Рішення міської ради

Про затвердження Положення про Фонд охорони навколишнього природного середовища міста Хмельницького

 

УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення дванадцятої сесії

№10 від 09.11.2011 р.

Втратило чинність відповідно до:

рішення 5-ї сесії міської ради від 21.04.2021 №68

 

Про затвердження Положення про Фонд охорони навколишнього природного середовища міста Хмельницького

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, керуючись ст. ст. 19, 47 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища, ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про Фонд охорони навколишнього природного середовища міста Хмельницького у новій редакції (додається).

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на першого заступника міського голови О.Віннікова.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

Міський голова С. Мельник

 

Додаток

до рішення міської ради

від 09.11.2011 р.  №10

ПОЛОЖЕННЯ

Про Фонд охорони навколишнього природного середовища міста Хмельницького

Фонд охорони навколишнього природного середовища міста Хмельницького створено відповідно до ст.ст. 19, 47 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" з метою фінансування природоохоронних заходів та заходів, пов'язаних з раціональним використанням і збереженням природних ресурсів (далі - природоохоронні та ресурсозберігаючі заходи).

 

Загальні положення

1.1. Фонд охорони навколишнього природного середовища міста Хмельницького (далі - Фонд) є складовою частиною спеціального фонду міського бюджету.

Фонд формується за рахунок:

- частини екологічного податку згідно із законом;

- частини грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності, згідно з чинним законодавством;

- цільових та інших добровільних внесків підприємств, установ, організацій та громадян.

1.3. Кошти Фонду можуть використовуватись лише для цільового фінансування природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів, в тому числі наукових досліджень з цих питань, ведення державного кадастру територій та об'єктів природно-заповідного фонду, заходів для зниження впливу забруднення навколишнього природного середовища на здоров'я населення, згідно затвердженого Хмельницькою міською радою кошторису.

1.4. Розпорядники коштів Фонду визначаються щорічно Хмельницькою міською радою при затвердженні міського бюджету на відповідний бюджетний рік.

1.5. Координацію роботи визначених розпорядників та контроль за організацією виконання робіт за рахунок коштів Фонду здійснює управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста.

1.6. Визначені розпорядники надають інформацію про хід освоєння виділених коштів Фонду управлінню з питань екології та контролю за благоустроєм міста.

 

2. Порядок планування природоохоронних заходів за рахунок коштів Фонду

2.1. Планування заходів здійснюється на кожний бюджетний рік відповідно до Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147 зі змінами і доповненнями, з урахуванням заходів, визначених Програмою охорони довкілля м. Хмельницького, інших цільових міських програм або запитів і пропозицій природоохоронного спрямування, які надійшли до виконавчих органів міської ради.

2.2. Перелік заходів, які планується здійснювати за рахунок коштів Фонду, формує управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста за погодженням комісії з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

Для включення природоохоронного заходу до переліку природоохоронних заходів на відповідний рік підприємства, організації та інші зацікавлені установи подають в управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста пропозиції щодо виділення коштів на виконання природоохоронних заходів з обґрунтуванням необхідності реалізації заходу та підтвердженням відповідності Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року №1147 зі змінами і доповненнями.

2.3. До 10 % коштів Фонду може резервуватися для виконання непередбачених робіт, пов'язаних з природоохоронною діяльністю. Зазначені кошти використовуються згідно з додатковими кошторисами, які затверджуються у визначеному порядку.

2.4. Кошторис на виконання природоохоронних заходів затверджується Хмельницькою міською радою щорічно на відповідний бюджетний рік.

3. Порядок фінансування природоохоронних заходів за рахунок коштів Фонду

3.1. Витрати Фонду здійснюються в межах надходження коштів у встановленому законодавством порядку.

3.2. Кошти Фонду використовуються згідно з кошторисом витрат на відповідний бюджетний рік з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року №1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів".

 

Секретар міської ради В. Лесков

Начальник управління О. Райчук