Рішення міської ради

Про затвердження цільової Програми попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури пожежно-рятувальних підрозділів на території Хмельницької міської територ

 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення другої сесії

№9 від 23.12.2020 р.

 

Внесені зміни:

рішенням 5-ї сесії міської ради від 21.04.2021 №71

рішенням 7-ї сесії міської ради від 14.07.2021 №20

рішенням 10-ї сесії міської ради від 15.12.2021 №47

 

Про затвердження цільової Програми попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури пожежно-рятувальних підрозділів на території Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету міської ради, з метою створення механізму забезпечення заходів цивільного захисту та умов для реалізації державної політики у сфері цивільного захисту на території Хмельницької міської територіальної громади в місті Хмельницькому та керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Кодексом цивільного захисту, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити цільову Програму попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури пожежно-рятувальних підрозділів на території Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки (додається).

2. Відповідальність за виконання рішення покласти на управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань роботи житлово-комунального господарства, приватизації та використання майна територіальної громади міста.

 

Міський голова О.СИМЧИШИН

 

Додаток

до рішення сесії міської ради

від 23.12.2020 №9

 

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території Хмельницької міської територіальної громади на 2021– 2025 роки

 

Паспорт Програми

1.

Ініціатор розроблення програми

Хмельницьке міськрайонне управління та 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Кодекс цивільного захисту України

3.

Розробник програми

Хмельницьке міськрайонне управління та 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області

4.

Співрозробники програми

Управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці Хмельницької міської ради

5.

Відповідальні виконавці програми

Хмельницьке міськрайонне управління та

1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області;

 

управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради;

 

Хмельницька міська комунальна аварійно-рятувальна служба на водних об’єктах;

 

Департамент архітектури, містобудування та земельних ресурсів Хмельницької міської ради;

 

Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради;

 

управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці Хмельницької міської ради;

 

управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради;

 

управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради;

 

МКП «Хмельницькводоканал»;

 

балансоутримувачі захисних споруд цивільного захисту;

 

управління культури та туризму Хмельницької міської ради;

 

керівники потенційно-небезпечних об’єктів;

 

балансоутримувачі об’єктів підвищеної поверховості;

 

6.

Термін реалізації програми

2021-2025 роки

6.1.

Етапи виконання програми

(для довгострокових програм)

І етап: 2021 рік

ІІ етап: 2022 рік

ІІІ етап: 2023 рік

ІV етап: 2024 рік

V етап: 2025 рік

7.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Бюджет Хмельницької міської територіальної громади, спеціальні фонди та інші джерела фінансування, не заборонені законом

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми

 

102 860,0 тис. грн.

 

І. Загальна частина

З метою реалізації державної політики у сфері цивільного захисту розроблено цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки (далі – Програма), в основу якої покладено принцип захисту населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, ліквідації наслідків можливих аварій та природних стихійних явищ, пріоритетність завдань, спрямованих на порятунок життя та збереження здоров’я громадян.

Програму розроблено у відповідності з вимогами Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 року № 11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту» та з урахуванням інших нормативних документів.

Програму розраховано на період з 2021 до 2025 року, вона складається з таких розділів:

організаційне забезпечення у сфері пожежної безпеки;

організаційне забезпечення у сфері техногенної безпеки та цивільного захисту населення;

забезпечення та розвиток інфраструктури пожежно-рятувальних підрозділів;

організація навчання населення правилам безпеки життєдіяльності та діям в умовах виникнення надзвичайних ситуацій.

 

ІІ. Зміст проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання шляхом розроблення і виконання Програми

- зі статтею 3 Конституції України життя та здоров’я людини, її безпека є найвищими соціальними цінностями, за забезпечення яких держава відповідає перед нею. Безпека населення і територій, їх захищеність від впливу шкідливих техногенних, природних та екологічних факторів є неодмінною умовою сталого розвитку суспільства.

- виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, зменшення збитків і втрат у разі їх виникнення, ефективна ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій є одним з головних пріоритетів діяльності органів влади.

- попередження або ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт особливого значення набуває наявність місцевого матеріального резерву.

- ДСНС України, а також формування та працівники підприємств, організацій та установ, які здійснюють заходи з локалізації або ліквідації надзвичайної ситуації місцевого рівня потребують забезпечення засобами захисту, майном, технікою та обладнанням для проведення аварійно-рятувальних робіт та надання допомоги населенню. Заходи із створення та підвищення готовності аварійно-рятувальних служб  дозволять покращити та прискорити проведення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт.

- того, комплексного розвитку потребує інфраструктура громади з метою доступу громадян до об'єктів відпочинку, в тому числі на воді, протипожежного водопостачання, забезпечення якісного дорожнього сполучення, розвитку системи оповіщення як засобу комунікації з жителями громади, створення безпечних умов перебування людей у приміщеннях, громадських місцях та на їх території, що досягається як обладнанням протипожежними засобами приміщень, так і освітленням населених пунктів та ін.

- метою забезпечення захисту здоров’я громадян, зменшення матеріальних втрат та недопущення шкоди підприємствам, установам і організаціям, матеріальним і культурним цінностям, довкіллю у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій проводиться оповіщення та інформування населення, тому необхідним є модернізація місцевого сегменту системи оповіщення у складі державної автоматизованої системи централізованого оповіщення.

- захисту населення від наслідків техногенних аварій, а також під час застосування зброї масового знищення в особливий період на території громади створено фонд захисних споруд. Разом з тим, існує необхідність забезпечення фінансування заходів з бюджету Хмельницької міської територіальної громади (далі – бюджет громади), спрямованих на утримання захисних споруд цивільного захисту комунальної форми власності в готовності до використання за призначенням.

- соціальної реклами, видання буклетів, пам’яток, методичних рекомендацій з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, проведення олімпіад з безпеки життєдіяльності, забезпечення консультаційних пунктів навчальною літературою на території громади забезпечить покращення навчання населення діям у випадку надзвичайних ситуацій.

 

ІІІ. Мета Програми

Метою Програми є захист населення і території громади від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, ефективне функціонування місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, послідовне зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності території від наслідків таких ситуацій, забезпечення громадської безпеки.

 

 

ІV. Шляхи і способи розв'язання проблеми

Оптимальним варіантом розв’язання проблеми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру є реалізація державної політики у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій шляхом системного здійснення першочергових заходів щодо захисту населення і території від надзвичайних ситуацій з використанням ресурсів бюджету громади та інших джерел, не заборонених законом.

 

V. Завдання і заходи

 Завдання і заходи, спрямовані на виконання Програми наведено в додатку 1 до Програми.

Програма передбачає здійснення першочергових заходів щодо захисту населення і території громади  від надзвичайних ситуацій за такими напрямами:

забезпечення пожежної безпеки об'єктів, які підпорядковані структурним підрозділам Хмельницької міської громади;

запобігання загибелі людей на водних об’єктах;

утримання фонду захисних споруд  цивільного захисту в готовності до використання за призначенням;

поповнення місцевого матеріального резерву для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

підтримання у постійній готовності місцевої системи централізованого оповіщення  про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, здійснення ії модернізації та забезпечення функціонування;

забезпечення робіт із знешкодження вибухонебезпечних предметів;

забезпечення непрацюючого населення, працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту індивідуальними засобами захисту органів дихання;

забезпечення  високого рівня боєздатності пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС;

утримання підрозділів місцевої (добровільної) пожежної охорони в сільських населених пунктах громади.

навчання населення правилам безпеки життєдіяльності та діям в умовах виникнення надзвичайних ситуацій.

 

VІ. Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу на території громади:

забезпечити належний рівень безпеки населення, захищеності територій, об’єктів виробництва і соціально-культурної сфери від надзвичайних ситуацій;

знизити ризик виникнення надзвичайних ситуацій та мінімізувати їх наслідки;

оновлювати, поповнювати матеріальні цінності місцевого матеріального резерву, необхідних для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного  та природного характеру;

накопичити необхідну кількість засобів індивідуального захисту органів дихання для населення, що проживає в зонах ураження, від вражаючої дії можливих  хімічних аварій та не допустити отруєння та загибелі людей;

забезпечити укомплектування аварійно-рятувальної служби необхідним обладнанням; забезпечити функціонування дієвої системи запобігання загибелі людей на водних об’єктах;

підвищити обізнаність населення  щодо дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

забезпечити здійснення комплексних заходів щодо реконструкції та підтримання в постійній готовності місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення;

своєчасно та у найкоротший термін проводити оповіщення керівного складу місцевої ланки територіальної підсистеми цивільного захисту у разі виникнення загрози чи надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

підвищити ефективність використання коштів, які спрямовуються на здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;

забезпечити належний рівень пожежної безпеки об'єктів громади, в тому числі шляхом утримання підрозділів місцевої пожежної охорони в сільських населених пунктах.

Ефективність виконання Програми полягає у створенні оптимальної та результативної ланки підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, підвищенні дієвості функціонування аварійно-рятувальних підрозділів, зменшенні кількості постраждалих та загиблих внаслідок надзвичайних ситуацій.

 

VIІ. Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів Хмельницької міської територіальної громади, комунальних підприємств та інших джерел фінансування незаборонених законом.

Прогнозні обсяги фінансування для розв'язання проблем, передбачених Програмою за роками та в розрізі виконавців наведено в заходах і завданнях з виконання цільової Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території Хмельницької міської  територіальної громади на 2021– 2025 роки.

 

 

VIІІ. Координація та контроль

Координацію та контроль за ходом виконання цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території Хмельницької міської територіальної громади на 2021– 2025 роки здійснює Хмельницьке міськрайонне управління, 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області спільно з управлінням з питань цивільного захисту населення і охорони праці Хмельницької міської ради.

 

Секретар міської ради В.ДІДЕНКО

Начальник 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області полковник служби цивільного захисту О.СВІРЧУК

 

Заходи і завдання

з виконання цільової Програми попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури пожежно-рятувальних підрозділів на території Хмельницької міської територіальної громади

на 2021-2025 роки

Найменування напрямку діяльності

Найменування завдання

Строк виконання заходу

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів

Джерела фінансування (державний, бюджет міської громади, інші)

Прогнозований обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань,

тис. грн.

У тому числі за роками

2021

2022

2023

2024

2025

1.Організаційне забезпечення у сфері пожежної безпеки

Приведення до належного протипожежного  стану закладів освіти

2021-2025 р.

Виконання заходів, запропонованих приписами органів державного нагляду і контролю у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту

Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради

Бюджет  міської територіальної громади, спеціальні фонди

20 930,5

5 049,1

3 465,1

4 741,1

3 399,1

4 276,1

Приведення до належного протипожежного стану закладів соціального захисту

2021-2025 р.

Виконання заходів, запропонованих приписами органів державного нагляду і контролю у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту

Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради

Бюджет  міської територіальної громади, спеціальні фонди

905,7

188,7

159,0

201,3

168,1

188,6

Приведення до належного протипожежного стану закладів культури

2021-2025 р.

Виконання заходів, запропонованих приписами органів державного нагляду і контролю у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту

Управління культури та туризму Хмельницької міської ради

Бюджет  міської територіальної громади, спеціальні фонди

5 790,0

1 761,0

836,0

1 227,0

982,0

984,0

Приведення до належного протипожежного стану закладів охорони здоров’я

2021-2025р.

Виконання заходів, запропонованих приписами органів державного нагляду і контролю у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту

Управління охорони здоров’я  Хмельницької міської ради

Бюджет  міської територіальної громади, кошти комунальних підприємств

7 435,0

1 456,0

1 666,0

1 350,0

1 383,0

1 580,0

Приведення до належного протипожежного стану будинків підвищеної поверховості

2021-2025р.

Приведення до робочого стану інженерного обладнання систем протипожежного захисту висотних будинків і будинків підвищеної поверховості, забезпечення їх належного функціонування

Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради

Бюджет  міської територіальної громади, кошти комунальних підприємств

2650,0

-

2 500,0

50,0

50,0

50,0

Забезпечення функціонування систем: централізованого пожежного спостерігання, оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, протидимного захисту

Бюджет міської територіальної громади, кошти комунальних підприємств

650,0

100,0

100,0

150,0

150,0

150,0

Приведення до належного протипожежного стану гуртожитків

2021-2025р.

Приведення до робочого стану інженерного обладнання систем протипожежного захисту гуртожитків, забезпечення їх належного функціонування

Управління  житлової політики і майна Хмельницької міської ради

Бюджет  міської територіальної громади, кошти комунальних підприємств

1500,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

Забезпечення функціонування систем: централізованого пожежного спостерігання, оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, протидимного захисту

Бюджет  міської територіальної громади, кошти комунальних підприємств

400,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Всього за розділом:

40 261,2

8 914,8

9 096,1

8 099,4

6 522,2

7 628,7

2.Організаційне забезпечення у сфері техногенної безпеки та цивільного захисту населення

Недопущення загибелі людей на водних об’єктах та забезпечення протипожежних заходів

2021-2025 р.

Організація повноцінного функціонування служби порятунку на воді, що проводить оперативне реагування на події, пов’язані із нещасними випадками на воді з метою надання допомоги потерпілим, забезпечення її оснащення необхідним спеціальним та аварійно-рятувальним спорядженням та технічними засобами.

Організація функціонування  добровільних пожежних дружин. Забезпечення пожежно-технічним і аварійно-рятувальним обладнанням,  спеціальним захисним одягом.

Хмельницька міська комунальна аварійно-рятувальна служба на водних об’єктах

Бюджет  міської територіальної громади

18 155,7

3 072,2

3 399,6

3 607,9

3 893,0

4 183,0

Належне утримання фонду захисних споруд цивільного захисту

2021-2025р.

Проведення ремонту та утримання  захисних споруд цивільного захисту в готовності до використання за призначенням

Управління охорони здоров’я  Хмельницької міської ради

Бюджет  міської територіальної громади, кошти комунальних підприємств

2 200

400,0

500,0

500,0

400,0

400,0

Управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради

Бюджет  міської територіальної громади, кошти комунальних підприємств

700,0

100,0

150,0

150,0

150,0

150,0

Комунальне підприємство «Агенція муніципальної нерухомості» Хмельницької міської ради

Бюджет  міської територіальної громади, кошти комунальних підприємств

984,0

184,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради

Бюджет  міської територіальної громади, спеціальні фонди

250,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Управління культури та туризму Хмельницької міської ради

Бюджет міської територіальної громади, спеціальні фонди

250,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Своєчасне запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій, здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайної ситуації на території міської громади

2021-2025 р.

Накопичення, поповнення матеріальних цінностей матеріального резерву місцевого рівня відповідно до затвердженої номенклатури

Управління з питань ЦЗН і ОП, управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради

Бюджет міської територіальної громади

1 000,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі у доступній для осіб з вадами зору та слуху формі

2021-2025 р.

Створення та підтримання у постійній готовності місцевої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, здійснення її модернізації та забезпечення функціонування

Управління та відділи , підприємства, установи та організації міської громади

Бюджет міської територіальної громади, інші джерела фінансування незаборонені законом

2 000,0

0,0

800,0

400,0

400,0

400,0

Забезпечення робіт із знешкодження вибухонебезпечних предметів

2021-2025 р.

Забезпечення групи піротехнічних робіт АРЗ СП ГУ ДСНС України у Хмельницькій області паливно-мастильними матеріалами для виконання робіт за призначенням (знешкодження вибухонебезпечних предметів) на території міської територіальної громади

АРЗ СП

ГУ ДСНС України у Хмельницькій області

Бюджет  міської територіальної громади,

інші джерела фінансування незаборонені законом

125,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

Забезпечення засобами індивідуального захисту органів дихання

2021-2025 р.

Забезпечення засобами індивідуального захисту органів дихання непрацюючого населення та персоналу об’єктів, які потрапляють в прогнозовану зону хімічного забруднення ХНО

Керівники потенційно небезпечних об’єктів

Кошти потенційно небезпечних об’єктів, бюджет міської територіальної громади

42,0

21,0

21,0

-

-

-

Всього за розділом:

25 706,7

4 102,2

5 395,6

5 182,9

5 368,0

5 658,0

3. Забезпечення та розвиток інфраструктури пожежно-рятувальних підрозділів

Утримання джерел зовнішнього протипожежного водопостачання

2021-2025р.

Здійснення комплексу заходів щодо приведення протипожежного водопостачання громади у відповідність з вимогами нормативно-правових актів:

- ремонт, заміна та встановлення вуличних пожежних гідрантів;

- перевірка стану протипожежного водопостачання, встановлення покажчиків пожежних гідрантів, фарбування люків колодязів пожежних гідрантів

Управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради, 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області

Бюджет міської територіальної громади, кошти комунальних підприємств, інші джерела фінансування незаборонені законом

350,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

Забезпечення належного функціонування централізованої бази газодимо-захисної служби на території міської громади

2021-2025 р.

Придбання, ремонт, обслуговування апаратів на стисненому повітрі, компресорів, запасних частин, балонів, панорамних масок для функціонування газодимозахисної служби

1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області

Бюджет міської територіальної громади, інші джерела фінансування незаборонені законом

550,0

150,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Забезпечення високого рівня боєздатності оперативно-рятувальних підрозділів

1 ДПРЗ ДСНС

2021-2025 р.

Придбання:

- тепло-відбивних костюмів, спеціального захисного одягу, взуття для пожежних, касок, поясів, карабінів та краг для пожежних;

- засобів пожежогасіння.

1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області

Бюджет  міської територіальної громади,

інші джерела фінансування незаборонені законом

4 700,0

3 500,0

300,0

300,0

300,0

300,0

2021-2025 р.

Придбання нової пожежної-рятувальної та спеціальної техніки

1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області

Бюджет  міської територіальної громади, інші джерела фінансування незаборонені законом

21 240,0

0,0

5 310,0

5 310,0

5 310,0

5 310,0

2021-2025 р.

Придбання :

- пожежно-технічного та аварійно-рятувального обладнання і спорядження (пожежні рукава, пневмоподушки, мотопомпи, електростанції, надувний човен, рятувальні жилети, комплексів для деконтамінації і т.п.)

- надувних модульних наметів;

- електро- та гідроінструменту.

1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області

Бюджет міської територіальної громади,

інші джерела фінансування незаборонені законом

3 000,0

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

2021-2025 р.

Придбання :

- засобів радіозв’язку.

1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області

Бюджет міської територіальної громади, інші джерела фінансування незаборонені законом

4 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

0

2021-2025 р

Забезпечення паливно-мастильними матеріалами для:

- попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

- гасіння пожеж і проведення інших рятувальних робіт;

- гасіння пожеж в екосистемах;

- заходів з дезінфекції;

- проведення робіт зі зрізання аварійних дерев;

- проведення робіт з відкачування води;

- здійснення чергування особового складу та техніки під час проведення культурно-масових, святкових, спортивних заходів.

1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області

Бюджет міської територіальної громади, інші джерела фінансування незаборонені законом

1 750,0

350,0

350,0

350,0

350,0

350,0

Всього за розділом:

35 590,0

5 670,0

7 730,0

7 730,0

7 730,0

6 730,0

4.Організація навчання населення правилам безпеки життєдіяльності та діям в умовах виникнення надзвичайних ситуацій

Заходи спрямовані на забезпечення навчання населення правилам безпеки життєдіяльності та діям в умовах виникнення надзвичайних ситуацій

2021-2025 р.

Створення та функціонування  консультаційних пунктів цивільного захисту та забезпечення їх  навчальною літературою

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради, управління з питань ЦЗН і ОП, управління адміністративних послуг, ХРУ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області

Бюджет міської територіальної громади, інші джерела фінансування незаборонені законом

75,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

2021-2025 р.

Сприяння волонтерському та добровольчому руху в громаді:

- проведення занять (навчань) з волонтерами, добровольцями щодо прийомів та способів гасіння пожеж, надання невідкладної медичної допомоги.

Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради, ХРУ, 1 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області

Бюджет міської територіальної громади, інші джерела фінансування незаборонені законом

50,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

2021-2025 р.

Поширення і пропагування культури безпеки життєдіяльності серед вихованців дошкільних та учнів загальноосвітніх навчальних закладів:

- проведення збір-змагань юних рятувальників “Школа безпеки” та “Дружин юних пожежників”;

- проведення брейн-рингів та вікторин;

- проведення літніх денних таборів;

- придбання наочних матеріалів, одягу (в тому числі рятувального), рятувальних засобів та обладнання.

Департамент освіти та науки,  ХРУ ГУ ДСНС України у Хмельницькій області

Бюджет міської територіальної громади, інші джерела фінансування незаборонені законом

125,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

Всього за розділом:

250,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

5. Реалізація державної  політики у сфері цивільного захисту

Створення  ситуаційного центру з питань цивільного захисту, охорони праці та здійснення координації заходів по ліквідації надзвичайних ситуацій

2021-2025 р

Проведення  ремонту приміщення для розміщення ситуаційного центру

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

Бюджет міської територіальної громади, інші джерела фінансування незаборонені законом

687,1

381,5

305,6

-

-

-

Придбання та встановлення необхідної техніки, обладнання та офісних меблів для забезпечення роботи ситуаційного центру, обладнання стендів (плакатів), розробка інформаційних куточків з цивільного захисту, охорони праці.

Виконавчий комітет Хмельницької міської ради

Бюджет міської територіальної громади, інші джерела фінансування незаборонені законом

365,0

-

200,0

165,0

-

-

Всього за розділом:

1052,1

381,5

505,6

165,0

-

-

Всього за Програмою:

102 860,0

19 118,5

22 777,3

21 227,3

19 670,2

20 066,7

 

Секретар міської ради В.ДІДЕНКО

Начальник управління з питань цивільного захисту населення і охорони праці Ю.КОРЕВА

 

(Внесено зміни в Паспорт Програми відповідно до

рішення 10-ї сесії міської ради від 15.12.2021 №47)

(Додаток викладено в новій редакції згідно із

рішенням 10-ї сесії міської ради від 15.12.2021 №47)

File link
Розмір: 262 КБ
Формат: pdf
File link
Розмір: 56 КБ
Формат: docx