Рішення міської ради

Про затвердження Ковальчук І.І. на посаді заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та про умови оплати праці Ковальчук І.І.

 

 

УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення першої сесії

№15 від 02.12.2010 р.

 

 

Про затвердження Ковальчук І.І. на посаді заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та про умови оплати праці Ковальчук І.І.

 

У відповідності до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, Закону України “Про державну службу”, постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.94 р. №414 "Про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці", та враховуючи результати таємного голосування, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити з 02 грудня 2010 року Ковальчук Ірину Іванівну на посаді заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

2. Встановити з 02 грудня 2010 року заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ковальчук Ірині Іванівні наступні надбавки:

2.1. надбавку до посадового окладу за  раніше присвоєний 5 (п’ятий) ранг посадової особи місцевого самоврядування;

2.2. надбавку за високі досягнення у праці у розмірі 50% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років;

2.3. надбавку у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці, - в розмірі 10% посадового окладу;

2.4. надбавку за вислугу років в розмірі 15 % до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг.

3. Надавати заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ковальчук І.І. матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань, в розмірі середньомісячної заробітної плати, щорічно; допомогу на оздоровлення, в розмірі середньомісячної заробітної плати, щорічно при виході у відпустку.

4. Преміювання заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ковальчук І.І. здійснювати в межах коштів, передбачених на преміювання, та в межах економії коштів на оплату праці в розмірах, визначених розпорядженням міського голови для працівників виконавчого апарату.

5. Вважати таким, що втратило чинність рішення першої сесії Хмельницької міської ради від 18.07.2006 року №13 “Про затвердження Ковальчук І.І. на посаді заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та про умови оплати праці Ковальчук І.І.”

 

Міський голова С. Мельник