21.09.2016 р. №3, виклавши додаток 2 «Положення про бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького» у новій редакції (додаток 2).

3. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови В.Гончарука.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації.

 

Міський голова  О.Симчишин

 

Додаток 1

до рішення сесії міської ради

від 26.06.2019р. №9

Програма

бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького 

на 2020-2022 роки

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1.

Повна назва Програми

Програма бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького на 2020-2022 роки

2.

Розробник Програми

Управління економіки

Хмельницької міської ради

3.

Відповідальні виконавці Програми

Управління економіки

Хмельницької міської ради,

виконавчі органи

Хмельницької міської ради

4.

Головна мета Програми

Залучення громадськості до розподілу коштів бюджету міста Хмельницького для забезпечення соціально-економічного розвитку міста та покращення добробуту його мешканців

5.

Термін реалізації Програми

2020-2022 роки

6.

Джерела фінансування

Кошти бюджету м.Хмельницького

7.

Очікувані результати реалізації Програми

Впровадження проектів, ініційованих мешканцями міста Хмельницького, спрямованих на соціально-економічний розвиток міста та/або вирішення конкретних проблем, що його стримують.

Зростання активності мешканців міста.

Удосконалення діалогу  між владою та громадою.

 

 

Програма

бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького

на 2020-2022 роки

 

1. Загальні положення

1.1. Програма бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького на 2020-2022 роки (далі - Програма) передбачає організацію і запровадження бюджетування за участі громадськості шляхом реалізації проектів громадян, спрямованих на розвиток міста у визначених пріоритетних напрямках.

1.2. Програма визначає мету, цілі та завдання, механізм реалізації бюджетування за рахунок коштів, передбачених у бюджеті міста Хмельницького, очікувані результати.

 

2. Мета Програми

2.1. Метою Програми є залучення громадськості до розподілу коштів бюджету міста Хмельницького для забезпечення соціально-економічного і культурного розвитку міста та покращення добробуту його мешканців.

 

3. Цілі та завдання Програми

3.1. Ціль програми - налагодження системного діалогу органів місцевого самоврядування міста Хмельницького з жителями, які проживають у місті, створення умов для участі жителів у реалізації повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

3.2. Завданнями Програми є реалізація за рахунок коштів бюджету міста проектів, ініційованих громадянами, які проживають на території міста.

3.3. Реалізація цілей та завдань Програми покладається на управління економіки міської ради та відповідальні виконавчі органи міської ради.

 

4. Пріоритети Програми

4.1. Пріоритетними напрямками Програми є реалізація проектів у сфері житлово-комунального господарства, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, спорту та молодіжної політики, культури та туризму.

 

5. Механізм реалізації Програми

5.1. Механізм реалізації Програми забезпечується відповідно до Положення про бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького (далі – Положення), яке затверджується міською радою.

 

6. Фінансування проектів

6.1. На фінансування проектів використовуються кошти, виділені з бюджету міста Хмельницького на відповідні цілі.

6.2. Максимальний обсяг коштів на реалізацію одного проекту не повинен перевищувати 150 тис. грн.

6.3. Орієнтовний обсяг фінансування Програми за роками:

Роки

2020

2021

2022

Обсяг

фінансування, тис. грн.

3000,0

3000,0

3000,0

 

6.4. Обсяг фінансування проектів на кожний рік розподіляється наступним чином:

- на реалізацію проектів на об’єктах галузі житлово-комунального господарства – 1/6 від обсягу фінансування Бюджету участі на рік;

- на реалізацію проектів на об’єктах галузі освіти – 1/6 від обсягу фінансування Бюджету участі на рік;

- на реалізацію проектів на об’єктах галузі охорони здоров’я - 1/6 від обсягу фінансування Бюджету участі на рік;

- на реалізацію проектів на об’єктах галузі соціального захисту - 1/6 від обсягу фінансування Бюджету участі на рік;

- на реалізацію проектів на об’єктах галузі спорту та молодіжної політики 1/6 від обсягу фінансування Бюджету участі на рік;

- на реалізацію проектів на об’єктах галузі культури та туризму - 1/6 від обсягу фінансування Бюджету участі на рік.

6.5. У разі залишку коштів, за результатами голосування за громадські проекти, рішення щодо вибору проекту, на реалізацію якого направлятимуться зазначені кошти, приймається Комісією з питань Бюджету участі, створеною відповідно до Положення про бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького, затвердженого рішенням сесії міської ради.

6.6. Передбачити щороку у бюджеті міста на обслуговування Програми бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького (підтримка автоматизованої  системи, забезпечення висвітлення та промоції Бюджету участі) кошти у розмірі 1,5% від запланованої на рік суми на реалізацію проектів.

 

7. Виконання Програми

7.1. Виконання Програми забезпечують відповідальні виконавчі органи та управління економіки міської ради.

7.2. Звіти про реалізацію проектів надаються управлінню економіки відповідальними за реалізацію проектів виконавчими органами міської ради у терміни, встановлені Положенням.

7.3. Звіти про реалізацію кожного проекту оприлюднюються у електронній системі  на офіційному сайті Хмельницької міської ради.

 

8. Очікувані результати виконання Програми

8.1. Впровадження проектів мешканців міста, спрямованих на забезпечення соціально-економічного розвитку міста та/або вирішення конкретних проблем, що його стримують.

8.2. Зростання активності громадян, залучених до вирішення пріоритетних проблем міста та його жителів.

8.3. Встановлення партнерських відносин між владою та громадою.

 

Секретар міської ради М. Кривак

Начальник управління економіки О. Новодон

Додаток 2

до рішення сесії міської ради

від 26.06.2019р. №9

Положення

про бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького

 

1. Загальні положення

1.1. Положення про бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького (далі – Положення) визначає основні вимоги до організації і проведення бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького (далі – Бюджет участі).  

1.2. Реалізація Бюджету участі має сприяти налагодженню системного діалогу органів місцевого самоврядування міста Хмельницького з жителями, які проживають у межах міста, створенню умов для реалізації їх права брати участь у процесі розроблення та ухвалення рішень щодо питань місцевого значення, покращення інфраструктури міста та добробуту його жителів.

1.3. Терміни, що використовуються у Положенні, вживаються у такому значенні:

автор проекту – особа, яка подає проект для участі у конкурсі;

бюджет участі – процес взаємодії Хмельницької міської ради та її виконавчих органів з громадськістю, направлений на залучення жителів міста до участі у бюджетному процесі шляхом прийняття рішень щодо розподілу визначеної Хмельницькою міською радою частини міського бюджету через подання відповідних ініціативних проектів розвитку, спрямованих на вирішення пріоритетних проблем міста та його жителів, та проведення відкритого громадського голосування за такі проекти;

відповідальний виконавчий орган міської ради (далі – відповідальний виконавчий орган) – департамент, управління, відділ міської ради, до повноважень якого належить розгляд та реалізація громадського проекту;

громадський проект (далі – проект)документ, який визначає необхідність, доцільність та корисність здійснення у межах Бюджету участі заходів, спрямованих на розвиток інфраструктури міста Хмельницького та покращення добробуту його жителів;

електронна система «Громадський проект» (далі – електронна система)інформаційна (веб-сайт) система автоматизованого керування процесами у рамках Бюджету участі, що забезпечує автоматизацію процесів подання та представлення для голосування проектів, електронного голосування за проекти, зв'язку з авторами проектів, оприлюднення інформації щодо відібраних проектів та стану їх реалізації і звітів про реалізацію проектів;

Комісія з питань Бюджету участі (далі – Комісія)постійно діючий колегіальний орган, який створюється для організації, підготовки та виконання основних заходів та завдань щодо реалізації Бюджету участі;

конкурс громадських проектів (далі – конкурс)процедура визначення жителями міста Хмельницького у порядку, встановленому Положенням, проектів-переможців серед загальної кількості представлених для голосування громадських проектів шляхом відкритого голосування;

проекти-переможці – проекти, які за результатами конкурсу набрали найбільшу кількість голосів шляхом їх автоматичного підрахунку у електронній системі;

пункт супроводу Бюджету участі – приміщення управління адміністративних послуг, у якому відповідальна (відповідальні) особа (особи) виконують функції прийому громадян з питань Бюджету участі (інформаційна підтримка, прийняття проектів, забезпечення процесу голосування тощо).

1.4. Видатки для реалізації Бюджету участі здійснюються за рахунок доходів бюджету міста без урахування міжбюджетних трансфертів.

1.5. Загальний обсяг Бюджету участі щорічно визначається Хмельницькою міською радою при затвердженні міського бюджету на відповідний період.

1.6. Подання проектів та голосування за них можуть здійснювати громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які мають дозвіл на постійне проживання на території України, яким на момент подання проектів або голосування виповнилось 16 років (підтверджується паспортом) і які відповідають одному з таких критеріїв:

- особа зареєстрована на території міста Хмельницького (підтверджується паспортом);

- особа працює на території міста Хмельницького (підтверджується довідкою з місця роботи);

- особа навчається у місті Хмельницькому (підтверджується студентським квитком або іншим документом, що підтверджує факт навчання).

 

2. Етапи Бюджету участі

2.1. Щорічна процедура та порядок реалізації Бюджету участі передбачає наступні етапи:

1) затвердження параметрів Бюджету участі на плановий рік;

2) подання проектів;

3) прийняття і оцінка проектів для голосування;

4) голосування за проекти;

5) визначення проектів-переможців;

6) реалізація проектів-переможців;

7) звітування та оцінка результатів реалізації проектів.

 

3. Комісія з питань Бюджету участі

3.1. Для підготовки, організації та виконання основних заходів та завдань щодо реалізації Бюджету участі створюється Комісія з питань Бюджету участі (далі – Комісія), склад якої затверджується розпорядженням міського голови.

3.2 До складу Комісії входять представники виконавчих органів міської ради у кількості 6 осіб та представники громадських організацій та депутатського корпусу у кількості 6 осіб – за їх згодою.

3.3. Основними завданнями Комісії є:

здійснення діяльності щодо загальної організації та супроводження Бюджету участі на усіх етапах, включаючи здійснення інформаційної, організаційної та методологічної підтримки авторів проектів;

- проведення оцінки проектів для голосування; 

- здійснення інших завдань, що випливають з мети створення Комісії.

3.4. Головою Комісії призначається  заступник міського голови, секретарем Комісії – посадова особа виконавчого органу міської ради.

3.5. Формою роботи Комісії є її засідання, що відбуваються за потребою.

3.6. Засідання Комісії є правочинним за умови участі у ньому більше половини членів від її загального складу.

3.7. Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів її членів і оформляються протоколом, який підписується головою та секретарем.

3.8. Комісією з питань Бюджету участі затверджуються наступні параметри Бюджету участі:

- кількість пунктів супроводу Бюджету участі;

- терміни початку і завершення прийому проектів;

- терміни початку і завершення голосування за проекти;

- термін визначення проектів-переможців;

- інші параметри.

 

4. Пункти супроводу Бюджету участі

4.1. Інформація щодо визначених пунктів супроводу, місце їх розташування та графік роботи оприлюднюється на офіційному веб-сайті Хмельницької міської ради.

4.2. Пункти супроводу Бюджету участі виконують такі завдання:

- інформаційний та методичний супровід учасників процесу;

- видача бланків проектів;

- прийняття проектів у паперовому вигляді;

- внесення паперових проектів до електронної системи;

- ознайомлення мешканців із списком проектів, які прийняті для голосування;

- забезпечення процесу голосування.

 

5. Інформаційна кампанія

5.1. Інформаційна кампанія проводиться на усіх етапах Бюджету участі.

5.2. Інформаційна кампанія передбачає: 

- ознайомлення мешканців з основними процедурами та принципами Бюджету участі, а також заохочення мешканців до підготовки та подання проектів;

- інформування про етапи Бюджету участі, основні події у рамках Бюджету участі та їх терміни;

- інформування щодо визначених пунктів супроводу Бюджету участі, місця їх розташування та графіку роботи;

- поширення інформації стосовно ходу та результатів реалізації проектів;

- співпраця з неурядовими організаціями з питань популяризації Бюджету участі та участі у інформаційній кампанії;

- інші інформаційні заходи.

 

6. Електронна система «Громадський проект»

6.1. Електронна система створюється для забезпечення автоматизації усіх етапів Бюджету участі. Посилання на електронну систему «Громадський проект» розміщується на офіційному веб-сайті Хмельницької міської ради та її виконавчого комітету (http://www.khm.gov.ua/).

6.2. Відповідальними за супроводження функціонування електронної системи, включаючи розміщення посібників для її користувачів, управління поданими проектами, внесення проектів, поданих у вигляді паперових бланків, внесення голосів, налаштування параметрів Бюджету участі на відповідний рік та управління іншим контентом системи, є ХМКП «Хмельницькінфоцентр».

6.3. Електронна система є загальнодоступною та містить можливість створення власних кабінетів авторами проектів.

6.4. Електронна система дозволяє відслідковувати статуси розгляду, голосування та реалізації проектів на сторінках відповідних проектів.

6.5. Електронна система дозволяє повідомляти авторів проектів про будь-які зміни, пов’язані з розглядом та реалізацією поданих ними проектів, за допомогою електронної пошти.

6.6. Електронна система дозволяє автоматично визначати переможців конкурсу на підставі автоматичного підрахунку голосів.

6.7. Електронна система дозволяє звітувати про розгляд і реалізацію проектів.

 

7. Порядок підготовки проектів

7.1. Проект розробляється автором за формою згідно з додатком 1 до Положення.

7.2. Назва проекту повинна бути викладена лаконічно, у межах одного речення. Оригінальні назви не повинні суперечити їх основній меті.

7.3. План заходів з виконання проекту повинен відображати етапи виконання проекту, зокрема закупівлю товарів (виконання робіт, надання послуг) (у залежності від потреб проекту).

7.4. Розрахунки, креслення, що розкривають сутність, цілі проекту та можливість його практичної реалізації, додаються автором до проекту, про що зазначається у формі проекту (назва додатку та кількість сторінок).

7.5. Вартість проекту не повинна перевищувати 150 тис. гривень.

7.6. Проекти повинні відповідати наступним істотним вимогам:

- проект не суперечить чинному законодавству України;

- питання реалізації проекту належить до компетенції виконавчих органів Хмельницької міської ради;

- проект має відповідати стратегічним пріоритетам та напрямкам розвитку міста Хмельницького;

- реалізація проекту здійснюється на землях, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Хмельницького, території будівель/приміщень та об’єктів соціально-культурної сфери, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Хмельницького, та повинна відповідати затвердженій містобудівній документації;

- проект має бути загальнодоступним;

- проект є інноваційним і прогресивним;

- проект повинен бути реалізований протягом одного бюджетного року і спрямований на кінцевий результат:

- реалізація проекту не порушує прав інших осіб;

- реалізація проекту не порушує прав інтелектуальної власності;

- усі обов'язкові поля форми, наведеної у додатку 1 до Положення, заповнені;

- бюджет проекту, розрахований автором, включає усі витрати, пов’язані з реалізацією проекту (розробка проектної документації; закупівля матеріалів, оплата підрядним організаціям послуг логістики (доставка, зберігання); оплата праці виконавців; інформування жителів про реалізацію проекту (у разі необхідності)).

7.7. Автори можуть подавати проекти, пов’язані з розробкою проектно-кошторисної документації на соціально важливі для життєдіяльності міста об’єкти.

 

8. Порядок подання проектів

8.1. Проект подається автором у електронному (у електронній системі) або особисто у паперовому (у пунктах супроводу Бюджету участі) вигляді.

8.2. Проект подається разом із списком осіб, які підтримали проект, за формою, наведеною у додатку 1 до Положення.

Особи, які підтримали проект повинні відповідати критеріям, визначеним у п. 1.6 Положення.

Кількість осіб на підтримку проекту повинна становити не менше 50.

8.3. Від одного автора може надходити не більше 2 проектів.

8.4. Для створення кабінету та подачі проектів у електронному вигляді автор проекту здійснює реєстрацію у електронній системі за допомогою авторизації через електронну пошту, внесення серії і номеру паспорта та завантаження сканованих копій паспорту (стор. 1, 2, 11-12)/посвідчення на постійне проживання в Україні, довідки з місця роботи/навчання, або через BankID (для осіб, які зареєстровані у місті Хмельницькому).

8.5. Подання проекту у паперовому вигляді здійснюється до пунктів супроводу Бюджету участі (управління адміністративних послуг) за умови пред’явлення автором особисто:

- оригіналу паспорту громадянина України/посвідчення на постійне проживання в Україні;

- довідки з місця роботи/навчання для мешканців, які не зареєстровані у місті Хмельницькому.

8.6. Проекти, подані до пунктів супроводу Бюджету участі, вносяться до електронної системи відповідальною особою пункту супроводу Бюджету участі (управління адміністративних послуг) та передаються до управління економіки Хмельницької міської ради щоденно не пізніше дня, наступного за днем, коли був поданий проект.

8.7. Автор проекту може зняти свій проект з розгляду, але не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку голосування.

 

9. Оцінка і відбір проектів

9.1. Управління економіки Хмельницької міської ради здійснює попередню оцінку проекту з метою перевірки його на предмет:

- відповідності назви та ідеї проекту його змісту;

- повноти заповнення усіх обов’язкових полів проекту за формою та у обсязі, що відповідають нормам Положення;

- відповідності підписів осіб на підтримку проекту установленим вимогам;

- відповідності цензурі.

У разі, якщо форма проекту є неповною або заповненою з помилками, управління економіки Хмельницької міської ради у телефонному режимі або електронною поштою повідомляє про це автора проекту. Автор проекту протягом 7 календарних днів з дня отримання відповідного повідомлення, але не пізніше встановленого дня закінчення прийняття проектів, надає необхідну інформацію або вносить необхідні корективи у проект. У іншому випадку – проект  відхиляється.

9.2. Проекти, які містять ненормативну лексику, наклепи, образи, заклики до насильства, повалення влади, зміну конституційного ладу країни тощо, або автори яких протягом установленого терміну не надали необхідну інформацію та/або не внесли необхідні корективи у проекти, вважаються такими, що не пройшли попередню оцінку і у електронній системі є недоступними для публічного доступу.

9.3. Управління економіки Хмельницької міської ради протягом 3 робочих днів з дня закінчення прийняття проектів надсилає проекти, що пройшли попередню оцінку, відповідальним виконавчим органам за галузевою ознакою.

9.4. Відповідальний виконавчий орган протягом 20 календарних днів з дня отримання проектів здійснює оцінку проектів на предмет їх відповідності законодавству,  реалістичності, достатності бюджету проекту для його практичної реалізації та надсилає управлінню економіки Хмельницької міської ради звіти про аналіз відповідності проектів, складених за формою, наведеною у додатку 2 до Положення.

У разі, якщо проект не належить до повноважень виконавчого органу міської ради, виконавчий орган у триденний термін з дня отримання інформує про це управління економіки Хмельницької міської ради.

9.5. При виявленні двох і більше схожих проектів відповідальний виконавчий орган міської ради має право рекомендувати авторам їх об’єднати. Об’єднання проектів здійснюється шляхом створення нового проекту.

9.6. У разі, якщо протягом 7 календарних днів з дня відправлення авторам проектів пропозицій про об’єднання проектів, автори проектів не дійдуть згоди і не опрацюють спільної позиції щодо проекту або знімуть одну з пропозицій, проекти розглядатимуться у своєму початковому варіанті. 

9.7. Внесення будь-яких змін до проектів, зокрема, зміна локалізації чи об’єднання з іншими проектами, можливі лише за згодою авторів відповідних проектів.

9.8. Згода автора проекту не потрібна для уточнення вартості реалізації проекту.

9.9. Управління економіки Хмельницької міської ради надає Комісії з питань Бюджету участі звіти про аналіз відповідності проектів.

Комісія протягом 10 календарних днів з дня отримання звітів приймає рішення щодо прийняття проектів до голосування.

9.10. Комісія може прийняти рішення про відмову у прийнятті проекту для голосування з наступних причин:

- автор проекту надав неправдиві відомості про себе;

- проект суперечить чинному законодавству України;

- питання реалізації проекту не належать до компетенції виконавчих органів Хмельницької міської ради;

- проект суперечить діючим програмам розвитку міста або дублює завдання, які передбачені цими програмами і плануються для реалізації на відповідний бюджетний рік;

- реалізація проекту планується на землях, об’єктах, що не належать до комунальної власності територіальної громади міста Хмельницького;

- проект не є загальнодоступним;

- проект не є інноваційним та прогресивним;

- проект має незавершений характер і не може бути реалізований протягом одного бюджетного року;

- проект не спрямований на кінцевий результат;

- реалізація проекту передбачає залучення додаткової чисельності працівників до штату бюджетної установи та постійного її утримання за рахунок коштів міського бюджету;

- реалізація проекту порушує права інших осіб, порушує права інтелектуальної власності;

- не заповнені усі обов’язкові поля форми, наведеної у додатку 1 до Положення;

- автором проекту передбачено витрати у сумі, що перевищує встановлений Положенням максимальний обсяг коштів на реалізацію одного проекту;

- реалізація проекту, згідно з оцінкою відповідального виконавчого органу, потребує витрат у сумі,  що перевищує встановлений Положенням максимальний обсяг коштів на реалізацію одного проекту.

9.11. Проекти, щодо яких Комісією прийнято рішення щодо невиставлення їх на голосування, участь у голосуванні брати не можуть.

9.12. Усі проекти, що отримали позитивну оцінку Комісії, публікуються у електронній системі не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку дати голосування.

 

10. Голосування за проекти

10.1. Голосування за проекти здійснюється через електронну систему «Громадський проект».

10.2. Одна особа, яка відповідає критеріям, зазначеним у п. 1.6 Положення, може проголосувати не більше, ніж за п’ять проектів.

10.3. Обов’язковою умовою для голосування є ідентифікація особи, щодо критеріїв, зазначених у п. 1.6 Положення.

10.4. Голосування та ідентифікація особи може бути проведена у електронному вигляді у електронній системі за допомогою авторизації мешканця міста Хмельницького через електронну пошту та введення ним серії та номеру паспорту громадянина України/посвідчення на постійне проживання і завантаження сканованої копії паспорту (стор. 1, 2, 11-12)/посвідчення на постійне проживання в Україні, або через BankID (для осіб, які зареєстровані у місті Хмельницькому).

10.5. Голосування та ідентифікація особи може бути проведена у пунктах супроводу Бюджету участі (управлінні адміністративних послуг).

Відповідальна особа управління адміністративних послуг за пред’явлення особисто особою, яка бажає підтримати проект, документів, зазначених у п. 1.6 Положення, вносить голос особи на підтримку проекту через електронну систему «Громадський проект» із завантаженням сканованих копій паспорту (стор. 1, 2, 11-12)/посвідчення на постійне проживання в Україні, довідки з місця роботи/навчання.

10.6. Голосування не може тривати менше 15 календарних днів.

 

11. Визначення переможців

11.1. Після завершення кінцевого терміну голосування електронна система автоматично здійснює підрахунок голосів, формує їх списки.

11.2. Протягом 5 робочих днів після закінчення голосування Комісія з питань Бюджету участі визначає проекти-переможці, які реалізовуватимуться на об’єктах кожної галузі окремо, у межах фінансування по кожній галузі окремо, визначеного Програмою бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького, затвердженої рішенням сесії міської ради (далі – Програма).

Реалізації підлягатимуть проекти, які набрали найбільшу кількість голосів у межах обсягу коштів, передбачених Програмою на реалізацію проектів на об’єктах кожної галузі окремо, але не менше 50 голосів за кожний проект.

11.3. Останній за рейтингом проект, що виходить за рамки встановленого обсягу Бюджету участі на відповідний рік, не включається до списку проектів-переможців.

11.4. Управління економіки Хмельницької міської ради забезпечує

- опублікування списку проектів-переможців на офіційному веб-сайті Хмельницької міської ради;

- передачу списків проектів-переможців відповідальним виконавчим органам.

 

12. Затвердження видатків для реалізації проектів-переможців у складі бюджету міста

12.1. Відповідальні виконавчі органи включають показники та іншу інформацію щодо проектів-переможців, реалізація яких належить до їх компетенції, до відповідних бюджетних запитів, а фінансове управління Хмельницької міської ради – до проекту бюджету міста на плановий рік або при внесенні змін до бюджету міста та документів, що до нього додаються, з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України.

 

13. Реалізація проектів та звітність

13.1. Після затвердження у встановленому порядку бюджету міста відповідальні виконавчі органи забезпечують реалізацію проектів відповідно до законодавства.

13.2. Відповідальні виконавчі органи готують звіти про стан реалізації проектів згідно з додатком 3 до Положення:

- оперативний щоквартальний звіт– до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом;

- річний звіт – до 31 січня року, наступного за звітним.

Звіт повинен включати:

- загальний опис результатів проекту;

- опис робіт, які проведено;

- інформація про те, що не вдалося реалізувати або реалізовано іншим чином;

- фактичний бюджет проекту;

- фото-звіт результатів проекту.

13.3. Звіти про реалізацію проектів оприлюднюються у електронній системі та на офіційному веб-сайті Хмельницької міської ради протягом 5 робочих днів з дня їх підготовки.

 

Секретар міської ради М. Кривак

Начальник управління економіки О. Новодон

File link
Розмір: 1031 КБ
Формат: pdf