Про затвердження Правил користування приміським пасажирським автомобільним транспортом на території Хмельницької міської територіальної громади

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

_______________________________

від _______________________ №_____________                                

Про затвердження Правил користування приміським пасажирським автомобільним транспортом на території Хмельницької міської територіальної громади

Розглянувши клопотання управління транспорту та зв’язку, керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про автомобільний транспорт», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті», Правилами надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 № 76,  виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Правила користування приміським пасажирським автомобільним транспортом на території Хмельницької міської територіальної громади згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на управління транспорту та зв’язку та заступника міського голови М. Ваврищука.

 

 

Міський голова                                                                                           О. СИМЧИШИН

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету

від ___________ р. № _____

Правила користування приміським пасажирським автомобільним транспортом на території Хмельницької міської територіальної громади

1. Загальні положення

1.1. Вказані Правила розроблені відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про автомобільний транспорт», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті», «Про захист прав споживачів», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту», наказу Міністерства інфраструктури України «Про затвердження Порядку організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом», наказу Міністерства транспорту та зв’язку України «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту» та інших актів законодавства України.

1.2. Правила визначають порядок проїзду пасажирів і його оплати, права та обов’язки пасажирів, взаємовідносини перевізників всіх форм власності, пасажирів та інших осіб, які будуть задіяні у процесі організації пасажирських перевезень і надання транспортних послуг, їх права та обов'язки враховуючи особливості транспортної інфраструктури та наявність автоматизованої системи обліку оплати проїзду (далі - Правила).

1.3. Правила обов'язкові для виконання перевізниками всіх форм власності, його працівниками (персоналом), пасажирами та іншими особами, які будуть задіяні у процесі організації пасажирських перевезень і надання транспортних послуг. Працівники (персонал) перевізників всіх форм власності та інші особи (оператор), які будуть задіяні у процесі організації пасажирських перевезень і надання транспортних послуг не можуть надавати чи встановлювати інші умови користування транспортними послугами, ніж ті, що визначені цими Правилами.

2. Терміни та їх визначення

2.1. Терміни, що вживаються у цих Правилах, мають таке значення:

автоматизована система обліку оплати проїзду - програмно-технічний комплекс, призначений для здійснення обліку наданих транспортних послуг за допомогою електронного квитка;

автомобільний транспорт - галузь транспорту, яка забезпечує задоволення потреб населення та суспільного виробництва у перевезеннях пасажирів та вантажів автомобільними транспортними засобами;

автобус - транспортний засіб, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення пасажирів з кількістю місць для сидіння більше ніж дев'ять з місцем водія включно;

автобусний маршрут - шлях проходження автобуса між початковим та кінцевим пунктами з визначеними місцями на дорозі для посадки (висадки) пасажирів;

автобусний маршрут приміський - автобусний маршрут, який з'єднує населені пункти і протяжність якого не перевищує 50 км;

автобусний маршрут загального користування - автобусний маршрут, на якому здійснюють регулярні пасажирські перевезення;

автомобільний перевізник - фізична або юридична особа, яка здійснює на комерційній основі чи за власний кошт перевезення пасажирів чи (та) вантажів транспортними засобами;

багаж - вантаж, розміри якого не перевищують 100 х 50 х 30 сантиметрів, вагою від 10 до 40 кг.;

вартість проїзду - сума, за якою автомобільний перевізник здійснює перевезення, що включає вартість за тарифом, страховий платіж та податок на додану вартість;

водій - особа, яка керує транспортним засобом і має відповідне посвідчення встановленого зразка;

графік руху - відомості про час і послідовність виконання рейсу;

довідка, на підставі якої надається пільга – вид документа пасажира для регулярних пасажирських перевезень встановленого зразка, який затверджується та видається відповідним органом;

договір про організацію перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування - документ, який визначає відносини між Організатором регулярних перевезень та автомобільним перевізником щодо організації пасажирських перевезень на приміських автобусних маршрутах загального користування і вважається укладеним з моменту його підписання сторонами;

електронний квиток - проїзний документ встановленої форми, який після реєстрації в автоматизованій системі обліку оплати проїзду дає право пасажиру на одержання транспортних послуг;

зупинка - спеціально обладнаний пункт для очікування автобуса та посадки і висадки пасажирів;

інші особи (оператор), які будуть задіяні у процесі організації пасажирських перевезень і надання транспортних послуг - залучені на договірних засадах фізичні або юридичні особи, що сприятимуть організації пасажирських перевезень;

квиток - проїзний документ встановленої форми, який надає право пасажиру на одержання транспортних послуг;

організатор регулярних перевезень – виконавчий комітет Хмельницької міської ради;

оборотний рейс - рух автобуса від початкової до кінцевої зупинки маршруту і у зворотному напрямку до початкової зупинки;

параметри комфортності автобуса - конструктивні параметри автобуса, які визначають для пасажира комфортність поїздки;

пасажир - особа, якій надається послуга з перевезення транспортним засобом та яка не бере участь у керуванні ним;

пасажиромісткість - передбачена технічною характеристикою транспортного засобу та визначена у реєстраційних документах кількість місць для перевезення пасажирів у транспортному засобі;

пасажиропотік - кількість осіб, які здійснюють проїзд за визначеним маршрутом або напрямком у певний проміжок часу;

пасажирські перевезення - перевезення пасажирів легковими автомобілями або автобусами;

паспорт маршруту - документ, що містить схему маршруту, розклад руху, таблицю вартості проїзду, графіки режимів праці та відпочинку водіїв тощо;

перевезення пасажирів у звичайному режимі руху - перевезення пасажирів автобусами на маршруті загального користування з дотриманням усіх зупинок, передбачених розкладом руху;

персоніфікація пільги - процес, що передбачає отримання від пасажира, який має право на пільгу, його фотокартки, прізвища імені та по-батькові, підтвердження права на пільгу (державного зразка), видача персоніфікованого електронного квитка. Особам, які через свої релігійні переконання відмовляються від персоніфікації пільги і мають відмітку у паспорті, видається знеособлений електронний квиток, який дійсний лише із документом державного зразка, що підтверджує право на пільгу;

пільга - право пасажира на безоплатний проїзд. Усі пільги підлягають персоніфікації.

посвідчення особи встановленого зразка - вид документа пасажира для регулярних пасажирських перевезень встановленого зразка, який затверджується та видається відповідним органом;

послуга з перевезення пасажирів чи вантажів - перевезення пасажирів чи вантажів транспортними засобами на договірних умовах із замовником послуги за плату;

працівник (персонал) перевізника – фізична особа із числа працівників (персоналу) перевізника, яка виконує функції із забезпечення надання транспортних послуг – водій, кондуктор, інші працівники;

регулярні пасажирські перевезення - перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування за умовами, визначеними паспортом маршруту, затвердженим в установленому порядку органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

рейс - рух транспортного засобу від початкового до кінцевого пункту маршруту;

розклад руху - сукупність графіків руху автобусів за маршрутом;

ручна поклажа - вантаж, розміри якого не перевищують 60 х 40 х 20 сантиметрів, вагою до 10 кілограмів включно;

схема маршруту - картографічне зображення маршруту;

тариф на автобусних маршрутах загального користування - вартість разового проїзду одного пасажира у приміському сполученні;

тариф регульований - тариф на транспортні послуги, який відповідно до законодавства  погоджується із виконавчим комітетом Хмельницької міської ради;

транспортні послуги - діяльність, пов'язана із задоволенням потреби населення в перевезеннях автомобільним транспортом;

трафарет - покажчик інформації для пасажирів про маршрут.

3. Основні засади організації приміських пасажирських перевезень на території Хмельницької міської територіальної громади

3.1. Організація пасажирських перевезень на автобусних маршрутах загального користування на території Хмельницької міської територіальної громади покладається на виконавчий комітет Хмельницької міської ради.

3.2. Відносини автомобільного перевізника, що здійснює перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування із організатором визначаються договором на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на приміських автобусних маршрутах загального користування на території Хмельницької міської територіальної громади відповідно до умов конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування на території Хмельницької міської територіальної громади.

3.3. На маршрутах використовуються автобуси загального призначення, категорія та клас яких відповідають вимогам, установленим для приміського транспорту, а пасажиромісткість - пасажиропотоку з урахуванням забезпечення доступу до об'єктів соціального, медичного та культурного призначення для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Вимоги до структури рухомого складу визначаються організатором регулярних перевезень в умовах конкурсу.

3.4. Забороняється надання послуг з перевезення пасажирів з використанням автобусів, переобладнаних з вантажних транспортних засобів, за  відсутності протоколів випробувань таких автобусів на відповідність вимогам правил Європейської економічної комісії - № 43 (перевірка маркування безпечного скла); № 36 чи № 52 (залежно від пасажиромісткості, в обсязі вимог законодавчо регульованої сфери до автобусів, що перебувають в експлуатації); № 80 (вимоги до міцності сидінь та елементів їх кріплення, застосування сертифікованих сидінь, відповідність кріплення сидінь типовим схемам та конструктивним рішенням, перевіреним випробуваннями), виданих акредитованими Національним агентством з акредитації випробувальними лабораторіями. Зразок протоколу затверджується спільним наказом МВС та Мінінфраструктури.

3.5. Перевезення пасажирів за приміськими маршрутами здійснюється у звичайному режимі руху.

3.6. Основні функції перевізника:

забезпечувати безпечне і якісне обслуговування пасажирів на автобусних маршрутах загального користування;

виконувати вимоги законодавчих та нормативно-правових актів України у сфері перевезення пасажирів;

забезпечувати дотримання персоналом вимог законодавства про автомобільний транспорт та безпеки дорожнього руху;

забезпечувати контроль технічного та санітарного стану автобусів перед початком роботи;

забезпечувати проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичного огляду водіїв транспортних засобів;

забезпечувати водія необхідною документацією;

утримувати транспортні засоби в належному технічному та санітарному стані, забезпечувати їх своєчасне подання для посадки пасажирів та відправлення;

забезпечувати проїзд пасажирів до зупинки чи місця призначення за маршрутом без додаткових витрат у разі припинення поїздки через технічну несправність транспортного засобу;

забезпечувати зберігання транспортних засобів, умови праці та відпочинку водіїв відповідно до вимог законодавства;

забезпечувати проведення необхідних та обов’язкових стажувань та інструктажів водіїв;

здійснювати організацію та контроль за своєчасним проходженням водіями медичного огляду, забезпечувати їх санітарно – побутовими приміщеннями й обладнанням;

організовувати проведення періодичного навчання водіїв методам надання першої медичної допомоги від дорожньо – транспортних пригод;

проводити стажування водія перед переведенням його на новий регулярний маршрут або на відмінну модель автобуса, ознайомлювати з паспортом маршруту та видає водію витяг з нього.

забезпечувати навчання та інструктаж водія щодо особливостей посадки (висадки) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

виконувати інші функції, передбачені законодавством України.

Перевізники з кількістю транспортних засобів десять і більше зобов'язані організовувати підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів автомобільного транспорту, діяльність яких пов'язана з наданням послуг автомобільного транспорту, у термін один раз на п'ять років, а з питань безпеки перевезень, охорони праці та пожежної безпеки - у термін один раз на три роки.

3.7. Перевізники, водії, пасажири повинні мати і пред'являти особам, які уповноважені здійснювати контроль на автомобільному транспорті та у сфері безпеки дорожнього руху, документи, на підставі яких виконуються пасажирські перевезення, а саме:

для автомобільного перевізника - ліцензія, договір з органами місцевого самоврядування, паспорт маршруту, документ, що засвідчує використання автобуса на законних підставах, інші документи, передбачені законодавством України;

для водія автобуса - посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційні документи на транспортний засіб, квитково-касовий лист, схема маршруту, розклад руху, таблиця вартості проїзду, інші документи, передбачені законодавством України;

для пасажира - квиток на проїзд в автобусі та на перевезення багажу (для пільгового проїзду - оригінал посвідчення особи встановленого зразка чи оригінал довідки, на підставі якої надається пільга), а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - електронний квиток та документи для пільгового проїзду.

4. Вимоги до транспортних засобів, які використовуються для перевезення пасажирів та їх зберігання

4.1. Вимоги до транспортних засобів.

4.1.1. Транспортні засоби, які використовуються для перевезення пасажирів, повинні відповідати вимогам безпеки, комфортності, охорони праці та екології, перебувати в належному технічному і санітарному стані, бути укомплектованими відповідно до законодавства та умов конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування.

4.1.2. Конструкція та технічний стан транспортних засобів мають забезпечувати:

безпеку людей, які користуються транспортними засобами чи беруть участь у дорожньому русі;

відповідність нормам стосовно викидів забруднювальних речовин, парникових газів, електромагнітних завад, рівню шуму та інших чинників негативного впливу на людину та довкілля;

запобігання пошкодженню транспортними засобами доріг та їх облаштування;

ефективне використання енергетичних ресурсів, частин і експлуатаційних матеріалів;

захист від незаконного використання транспортних засобів та запобігання їх пошкодженню;

відповідність іншим вимогам законодавства.

4.1.3. Технічний стан автобусів повинен відповідати вимогам Правил дорожнього руху та інструкціям заводів-виробників.

4.1.4. Забороняється випуск на маршрут автобусів:

з пошкодженням обладнання аварійного відкриття люків, дверей, вікон у салоні автобусів;

не забезпечених необхідним протипожежним обладнанням, медичними аптечками, знаками аварійної зупинки;

без зазначеної відповідної візуальної інформації.

4.1.5. В автобусах, які виконують перевезення пасажирів, не повинно бути конструктивних елементів, не передбачених заводом-виробником, у тому числі заблокованих дверей і аварійних виходів; пошкоджень оббивки сидінь, внутрішніх стінок салонів, фарби та скляних поверхонь; плям і подряпин, а також не повинні використовуватися непрозорі матеріали для тонування скла.

4.1.6. Перевізник повинен здійснювати контроль за дотриманням водіями норм місткості автобусів на предмет відповідності до паспорта заводу-виробника.

4.1.7. Кількість пасажирів в автобусі не повинна перевищувати загальної місткості, передбаченої конструкцією заводу-виробника.

4.1.8. До роботи на автобусі допускається водій тільки тієї категорії, яка дозволяє працювати на пасажирському автомобільному транспорті.

4.1.9. Контроль технічного стану транспортних засобів включає:

державний технічний огляд транспортних засобів;

передрейсову та післярейсову перевірку технічного стану транспортних засобів перевізниками.

4.1.10. У період між державними технічними оглядами відповідність технічного стану транспортних засобів вимогам законодавства забезпечує перевізник.

4.1.11. Перевізник самостійно забезпечує перевезення пасажирів відповідно до умов договору про організацію перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування.

4.2. Зберігання транспортних засобів.

4.2.1. Власники (користувачі) автобусів, що використовуються для перевезення пасажирів, повинні забезпечувати їх зберігання у спеціально пристосованих для цього приміщеннях, гаражах, на майданчиках, стоянках, забезпечених засобами охорони.

4.2.2. Власникам (користувачам) транспортних засобів забороняється зберігання їх у житлових зонах поза спеціально відведеними для цього майданчиками.

5. Вартість, порядок проїзду і його оплати (реєстрації)

5.1. Тариф на здійснення перевезень є регульованим та встановлюється автомобільним перевізником шляхом погодження вартості проїзду із виконавчим комітетом Хмельницької міської ради.

5.2. Тарифна політика на автомобільному транспорті має задовольняти підприємницький інтерес, забезпечувати розвиток автомобільного транспорту, стимулювати впровадження новітніх технологій перевезень, застосування сучасних типів транспортних засобів, а також сприяти вирішенню таких завдань:

- збільшення можливостей суб'єктів господарювання щодо забезпечення потреб споживачів у послугах, залучення інвестицій у розвиток автомобільного транспорту та досягнення сталих економічних умов роботи;

- стимулювання конкуренції та появи нових суб'єктів господарювання, які належать до автомобільного транспорту;

- забезпечення балансу між платоспроможним попитом на послуги та обсягом витрат на їх надання;

- забезпечення стабільності, прозорості та прогнозованості тарифів.

Реалізація єдиної тарифної політики передбачає затверджений наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 17.11.2009 №1175 “Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту”.

5.3. Право на проїзд надає квиток, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - електронний квиток та документи для пільгового проїзду.

5.4. Право на перевезення у транспортних засобах перевізника багажу, який перевищує встановлені до нього вимоги по вазі та габаритам дає квиток, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - електронний квиток.

5.5. Перевезення багажу, який перевищує встановлені до нього вимоги по вазі та габаритам, складає повну вартість разової поїздки та не залежить від наявності у пасажира будь-якої пільги на проїзд.

5.6. Право на проїзд у транспортних засобах особам, що користуються пільгою надається за наявності оригіналу посвідчення особи встановленого зразка чи оригіналу довідки, на підставі якої надається пільга, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - електронного квитка, який видається на безоплатній основі.

5.7. У випадку відсутності у пасажира відповідного оригіналу посвідчення особи встановленого зразка чи оригіналу довідки, на підставі якої надається пільга, електронного квитка, він оплачує повну вартість проїзду.

5.8. Квиток, оригінал посвідчення особи встановленого зразка чи оригінал довідки, на підставі якої надається пільга, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - електронний квиток дають право на одну поїздку в межах від початкової до кінцевої зупинки.

5.9. Пасажир, який не має квитка, оригіналу посвідчення особи встановленого зразка чи оригіналу довідки, на підставі якої надається пільга, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - електронного квитка, зайшовши у транспортний засіб, зобов’язаний одразу оплатити вартість проїзду працівнику перевізника та отримати документ, на підставі якого виконуються пасажирські перевезення.

5.10. Пасажир, який має квиток, оригінал посвідчення особи встановленого зразка чи оригінал довідки, на підставі якої надається пільга, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - електронний квиток, зайшовши у транспортний засіб, зобов’язаний одразу пред’явити оригінал відповідного документу, в т.ч. для реєстрації проїзду в автоматизованій системі обліку оплати проїзду.

5.11. Пасажир, отримавши від працівника перевізника квиток, зобов’язаний зберігати його разом із електронним квитком, оригіналом посвідченням особи встановленого зразка чи оригіналом довідки, на підставі якої надається пільга, на підставі яких проведено реєстрацію чи оплату такого проїзду до завершення поїздки.

5.12. Пасажир вправі оплатити повну вартість проїзду іншого пасажира.

5.13. Перервана поїздка:

5.13.1. У разі виходу з ладу автобуса (припинення перевезення через настання надзвичайної або невідворотної за даних умов події) приміського сполучення  водій здійснює пересадку пасажирів в інший автобус,  яким  пасажири  будуть  доставлені  до найближчої  автостанції чи кінцевого пункту призначення. У такому разі на приміському маршруті пасажиру  повертається  повна вартість квитка.

5.13.3. У випадку неможливості проїзду пасажира до свого кінцевого пункту призначення з причин, що не залежать від перевізника (дорожньо-транспортна пригода, неналежний стан дорожнього покриття, інженерні ремонти, акції громадської непокори, мітинги та інше) надання транспортних послуг зупиняється без будь-яких зобов’язань перед пасажиром.

5.13.4. Пасажир, який вийшов із транспортного засобу, не має права повторно використати квиток чи електронний квиток у іншому транспортному засобі того ж маршруту.

5.14. З метою безпеки, проїзд дітей віком до шести років включно дозволяється лише при їх супроводі дорослим.

5.15. З метою безпеки та комфорту інших пасажирів, працівники перевізника мають право не дозволяти пасажиру пронесення в салон транспортного засобу речей, предметів чи багажу, якщо є всі підстави вважати, що вони можуть завдати шкоди іншим пасажирам чи створять їм дискомфорт.

5.16. Спори та непорозуміння, які виникають між працівниками перевізника та/або іншими особами, які будуть задіяні у процесі організації пасажирських перевезень і надання транспортних послуг та пасажиром, вирішуються на місці або перевізником, представниками (персоналом) перевізника чи іншими особами, які будуть задіяні у процесі організації пасажирських перевезень і надання транспортних послуг. Пасажир, у разі незгоди із рішенням перевізника, представників (персоналу) перевізника чи інших осіб, які будуть задіяні у процесі організації пасажирських перевезень і надання транспортних послуг, може звернутися із відповідною скаргою до управління транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради.

6. Перевезення пільгових категорій громадян

6.1. Пільгові перевезення пасажирів, які відповідно до законодавства користуються такими правами, забезпечують автомобільні перевізники, які здійснюють перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування.

Автомобільному перевізнику, який здійснює перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, забороняється відмовлятися від пільгового перевезення, крім випадків, передбачених законом.

Безпідставна відмова від пільгового перевезення тягне за собою відповідальність згідно із Законом України «Про автомобільний транспорт», договором на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування.

6.2. Види та обсяги пільгових перевезень установлюються замовленням, у якому визначається порядок компенсації автомобільним перевізникам, які здійснюють перевезення пасажирів на маршрутах загального користування, збитків від цих перевезень.

6.3. Відшкодування автомобільним перевізникам витрат за проїзд пільгових категорій громадян визначається окремим договором, що укладається останнім з управлінням праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради на підставі Положення про порядок розрахунку компенсаційних виплат за пільговий проїзд автотранспортом окремих категорій громадян, затвердженого рішенням сьомої сесії № 20 від 20.07.2016 року «Про затвердження Положення про порядок розрахунку компенсаційних виплат за пільговий проїзд автотранспортом окремих категорій громадян» та при умові отримання управлінням транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради повної і своєчасної інформації про роботу GPS-обладнання (навігації), встановленого на всіх транспортних засобах Перевізника.

При наявності у перевізника 5 (п’яти) та більше порушень, зафіксованих управлінням транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради під час надання ним транспортних послуг на  маршрутах, які він обслуговує на підставі укладеного Договору про організацію пере­ве­зення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування на території Хмельницької міської територіальної громади, протягом минулого місяця, управління транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради вирішує питання про погодження або непогодження розрахунку обсягу відшкодування за здійснене пільгове перевезення автотранспортом за минулий місяць по окремих маршрутах перевізника, де будуть зафіксовані такі порушення.

7. Взаємовідносини перевізника, його працівників (персоналу), пасажирів та інших осіб, які будуть задіяні у процесі організації пасажирських перевезень і надання транспортних послуг (оператор), їх права та обов'язки

7.1. Основним завданням перевізника та його працівників (персоналу), а також інших осіб, які будуть задіяні у процесі організації пасажирських перевезень і надання транспортних послуг (оператор) є забезпечення безпеки пасажирів при користуванні транспортними послугами, надання якісних послуг, якісного обслуговування пасажирів, створення для них необхідних зручностей, надання допомоги при користуванні транспортними послугами та автоматизованою системою обліку оплати проїзду.

7.2. У разі загрози безпеці руху працівники (персонал) перевізника, зобов'язані діяти відповідно до розроблених перевізником інструкцій на такий випадок та вчиняти всі необхідні дії для збереження людського життя, здоров'я, майна пасажира та перевізника.

7.3. Перевізник несе матеріальну відповідальність за шкоду, що завдана пасажиру під час користування транспортними послугами на умовах визначених Цивільним кодексом України. Шкода не відшкодовується у випадку умисних дій пасажира, спрямованих на отримання неправомірної вигоди, а також якщо шкоду отримано внаслідок вчинення правопорушення. Розмір шкоди зменшується у випадку, коли причиною її отримання стало грубе порушення пасажиром цих Правил та/або інших вимог законодавства України.

7.4. Під час виконання посадових обов'язків, працівники перевізника зобов'язані дотримуватися вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів, мати охайний вигляд, бути акуратно одягненими, а у випадку запровадження форменого одягу — бути одягненим у нього, бути ввічливими у спілкуванні з пасажирами та одночасно контролювати виконання цих Правил.

7.5. Права та обов’язки перевізника:

7.5.1. Перевізник має право:

1) скасовувати рейси транспортних засобів у разі виникнення обставин, які він не міг передбачити і виникненню яких не міг запобігти, з поверненням пасажирам коштів, сплачених ними за перевезення, а також обмежувати або припиняти перевезення в разі стихійного лиха, епідемії, епізоотії або іншої надзвичайної ситуації;

2) припиняти рух транспортних засобів у разі виникнення загрози життю та здоров'ю пасажирів;

3) вимагати від організатора регулярних перевезень виконання умов договору про організацію перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування;

4) брати участь у конкурсах на перевезення пасажирів;

5) подавати організатору перевезень пропозиції щодо підвищення рівня організації обслуговування пасажирів;

6) пропонувати пасажирам додаткові послуги (наприклад, безкоштовний доступ до мережі Інтернет через точки Wi-Fi).

7.5.2. Перевізник зобов’язаний:

1) протягом 30 календарних днів з дня проведення конкурсу, але до моменту введення в дію рішення конкурсного комітету, встановити на всіх автобусах, якими здійснюватимуться перевезення пасажирів на маршрутах загального користування, системи GPS – навігації та забезпечити їх під’єднання до єдиної централізованої системи керування рухом громадського транспорту, створеної на базі управління транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради, з щоденним наданням протоколів (звітів) в електронному та письмовому вигляді;

2) забезпечити дотримання персоналом вимог законодавства про автомобільний транспорт та захист прав споживачів;

3) розробити для працівників (персоналу) інструкції на випадок виникнення загрози безпеці руху, з визначенням необхідних дій для збереження людського життя, здоров'я, майна пасажира та перевізника;

4) вживати заходів щодо забезпечення безпечної, зручної поїздки пасажирів і зберігання та/або доставки багажу згідно з договором перевезення і розкладом руху;

5) організувати проведення контролю технічного та санітарного стану автобусів перед початком роботи;

6) організувати проведення щозмінного передрейсового і післярейсового медичного огляду водіїв транспортних засобів;

7) видавати водіям та іншим працівникам передбачені законом документи;

8) мати документи для здійснення перевезень згідно із законодавством;

9) утримувати транспортні засоби в належному технічному та санітарному стані, забезпечувати їх своєчасну подачу для посадки пасажирів;

10) здійснювати перевезення пасажирів з використанням сертифікованих транспортних засобів відповідного типу, на які оформлені документи згідно із законодавством та які відповідають умовам конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування;

11) здійснювати перевезення пасажирів за погодженим рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради тарифом і пасажирів, яким згідно із законодавством надано пільги на проїзд у міському громадському транспорту;

12) надавати пасажирам достовірну і своєчасну загальну інформацію, що стосується окремо визначеного маршруту;

13) компенсувати шкоду, заподіяну здоров'ю та майну пасажирів, якщо його провину буде доведено у встановленому законодавством порядку;

14) забезпечувати поточний продаж квитків, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - реєстрацію електронного квитка через вказану систему;

15) здійснювати обов'язкове особисте страхування пасажирів від нещасних випадків на транспорті;

16) виконувати вимоги цих Правил, Правил дорожнього руху, Правил експлуатації колісних транспортних засобів та інших законодавчих актів в сфері організації пасажирських перевезень.

7.6. Права та обов’язки працівників (персоналу) перевізника

7.6.1. Права та обов’язки водія автобуса:

а) водій автобуса має право:

1) на безпечні умови праці;

2) вимагати від пасажирів виконання обов'язків, передбачених цими Правилами;

3) вимагати від пасажирів звільнення салону при порушенні ними даних Правил в частині дотримання їх обов’язків;

4) у випадку порушення пасажиром або групою пасажирів цих Правил чи інших норм законодавства, водій вправі зупинити транспортний засіб з дотриманням Правил дорожнього руху, де буде відсутня загроза безпеці пасажирів, та вимагати від порушників покинути транспортний засіб, а при їх відмові та продовженні протиправних дій викликати працівників поліції;

5) не допускати до поїздки пасажирів, які не мають квитків, не пред'являють оригіналу посвідчення встановленого зразка чи оригіналу довідки, на підставі якої надається пільга, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду – електронного квитка, перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, порушують громадський порядок, мають при собі небезпечні вантажі, зокрема легкозаймисті, вибухонебезпечні і такі, що можуть забруднити транспортний засіб чи одяг пасажирів.

б) водій автобуса зобов’язаний:

1) мати посвідчення водія на право керування транспортними засобами відповідної категорії;

2) виконувати вимоги цих Правил, Правил дорожнього руху та інших нормативних документів, пов’язаних з виконанням його службових обов’язків;

3) мати із собою і пред'являти для перевірки уповноваженим особам передбачені законодавством документи;

4) вживати необхідних заходів щодо забезпечення безпеки пасажирів у разі виникнення перешкод для руху на маршруті (туман, ожеледь тощо), які не дають змоги продовжити поїздку, а також у разі вимушеної зупинки на залізничному переїзді;

5) зупиняти автобус для посадки та висадки пасажирів на відстані не більше ніж 0,5 метра від краю проїзної частини дороги, а у випадку облаштування зупинки «заїзною кишенею» - не більше 2 м. від її початку;

6) бути охайно одягненим, у випадку запровадження форменого одягу — бути одягненим у нього, не здійснювати роботу з перевезення пасажирів у майках, шортах, взутті, яке належним чином не фіксується на нозі, чемно поводитися з пасажирами;

7) надавати допомогу під час посадки та висадки з автобусу пасажирам з числа осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в розміщенні ручної поклажі, багажу, крісел колісних, палиць, милиць, ходунків та інших особистих речей;

8) у разі обслуговування пасажирів з числа осіб з інваліднстю та інших маломобільних груп населення, після прибуття до пункту призначення переконатись, чи здійснив пасажир заплановану висадку та чи не забув багаж та/або ручну поклажу, особисті речі;

9) проходити передрейсовий та післярейсовий медичний огляд;

10) додержуватись визначеного режиму праці та відпочинку, маршруту та розкладу руху;

11) постійно стежити за технічним та санітарним станом транспортних засобів;

12) виконувати вказівки диспетчера;

13) продавати квитки пасажирам або здійснювати реєстрацію оплати проїзду виключно під час стоянки транспортного засобу на зупинці громадського транспорту та не здійснювати продаж квитків, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду - реєстрацію оплати проїзду під час руху транспортного засобу;

14) зупинятися на кожній визначеній паспортом маршруту зупинці;

15) не від'їжджати від зупинки з відчиненими дверима і не відчиняти їх до повної зупинки, негайно зупинитися у разі відкривання дверей під час руху;

16) за відсутності автоматичного інформування, нагадувати пасажирам про необхідність оплати/реєстрації проїзду, перевезення багажу, пред'явлення необхідних документів працівнику перевізника, а також про те, що слід бути уважними та не забувати свої речі при виході з транспортного засобу, правильно й чітко оголошувати назву кожної зупинки та наступної за нею;

17) вживати необхідних заходів для безпеки руху транспортного засобу;

18) не допускати перевезення пасажирів понад максимальну кількість, передбачену технічною характеристикою транспортного засобу або визначену в реєстраційних документах на цей транспортний засіб;

19) не розмовляти по мобільному телефону без допоміжного обладнання (спеціальної гарнітури, що дозволяє не відволікатися від керування транспортним засобом), не спілкуватися з пасажирами, їсти, пити, палити або користуватись електронними сигаретами в салоні автобуса як під час руху, так і на кінцевих зупинках громадського транспорту;

в) водію автобуса забороняється:

1) починати рух до повного зачинення дверей та відчиняти їх до повної зупинки автобуса;

2) продавати пасажирам квитки, а у разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду – реєстрацію проїзду під час руху автобуса;

3) відмовляти пасажирам в обслуговуванні, крім передбачених законодавством та Правилами користування приміським пасажирським автомобільним транспортом на території Хмельницької міської територіальної громади випадків;

4) змінювати схему маршруту;

5) перевозити в автомобілі гострі і ріжучі предмети, пожежонебезпечні, вибухові, отруйні, їдкі та наркотичні речовини, інші небезпечні предмети;

6) перевозити тварин, крім передбачених законодавством випадків;

7) розмовляти по телефону без допоміжного обладнання та розмовляти з пасажирами, їсти, пити, палити (використовувати електронні сигарети) під час руху автобуса, в тому числі на зупинках громадського транспорту (включаючи кінцеві) та у місцях відстою транспортних засобів;

8) вмикати в салонах транспортних засобів пісні, які пов’язані із тематикою кримінального світу та транслювати пісні виконавців, перелік яких формується відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України» та складається Міністерством культури України на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;

9) порушувати вимоги цих Правил, Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, Правил дорожнього руху, Правил технічної експлуатації колісних транспортних засобів, та інших нормативно-правових актів в сфері пасажирських перевезень.

7.7. Права та обов’язки пасажира автобуса

7.7.1. Пасажир автобуса має право:

1) на безпечне та якісне перевезення;

2) висувати вимоги до перевізника щодо виконання ним умов Договору про організацію перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування та до водія, у разі не дотримання останнім вказаних Правил;

3) перевозити тварин у встановленому законодавством порядку;

4) звільняти місця для інших людей;

5) перевозити безоплатно одну одиницю багажу за умови, що його розміри не перевищують 100 х 50 х 30 сантиметрів, вагою до 20 кілограмів;

6) безоплатно перевозити ручну поклажу в кількості не більш як дві одиниці;

7) безоплатно провозити з собою одну дитину віком до шести років включно без права зайняття нею окремого місця;

8) одержувати від перевізника або водія інформацію про послуги з перевезень;

9) на компенсацію заподіяної внаслідок перевезення шкоди.

7.7.2. Пасажир автобуса зобов’язаний:

1) мати при собі квиток на проїзд, а у разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду – провести реєстрацію електронного квитка через вказану систему, за наявності права на пільговий проїзд - оригінал посвідчення встановленого зразка або оригінал довідки, на підставі якої надається пільга;

2) зберігати квиток до кінця поїздки і пред'являти в розгорнутому вигляді на вимогу осіб, що мають право здійснювати контроль;

3) здійснювати посадку (висадку) лише після повної зупинки автобуса;

Право першочергового входу у транспортний засіб та виходу з нього мають вагітні жінки, особи з інвалідністю,пасажири з дітьми дошкільного віку, особи похилого віку.

4) оплатити перевезення багажу та ручної поклажі згідно з вимогами Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту та Правил користування приміським пасажирським автомобільним транспортом на території Хмельницької міської територіальної громади;

5) у разі настання дорожньо-транспортної пригоди надати можливу допомогу потерпілим і повідомити про це органам поліції;

6) повідомити водія про виявлені забуті речі, документи та цінності.

7) поважати працю перевізника, його працівників (персоналу) та інших осіб, які будуть задіяні у процесі організації пасажирських перевезень і надання транспортних послуг (оператор).

У разі необхідності, сприяти їм у виконанні ними службових обов’язків.

8) дотримуватись вимог водія, що не суперечать цим Правилам і іншим нормативно-правовим актам;

9) дбайливо ставитись до майна перевізника, пасажирів та інших осіб, які будуть задіяні у процесі організації пасажирських перевезень і надання транспортних послуг (оператор);

10) дотримуватись порядку і чистоти на зупинках громадського транспорту, а також в салонах транспортних засобів;

11) з метою безпеки, при очікуванні транспортного засобу на зупинці громадського транспорту, не підходити ближче ніж 0,5 м. до краю проїжджої частини до його повної зупинки;

12) бути уважним та обережним при посадці і висадці з транспортного засобу;

13) сидіти або стояти в призначених для цього місцях, тримаючись за поручень або інше пристосування, дотримуючись правил безпеки;

14) одразу ж після входу у транспортний засіб оплатити вартість свого проїзду та перевезення багажу, який перевищує встановлені до нього вимоги по вазі та габаритам або зареєструвати електронний квиток;

15) сплатити штраф за неоплату проїзду чи не здійснення його реєстрації і перевезення багажу понад встановлену для нього вагу і габарити;

16) не затримуватися біля дверей транспортного засобу та не загороджувати багажем підходи до них, не заважати входу і виходу пасажирів, а також відкриттю/закриттю дверей;

17) дотримуватись вимог цих Правил.

7.7.3. Пасажиру автобуса забороняється:

1) здійснювати поїздку без квитка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду – без реєстрації електронного квитка; для пільгового проїзду – без оригіналу посвідчення особи встановленого зразка чи оригіналу довідки, на підставі якої надається пільга;

2) палити або користуватись електронними сигаретами, приймати наркотичні засоби або вживати алкоголь всередині транспортних засобів та на зупинках громадського транспорту;

3) здійснювати будь-які дії, які можуть негативно впливати на послуги перевізника, його працівників (персоналу) пасажирів, інших осіб, які будуть задіяні у процесі організації пасажирських перевезень і надання транспортних послуг (оператор) або їх майно;

4) перевозити зброю (крім особливих випадків - перевезення службової та мисливської зброї), вибухові, отруйні, інфекційні, радіоактивні, з неприємним запахом речовини, спирт (в тому числі, алкогольні напої у незакритому вигляді), бензин, гас, ацетон та інші вогненебезпечні, легкозаймисті, самозаймисті речовини, а також ручну поклажу, яка може забруднити салон чи верхній одяг пасажирів;

5) під час руху відвертати увагу водія від керування транспортним засобом та заважати йому в цьому;

6) відчиняти двері транспортного засобу під час руху, крім потреби запобігання нещасному випадку;

7) перешкоджати закриттю дверей та використовувати для поїздки підніжки і виступи транспортних засобів;

8) перебувати в кабіні водія;

9) проїжджати в одязі, що забруднить одяг пасажирів, їх багаж або особисті речі, обшивку салону та сидіння;

10) висовуватись з вікон під час руху транспортного засобу;

11) слухати музику та розмовляти по телефону занадто голосно, що може заважати водію і іншим пасажирам;

12) смітити в салоні, псувати салон та його обладнання, викидати з вікон на проїжджу частину сміття та інші предмети;

13) ставити дітей ногами, багаж та ручну поклажу на окреме сидіння;

14) входити в салон та вживати продукти харчування, що можуть забруднити інших пасажирів (наприклад морозиво, солодка вата тощо);

15) користуватись аварійним обладнанням без потреби, приводити в дію систему екстреного гальмування та відчинення дверей, а також сигналізацію екстреної зупинки;

7.8. Права та обов’язки інших осіб, які будуть задіяні у процесі організації пасажирських перевезень і надання транспортних послуг (оператор) визначатимуться на підставі укладеного з Організатором перевезень договору про співпрацю.

8. Автоматизована система обліку оплати проїзду

8.1. Запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду, встановлення порядку її функціонування, а також видів, форм носіїв, порядку обігу та реєстрації проїзних документів; визначення особи, уповноваженої здійснювати справляння плати за транспортні послуги в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду здійснюється на підставі окремого рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради.

9. Інформування пасажирів

9.1. Пасажир має право на своєчасне отримання належної інформації про порядок отримання транспортних послуг, порядок оплати та реєстрації проїзду, графіки руху транспортних засобів, маршрути та з інших питань, що стосуються організації пасажирських перевезень.

9.2. На автобусах розміщується наступна інформація:

на передньому трафареті - номер маршруту і найменування початкового та кінцевого пунктів; на боковому трафареті - найменування основних, де здійснюються проміжні зупинки; на задньому трафареті - номер маршруту.

9.3. У салоні автобуса розміщується така інформація:

1) витяг із Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту (у частині прав та обов'язків водія і пасажира);

2) позначення входу та виходу;

3) відомості про розмір штрафу за безквитковий проїзд і перевезення неоплаченого багажу;

4) відомості про перевізника та страховика (найменування, адреса і телефон);

5) загальна пасажиромісткість із зазначенням окремо кількості місць для сидіння пасажирів;

6) позначення місць розташування аварійних виходів (із зазначенням способу їх відчинення), вогнегасника, аптечки та кнопки екстреної зупинки;

7) напис "Не курити", "Місця для пасажирів з дітьми та інвалідів" з одночасним їх дублюванням міжнародним символом доступності та знаком дитячого візка;

8) позначення місць для інвалідів рельєфною піктограмою.

9.4. Освітлення інформаційних написів повинні бути такими, щоб їх можна було прочитати у світлу і темну пору доби:

в салоні автобуса - з відстані не менш як 1 метр;

на передньому та задньому трафаретах - з відстані не менш як 15 метрів, на боковому - не менш як 3 метри.

Інформація, що розміщується на автобусах та в салонах автобусів, повинна відповідати потребам пасажирів із порушенням зору (зокрема друкуватися збільшеним шрифтом).

10. Здійснення контролю за виконанням перевізником умов договору про організацію перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування та дотримання цих Правил

10.1. Контролю підлягають всі перевізники, що здійснюють перевезення пасажирів на території Хмельницької міської територіальної громади відповідно до укладених договорів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на приміських маршрутах загального користування.

10.2. Контроль за виконанням договірних зобов’язань та цих Правил перевізниками здійснюється працівниками управління транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради, шляхом проведення перевірок додержання перевізниками умов договорів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на приміських маршрутах загального користування та виконання вимог цих Правил.

10.3. Перевірка проводиться на окремо визначених ділянках дороги, маршрутах, автобусних зупинках, місцях посадки та висадки пасажирів, стоянках транспортних засобів тощо.

10.4. Перевірка проводиться посадовими особами або уповноваженим представником управління транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради або комісійно, із можливістю залучення до проведення перевірки представників контролюючих органів (представників Укртрансбезпеки, поліції) та інших структурних підрозділів Хмельницької міської ради.

10.5. За результатами перевірки перевізника складається акт, у якому зазначаються виявлені під час перевірки порушення перевізником умов договору на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міських маршрутах загального користування або цих Правил.

10.6. Акт підписується посадовою особою або уповноваженим представником управління транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради, у разі проведення комісійної перевірки – всіма членами комісії та його копія надається перевізнику або його представнику для підписання, ознайомлення та усунення недоліків.

10.7. У разі відмови перевізника або його представника від ознайомлення з актом або відмови від його підписання, посадова особа або уповноважений представник управління транспорту та зв’язку Хмельницької міської ради, який проводив перевірку, робить про це запис в акті.

10.8. Терміни та вимоги про усунення виявлених порушень умов договору та цих Правил вказуються у акті.

10.9. У разі виявлення трьох порушень (невиконання або неналежного виконання) зобов’язань перевізника за договором або вимог цих Правил, зафіксованих актами та допущених протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати складання першого акту, Організатор має право в односторонньому порядку достроково розірвати Договір шляхом прийняття відповідного рішення та повідомленням Перевізника за 20 днів до розірвання відповідного договору.

10.10. Договір розірваний в одностороньому порядку вважається таким, що припинив дію з наступного дня після прийняття відповідного рішення про розірвання договору із Перевізником.

 

Керуючий справами виконавчого комітету                                                         Ю. САБІЙ

 

Заступник начальника управління

транспорту та зв’язку                                                                                                  С. ШЕПУРЕВ

Посадові особи виконавчого комітету Хмельницької міської ради, відповідальні за здійснення державної регуляторної політики

ПІБ Адреса
Новодон Оксана Юріївна
начальник управління економіки
м. Хмельницький, вул. Героїв Маріуполя, 3 (0382) 65-73-80 [email protected]
Сахарова Наталія Євгенівна
начальник відділу розвитку промисловості та підприємництва управління економіки
м. Хмельницький, вул. Героїв Маріуполя, 3 (0382) 76-21-12 [email protected]