Рішення міської ради

Про затвердження концепції регулювання чисельності безпритульних тварин у м.Хмельницькому

 

УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення четвертої сесії

№5 від 09.02.2011 р.

 

Про затвердження концепції регулювання чисельності безпритульних тварин у м.Хмельницькому

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, з метою визначення пріоритетних напрямків і нових організаційно-управлінських принципів створення ефективного механізму регулювання чисельності безпритульних тварин, керуючись Законом України “Про захист тварин від жорстокого поводження з тваринами” та Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити концепцію регулювання чисельності безпритульних тварин у місті Хмельницькому згідно додатку.

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови А.Лаврентія та управління житлово-комунального господарства.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань роботи житлово-комунального господарства.

 

Міський голова С. Мельник

 

Додаток

до рішення сесії міської ради

від №5 від 09.02.2011 р.

Концепція регулювання чисельності безпритульних тварин у місті Хмельницькому

1. Загальні положення

Концепція являє собою систему поглядів, принципів і пріоритетів в сфері регулювання чисельності безпритульних тварин.

Основною метою концепції є визначення пріоритетних напрямків і нових організаційно-управлінських принципів створення ефективного механізму регулювання чисельності безпритульних тварин на території міста.

Методологічною основою цієї роботи є положення Закону України “Про захист тварин від жорстокого поводження з тваринами”.

 

2. Аналіз причин виникнення проблеми і обґрунтування необхідності прийняття концепції

Аналіз ситуації у сфері поводження з домашніми та безпритульними тваринами дає можливість зробити висновок, що зростання чисельності безпритульних тварин відбувається за рахунок двох чинників — розмноження безпритульних тварин та надходження домашніх тварин, які втратили господарів. Досягти зменшення чисельності безпритульних тварин можливо лише впливаючи на джерела поповнення популяції тварин, насамперед на розмноження тварин, а також на поповнення популяції за рахунок домашніх тварин.

Світова практика виділяє наступні існуючі методи впливу на зменшення чисельності безпритульних тварин:

- відстріл - умертвіння особин на місці виявлення;

- вилов з поверненням до ареалу колишнього перебування (метод вилову-стерилізації-повернення (надалі ВСП);

- безповоротний вилов - вилов безпритульних тварин з їх місця проживання з подальшим розміщенням в притулок, де їм на протязі певного часу підшуковують господарів, а до неприлаштованих тварин, застосовують евтаназію, або пожиттєве утримання тварин.

- комплексна методика — одночасне впровадження декількох з перерахованих методів, часто супроводжується із застосуванням превентивних заходів щодо запобігання поповнення чисельності безпритульних тварин.

Дослідження чинників, які впливають на динаміку кількості безпритульних тварин у країнах Європи здійснено Всесвітнім товариством захисту тварин (WSPA) та Британським королівським товариством захисту тварин (RSPCA) у 2006-2007р.р. За результатами досліджень проведено класифікацію країн щодо стану вирішення проблеми безпритульних тварин та аналіз ефективності заходів, які застосовуються для її вирішення. Зокрема, повідомляється про відсутність безпритульних тварин в Бельгії, Данії, Фінляндії, Нідерландах, Норвегії, Швеції, Швейцарії. У цих країнах спостерігається традиційно високий рівень контролю (реєстрація, ліцензування домашніх тварин), врегульоване законодавство, а також соціальна відповідальність населення. Обов'язкова реєстрація або ліцензування тварин введені у 22-х країнах. Вилов і стерилізація безпритульних тварин з поверненням до ареалу колишнього перебування практикується в 7 країнах, але, лише, в одній із них, Греції, є єдиним методом обмеження чисельності цих тварин. Евтаназія здорових тварин повністю заборонена в 3-х країнах — Німеччині, Греції, Італії, де завдяки незначній кількості безпритульних тварин, стало можливим прийняття закону про їх довічне утримання в притулках У США, Канаді, країнах Західної Європи, Скандинавії та Прибалтики застосовується вилов тварин з подальшим розміщенням у притулках з метою повернення власникам, якщо тварини загублені, або пошуку нових власників. Всіх невитребуваних тварин гуманно присипляють після певного терміну утримання, який складає від 5 до 14 діб.

За результатами проведеного аналізу зроблено висновок, що у країнах, де кількість безпритульних тварин залишається стабільною, умертвіння не практикується, застосовується або програма ВСП, або відлов без повернення, або їх комбінація. Евтаназія здорових неприлаштованих тварин може бути як дозволеною, так і забороненою. При цьому стає наочним вплив чинників, спрямованих на перекриття джерел поповнення безпритульних тварин: обов'язкової реєстрації, просвіти населення, стерилізації домашніх тварин.

В Україні довгий час існувала практика відстрілу безпритульних тварин. У 2006р. був прийнятий Закон України “Про захист тварин від жорстокого поводження”. Методами регулювання чисельності безпритульних тварин Законом визначені метод біостерилізації, а в разі неможливості її застосування – метод евтаназії. На виконання Закону  в багатьох містах України, в тому числі місті Хмельницькому, прийняті місцеві програми регулювання  чисельності безпритульних тварин гуманним та цивілізованим шляхом. В результаті старий порядок вилову безпритульних тварин шляхом умертвіння на місці за допомогою літаючих шприців було замінено на новий гуманний метод ВСП. Але, за новим порядком, процес вилову значно ускладнився та став високовитратним, що призвело до значного обмеження кількості виловлених тварин. Як, наслідок, стало спостерігатися різке збільшення чисельності безпритульних тварин. Охороняючи “свої” території, собачі зграї стають агресивними, нападають на дорослих людей та дітей. За наявними статистичними даними в Україні на кожних 100 тис. чоловік приходиться від 30 до 100 укусів щорічно (домашніх та безпритульних). В нашому місті протягом 2009р. зафіксовано 1074 звернень осіб, які постраждали від  укусів собак.

Проте, ні програма вилову-стерилізації-повернення безпритульних тварин на попереднє місце, ні вилов без повернення як методи регулювання чисельності безпритульних тварин без застосування комплексних запобіжних заходів щодо розмноження власницьких тварин, не мають визначального впливу на кількість безпритульних тварин.

Отже, можна з великим ступенем імовірності стверджувати, що лише комплексні заходи з запобігання неконтрольованого розмноження домашніх тварин, здійснювані силами державної або місцевої влади є ефективними щодо регулювання чисельності безпритульних тварин незалежно від того, який метод регулювання безпритульних тварин практикується.

Враховуючи викладене, розробка концептуальних положень регулювання чисельності безпритульних тварин є важливим питанням для міста. Цією концепцією пропонується  запровадити в місті комплексну методику регулювання чисельності безпритульних тварин: виловлені безпритульні тварини утримуються в притулку до повернення їх власнику, якщо вони були загублені, або передачі новому власнику. По закінченні встановленого терміну утримання в притулку невитребувані тварини можуть далі утримуватися у притулку, якщо адміністрацією притулку буде прийняте відповідне рішення, підлягати стерилізації, вакцинації та поверненню на попереднє місце, або можуть підлягати евтаназії у випадках, передбачених Законом України “Про захист тварин від жорстокого поводження”.

 

3. Сучасний стан сфери поводження з домашніми тваринами у м. Хмельницькому

За приблизними даними в місті Хмельницькому кількість собак може складати біля 10000 особин. Притулок, який створений в місті розрахований на 50 тварин. В притулку тварини утримуються протягом 15 днів. За цей період проводиться стерилізація та вакцинація тварин, після чого їх повертають на попереднє місце перебування. Вартість стерилізації та вакцинації однієї тварини становить 200,00 грн. Вилов тварин здійснює бригада КП “Спецкомунтранс” в кількості 3-х осіб (водій, 2 собаколови). Протягом 2010р. бригадою проведено вилов 317 тварин та проведено стерилізацію 315 тварин. Всі стерилізовані тварини випущені в умови вільного існування з обов’язковим проведенням всіх необхідних щеплень. При цьому, чисельність тварин не зменшилася.

Міжнародними спеціалістами в галузі поводження з домашніми тваринами досліджено: якщо кількість стерилізованих домашніх тварин (які мають власників) досягає 70%, відбувається помітне скорочення чисельності безпритульних тварин. Тому, саме стерилізація тварин, які мають власників, повинна стати масовою. Щоб зробити її такою, доцільно застосувати економічні важелі (притягнення до адміністративної відповідальності шляхом накладення штрафу). Ці заходи можливо впровадити лише за умови обов’язкової реєстрації домашніх тварин.

Тенденція до збільшення чисельності безпритульних тварин у місті цілком виправдана сучасними моральними та етичними нормами. Насамперед, це безвідповідальне ставлення власників домашніх тварин, з вини яких вони стають загубленими або покинутими. Щоб вирішити проблему безпритульних тварин ефективно і гуманно, необхідно визначити відповідальність за неконтрольоване розмноження домашніх тварин та посилення відповідальності за викидання зайвих тварин на вулицю.

Нормативна база, що регулює відносини у сфері поводження з домашніми тваринами застаріла і не відповідає вимогам чинного законодавства.

Чинні “Правила утримання собак, котів та хижих тварин підприємствами, організаціями, громадянами”, затверджені рішенням міської ради від 26.08.1999 року №5, розроблені на підставі “Правил утримання собак, котів і хижих тварин у населених пунктах УРСР”, затверджених в червні 1980 р., застарілі і не відповідають сучасним вимогам. У місті не налагоджено ведення моніторингу кількості домашніх і безпритульних тварин, облік і реєстрація домашніх тварин не здійснюється взагалі, відсутня ефективна система регулювання кількості безпритульних тварин.

Основними причинами, що призводять до збільшення популяції безпритульних тварин, і як наслідок, до погіршення санітарно-епідемічного і екологічного стану міста, є:

- неврегульоване нормативно-правове забезпечення питань поводження з тваринами як в Україні в цілому, так і у м. Хмельницькому, зокрема;

- недосконалість механізмів регулювання кількості безпритульних тварин;

- відсутність системи реєстрації та ідентифікації тварин;

- недосконалість і неефективність існуючої системи відлову безпритульних тварин;

- незначна кількість стерилізованих безпритульних і домашніх тварин;

- наявність надлишкової кормової бази;

- наявність безвідповідального ставлення власників до тварин, через яких вони виявляються кинутими або загубленими;

- відсутність контролю у місцях продажу тварин;

- відсутність у місті достатньої кількості притулків для тварин.

Таким чином, можна зробити висновок, що рішення даної проблеми вимагає принципово іншого підходу з урахуванням вимог чинного законодавства України.

 

4. Механізм реалізації концепції

Проблема забезпечення належних умов утримання тварин і поводження з ними, регулювання чисельності безпритульних тварин є комплексною і вимагає залучення різних структур міста для її вирішення і планування на перспективу. Для реалізації поставленої мети пропонується виконання наступних заходів:

4.1. Управлінню житлово-комунального господарства:

4.1.1. створити в комунальному підприємстві “Спецкомунтранс” структурний підрозділ – Центр поводження з тваринами;

строк виконання: 1 квартал 2011р.

4.1.2. розробити Правила утримання тварин у м. Хмельницькому взамін “Правил утримання собак, котів та хижих тварин підприємствами, організаціями, громадянами”, прийнятих рішенням міської ради №5 від 26.08.1999р. та подати на затвердження міській раді.

строк виконання: 1 квартал 2011р.

4.2. Комунальному підприємству “Спецкомунтранс” за рахунок надання платних послуг, грантів або спеціальних коштів:

4.2.1. запровадити реєстрацію тварин (створення анкет на кожну тварину, занесення анкет до єдиної міської електронної бази даних, видача посвідчень на тварин);

строк виконання: 1 квартал 2011 р.

4.2.2. створити єдину міську електронну базу даних всіх тварин м. Хмельницького

строк виконання: травень 2011р.

4.2.3. спільно з начальниками житлово-експлуатаційних підприємств, головами об'єднань співвласників багатоповерхових будинків, квартальних комітетів, комітетів самоорганізації населення мікрорайонів міста, а також з громадськими організаціями, статутною метою яких є захист тварин від жорстокого поводження забезпечити достовірний облік тварин, які мають власників, організувати діяльність з видачі реєстраційних посвідчень і номерних знаків для нашийників власникам зареєстрованих тварин;

строк виконання: травень 2011 р.

4.2.4. систематично проводити інформаційно-просвітницьку роботу серед населення щодо необхідності дотримання правил утримання і поводження з домашніми тваринами.

строк виконання: постійно

4.3. Управлінню з питань екології та контролю за благоустроєм міста:

4.3.1. спільно із Хмельницьким МВ УМВСУ в Хмельницькій області проводити рейди по місту з метою перевірки реєстрації домашніх тварин та виявлення порушень діючих правил утримання тварин на територіях підприємств, установ, організацій всіх форм власності;

4.3.2. постійно обстежувати закриті території (будівельні майданчики, автостоянки, підприємства, організації, ринки, тощо). В разі виявлення собак, зобов’язати їх власників зареєструвати та стерилізувати тварин, а безпритульних тварин здати службі вилову. Якщо вимога не виконана притягувати винних осіб до адміністративної відповідальності відповідно до ст.154 КУпАП.

строк виконання: постійно

4.4. Рекомендувати керівникам підприємств, установ і організацій всіх форм власності:

4.4.1. забезпечити  закриття кришок контейнерів для збору твердих побутових відходів;

4.4.2. забезпечити своєчасний збір і вивіз твердих побутових відходів;

4.4.3. забезпечити ліквідацію стихійних укриттів для безпритульних тварин на підвідомчих територіях;

4.4.4. провести роботу по закриттю підвалів, горищ та інших технічних приміщень в будинках з метою попередження проникнення в них тварин;

4.4.5. сприяти працівникам служби вилову комунального підприємства “Спецкомунтранс” в виконанні їх посадових обов’язків;

4.4.6. заключити договори на вилов безпритульних тварин з комунальним підприємством “Спецкомунтранс” та забезпечити за власний рахунок вилов безпритульних тварин гуманним способом на закріплених територіях;

4.4.7. забезпечити проведення планової вакцинації від сказу та стерилізації тварин, що ними утримуються.

строк виконання: постійно

4.5. Хмельницькому МВ УМВСУ в Хмельницькій області:

4.5.1. посилити контроль за недопущенням несанкціонованої торгівлі тваринами в районі ринків та в інших не відведених для цього місцях;

4.5.2. в межах повноважень посилити контроль за дотриманням власниками тварин вимог діючих правил утримання  тварин в м. Хмельницькому.

строк виконання: постійно

4.6. Міській санітарно-епідеміологічній станції, управлінню ветеринарної медицини:

4.6.1. забезпечити контроль за санітарно-епідеміологічним станом територій будівництва об'єктів, в тому числі законсервованих, щодо наявності безпритульних тварин;

4.6.2. призупиняти в установленому діючим законодавством порядку діяльність ринків, торгових майданчиків, об'єктів ресторанного господарства та торгівлі, будівельних майданчиків, автостоянок, автозаправних станцій та інших об'єктів в випадку виявлення на їх території безпритульних тварин, що не пройшли стерилізацію;

4.6.3. здійснювати через засоби масової інформації інформування населення про небезпеку для людей і тварин захворювання на сказ і необхідність проведення вакцинації домашніх тварин;

4.6.4. забезпечити інформування мешканців про проведення планової вакцинації тварин від сказу.

строк виконання: постійно

4.7. Департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів визначити місця для вигулу домашніх тварин.

строк виконання: 1 квартал 2011р.

4.8. Рекомендувати громадським організаціям, статутною метою яких є захист тварин від жорстокого поводження:

4.8.1. створити Координаційну раду із залученням волонтерів та інших заінтересованих осіб;

4.8.2. створити благодійний фонд захисту тварин.

строк виконання: 1 квартал 2011р.

Секретар міської ради В.Лесков

Начальник управління ЖКГ О.Шаповал