Рішення міської ради

Про затвердження Положення про проведення конкурсного відбору молоді Хмельницької міської територіальної громади для участі в навчальній поїздці європейськими установами та міжнародними організаціями країн Європи

 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення тринадцятої сесії

№8 від 23.02.2022 р.

 

Про затвердження Положення про проведення конкурсного відбору молоді Хмельницької міської територіальної громади для участі в навчальній поїздці європейськими установами та міжнародними організаціями країн Європи

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету міської ради та комісії з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади з метою виконання умов Парламентської Асамблеї Ради Європи щодо володіння Призом Європи, який м.Хмельницький отримало у 2021 році, обміну досвідом, перейняття успішних практик місцевого самоврядування європейських країн та отримання нового досвіду у провідних організаціях світу, які функціонують на території Європейського Союзу, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про проведення конкурсного відбору молоді Хмельницької міської територіальної громади для участі в навчальній поїздці європейськими установами та міжнародними організаціями країн Європи, згідно з додатком.

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови М.Ваврищука.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного розвитку, інвестиційної політики та дерегуляції.

 

Міський голова О.СИМЧИШИН

 

Додаток

до рішення міської ради

від 23.02.2022 р. №8

Положення

про проведення конкурсного відбору молоді Хмельницької міської територіальної громади для участі в навчальній поїздці європейськими установами та міжнародними організаціями країн Європи

Навчальна поїздка здійснюється за рахунок коштів, отриманих від Парламентської Асамблеї Ради Європи, як частини Призу Європи, володарем якого м.Хмельницький стало у 2021 році.

Навчальна поїздка здійснюється з метою обміну досвідом, перейняття успішних практик місцевого самоврядування європейських країн та отримання нового досвіду у провідних організаціях світу, які функціонують на території Європейського Союзу.

Терміни «близькі особи», «реальний конфлікт інтересів», «потенційний конфлікт інтересів» вживаються у Положенні про проведення конкурсного відбору молоді Хмельницької міської територіальної громади для участі в навчальній поїздці європейськими установами та міжнародними організаціями країн Європи у значенні, наведеному у Законі України «Про запобігання корупції».

 

1. Організаційні засади проведення конкурсу та навчальної поїздки:

1.1. Навчальна поїздка здійснюється до країн Європейського Союзу.

1.2. В рамках поїздки покриваються транспортні витрати, витрати на проживання та сніданки.

1.3. Інші витрати на харчування, в т.ч. обіди та вечері, особисті витрати, витрати на медичне страхування (страховий поліс) тощо покриваються учасниками навчальної поїздки самостійно.

1.4. Управління економіки міської ради організовує транспортування, проживання та супровід учасників навчальної поїздки.

1.5. Управління економіки міської ради співпрацює з Парламентською Асамблеєю Ради Європи та іншими міжнародними організаціями/установами щодо організації робочих зустрічей та візитів.

1.6. Навчальна поїздка відбудеться у 2022 році за умови сприятливої епідеміологічної ситуації.

1.7. Кількість учасників навчальної поїздки буде визначена відповідно до бюджетного розрахунку на 1 учасника.

1.8. Підставою для участі у відбірковому конкурсі є заповнена конкурсна анкета у форматі Google-форми, розроблена управлінням економіки міської ради.

1.9. Переможці конкурсного відбору обираються конкурсною комісією відповідно до порядку відбору кандидатів для участі в навчальній поїздці.

1.10. Персональний склад конкурсної комісії затверджується розпорядженням міського голови.

1.11. Документом, що засвідчує склад учасників навчальної поїздки, є протокол конкурсної комісії, в якому визначено переможців конкурсного відбору Хмельницької міської територіальної громади для участі в навчальній поїздці європейськими установами та міжнародними організаціями країн Європи.

 

2. Порядок відбору кандидатів для участі в навчальній поїздці:

2.1. Усі кандидати подають на розгляд конкурсної комісії заповнену конкурсну анкету у форматі Google-форми та електронне посилання на Google-диск або інше сховище з завантаженими скан-копіями документів, зазначених у підпункті 2.2.3 цього Положення.

2.2. Кандидати для участі в навчальній поїздці повинні відповідати наступним критеріям:

2.2.1. Постійним місцем реєстрації кандидатів є населенні пункти Хмельницької міської територіальної громади.

2.2.2. Вік кандидатів для участі у конкурсному відборі – від 18 до 35 років.

2.2.3. Володіння англійською мовою не нижче рівня В1, що підтверджується відповідним документом (сертифікат, диплом, посвідчення тощо).

2.2.4. Усі учасники на момент участі у конкурсному відборі повинні мати документи:

- паспорт громадянина України;

- закордонний паспорт;

- візу (за необхідності),

- сертифікати повного курсу вакцинації, визнаними в Європейському Союзі вакцинами;

- документ, що підтверджує рівень володіння англійською мовою (сертифікат, диплом, посвідчення тощо);

- заяву про присутність/відсутність в складі комісії близьких осіб.

2.2.5. Конкурсна комісія розглядає конкурсні анкети кандидатів та оцінює їх за наступною шкалою:

з/п

Критерій

Трактування критерію

Шкала оцінювання

Бали

1

Знання англійської мови

Рівень В1, В2

Рівень С1, С2

1

рівень В1

2

рівень В2

3

рівень С1,С2

Максимальна кількість балів - 3

2

Громадська позиція

Членство кандидата в громадських організаціях/ громадських радах.

 

Участь кандидата у будь-яких локальних чи міжнародних заходах, проектах в Україні (стажування, навчання, обміни, навчальні візити тощо). Якщо так, вказати 3 найважливіші і те, як використовувався отриманий досвід у діяльності

0

кандидат не брав участі

1

участь кандидата лише у локальних чи міжнародних заходах

2

членство кандидата  у громадській організації або громадській раді, участь у локальних чи міжнародних заходах

3

членство кандидата у громадській організації або громадській раді, участь у локальних чи міжнародних заходах, впровадження набутого досвіду у реалізації (участі) проектів, діяльності, навчанні тощо

Максимальна кількість балів - 3

3

Результативність навчальної поїздки, шляхи впровадження набутого досвіду на практиці, перспективи бачення подальшої участі у житті Хмельницької міської територіальної громади після навчальної поїздки

Надати чітке бачення майбутньої співпраці з Хмельницькою міською радою, міжнародними організаціями, установами тощо, можливості реалізації спільних локальних чи міжнародних проектів, участі у впровадженні набутого досвіду на практиці

0

відсутність інформації за критерієм

1

кандидат не має чіткого уявлення подальшої співпраці та можливостей використання набутого досвіду

2

намічено напрями співпраці та сфери реалізації проектів, ініціатив, заходів тощо, використання набутого досвіду описано не чітко, відсутні конкретні проекти

3

конкретизовано напрями та сфери майбутньої співпраці, вказано проекти, в яких буде застосовано досвід навчальної поїздки

Максимальна кількість балів - 3

4

Рівень підготовки та планування участі у навчальній поїздці

Зазначено очікування від участі у навчальній поїздці, можливості отримання нових знань, вказано організації, які хочуть відвідати, які проекти впровадити у Хмельницькій міській територіальній громаді

0

відсутність інформації за критерієм

1

опосередковано зазначено очікування від навчальної поїздки

2

сформовано загальне бачення щодо можливих результатів візитів до міжнародних організацій та зустрічей з їх представниками

3

чітко сформоване бачення та цілі навчальної поїздки, сформований план можливої комунікації по кожній окремій міжнародній організації, візити на котрі відбудуться в рамках навчальної поїздки

Максимальна кількість балів - 3

5

Мотивація

Які цінності чи життєвий досвід вплинули на формування  особистості кандидата, вибір спеціальності, напрями роботи.

Які європейські організації чи установи цікавлять кандидата і чому. Що конкретно кандидат очікує від навчальної поїздки. Як ця навчальна поїздка допоможе реалізуватися кандидату в навчанні чи професійній діяльності.

Чи має кандидат досвід реалізації проектів. Якими є результати проектів. Чи готовий кандидат продовжити реалізацію проекту і що йому для цього потрібною.

Яким чином попередній досвід кандидата та можливості навчальної поїздки узгоджуються між собою. Які можливості цікавлять кандидата найбільше. Як кандидат збирається користуватися новими можливостями, якщо станете учасником навчальної поїздки.

0

відсутність мотиваційного відео

1

мотиваційне відео не дає можливості зрозуміти цінності кандидата, його перспективи використання набутого досвіду у навчанні, професійній діяльності тощо, відсутнє конкретне бачення участі кандидата у поїздці. Основне бачення навчальної поїздки для кандидата – екскурсійна програма

2

мотиваційне відео дає можливість зрозуміти мету участі кандидата у навчальній поїздці, його цінності та пріоритети, окреслено шляхи використання набутого досвіду на практиці, але не має чіткого плану використання отриманих знань у навчанні, проектах, професійній діяльності.

3

мотиваційне відео кандидата дає чітко зрозуміти його мету, цінності та пріоритети навчальної поїздки, сформовано конкретний перелік європейських установ, які він хоче відвідати та коло питань, відповіді на які кандидат отримає під час поїздки, визначив проекти, в яких реалізуватиме набутий досвід.

Максимальна кількість балів - 3

Максимально можлива кількість набраних балів

15

2.3. Невідповідність кандидата вимогам пункту 2.2 є підставою для відмови у розгляді конкурсної анкети.

2.4. Кандидати, які набрали найбільше балів та подали усі зазначені в підпункті 2.2.4 цього Положення документи, стають переможцями конкурсного відбору в межах бюджетного розрахунку на 1 учасника навчальної поїздки.

2.5. Конкурсна комісія формує протокол засідання, в якому зазначає учасників навчальної поїздки, які стали переможцями конкурсного відбору.

 

3. Учасники навчальної поїздки повинні дотримуватися наступних вимог:

3.1. З честю та гідністю представляти Україну, Хмельницьку міську територіальну громаду та Хмельницьку міську раду.

3.2. Учасники навчальної поїздки самостійно забезпечують себе засобами індивідуального захисту та дотримуються карантинних вимог Європейського Союзу.

3.3. Усі особи, які пройшли конкурсний відбір та стали учасниками навчальної поїздки, підписують зобов’язання про своєчасне повернення в Україну та ознайомлюються з цим Положенням.

3.4. Дотримуються правил з охорони праці та техніки безпеки.

3.5. Неухильно дотримуються робочого плану навчальної поїздки.

 

4. Проведення конкурсного відбору молоді Хмельницької міської територіальної громади для участі в навчальній поїздці європейськими установами та міжнародними організаціями країн Європи:

4.1. Переможців конкурсу відбирає конкурсна комісія, яка складається з представників виконавчих органів та депутатів Хмельницької міської ради, вищих навчальних закладів Хмельницької міської територіальної громади, а також керівників установ та організацій, які здійснюють свою діяльність на території Хмельницької міської територіальної громади, шляхом розгляду конкурсних анкет.

4.2. Засідання конкурсної комісіє є відкритими.

4.3. Конкурсна комісія оголошує дату початку та завершення конкурсного відбору, а також затверджує графік роботи конкурсної комісії, терміни прийому документів (вищезазначена інформація оприлюднюється на офіційному вебсайті Хмельницької міської ради протягом одного робочого дня з моменту прийняття рішення).

4.4. Управління економіки реєструє усі заповненні конкурсні анкети та передає їх на розгляд конкурсної комісії.

4.5. Організацію засідань конкурсної комісії здійснює управління економіки міської ради.

4.6. Члени конкурсної комісії індивідуально розглядають анкети кандидатів на участь у навчальній поїздці.

4.7. У своїй роботі члени конкурсної комісії повинні дотримуватися принципів неупередженості та конфіденційності. У випадку виникнення потенційного/реального конфлікту інтересів член конкурсної комісії зобов’язаний негайно повідомити секретаря комісії про це та відмовитися від участі в роботі комісії.

4.8. Відбір переможців конкурсу здійснюється на засіданні конкурсної комісії.

4.9. Рішення конкурсної комісії приймаються простою більшістю голосів її членів.

4.10. Засідання конкурсної комісії є правочинним за умовами участі в ньому більше половини членів від її загального складу.

4.11. Засідання конкурсної комісії оформлюють протоколом.

4.12. Протоколи засідання конкурсної комісії підписують її голова та секретар. Усі протоколи комісії оприлюднюються на офіційному вебсайті Хмельницької міської ради протягом трьох робочих днів з моменту підписання.

 

Секретар міської ради В.ДІДЕНКО

Начальник управління економіки О.НОВОДОН