Проекти рішень міської ради

Про врегулювання питання сплати пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Хмельницького на 2020 рік

 

Про врегулювання питання сплати пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста  Хмельницького на 2020 рік

 

З метою забезпечення надходження до міського бюджету коштів пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Хмельницького, відповідно до пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні», розглянувши пропозицію постійної комісії з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні”, Порядком участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Хмельницького, затвердженим рішенням міської ради від 17.12.2008 №23, із внесеними змінами та доповненнями, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визнати такими, що втратили чинність, пункти 2.2,  4.8 Порядку участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Хмельницького, затвердженим рішенням  міської ради від 17.12.2008 №23, із внесеними змінами та доповненнями.

2. Встановити, що протягом 2020 року замовники будівництва перераховують до міського бюджету пайову участь у створенні і розвитку інфраструктури міста Хмельницького у наступному розмірі:

2.1. для нежитлових будівель та споруд – 4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта;

2.2 для житлових будинків або житлової частини будинку – 3 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, встановлених пунктом 2.4. Порядку участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Хмельницького, затвердженим рішенням  міської ради від 17.12.2008 №23, із внесеними змінами та доповненнями, якщо розмір пайової участі в такому випадку буде менший ніж розмір, порахований із застосуванням 2 відсотків вартості будівництва об’єкта, розрахованих відповідно до основних показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну житлову політику і політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування.

2.3. Доповнити пункт 1.7. Порядку участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Хмельницького, затвердженим рішенням  міської ради від 17.12.2008 №23, із внесеними змінами та доповненнями, наступними підпунктами:

«1.7.20. об’єктів у межах індустріальних парків на замовлення ініціаторів створення індустріальних парків, керуючих компаній індустріальних парків, учасників індустріальних парків;

1.7.21 об’єктів, які згідно з державним класифікатором будівель та споруд належать до будівель сільськогосподарського призначення, лісництва та рибного господарства;

1.7.22 об’єктів, які згідно з державним класифікатором будівель та споруд належать до будівель промислових;

1.7.23 об’єктів, які згідно з державним класифікатором будівель та споруд належать до силосів для зерна та складських майданчиків (для зберігання сільськогосподарської продукції)».

3. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.

4. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови А.Бондаренка  і управління земельних ресурсів та земельної реформи.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

Міський голова О.СИМЧИШИН