Рішення міської ради

Про затвердження Порядку компенсації 50% оплати вартості навчання у закладах вищої освіти розташованих на території Хмельницької міської територіальної громади для учасників АТО/ООС та їх дітей

 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення тринадцятої сесії

№16 від 23.02.2022 р.

 

Про затвердження Порядку компенсації 50% оплати вартості навчання у закладах вищої освіти розташованих на території Хмельницької міської територіальної громади для учасників АТО/ООС та їх дітей

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету міської ради, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок компенсації 50% оплати вартості навчання у закладах вищої освіти розташованих на території Хмельницької міської територіальної громади для учасників АТО/ООС та їх дітей.

2. Визнати такими, що втратив чинність пункт 1 рішення дев’ятої сесії Хмельницької міської ради від 20.10.2021 №16.

3. Відповідальність за виконанням рішення покласти на управління праці та соціального захисту населення та заступника міського голови М.Кривака.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.

 

Міський голова О.СИМЧИШИН

 

Додаток

до рішення міської ради

від 23.02.2022 р. №16

ПОРЯДОК

компенсації 50% оплати вартості навчання у закладах вищої освіти розташованих на території Хмельницької міської територіальної громади для учасників АТО/ООС та їх дітей.

 

І. Загальні положення.

1.1. Цей Порядок визначає механізм компенсації 50% оплати вартості навчання у закладах вищої освіти розташованих на території Хмельницької міської територіальної громади для здобуття вищої освіти учасниками АТО/ООС, які зареєстровані в Хмельницькій міській територіальній громаді, перебувають на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги та їх дітьми.

1.2. Порядок розроблено відповідно до Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту», «Програми соціальної підтримки учасників АТО/ООС, учасників Революції Гідності та членів їх сімей на 2021–2025 роки», затвердженої рішенням другої сесії Хмельницької міської ради від 23.12.2020 року №36.

1.3. Компенсація вартості навчання у закладах вищої освіти розташованих на території Хмельницької міської територіальної громади здійснюється за рахунок коштів передбачених  в бюджеті громади на відповідний рік. Головним розпорядником коштів є управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради.

1.4. Дія Порядку поширюється на компенсацію 50% оплати вартості навчання для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання у закладах вищої освіти розташованих на території Хмельницької міської територіальної громади незалежно від форми власності закладу.

1.5. Дія Порядку поширюється на компенсацію 50% оплати вартості навчання для здобувачів вищої освіти денної форми навчання  у закладах вищої освіти розташованих на території Хмельницької міської територіальної громади державної та комунальної  форми власності, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

 

II. Визначення права на пільгу.

2.1. Право компенсації 50% оплати вартості навчання для здобуття вищої освіти у закладах розташованих на території Хмельницької міської територіальної громади на весь період навчання мають:

- учасники АТО/ООС, з числа осіб, визнаних учасниками бойових дій, які зареєстровані в Хмельницькій міській територіальній громаді та перебувають на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги;

- діти учасників АТО/ООС, які зареєстровані в Хмельницькій міській територіальній громаді та перебувають на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, що мають право на пільги;

- діти особи, яка загинула (пропала безвісті) під час участі в АТО/ООС.

2.2. Заклади вищої освіти, що розташовані на території Хмельницької міської територіальної громади незалежно від форми власності, інформують здобувачів (осіб, що мають право на компенсацію), які навчаються чи бажають навчатися у закладах вищої освіти про право на отримання компенсації 50% оплати вартості навчання.

2.3. Для отримання права на компенсацію 50% оплати вартості навчання у закладах вищої освіти розташованих на території Хмельницької міської територіальної громади, здобувач, який має право на отримання такої компенсації, звертається до управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради із заявою на ім’я міського голови.

До заяви додаються:

1) копія документа, що посвідчує особу громадянина України – (з пред’явленням оригіналу);

2) копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не надається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);

3) копія посвідчення учасника бойових дій (з пред’явленням оригіналу) та копія довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, операції Об’єднаних сил на сході України (далі – АТО/ООС), діти учасників АТО/ООС подають відповідні документи на одного з батьків, який є учасником бойових дій і брав безпосередню участь в антитерористичній операції, копію свідоцтва про народження та посвідчення члена сім’ї загиблого (у разі наявності);

4) довідка в довільній формі із закладу вищої освіти про термін навчання здобувача у даному закладі із зазначенням інформації про успішне завершення здобувачем навчального семестру (навчального року);

5) довідка із закладу вищої освіти, що підтверджує факт оплати здобувачем навчання  за попередній навчальний семестр, навчальний рік із зазначенням вартості навчального семестру (навчального року);

6) реквізити поточного рахунку, відкритого в банківській установі на який буде здійснюватися виплата компенсації.

2.4. Відповідальність за достовірність інформації, що містяться у поданих документах несе здобувач, що їх подає.

2.5. Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради формує справу на кожного заявника згідно з встановленим цим Порядком переліком документів.

2.6. На підставі сформованих справ, управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради готує проект рішення виконавчого комітету, яким затверджується список осіб, яким здійснюється компенсація 50% оплати вартості навчання за попередній навчальний семестр (навчальний рік).

 

III. Порядок проведення розрахунків.

3.1. Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради, на підставі рішення виконавчого комітету формує списки та подає їх для виплати компенсації вартості за навчання через відповідні банківські установи за попередній навчальний семестр, (навчальний рік).

3.2. Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради здійснює реєстрацію фінансових та бюджетних зобов’язань в органах Державної казначейської служби України в межах виділених бюджетних призначень на відповідний період.

3.3. При надходженні фінансування управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради проводить перерахування коштів за оплату вартості навчання у закладах вищої освіти розташованих на території Хмельницької міської територіальної громади на розрахункові рахунки здобувачів у відповідних банківських установах.

 

Секретар міської ради В.ДІДЕНКО

Начальник управління праці та соціального захисту населення С.ВОРОНЕЦЬКИЙ