Рішення міської ради

Про затвердження Програми бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького на 2020-2022 роки

 

УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення тридцять другої сесії

№9 від 26.06.2019 р.

Внесені зміни:

рішенням 5-ї сесії міської ради від 21.04.2021 №44

рішенням 21-ї сесії міської ради від 25.11.2022 №4

 

Про затвердження Програми бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) Хмельницької міської територіальної громади на 2020-2023 роки

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, з метою удосконалення діалогу між владою і громадою, активізації ініціатив жителів Хмельницької міської територіальної громади щодо участі у бюджетному процесі на основі впровадження інноваційних механізмів, залучення громадськості до розподілу коштів бюджету громади для вирішення соціально значущих питань та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) Хмельницької міської територіальної громади на 2020-2023 роки (додаток 1).

2. Внести зміни до рішення міської ради від 21.09.2016 р. №3, виклавши додаток 2 «Положення про бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста Хмельницького» у новій редакції (додаток 2).

3. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови В.Гончарука.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації.

 

Міський голова О.СИМЧИШИН

 

Додаток 1

до рішення сесії міської ради

від 26.06.2019р. №9

Програма

бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) Хмельницької міської територіальної громади на 2020-2023 роки

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1.

Повна назва Програми

Програма бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) Хмельницької міської територіальної громади на 2020-2023 роки

2.

Розробник Програми

Управління економіки

Хмельницької міської ради

3.

Відповідальні виконавці Програми

Управління економіки

Хмельницької міської ради,

виконавчі органи

Хмельницької міської ради

4.

Головна мета Програми

Залучення громадськості до розподілу коштів бюджету громади Хмельницької міської територіальної громади для забезпечення соціально-економічного розвитку громади та покращення добробуту його мешканців

5.

Термін реалізації Програми

2020-2023 роки

6.

Джерела фінансування

Кошти бюджету громади Хмельницької міської територіальної громади

7.

Очікувані результати реалізації Програми

Впровадження проектів, ініційованих мешканцями Хмельницької міської територіальної громади, спрямованих на соціально-економічний розвиток громади та/або вирішення конкретних проблем, що його стримують.

Зростання активності мешканців громади.

Удосконалення діалогу між владою та громадою.

 

Програма

бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) Хмельницької міської територіальної громади на 2020-2023 роки

 

1. Загальні положення

1.1. Програма бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) Хмельницької міської територіальної громади на 2020-2023 роки (далі - Програма) передбачає організацію і запровадження бюджетування за участі громадськості шляхом реалізації проектів громадян, спрямованих на розвиток громади у визначених пріоритетних напрямках.

1.2. Програма визначає мету, цілі та завдання, механізм реалізації бюджетування за рахунок коштів, передбачених у бюджеті громади Хмельницької міської територіальної громади, очікувані результати.

 

2. Мета Програми

2.1. Метою Програми є залучення громадськості до розподілу коштів бюджету громади Хмельницької міської територіальної громади для забезпечення соціально-економічного і культурного розвитку громади та покращення добробуту його мешканців.

 

3. Цілі та завдання Програми

3.1. Ціль програми - налагодження системного діалогу органів місцевого самоврядування Хмельницької міської територіальної громади з жителями, які проживають у громаді, створення умов для участі жителів у реалізації повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

3.2. Завданнями Програми є реалізація за рахунок коштів бюджету громади проектів, ініційованих громадянами, які проживають на території громади.

3.3. Реалізація цілей та завдань Програми покладається на управління економіки міської ради та відповідальні виконавчі органи міської ради.

 

4. Пріоритети Програми

4.1. Пріоритетними напрямками Програми є реалізація проектів у сфері житлово-комунального господарства, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, спорту та молодіжної політики, культури та туризму.

 

5. Механізм реалізації Програми

5.1. Механізм реалізації Програми забезпечується відповідно до Положення про бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) Хмельницької міської територіальної громади (далі – Положення), яке затверджується міською радою.

 

6. Фінансування проектів

6.1. На фінансування проектів використовуються кошти, виділені з бюджету громади на відповідні цілі.

6.2. Максимальний обсяг коштів на реалізацію одного проекту не повинен перевищувати 150 тис. грн.

6.3. Орієнтовний обсяг фінансування Програми за роками:

Роки

2020

2021

2022

2023

Обсяг фінансування,

тис.грн.

3000,0

3000,0

-

3000,0

 

6.4. Обсяг фінансування проектів на кожний рік розподіляється наступним чином:

- на реалізацію проектів на об’єктах галузі житлово-комунального господарства – 1/6 від обсягу фінансування Бюджету участі на рік;

- на реалізацію проектів на об’єктах галузі освіти – 1/6 від обсягу фінансування Бюджету участі на рік;

- на реалізацію проектів на об’єктах галузі охорони здоров’я - 1/6 від обсягу фінансування Бюджету участі на рік;

- на реалізацію проектів на об’єктах галузі соціального захисту - 1/6 від обсягу фінансування Бюджету участі на рік;

- на реалізацію проектів на об’єктах галузі спорту та молодіжної політики 1/6 від обсягу фінансування Бюджету участі на рік;

- на реалізацію проектів на об’єктах галузі культури та туризму - 1/6 від обсягу фінансування Бюджету участі на рік.

6.5. У разі залишку коштів, за результатами голосування за громадські проекти, рішення щодо вибору проекту, на реалізацію якого направлятимуться зазначені кошти, приймається Комісією з питань Бюджету участі, створеною відповідно до Положення про бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) Хмельницької міської територіальної громади, затвердженого рішенням сесії міської ради.

6.6. Передбачити щороку у бюджеті громади на обслуговування Програми бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) Хмельницької міської територіальної громади (підтримка автоматизованої системи, забезпечення висвітлення та промоції Бюджету участі) кошти у розмірі 1,5% від запланованої на рік суми на реалізацію проектів.

 

7. Виконання Програми

7.1. Виконання Програми забезпечують відповідальні виконавчі органи та управління економіки міської ради.

7.2. Звіти про реалізацію проектів надаються управлінню економіки відповідальними за реалізацію проектів виконавчими органами міської ради у терміни, встановлені Положенням.

7.3. Звіти про реалізацію кожного проекту оприлюднюються у електронній системі  на офіційному сайті Хмельницької міської ради.

 

8. Очікувані результати виконання Програми

8.1. Впровадження проектів мешканців громади, спрямованих на забезпечення соціально-економічного розвитку громади та/або вирішення конкретних проблем, що його стримують.

8.2. Зростання активності громадян, залучених до вирішення пріоритетних проблем громади та його жителів.

8.3. Встановлення партнерських відносин між владою та громадою.

 

Секретар міської ради М.КРИВАК

Начальник управління економіки О.НОВОДОН

 

Додаток 2

до рішення сесії міської ради у редакції

рішення 5-ї сесії міської ради від 21.04.2021 року №44

 

Положення

про бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) Хмельницької міської територіальної громади

 

1. Загальні положення

1.1. Положення про бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) Хмельницької міської територіальної громади (далі – Положення) визначає основні вимоги до організації і проведення бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) Хмельницької міської територіальної громади (далі – Бюджет участі).

1.2. Реалізація Бюджету участі має сприяти удосконаленню системного діалогу органів місцевого самоврядування з жителями Хмельницької міської територіальної громади, створенню умов для реалізації їх права брати участь у процесі розроблення та ухвалення рішень щодо питань місцевого значення, покращення інфраструктури населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади та добробуту їх жителів. 

1.3. Терміни, що використовуються у Положенні, вживаються у такому значенні:

автор проєкту – особа, яка подає проєкт для участі у конкурсі;

бюджет участі – процес взаємодії Хмельницької міської ради та її виконавчих органів з громадськістю, направлений на залучення жителів Хмельницької міської територіальної громади до участі у бюджетному процесі шляхом прийняття рішень щодо розподілу визначеної Хмельницькою міською радою частини бюджету громади через подання відповідних ініціативних проєктів розвитку, спрямованих на вирішення пріоритетних проблем населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади та їх жителів, та проведення відкритого громадського голосування за такі проєкти;

відповідальний виконавчий орган міської ради (далі – відповідальний виконавчий орган) – департамент, управління, відділ міської ради, до повноважень якого належить розгляд та реалізація громадського проєкту;

громадський проєкт (далі – проєкт)документ, який визначає необхідність, доцільність та корисність здійснення у межах Бюджету участі заходів, спрямованих на розвиток Хмельницької міської територіальної громади та покращення добробуту її жителів;

електронна система «Громадський бюджет» (далі – електронна система)інформаційна (веб-сайт) система автоматизованого керування процесами у рамках Бюджету участі, що забезпечує автоматизацію процесів подання та представлення для голосування проєктів, електронного голосування за проєкти, оприлюднення інформації щодо відібраних проектів та стану їх реалізації і звітів про реалізацію проєктів;

Комісія з питань Бюджету участі (далі – Комісія)постійно діючий колегіальний орган, який створюється для організації, підготовки та виконання основних заходів та завдань щодо реалізації Бюджету участі;

конкурс громадських проєктів (далі – конкурс)процедура визначення жителями Хмельницької міської територіальної громади у порядку, встановленому Положенням, проєктів-переможців серед загальної кількості представлених для голосування громадських проєктів шляхом відкритого голосування;

проєкти-переможці – проєкти, які за результатами конкурсу набрали найбільшу кількість голосів шляхом їх автоматичного підрахунку у електронній системі;

пункт супроводу Бюджету участі – приміщення управління адміністративних послуг, у якому відповідальна (відповідальні) особа (особи) виконують функції прийому громадян з питань Бюджету участі (інформаційна підтримка, прийняття проєктів тощо).

1.4. Видатки для реалізації Бюджету участі здійснюються за рахунок доходів бюджету громади без урахування міжбюджетних трансфертів. 

1.5. Загальний обсяг Бюджету участі щорічно визначається Хмельницькою міською радою при затвердженні бюджету Хмельницької міської територіальної громади на відповідний період.

1.6. Подання проєктів та голосування за них можуть здійснювати фізичні особи, що зареєстровані на території населених пунктів Хмельницької міської територіальної громади, яким на момент подання проєктів та/або голосування виповнилось 16 років.

 

2. Етапи Бюджету участі

2.1. Щорічна процедура та порядок реалізації Бюджету участі передбачає наступні етапи:

1) затвердження параметрів Бюджету участі на плановий рік;

2) подання проєктів;

3) прийняття і оцінка проєктів для голосування;

4) голосування за проєкти;

5) визначення проєктів-переможців;

6) реалізація проєктів-переможців;

7) звітування та оцінка результатів реалізації проєктів.

 

3. Комісія з питань Бюджету участі

3.1. Для підготовки, організації та виконання основних заходів та завдань щодо реалізації Бюджету участі створюється Комісія з питань Бюджету участі (далі – Комісія), склад якої затверджується розпорядженням міського голови.

3.2. До складу Комісії входять представники виконавчих органів міської ради у кількості 6 осіб та представники громадських організацій та депутатського корпусу у кількості не менше 6 осіб – за їх згодою.

3.3. Основними завданнями Комісії є:

- здійснення діяльності щодо загальної організації та супроводження Бюджету участі на усіх етапах, включаючи здійснення інформаційної, організаційної та методологічної підтримки авторів проєктів;

- проведення оцінки проєктів для голосування;

- здійснення інших завдань, що випливають з мети створення Комісії.

3.4. Головою Комісії призначається заступник міського голови, секретарем Комісії – посадова особа виконавчого органу міської ради.

3.5. Формою роботи Комісії є її засідання, що відбуваються за потребою.

3.6. Засідання Комісії є правочинним за умови участі у ньому не менше половини членів від її загального складу.

3.7. Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів її членів і оформляються протоколом, який підписується головою та секретарем.

3.8. Комісією з питань Бюджету участі затверджуються наступні параметри Бюджету участі:

- кількість пунктів супроводу Бюджету участі;

- терміни початку і завершення прийому проєктів;

- терміни початку і завершення голосування за проєкти;

- термін визначення проєктів-переможців;

- інші параметри.

 

4. Пункти супроводу Бюджету участі

4.1. Інформація щодо визначених пунктів супроводу, місце їх розташування та графік роботи оприлюднюється на офіційному сайті Хмельницької міської ради.

4.2. Пункти супроводу Бюджету участі виконують такі завдання:

- інформаційний та методичний супровід учасників процесу;

- видача бланків проєктів;

- прийняття проєктів у паперо вому вигляді;

- внесення паперових проєктів до електронної системи;

- ознайомлення мешканців із списком проєктів, які прийняті для голосування.

 

5. Інформаційна кампанія

5.1. Інформаційна кампанія проводиться на усіх етапах Бюджету участі.

5.2. Інформаційна кампанія передбачає: 

- ознайомлення мешканців з основними процедурами та принципами Бюджету участі, а також заохочення мешканців до підготовки та подання проєктів;

- інформування про етапи Бюджету участі, основні події у рамках Бюджету участі та їх терміни;

- інформування щодо визначених пунктів супроводу Бюджету участі, місця їх розташування та графіку роботи;

- поширення інформації стосовно ходу та результатів реалізації проєктів;

- співпраця з неурядовими організаціями з питань популяризації Бюджету участі та участі у інформаційній кампанії;

- інші інформаційні заходи.

 

6. Електронна система «Громадський бюджет»

6.1. Електронна система створюється для забезпечення автоматизації усіх етапів Бюджету участі. Посилання на електронну систему «Громадський бюджет» розміщується на офіційному сайті Хмельницької міської ради.

6.2. Відповідальними за супроводження функціонування електронної системи, включаючи розміщення посібників для її користувачів, управління поданими проєктами, внесення проєктів, поданих у вигляді паперових бланків, налаштування параметрів Бюджету участі на відповідний рік та управління іншим контентом системи, є ХМКП «Хмельницькінфоцентр».

6.3. Електронна система є загальнодоступною та містить можливість створення власних кабінетів авторами проєктів.

6.4. Електронна система дозволяє відслідковувати статуси розгляду, голосування та реалізації проєктів на сторінках відповідних проєктів.

6.5. Електронна система дозволяє повідомляти авторів проєктів про будь-які зміни, пов’язані з розглядом та реалізацією поданих ними проєктів, за допомогою електронної пошти.

6.6. Електронна система дозволяє автоматично визначати переможців конкурсу на підставі автоматичного підрахунку голосів.

6.7. Електронна система дозволяє звітувати про розгляд і реалізацію проєктів.

 

7. Порядок підготовки проєктів

7.1. Проєкт розробляється автором за формою згідно з додатком 1 до Положення.

7.2. Назва проєкту повинна бути викладена лаконічно, у межах одного речення. Оригінальні назви не повинні суперечити їх основній меті.

7.3. План заходів з виконання проєкту повинен відображати етапи виконання проєкту, зокрема закупівлю товарів (виконання робіт, надання послуг) (у залежності від потреб проєкту).

7.4. Розрахунки, креслення, що розкривають сутність, цілі проєкту та можливість його практичної реалізації, додаються автором до проєкту, про що зазначається у формі проєкту (назва додатку та кількість сторінок).

7.5. Вартість проєкту не повинна перевищувати 150 тис. гривень.

7.6. Проєкти повинні відповідати наступним істотним вимогам:

- проект не суперечить чинному законодавству України;

- питання реалізації проєкту належить до компетенції виконавчих органів Хмельницької міської ради;

- проєкт має відповідати стратегічним пріоритетам та напрямкам розвитку Хмельницької міської територіальної громади;

- реалізація проєкту здійснюється на землях, які належать на праві комунальної  власності Хмельницькій міській територіальній громаді, території будівель/приміщень та об’єктів комунальної, соціально-культурної сфери, які належать на праві комунальної  власності Хмельницькій міській територіальній громаді;

- проєкт має бути загальнодоступним;

- проєкт є інноваційним і прогресивним;

- проєкт повинен бути реалізований протягом одного бюджетного року і спрямований на кінцевий результат:

- реалізація проєкту не порушує прав інших осіб;

- реалізація проєкту не порушує прав інтелектуальної власності;

- усі обов'язкові поля форми, наведеної у додатку 1 до Положення, заповнені;

- бюджет проєкту, розрахований автором, включає усі витрати, пов’язані з реалізацією проєкту (розробка проєктної документації, закупівля матеріалів, оплата підрядним організаціям послуг логістики (доставка, зберігання), оплата праці виконавців, інформування жителів про реалізацію проєкту (у разі необхідності)).

7.7. Автори можуть подавати проєкти, пов’язані з розробкою проєктно-кошторисної документації на соціально важливі для життєдіяльності громади об’єкти.

 

8. Порядок подання проєктів

8.1. Проєкт подається автором у електронному (у електронній системі) або особисто у паперовому (у пунктах супроводу Бюджету участі) вигляді.

8.2. Проєкт подається разом із списком осіб, які підтримали проєкт, за формою, наведеною у додатку 1 до Положення.

Особи, які підтримали проєкт повинні відповідати критеріям, визначеним у п. 1.6 Положення.

Кількість осіб на підтримку проєкту повинна становити не менше 50 (без урахування автора проєкту).

8.3. Від одного автора може надходити не більше 2 проєктів.

8.4. Для подання проєктів у електронному вигляді автор проєкту здійснює реєстрацію у електронній системі за допомогою системи BankID, електронного підпису.

8.5. Подання проєкту у паперовому вигляді здійснюється до пунктів супроводу Бюджету участі (управління адміністративних послуг) за умови пред’явлення автором особисто оригіналу паспорту громадянина України.

8.6. Проєкти, подані до пунктів супроводу Бюджету участі, вносяться до електронної системи відповідальною особою пункту супроводу Бюджету участі (управління адміністративних послуг) та передаються до управління економіки Хмельницької міської ради щоденно не пізніше дня, наступного за днем, коли був поданий проєкт.

8.7. Автор проєкту може зняти свій проєкт з розгляду, але не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку голосування.

 

9. Оцінка і відбір проєктів

9.1 Управління економіки Хмельницької міської ради здійснює попередню оцінку проєкту з метою перевірки його на предмет:

- відповідності назви та ідеї проєкту його змісту;

- відповідності цензурі.

- відповідності підписів осіб на підтримку проєкту установленим вимогам;

- повноти заповнення усіх обов’язкових полів проєкту за формою та у обсязі, що відповідають нормам Положення;

У разі, якщо форма проєкту є неповною або заповненою з помилками, управління економіки Хмельницької міської ради у телефонному режимі або електронною поштою повідомляє про це автора проєкту. Автор проєкту протягом 7 календарних днів з дня отримання відповідного повідомлення, але не пізніше встановленого дня закінчення прийняття проєктів, надає необхідну інформацію або вносить необхідні корективи у проєкт. У іншому випадку – проєкт відхиляється.

9.2. Проєкти, які містять ненормативну лексику, наклепи, образи, заклики до насильства, повалення влади, зміну конституційного ладу країни тощо, або автори яких протягом установленого терміну не надали необхідну інформацію та/або не внесли необхідні корективи у проєкти, вважаються такими, що не пройшли попередню оцінку і у електронній системі є недоступними для публічного доступу.

9.3. Управління економіки Хмельницької міської ради протягом 3 робочих днів з дня закінчення прийняття проєктів надсилає проєкти, що пройшли попередню оцінку, відповідальним виконавчим органам за галузевою ознакою.

9.4. Відповідальний виконавчий орган протягом 20 календарних днів з дня отримання проєктів здійснює оцінку проєктів на предмет їх відповідності законодавству, реалістичності, достатності бюджету проєкту для його практичної реалізації та надсилає управлінню економіки Хмельницької міської ради звіти про аналіз відповідності проєктів, складених за формою, наведеною у додатку 2 до Положення.

У разі, якщо проєкт не належить до повноважень виконавчого органу міської ради, виконавчий орган у триденний термін з дня отримання інформує про це управління економіки Хмельницької міської ради.

9.5. При виявленні двох і більше схожих проєктів відповідальний виконавчий орган міської ради має право рекомендувати авторам їх об’єднати. Об’єднання проєктів здійснюється шляхом створення нового проєкту.

9.6. У разі, якщо протягом 7 календарних днів з дня відправлення авторам проєктів пропозицій про об’єднання проєктів, але не пізніше встановленого дня закінчення розгляду проєктів, автори проєктів не дійдуть згоди і не опрацюють спільної позиції щодо проєкту або знімуть одну з пропозицій, проєкти розглядатимуться у своєму початковому варіанті.

9.7. Внесення будь-яких змін до проєктів, у т.ч. зміна локалізації чи об’єднання з іншими проєктами, можливі лише за згодою авторів відповідних проєктів.

9.8. Згода автора проєкту не потрібна для уточнення вартості реалізації проєкту.

9.9. Управління економіки Хмельницької міської ради надає Комісії з питань Бюджету участі звіти про аналіз відповідності проєктів.

Комісія протягом 10 календарних днів з дня отримання звітів приймає рішення щодо прийняття проєктів до голосування.

9.10. Комісія може прийняти рішення про відмову у прийнятті проєкту для голосування з наступних причин:

- автор проєкту надав неправдиві відомості про себе;

- проєкт суперечить чинному законодавству України;

- питання реалізації проєкту не належать до компетенції виконавчих органів Хмельницької міської ради;

- проєкт суперечить діючим програмам розвитку громади або дублює завдання, які передбачені цими програмами і плануються для реалізації на відповідний бюджетний рік;

- реалізація проєкту планується на землях, об’єктах, що не належать на праві комунальної власності Хмельницькій міській територіальній громаді;

- проєкт не є загальнодоступним;

- проєкт не є інноваційним та прогресивним;

- проєкт має незавершений характер і не може бути реалізований протягом одного бюджетного року;

- проєкт не спрямований на кінцевий результат;

- реалізація проєкту передбачає залучення додаткової чисельності працівників до штату бюджетної установи та постійного її утримання за рахунок коштів бюджету громади;

- реалізація проєкту порушує права інших осіб, права інтелектуальної власності;

- не заповнені усі обов’язкові поля форми, наведеної у додатку 1 до Положення;

- автором проєкту передбачено витрати у сумі, що перевищує встановлений Положенням максимальний обсяг коштів на реалізацію одного проєкту;

- реалізація проєкту, згідно з оцінкою відповідального виконавчого органу, потребує витрат у сумі, що перевищує встановлений Положенням максимальний обсяг коштів на реалізацію одного проєкту;

- інше, що суперечить вимогам Положення.

9.11. Проєкти, щодо яких Комісією прийнято рішення щодо невиставлення їх на голосування, участь у голосуванні брати не можуть.

9.12. Усі проєкти, що отримали позитивну оцінку Комісії, публікуються у електронній системі не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку дати голосування.

 

10. Голосування за проєкти

10.1. Голосування за проєкти здійснюється у електронному вигляді через електронну систему «Громадський бюджет».

10.2. Одна особа, яка відповідає критеріям, зазначеним у п. 1.6 Положення, може проголосувати не більше, ніж за п’ять проєктів.

10.3. Голосування у електронному вигляді здійснюється у електронній системі після авторизації мешканця населеного пункту Хмельницької міської територіальної громади за допомогою системи BankID, електронного підпису.

10.4. Голосування не може тривати менше 15 календарних днів.

 

11. Визначення переможців

11.1. Після завершення кінцевого терміну голосування електронна система автоматично здійснює підрахунок голосів, формує їх списки.

11.2. Протягом 5 робочих днів після закінчення голосування Комісія з питань Бюджету участі визначає проєкти-переможці, які реалізовуватимуться на об’єктах кожної галузі окремо, у межах фінансування по кожній галузі окремо, визначеного Програмою бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) Хмельницької міської територіальної громади, затвердженої рішенням міської ради (далі – Програма).

Реалізації підлягатимуть проєкти, які набрали найбільшу кількість голосів у межах обсягу коштів, передбачених Програмою на реалізацію проєктів на об’єктах кожної галузі окремо, але не менше 50 голосів за кожний проєкт.

11.3. Останній за рейтингом проєкт, що виходить за рамки встановленого обсягу Бюджету участі на відповідний рік, не включається до списку проєктів-переможців.

11.4. Управління економіки Хмельницької міської ради забезпечує:

- опублікування списку проєктів-переможців на офіційному сайті Хмельницької міської ради;

- передачу списків проєктів-переможців відповідальним виконавчим органам.

 

12. Затвердження видатків для реалізації проєктів-переможців у складі бюджету громади

12.1. Відповідальні виконавчі органи включають показники та іншу інформацію щодо проєктів-переможців, реалізація яких належить до їх компетенції, до відповідних бюджетних запитів, а фінансове управління Хмельницької міської ради – до проєкту бюджету Хмельницької міської територіальної громади на плановий рік або при внесенні змін до бюджету громади та документів, що до нього додаються, з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України.

 

13. Реалізація проєктів та звітність

13.1. Після затвердження у встановленому порядку бюджету громади відповідальні виконавчі органи забезпечують реалізацію проєктів відповідно до законодавства.

13.2. Відповідальні виконавчі органи готують звіти про стан реалізації проєктів згідно з додатком 3 до Положення:

- оперативний щоквартальний звіт – до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом;

- річний звіт – до 31 січня року, наступного за звітним.

Звіт повинен включати:

- опис робіт, які проведено;

- інформацію про те, що не вдалося реалізувати або реалізовано іншим чином;

- фактичний бюджет проєкту;

- опис результатів проєкту;

- фото звіт результатів проєкту.

13.3. Звіти про реалізацію проєктів оприлюднюються у електронній системі та на офіційному сайті Хмельницької міської ради.

 

Секретар міської ради В.ДІДЕНКО

Начальник управління економіки О.НОВОДОН

File link
Розмір: 1031 КБ
Формат: pdf
File link
Розмір: 302 КБ
Формат: doc