Проекти рішень міської ради

Про встановлення розміру пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Хмельницького та внесення зміни в договір про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури

 

Про встановлення розміру пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Хмельницького та внесення зміни в договір про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Хмельницького

 

Розглянувши пропозицію постійної комісії міської ради з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, клопотання товариства з обмеженою відповідальністю “Грасс”, щодо встановлення розміру пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Хмельницького, керуючись  Порядком участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Хмельницького, затвердженим рішенням двадцять другої сесії Хмельницької міської ради від 17.12.2008 №23 із внесеними змінами та доповненнями, Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Встановити товариству з обмеженою відповідальністю “Грасс” розмір пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Хмельницького на рівні 1 (одного) відсотку в зв'язку із будівництвом виробничих приміщень по вул.Прибузькій,65.

2. Внести зміни в договір про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Хмельницького від 22.12.2016 №333, який укладений з товариством з обмеженою відповідальністю «Грасс», а саме:

2.1. викласти п.2.2 в новій редакції:

«2.2. Розмір пайової участі, належної замовником до оплати складає 170 096 (сто сімдесят тисяч дев’яносто шість) гривень відповідно до проведеного управлінням капітального будівництва розрахунку величини пайової участі замовника, що здійснюється згідно наданої Стороною 2 кошторисної вартості об’єкта будівництва. Розрахунок величини пайової участі №631 від 16.12.2016 (в новій редакції) є невід’ємною частиною даного договору. (Додаток1).»;

2.2. викласти додаток 1 в новій редакції згідно з додатком.

3. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови А.Бондаренка та управління капітального будівництва.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

Міський голова О.Симчишин

 

 

Додаток 1 до Договору

№ 333 від 22.12.2016

 

Р О З Р А Х У Н О К   № 01-20-631 від 16.12.2016 (в новій редакції)

розміру  пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної

та соціальної інфраструктури міста Хмельницького

 

Замовнику: товариству з обмеженою відповідальністю “Грасс” склали розрахунок величини пайової участі по об’єкту будівництва: будівництво виробничих приміщень по вул. Прибузькій, 65, у місті Хмельницькому

 (згідно містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки № 202/ГП-25.1-04 від 22.09.2016)

 

Розрахунок виконано згідно наступних документів:

1. Порядку пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Хмельницького, затвердженого рішенням 22 сесії Хмельницької  міської ради від 17.12.2008 № 23 із змінами та доповненнями.

2. Наданої Замовником затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації:
- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва об’єкта, розроблений згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами та затверджений Замовником, складений в поточних цінах станом на 17.04.2017;

- інші документи (угоди, договори, кошториси, пояснювальна записка, креслення, тощо), які підтверджують вартість будівництва об’єкта містобудування та істотно впливають на розрахунок пайової участі, відповідно ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

3. Згідно зведеного кошторисного розрахунку загальна кошторисна вартість будівництва об’єкту без урахування витрат з придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішньо- та поза майданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій, складає:

24000,1-6990,472= 17009,628 тис. грн.

Відповідно до порядку пайової участі замовників, пайова участь складає - 1 % від загальної вартості будівництва нежитлових приміщень,

 17009,628*0,01= 170,096 тис. грн.

Сума пайової участі: 170 096 грн.

4. Розрахунок є невід’ємною частиною Договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Хмельницького.

 

Начальник 

управління капітального

будівництва:                                                __________________                       Т.Поліщук

М.П.                                                                       (підпис)

 

Генеральний директор

ТОВ “Грасс”                                                 __________________                       М.Скоропад

М.П.                                                                     (підпис)