Проекти рішень міської ради

Про затвердження Положення про персональні премії міського голови  кращим медичним працівникам галузі охорони здоров’я Хмельницької міської територіальної громади

 

 

Про затвердження Положення про персональні премії міського голови  кращим медичним працівникам галузі охорони здоров’я Хмельницької міської територіальної громади

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про персональні премії міського голови  кращим медичним працівникам галузі охорони здоров’я Хмельницької міської територіальної громади, згідно додатку.

2. Відповідальність  за  виконання рішення  покласти на заступника міського голови Р.Примуша.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров'я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.

 

Міський голова  О. СИМЧИШИН

 

                                                                                           Додаток

                                                                                           до рішення сесії міської ради

                                                                                           від “_____”_________2021 року №_____

 

Положення
про персональні премії міського голови  кращим медичним працівникам
галузі охорони здоров’я Хмельницької міської територіальної громади

Це Положення розроблене з урахуванням чинного законодавства України та з метою піднесення ролі медичного працівника у суспільстві, підвищення престижності та стимулювання праці медичних працівників.

Положення визначає порядок присудження щорічної персональної премії міського голови  кращим  медичним працівникам галузі охорони здоров’я Хмельницької міської територіальної громади.

                                        

1. Загальні положення

1.1. Премії  міського голови призначаються щорічно окремим медичним працівникам галузі охорони здоров’я, які мають стаж роботи в галузі не менше 3-х років за:

            -  вагомий особистий внесок  у розвиток медичної галузі та  зміцнення здоров’я населення Хмельницької міської   територіальної громади;

           -  високу професійну майстерність; 

           -  сумлінне виконання посадових обов’язків, повагу та авторитет з боку колег та громадськості;

           -  впровадження інноваційних технологій в сфері охорони здоров’я;

           -  вагомий внесок у підготовку медичних кадрів.
1.2.  Щороку присуджується  20 премій з номінацій:

    1.  

1.2.1. «Найкращий лікар»;

1.2.2. «Найкращий медичний працівник» (акушер, фельдшер, медична сестра, санітар).

1.3. Премія надається особі одноразово в розмірі 20 000,00 гривень.

 

2. Порядок висування претендентів на преміювання

2.1. Висування претендентів на преміювання проводиться трудовими колективами закладів охорони здоров’я із забезпеченням широкого обговорення, гласності та відкритості,  шляхом подання клопотання до конкурсного комітету.

2.2.  Клопотання про присудження премії має містити: прізвище, ім'я, по батькові претендента, дату його народження, адресу проживання, номер телефону, характеристику та стислий опис досвіду та заслуг роботи претендента, згідно затвердженої форми ( Додаток до Положення). До клопотання додається копія паспорту та ідентифікаційного номеру фізичної особи платника податків та згода претендента на обробку персональних даних.

2.3. Організаційне забезпечення конкурсного комітету здійснює управління охорони здоров’я Хмельницької міської ради.

 

       3. Порядок визначення претендентів

3.1.  Для розгляду та відбору претендентів на призначення премій створюється конкурсний комітет по визначенню претендентів на  персональні премії міського голови  кращим медичним працівникам Хмельницької міської територіальної громади.

3.2.   Склад конкурсного комітету затверджується рішенням виконавчого комітету.

3.3. Подання щодо претендентів на премію подаються на розгляд конкурсного комітету до  першого липня кожного поточного року.

3.4.  Конкурсний комітет шляхом голосування більшістю голосів визначає переможців на отримання премій у кожній номінації.

3.5.  Рішення конкурсного комітету оформляється протоколом.

3.6.  Члени конкурсного комітету беруть участь в роботі конкурсного комітету безоплатно, на громадських засадах.

3.7.  На підставі рішення конкурсного комітету з питань преміювання кращих медичних працівників галузі охорона здоров’я Хмельницької міської територіальної громади міський голова видає розпорядження, яким затверджується перелік осіб на присудження премії.

 

4. Порядок вручення та виплати премій

4.1.   Вручення премій проводиться щороку на зібранні, присвяченому Дню міста, за участі міського голови із врученням Дипломів.

4.2.    Фінансування видатків, пов’язаних з виплатою премій, здійснюється за рахунок коштів, передбачених на реалізацію заходів  Програми  розвитку, підтримки комунальних  закладів охорони   здоров’я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення Хмельницької міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки.

 

Секретар міської ради В. ДІДЕНКО

Начальник управління охорони здоров’я Б. ТКАЧ                        

                         Додаток до Положення
про персональні премії міського

голови  кращим медичним працівникам
галузі охорони здоров’я Хмельницької

 міської територіальної громади

 

Клопотання щодо нагородження

персональною премією міського голови кращих медичних працівників Хмельницької міської територіальної громади

 

  1. Прізвище, ім’я, по батькові     …….………….………………………………………………………. .….………………………………..……...………………………………………………………………
  2. Посада і місце роботи, служби…………….…………………………………………………………. ...……………………………………………………….………………………………………………..
  3. Число, місяць, рік і місце народження……………….………………………………………………

    …………………………………………………………………….……………………..........................

  4. Домашня адреса …………………………………………………….………………………………….

      ……………………………………………………………………………….…………..........................

  1. Характеристика із зазначенням конкретних особливих заслуг особи в

     галузі охорони здоров'я   ………………………………………………..………….............................

      …………………………………………………………………………………….……...........................

      ………………………………………………………………………………………….............................

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

 

6. Державні та відомчі нагороди, відзнаки; дата нагородження  .……..……............................................

..…………………………………………     

 

7. Кандидатура ………………………………рекомендована зборами (радою) колективу……………..

    ……………………………………………………………………………………………………………...

(найменування установи, закладу, дата обговорення, номер протоколу)

8. Ідентифікаційний номер ……………….. ……………………………………………………………….

 

Керівник установи,                                                                  Голова зборів

закладу охорони здоров'я                                                       колективу

 (                                     )                                                                (                                             )

                                            

М.П.