Проекти рішень виконавчого комітету

Про затвердження конкурсної документації по проведенню конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку у місті Хмельницькому та внесення змін в рішення виконавчого комітету від 25.05.2017 р. № 375

Про затвердження конкурсної документації по проведенню конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку у місті Хмельницькому та внесення змін в рішення виконавчого комітету від 25.05.2017 р. № 375

 

 

      Розглянувши клопотання управління житлово-комунального господарства, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Законом України «Про житлово-комунальні послуги», наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку» від 13.06.2016 року № 150, з метою забезпечення у місті Хмельницькому ефективного утримання багатоквартирних будинків, співвласниками яких не створені об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, співвласники якого не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком та не обрано управителя, виконавчий комітет міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

      1. Затвердити конкурсну документацію по проведенню конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку у місті Хмельницькому згідно з додатком 1.

      2. Затвердити графік проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку міста Хмельницького згідно з додатком 2.

      3. Затвердити об’єкти конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку у місті Хмельницькому згідно з додатком 3.

      4. Внести зміни в додаток 2 рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 25.05.2017 р. № 375 виклавши його в іншій редакції, згідно з додатком 4.

      5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови А. Нестерука та управління житлово-комунального господарства.

 

 

Міський голова                                                                                      О.Симчишин

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

 ____________________ №______

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

 

по проведенню конкурсу з призначення управителя

багатоквартирного будинку у місті Хмельницькому

 

м. Хмельницький

2018

 

 

 

 

І. Загальні положення

 

1. Терміни, які вживаються в конкурсній документації

Конкурсна документація розроблена на виконання Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», керуючись наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку» від 13.06.2016 року № 150.

Терміни, які використовуються в цій конкурсній документації, вживаються в значеннях, визначених у перелічених документах.

 

2. Інформація про організатора конкурсу:

Управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради

повне найменування

 

місцезнаходження

29000, м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3

посадова особа організатора конкурсу, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками

Бартащук Катерина Володимирівна – начальник юридичного відділу управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради

           тел. (0382) 70-39-03

3. Підстава для проведення конкурсу (дата і номер рішення)

Рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від __25.05.2017__ року № __375__ «Про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку у місті Хмельницькому».

4. Інформація про конкурс:

 

найменування конкурсу

Призначення управителя багатоквартирного будинку у місті Хмельницькому

5. Недискримінація учасників

Кількість учасників не обмежується

6. Інформація про мову, якою повинні бути складені конкурсні пропозиції

Під час проведення конкурсу усі документи, що готуються організатором конкурсу, викладаються українською мовою.

Конкурсна пропозиція складається українською мовою. У разі надання учасником будь-яких документів складених іноземною мовою, конкурсна пропозиція учасника повинна містити їх переклад українською мовою. Текст перекладу повинен бути засвідчений підписом перекладача та печаткою учасника.

 

ІІ. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до конкурсної документації

 

1. Процедура надання роз’яснень щодо конкурсної документації

Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за десять календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися до організатора конкурсу за роз’ясненнями щодо змісту конкурсної документації.

Організатор конкурсу повинен надати роз’яснення на звернення протягом трьох робочих днів з дня його отримання (письмово або на офіційному веб-сайті).

У разі надходження двох і більше звернень про надання роз’яснення щодо змісту конкурсної документації організатор конкурсу проводить збори його учасників, з метою надання відповідних роз’яснень. Про місце, час та дату проведення зборів організатор конкурсу повідомляє учасникам протягом трьох робочих днів. Під час проведення зборів ведеться протокол, який надсилається протягом трьох робочих днів усім учасникам конкурсу.

Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог конкурсної документації з боку учасників у встановленому порядку означатиме, що учасники повністю усвідомлюють зміст та вимоги цієї конкурсної документації.

 

2. Порядок проведення зборів з метою роз’яснення запитів щодо конкурсної документації

У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких звернень щодо конкурсної документації організатор повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень.

 

ІІІ. Підготовка конкурсних пропозицій

 

1. Оформлення конкурсної пропозиції
 

Конкурсна пропозиція подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою у запечатаному конверті.

На конверті повинно бути зазначено:

  • повне найменування і місцезнаходження організатора конкурсу;
  • назва конкурсу;
  • повне найменування учасника, його місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;
  • маркування: «Не відкривати до 27.02.2018

Конкурсна пропозиція запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника.

Усі аркуші або сторінки конкурсної пропозиції учасника конкурсу мають бути пронумеровані. Усі сторінки, на яких міститься інформація, мають містити підпис уповноваженої посадової особи учасника конкурсу, а також відбитки печатки.

Повноваження щодо підпису документів конкурсної пропозиції учасника конкурсу підтверджується одним із наступних документів: випискою з протоколу засновників, копією наказу про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів, та засвідчений відповідно до законодавства.

Конкурсна пропозиція повинна мати пронумерований реєстр наданих документів.

Учасник конкурсу має право подати лише одну конкурсну пропозицію стосовно одного об’єкта конкурсу.

Усі копії документів мають бути засвідчені належним чином, а саме повинно бути зазначено:

- позначка про засвідчення копії документа складена зі слів «Згідно з оригіналом», «Копія вірна», «Відповідає оригіналу» тощо;

- особистий підпис особи, яка засвідчує копію;

- відбиток печатки.

 

2. Зміст конкурсної пропозиції учасника

Конкурсна пропозиція, яка подається учасником повинна складатися з:

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника щодо підпису документів конкурсної пропозиції;

- документального підтвердження відповідності конкурсної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам, встановленим організатором конкурсу;

- документально підтвердженої інформації про відповідність кваліфікаційним критеріям;

- інших документів передбачених цією конкурсною документацією.

 

3. Примірний перелік складових послуги з управління багатоквартирним будинком

1. Утримання спільного майна багатоквартирного будинку та прибудинкової території, в тому числі:

1) прибирання прибудинкової території;

2) прибирання сходових кліток;

3) прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі;

4) технічне обслуговування ліфтів;

5) обслуговування систем диспетчеризації;

6) технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем:

гарячого водопостачання;

холодного водопостачання;

водовідведення;

теплопостачання;

зливової каналізації;

7) дератизація;

8) дезінсекція;

9) обслуговування димових та вентиляційних каналів;

10) Технічне обслуговування мереж електропостачання та електрообладнання, систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності);

11) прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами.

2. Поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, в тому числі:

1) поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків);

2) поточний ремонт мереж електропостачання та електрообладнання, систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності).

3. Оплата послуг щодо енергопостачання спільного майна багатоквартирного будинку, в тому числі:

1) освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води;

2) енергопостачання ліфтів.

4. Винагорода управителю.

 

4. Вимоги щодо якості надання послуги

перелік робіт та періодичність їх надання

До учасників конкурсу висуваються вимоги згідно Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 24.06.2004 №1875-IV, Правил управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 02.02.2009 № 13, Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 № 76.

№ з/п

Найменування складових послуги з управління багатоквартирним будинком

Періодичність надання послуг

Строки надання послуг

1.Утримання спільного майна багатоквартирного будинку

та прибудинкової території

1)

Прибирання прибудинкової території

щоденно

Протягом календарного року

2)

Прибирання сходових кліток

2 рази на тиждень,

з них: 1 раз – сухе,

1 раз – вологе

протягом календарного року

3)

Прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі

2 рази на рік

березень, листопад

4)

Технічне обслуговування ліфтів,

щоденно

протягом календарного року

5)

Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання, водовідведення, централізованого опалення, зливової каналізації

1 раз на 6 місяців

протягом календарного року

6)

Дератизація

2 рази на рік

березень, жовтень

7)

Дезінсекція

2 рази на місяць

з травня по вересень

8)

Обслуговування димових та вентиляційних каналів

димових каналів -

2 рази на рік;

вентиляційних каналів – 1 раз на рік

протягом календарного року

9)

Технічне обслуговування мереж електропостачання та електрообладнання, систем

протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових

інженерних систем (у разі їх наявності)

1 раз на 6 місяців

та за необхідності

протягом календарного року

10)

Прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної

для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами

за необхідності

у зимовий період

2. Поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку

1)

Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання, водовідведення, центрального опалення та зливової каналізації і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в

установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків)

а) згідно технічного регламенту 1 раз рік

 

 

б) у випадку аварійної ситуації

до 01 вересня

 

 

негайно

2)

Поточний ремонт мереж електропостачання та електрообладнання, систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньо будинкових інженерних систем (у разі їх наявності)

а) згідно технічного регламенту 1 раз на рік

 

 

б) у випадку аварійної ситуації

до 01 вересня

 

 

негайно

 

5. Перелік об’єктів конкурсу. Технічна характеристика кожного об’єкта конкурсу

        Поділ на лоти будинків, щодо яких оголошено конкурс, наведено у додатку 3 до конкурсної документації.

Технічна характеристика кожного об’єкта (лоту) конкурсу за показниками наведена у додатку 4.

інформація про:

Наявність та загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій наведений у додатку 5.

6. Кваліфікаційні критерії до учасників

 

Для участі у конкурсі учасник повинен надати документи, що підтверджують його відповідність кваліфікаційним критеріям:

1) ціна послуги, що включає відповідно до статті 12 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», зокрема, витрати на утримання і проведення ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території, винагороду управителю з розрахунку на 1 м кв. загальної площі об’єкта конкурсу (розрахунок вартості надання послуг повинен бути на кожний багатоквартирний будинок;

2) рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою;

- надається перелік спеціально обладнаних транспортних засобів, машин, механізмів, устаткування, які перебувають на балансі (в оренді), суб'єкта господарювання (додаток 2)( у разі орендованої матеріально-технічної бази термін оренди повинен  повинен бути не меншим терміну надання послуг;

3) наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців):

- надається довідка за підписом керівника щодо наявності в штаті підприємства відповідних спеціалістів адміністративних та виробничих професій. Посади виробничих професій (сантехніка, електрика та двірника) мають бути на постійній основі;

4) фінансова спроможність учасника конкурсу;

- оригінал або нотаріально засвідчена копія довідки з обслуговуючого банку (банків) про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами станом на __________ 2017 року;

- належним чином завірену органами  копія балансу за останній звітний період,;

- належним чином завірена органом статистики копія звіту про фінансові результати за останній звітний період (учасник за результатами фінансово-господарської діяльності має бути пибутковою згідно із звіту про фінансові результати);

належним чином завірені копії балансу, подаються за той звітний період, який на момент подання пропозиції був уже поданий в органи статистики

- оригінал або нотаріально завірена копія довідки про відсутність заборгованості по сплаті податків та інших загальнообов’язкових платежів (зборів) суб’єкта господарювання;

5) наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства:

- належним чином засвідчена учасником копія установчих документів, що підтверджує досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства не меньше 2 років, за обсягами обслуговування не меньше 50% від кількості будинків, вказаних у обє’кті, на який претендує конкурсант.

Якщо кваліфікаційна частина конкурсної пропозиції не містить документів, які підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, або якщо ці документи не запевняють організатора конкурсу у тому, що учасник має необхідну кваліфікацію відповідно до усіх кваліфікаційних критеріїв і здатен виконати замовлення згідно з умовами конкурсної документації, така конкурсна пропозиція відхиляється.

Усі конкурсні пропозиції, які відповідають установленим кваліфікаційним критеріям, та за відсутності інших, передбачених законодавством та цією конкурсною документацією, підстав для їх відхилення, допускаються до оцінки.

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики

Учасники конкурсу повинні надати в складі конкурсної пропозицій документи, які підтверджують відповідність конкурсної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам, встановленим організатором конкурсу (документально підтверджена інформації про відповідність кваліфікаційним вимогам).

 

8. Внесення змін або відкликання конкурсної пропозиції учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою конкурсну пропозицію до закінчення строку її подання.

Такі зміни чи заява про відкликання конкурсної пропозиції враховуються у разі, коли вони отримані організатором конкурсу до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

9. Дата огляду об’єктів конкурсу та доступу до них

Організатор конкурсу у визначений ним день та час організовує огляд учасниками конкурсу об’єктів конкурсу та забезпечує фізичний доступ до них.

10. Інформація про наявність та загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій:

 

IV. Подання та розкриття конкурсних пропозицій

 

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:

Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об’єкта окремо.

У разі якщо об’єктом конкурсу визначено групу будинків, розрахунок ціни учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо.

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

спосіб подання конкурсних пропозицій

Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція, а також згода на розкриття конверта з конкурсною пропозицією

місце подання конкурсних пропозицій

29000, м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 1, каб. _310_

кінцевий строк подання конкурсних пропозицій (дата, час)

Дата: 26.02.2018

Час: до 12.00

 

Конкурсні пропозиції, отримані організатором конкурсу після закінчення строку їх подання не розкриваються і повертаються учасникам, які їх подали.

.

 

2. Місце, дата та час розкриття конкурсних пропозицій:

 

місце розкриття конкурсних пропозицій

29000, м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 1, каб. _310_

дата та час розкриття конкурсних пропозицій

Дата: 27.02.2018

Час: 12.00

 

Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями проводиться у день закінчення строку їх подання у місці та в час, передбачені конкурсною документацією, в присутності всіх учасників конкурсу або уповноважених ними осіб, що з’явилися на конкурс.

Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за відсутності учасника конкурсу або уповноваженої ним особи.

Повноваження представника учасника підтверджується одним із наступних документів: випискою з протоколу засновників, копією наказу про призначення, довіреністю із зазначенням зразка підпису представника учасника або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття конкурсних пропозицій, засвідчені згідно законодавства.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або інший документ, який містить фотографію представника учасника.

Зазначені документи не запаковуються у конверт разом з іншими документами конкурсної пропозиції, а пред’являються секретарю конкурсної комісії безпосередньо перед запрошенням до процедури розкриття.

Під час розкриття конкурсних пропозицій перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених конкурсною документацією, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника.

Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття конкурсних пропозицій, який складається в день розкриття пропозицій.

Протокол розкриття конкурсних пропозицій підписується членами конкурсної комісії, які присутні на розкритті, та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття конкурсних пропозицій.

 

V. Оцінка конкурсних пропозицій та визначення переможця

 

1. Критерії оцінювання конкурсних пропозицій:

 

1

Ціна послуги, що включає витрати на утримання і проведення ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території, винагороду управителю з розрахунку на 1 кв.м. загальної площі об’єкта конкурсу

до 50 балів

(чим нижча ціна послуги тим більший бал)

2

Рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою

до 15 балів

3

Фінансова спроможність учасника конкурсу

до 10 балів

4

Наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців)

до 15 балів

5

Наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства

до 10 балів

 

Всього максимально 100 балів.

 

2. Відхилення конкурсних пропозицій

Організатор конкурсу відхиляє конкурсну пропозицію у таких випадках:

- учасник не відповідає кваліфікаційним вимогам, встановлених організатором конкурсу;

- конкурсна пропозиція не відповідає умовам конкурсної документації;

- встановлено факт подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення;

- учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації, його визнано банкрутом або порушено провадження у справі про його банкрутство.

Учасник, конкурсна пропозиція якого відхилена, повідомляється про це із зазначенням аргументованих підстав протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення.

3. Визнання конкурсу таким, що не відбувся

Організатор конкурсу має право визнати конкурс таким, що не відбувся, у разі:

відсутності конкурсних пропозицій;

відхилення всіх конкурсних пропозицій з підстав

- конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації;

- прийнято рішення про припинення юридичної особи - учасника конкурсу, підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця - учасника конкурсу або порушено провадження у справі про банкрутство щодо учасника конкурсу;

- встановлено факт подання учасником конкурсу недостовірної інформації, що впливає на прийняття рішення;

Повідомлення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, надсилається організатором конкурсу усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття організатором конкурсу відповідного рішення.

У випадку відміни конкурсу організатор протягом десяти календарних днів організовує підготовку нового конкурсу.

 

VI. Укладання договору

 

1. Терміни укладання договору

Виконавчий комітет міської ради протягом п’яти календарних днів з моменту підписання протоколу приймає рішення про призначення управителя.

Протягом п'яти календарних днів з дня прийняття виконавчим органом місцевої ради рішення про призначення управителя з переможцем конкурсу укладається договір про надання послуги з управління багатоквартирним будинком.

Договір про надання послуги за кожним багатоквартирним будинком, що входив в об’єкт конкурсу, строком на один рік від імені співвласників багатоквартирного будинку підписує уповноважена особа виконавчого комітету міської ради, за рішенням якого призначається управитель.

Інформація про управителя, з яким укладено договір про надання послуги, доводиться до відома співвласників багатоквартирного будинку шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Хмельницької міської ради та в кожному конкретному будинку (на прибудинковій території), зокрема на інформаційних стендах у під’їздах будинків та біля них, відповідного оголошення. Оголошення має містити інформацію про повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) управителя, його контактні телефони, номер та дату укладання договору, ціну послуги.

 

 

До цієї конкурсної документації додається:

Заява на участь у конкурсі (Додаток № 1)

Форма «Довідки про наявність обладнання та матеріально-технічної бази» (Додаток № 2)

Перелік об’єктів конкурсу (лотів) та перелік багатоквартирних житлових будинків, що входять у лоти (Додаток № 3)

Технічна характеристика кожного об’єкта конкурсу за відповідними показниками (Додаток № 4).

Наявність та загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (Додаток 5).

Учасник може надати додаткову інформацію, яку вважає за необхідне, або скласти зазначені додатки у довільній формі з обов’язковим наданням інформації, яка зазначена в наведених додатках.

 

     

 

 

 

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

 ____________________ №______

 

 

ГРАФІК

проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку міста Хмельницького

 

 

№ ЗП

Подія

Дата початку

Дата закінчення

Місце проведення конкурсу, адреса

1

2

3

4

5

1

Конкурс з призначення управителя багатоквартирного

Будинку міста

Хмельницького

27.01.2018

07.03.2018

29000, Хмельницький, вул.Проскурівська, 1, каб. _301_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Додаток 4

до рішення виконавчого комітету

 ____________________ №______

 

 

Склад

конкурсної комісії з призначення управителя багатоквартирного будинку

 

 

Голова комісії:

Нестерук Анатолій Макарович - заступник міського голови.

 

Заступник голови комісії:

Новачок Василь Пилипович - начальник управління житлово-комунального господарства.

 

Секретар комісії:

Бартащук Катерина Володимирівна - начальник юридичного відділу управління житлово-комунального господарства.

 

Члени комісії:

 

Путін Володимир Васильович – заступник начальника управління житлово-комунального господарства;

 

Вітковська Наталія Володимирівна - заступник начальника управління житлово-комунального господарства, начальник планово-фінансового відділу;

 

Маєвська Анна Миколаївна – головний спеціаліст відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду;

 

Івасюк Олександр Володимирович – завідувач відділу управління міським господарством;

 

Малінський Богдан Миколайович – керівник ГО «Рада голів ОСББ м.Хмельницького» (за згодою);

 

Паламарчук Сергій Вікторович - депутат міської ради (за згодою);

 

 

Певнєв Олег Віталійович - депутат міської ради (за згодою).

 

 

 

 

 Керуючий справами виконавчого комітету                                                    Ю. Сабій

 

 

 

 Начальник управління житлово-

 комунального господарства                                                                               В. Новачок

 

 

 

 

File link
Розмір: 89 КБ
Формат: xls
File link
Розмір: 71 КБ
Формат: xls
File link
Розмір: 75 КБ
Формат: xls
File link
Розмір: 44 КБ
Формат: xlsx
File link
Розмір: 18 КБ
Формат: xlsx
File link
Розмір: 263 КБ
Формат: xlsx