Рішення міської ради

Про заснування персональних премій міського голови кращим тренерам міста Хмельницького

 

 

УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення шістадцятої сесії

№10 від 12.07.2017 р.

 

Про заснування персональних премій міського голови кращим тренерам міста Хмельницького

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету, з метою фінансової підтримки і заохочення до подальшої професійної діяльності тренерів, вихованці яких досягли високих результатів на всеукраїнських та міжнародних змаганнях, представляючи місто Хмельницький, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України “Про фізичну культуру і спорт”, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Заснувати персональні премії міського голови кращим тренерам міста Хмельницького за рахунок коштів загального фонду міського бюджету призначених для управління молоді та спорту у розмірі 75 відсотків від прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

2. Затвердити Положення про персональні премії міського голови кращим тренерам міста Хмельницького (додаток №1).

3. Затвердити склад комісії по визначенню претендентів на персональні премії міського голови кращим тренерам міста Хмельницького (додаток №2).

4. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови Г.Мельник та управління молоді та спорту.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров'я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.

 

Міський голова О.Симчишин

 

Додаток 1

до рішення сесії міської ради

від 12.07.2017р. №10

 

ПОЛОЖЕННЯ

про персональні премії міського голови кращим тренерам міста Хмельницького

 

1. Загальні положення

1.1. Премії міського голови призначаються щорічно рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради з метою фінансової підтримки і заохочення до подальшої професійної діяльності п'ятнадцяти кращих тренерів міста, вихованці яких представляють місто Хмельницький на всеукраїнських та міжнародних змаганнях та досягли високих спортивних результатів.

2. Порядок висування кандидатів

2.1. Спортивні клуби, дитячо-юнацькі спортивні школи, спортивні федерації та фізкультурно-спортивні товариства та інші позашкільні навчальні заклади спортивної спрямованості висувають претендентів на премію шляхом подання клопотання на ім'я міського голови.

2.2. Клопотання має містити: прізвище, ім'я, по батькові претендента, дату його народження, адресу проживання, номер телефону, а також інформацію про спортивні досягнення його вихованців за попередній рік. До клопотання додається копія паспорту та ідентифікаційного номеру фізичної особи платника податків.

3. Порядок визначення претендентів

3.1. Для розгляду та відбору претендентів на призначення премій створюється комісія по визначенню претендентів на персональні премії міського голови кращим тренерам міста Хмельницького.

3.2. Склад комісії затверджується рішенням виконавчого комітету.

3.3. Подання щодо претендентів на премію подаються на розгляд комісії до першого листопада кожного поточного року.

3.4. Комісія приймає рішення простою більшістю голосів та формує список з п'ятнадцяти тренерів  претендентів на премії.

3.5. Рішення комісії оформляється протоколом, який підписується усіма присутніми на засіданні членами комісії. За результатами проведеного відбору управління молоді та спорту готує проект рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради про призначення премій.

3.6. Організаційне забезпечення роботи комісії здійснює управління молоді та спорту Хмельницької міської ради.

3.7. Члени комісії беруть участь у роботі комісії безоплатно, на громадських засадах.

3.8. Премії тренерам призначаються на один календарний рік, починаючи з місяця наступного за місяцем прийняття рішення про призначення премій.

3.9. Комісія може внести на розгляд виконавчого комітету пропозицію про зняття премії з тренера у разі зниження спортивних досягнень його вихованців, порушення ним тренувального процесу.

4. Порядок виплати премій

4.1. Виплата премій здійснюється за рахунок коштів загального фонду міського бюджету, передбачених для управління молоді та спорту.

4.2 Розмір премій складає 75 відсотків від прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

4.3. Премії виплачуються один раз на місяць бухгалтерією управління молоді та спорту.

Секретар міської ради М.Кривак

Начальник управління молоді та спорту С.Ремез

 

Додаток 2

до рішення сесії міської ради

від 12.07.2017р. №10

 

Склад

комісії по визначенню претендентів на персональні премії міського голови  кращим тренерам міста Хмельницького

Голова комісії:

 

 

Мельник Галина Леонтіївна

-

заступник міського голови

Заступник голови комісії:

 

 

Ремез Сергій Степанович

-

начальник управління молоді та спорту

Члени комісії:

 

 

Бортюк Олександр Степанович

-

член комітету з питань молоді, спорту та туризму громадської ради при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради (за згодою)

Домбровський Геннадій Владиславович

-

заступник голови обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» (за згодою)

Лозінський Сергій Валентинович

-

старший викладач кафедри фізичного виховання Хмельницького університету управління та права (за згодою)

Мороз Олександр Степанович

-

директор дитячо-юнацької спортивної школи №2 “Авангард” (за згодою)

Свіргунець Євген Михайлович

-

доцент кафедри здоров'я людини Хмельницького національного університету (за згодою)

Тіслін Олександр Миколайович          

-

директор дитячо-юнацької спортивної школи управління освіти Хмельницької міської ради (за згодою)

 

Секретар міської ради М.Кривак

Начальник управління молоді та спорту С.Ремез