Рішення міської ради

Про визнання бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України, утворення комісії із надання статусу бійців-добровольців АТО у м.Хмельницькому та затвердження Положення про неї, затвердже

 

 

УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення сімнадцятої сесії

№6 від 20.09.2017 р.

 

Про визнання бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України, утворення комісії із надання статусу бійців-добровольців АТО у м.Хмельницькому та затвердження Положення про неї, затвердження Порядку надання статусу бійців-добровольців АТО у м.Хмельницькому

 

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету міської ради, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визнати бійців-добровольців, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України.

2. Утворити комісію із надання статусу бійців-добровольців АТО у м.Хмельницькому та затвердити Положення про комісію із надання статусу бійців-добровольців АТО у м.Хмельницькому (додаток 1).

3. Затвердити Порядок надання статусу бійців-добровольців АТО у м.Хмельницькому (додаток 2).

4. Відповідальність за виконання рішення покласти на управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації.

 

Міський голова О.Симчишин

 

Додаток 1

до рішення сесії міської ради

від 20.09.2017р. №6

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію із надання статусу бійців-добровольців АТО у м.Хмельницькому

1. Комісія із надання статусу бійців-добровольців АТО (далі - Комісія) є дорадчим органом при Хмельницькій міській раді, який утворюється з метою надання особам, що проживають на території міста Хмельницького та перебували або перебувають у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувались для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, брали участь у бойових діях Антитерористичної операції на сході України, але в подальшому не ввійшли до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань і правоохоронних органів, статусу бійців-добровольців АТО у м.Хмельницькому.

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією і законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Хмельницької міської ради, а також цим Положенням.

3. Завданням Комісії є надання мешканцям міста Хмельницького статусу бійців-добровольців АТО у м.Хмельницькому згідно із затвердженим Порядком.

4. Організаційно-технічне, матеріальне забезпечення діяльності Комісії здійснює управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради.

5. Комісію очолює Голова. Головою Комісії за посадою є Заступник Хмельницького міського голови.

6. Заступник голови Комісії обирається шляхом відкритого голосування більшістю голосів від складу Комісії на установчому засіданні Комісії зі складу членів Комісії.

7. Заступник голови Комісії уповноважений скликати та проводити засідання Комісії у випадку відсутності Голови Комісії внаслідок хвороби, відрядження чи відпустки. Голова комісії може письмово уповноважити Заступника голови комісії на проведення засідання Комісії.

8. Секретар Комісії наділений повноваженнями щодо підпису Протоколу засідань Комісії та призначається за поданням управлінням праці та соціального захисту населення з числа співробітників відділу по роботі з інвалідами, ветеранами війни та праці.

9. Склад комісії затверджується розпорядженням міського голови. До складу комісії входять представники постійних комісій міської ради з питань охорони здоров’я, соціальної політики, гуманітарних питань та розвитку громадянського суспільства, свободи слова та інформації; з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації; фінансового управління Хмельницької міської ради; управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради; територіального органу Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції; представники Збройних Сил України; Національної гвардії України; СБУ; Держприкордонслужби України; військової прокуратури України; МВС України.

10. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться за потреби, але не рідше одного разу на два місяці (за наявності відповідних заяв). З метою недопущення розголошення відомостей, що можуть містити ознаки державної таємниці, засідання Комісії проводяться у закритому режимі: не допускається присутність інших осіб, за винятком членів Комісії та запрошених осіб.

11. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її складу. Рішення комісії приймається шляхом відкритого голосування більшістю голосів від складу Комісії.

12. До повноважень Комісії належить розгляд поданих відповідно до Порядку надання статусу бійців-добровольців АТО у м.Хмельницькому документів осіб, що проживають на території міста Хмельницького та які перебували або перебувають у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувались для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, брали участь у бойових діях Антитерористичної операції на сході України, але в подальшому не ввійшли до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, заслуховування свідків, представників військових формувань, добровольчих батальйонів та громадських організацій, врахування фото- та відеопідтверджень та прийняття на їх підставі рішення щодо надання чи відмови у наданні цим особам статусу бійців-добровольців АТО у м.Хмельницькому.

13. За результатами розгляду питань на засіданнях Комісія може прийняти одне з наступних рішень:

  • надати особізаявнику статус бійця-добровольця АТО у м.Хмельницькому;
  • відмовити особізаявнику у наданні статусу бійця-добровольця АТО у м.Хмельницькому (з відповідним обґрунтуванням, яке прописується у Протоколі засідання Комісії);
  • відкласти розгляд питання щодо надання особізаявнику статусу бійця- добровольця АТО у м. Хмельницькому для з'ясування додаткових обставин (не більше ніж на одне засідання).

14. Рішення, прийняте за результатами засідання Комісії, оформлюється у формі Протоколу, який підписує Голова та Секретар Комісії. Копія Протоколу засідання Комісії передається до управління праці та соціального захисту населення. Протокол засідання комісії надається на підпис Голові Комісії на підпис протягом п'яти робочих днів з дня проведення засідання Комісії.

15. Рішення, прийняте за результатами засідання Комісії, може бути оскаржене у судовому порядку.

16. Членам Комісії заборонено розголошувати відомості, одержані на засіданнях Комісії, які можуть містити ознаки таких, що підлягають захисту відповідно до Закону України "Про державну таємницю".

17. Інформація, висвітлена на засіданнях Комісії, несе конфіденційний характер відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" до моменту прийняття рішення Комісією. Після прийняття рішення Комісією така інформація несе публічний характер за винятком випадків, коли зацікавлені особи на засіданнях Комісії прямо не заявлять своє бажання не розголошувати відомості, висвітлені на засіданнях Комісії.

В такому випадку розголошенню підлягає лише інформація, визнана публічною відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

18. Матеріали, що розглядаються на Комісії, оригінали протоколів Комісії архівуються та зберігаються в управлінні праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради.

19. За письмовою заявою особи-заявника оригінали документів, поданих відповідно до Порядку надання статусу бійців-добровольців АТО у м.Хмельницькому, можуть бути повернені їй у будь-який час впродовж п'яти робочих днів з дня подання відповідної заяви.

20. Члени Комісії несуть персональну відповідальність, передбачену законодавством, за розголошення відомостей з обмеженим доступом, одержаних на засіданнях Комісії.

21. Заступник міського голови як Голова Комісії за посадою несе персональну відповідальність за організацію діяльності Комісії.

Секретар міської ради М.Кривак

Начальник управління праці та соціального захисту населення С.Воронецький

 

Додаток 2

до рішення сесії міської ради

від 20.09.2017р. №6

ПОРЯДОК

надання статусу бійців-добровольців АТО у м.Хмельницькому

1. Цей Порядок визначає процедуру визнання осіб, з числа мешканців м.Хмельницького, які перебували або перебувають у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувались для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але в подальшому не ввійшли до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань і правоохоронних органів, бійцями-добровольцями, які брали участь у захисті територіальної цілісності й державного суверенітету на сході України (далі - бійці-добровольці АТО).

2. Бійцем-добровольцем АТО, згідно з цим Порядком, може бути визнано особу, яка перебувала або перебуває у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але в подальшому не ввійшли до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України й інших утворених відповідно до законів України військових формувань і правоохоронних органів та брали безпосередню участь у бойових діях.

3. Для визнання бійцем-добровольцем АТО у м. Хмельницькому особа повинна надати:

  • заяву довільної форми на ім’я заступника міського голови голови комісії, копію паспорта, копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, автобіографію;
  • довідку керівника добровольчого формування про особузаявника, що входить до складу добровольчого батальйону, із зазначенням терміну перебування в зоні проведення антитерористичної операції;
  • письмові свідчення не менше як двох свідків з числа осіб, які разом з такою особою брали участь в антитерористичній операції та отримали статус учасника бойових дій, або інваліда війни, або учасника війни, відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», що підтверджують участь в антитерористичній операції особизаявника;
  • інші матеріали, які засвідчують безпосередню участь в бойових діях на сході України (фото, відеофіксація) (за наявності);
  • висновок/характеристику громадської організації (за наявності).

4. Подані особою документи розглядаються на найближчому засіданні комісії, але не пізніше, ніж у двомісячний строк після подачі документів.

Відсутність документів, визначених пунктом 3 цього Порядку, або їх недостовірність є підставою для відмови у визнанні бійцем-добровольцем АТО у м.Хмельницькому.

5. Секретар комісії надсилає особі-заявнику витяг з протоколу засідання поштовим повідомленням не пізніше десяти календарних днів з дня проведення засідання Комісії.

6. Особа-заявник має право звернутись до управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради з заявою довільної форми про одержання посвідчення бійця-добровольця АТО у м.Хмельницькому. До заяви долучається Витяг з протоколу засідання Комісії щодо надання особі статусу бійця-добровольця АТО у м.Хмельницькому, дві фотокартки розміром 3х4 см.

7. Зразок посвідчення бійця-добровольця АТО у м.Хмельницькому розробляється та затверджується управлінням праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради.

8. Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради впродовж двадцяти робочих днів з дня подання зацікавленою особою заяви (за наявності бланків посвідчень) видає їй посвідчення бійця-добровольця АТО у м.Хмельницькому встановленого зразка.

9. Посвідчення бійця-добровольця АТО у м.Хмельницькому є підставою для набуття особою пільг на території міста Хмельницького, визначених актами локальної нормотворчості Хмельницької міської ради.

 

Секретар міської ради М.Кривак

Начальник управління праці та соціального захисту населення С.Воронецький