Рішення міської ради

Про впорядкування орендної плати за землю та втрату чинності рішень сесії міської ради

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення дев'ятнадцятої сесії

№64 від 29.08.2012 р.

 

 

Про впорядкування орендної плати за землю та втрату чинності рішень сесії міської ради

 

З метою впорядкування орендної плати за землю, враховуючи фактичне функціональне використання орендованих земель у м.Хмельницькому, розглянувши пропозиції постійної комісії міської ради з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, керуючись Земельним кодексом України, Законами України “Про оренду землі” та „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Впорядкувати орендну плату за землю, передбачивши застосування під час розрахунку орендної плати за землю коефіцієнту кратності до розміру земельного податку згідно додатку.

2. Установити наступне:

2.1. розрахунок орендної плати за землю виконує посадова особа управління земельних ресурсів та земельної реформи департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів та перевіряє начальник відділу оренди та продажу землі управління земельних ресурсів та земельної реформи;

2.2. орендна плата за землю вноситься щомісячно у строки та у порядку, визначеному договором оренди земельної ділянки;

2.3. у разі невнесення орендної плати у строки, визначені договором оренди землі, справляється пеня у розмірі 0,5 відсотка несплаченої суми за кожний день прострочення;

2.4. обчислення розміру орендної плати за земельні ділянки здійснюється з урахуванням їх цільового призначення та коефіцієнтів індексації, визначених законодавством, за затвердженими Кабінетом Міністрів України формами, що заповнюються під час укладання або зміни умов договору оренди чи продовження його дії, а також відповідно до фактичного функціонального використання приміщень, будівель, споруд, розташованих на ній, про що орендар має вказати у своїй заяві (клопотанні) щодо передачі в оренду земельної ділянки;

2.5. розрахунок орендної плати за землю по відповідній земельній ділянці може бути проведений з пропорційним урахуванням різного функціонального призначення частин цієї земельної ділянки, якщо таке зазначено у відповідній землевпорядній документації або технічному паспорті будівлі, споруди;

2.6. після прийняття міською радою рішення щодо передачі земельної ділянки в оренду до оформлення права користування земельною ділянкою (державної реєстрації договору оренди землі) землекористувач зобов’язаний сплачувати плату за землю у розмірі земельного податку, а документ, який свідчить про її сплату, є невід’ємним додатком до договору оренди землі;

2.7. у разі зміни функціонального використання земельної ділянки або її частини (зміна функціонального використання приміщень, будівель, споруд) в межах цільового призначення земельної ділянки, визначеної договором оренди землі, орендар, не пізніше місячного терміну з моменту настання вказаної події, зобов'язаний надати в управління земельних ресурсів та земельної реформи департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів відповідні підтверджуючі документи для проведення уточнюючого розрахунку орендної плати за земельну ділянку;

2.8. орендарю, який протягом терміну, передбаченого у п. 2.7. цього рішення, не повідомив про зміну функціонального використання приміщень, будівель, споруд, розташованих на орендованій земельній ділянці, у тих випадках, коли орендна плата за землю має збільшитись, розрахунок орендної плати, з часу фактичної зміни функціонального використання, проводиться із застосування коефіцієнту кратності 12;

2.9. несплата орендної плати за землю громадянами протягом року, іншими платниками – протягом півроку вважається систематичною і є підставою для припинення права користування земельними ділянками у разі, якщо земельна ділянка вільна від забудови;

2.10. під час розрахунку орендної плати за землю застосовується коефіцієнт кратності 12 для орендарів, які у термін, визначений відповідним рішенням міської ради, не надали документи, необхідні для укладення договору оренди землі та/або не уклали договорів оренди землі, за виключенням випадків, коли реєстрація договору оренди землі не була проведена не з вини орендаря;

2.11. під час розрахунку орендної плати за землю застосовується коефіцієнт кратності 12 для орендарів-юридичних осіб, платників податків та страхових внесків, які не зареєстровані у м.Хмельницькому та/або які сплачують податки та страхові внески не у м.Хмельницькому, за виключенням випадків, коли в оренду надаються земельні ділянки, на яких розташовані їх філії, дочірні підприємства або інші структурні підрозділи, які зареєстровані та сплачують податки та страхові внески у м.Хмельницькому;

2.12. зобов'язати управління земельних ресурсів та земельної реформи департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів при підготовці проектів договорів оренди землі передбачати усі умови, передбачені цим рішенням.

3. У випадках, коли нормативна грошова оцінка орендованої земельної ділянки змінюється згідно витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, визначити міського голову особою, уповноваженою підписувати додаткові угоди до договорів оренди землі без прийняття міською радою відповідного рішення.

4. Визнати такими, що втратили чинність рішення чотирнадцятої сесії міської ради від 07.11.2007р. №28 «Про впорядкування орендної плати за землю», двадцять шостої сесії міської ради від 27.05.2009р. №32 «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 07.11.2007р. №28 «Про впорядкування орендної плати за землю», шостої сесії міської ради від 27.04.2011р. №28 «Про внесення змін та доповнень до рішення чотирнадцятої сесії міської ради від 07.11.2007р. №28 «Про впорядкування орендної плати за землю», дев’ятої сесії міської ради від 10.08.2011р. №61 «Про внесення змін до п. 1.3. рішення шостої сесії міської ради від 27.04.2011р. №28», дванадцятої сесії міської ради від 09.11.2011р. №41 «Про внесення змін та доповнень до рішення шостої сесії міської ради від 27.04.2011р. №28», шістнадцятої сесії міської ради від 11.04.2012р. №16 «Про внесення змін до рішення чотирнадцятої сесії міської ради від 07.11.2007р. №28 «Про впорядкування орендної плати за землю».

5. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови І.Прокопця та начальника управління земельних ресурсів та земельної реформи С.Самишкіна.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

Міський голова  С.Мельник

 

Додаток

до рішення сесії міської ради

від 29.08.2012р. №64

Розмір річної орендної плати за землю у м.Хмельницькому

№ п/п

На які земельні ділянки розповсюджується

Коефіцієнт кратності до розміру земельного податку, що враховується для розрахунку річної орендної плати за землю

1.

 • землі сільськогосподарського призначення: для ведення особистого селянського господарства, городництва, сінокосіння, випасання худоби.

1,0

2.

 • для будівництва та обслуговування індивідуальних житлових будинків, господарських будівель та споруд, дачних будинків та гаражів;
 • земельні ділянки житлових, житлово-будівельних, гаражних, садівничих масивів, товариств та кооперативів, гаражно-будівельних, дачно-будівельних кооперативів, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;
 • для ведення виробничої діяльності (за виключенням п.8);
 • для розміщення (встановлення) та обслуговування кіосків з розповсюдження друкованих засобів масової інформації, частка яких у товарообігу складає понад 50%;
 • для розміщення (встановлення), будівництва та обслуговування павільйонів, магазинів-павільйонів, у яких приймають сировину на вторинну переробку;
 • для розміщення, будівництва та обслуговування будівель, приміщень та споруд громадських та релігійних організацій, культових споруд;
 • пляжі, парки, лісопарки, рятувальні станції сквери, зони відпочинку, зелені насадження;
 • для розміщення, будівництва та обслуговування об’єктів водного та лісового господарства;
 • для розміщення, будівництва та обслуговування багатоквартирних житлових будинків та прилеглих до них ігрових майданчиків для дітей молодшого дошкільного віку, для відпочинку дорослих, для занять фізкультурою, для вигулу собак, для господарських цілей;
 • для благоустрою території;
 • для розміщення, будівництва та обслуговування проходів, проїздів, площадок, заїздів, пожежних, аварійних та запасних виїздів, газону;
 • різного виду площадки, майданчики, які не передбачені цим рішенням;
 • для розміщення, будівництва та обслуговування градірні, склопункту, цеху, кузні, жомової ями;
 • для розміщення, будівництва та обслуговування котельні, воловні, пекарні;
 • для розміщення, будівництва та обслуговування кооперативних автостоянок для зберігання особистого транспорту громадян, гаражно-будівельних кооперативів, які є неприбутковими організаціями;
 • для розміщення, будівництва та обслуговування корпусів, баз, матеріально-технічних баз, пилорами, прохідних, господарських, підсобних будівель чи приміщень, прорабських, контор, контрольно-диспечерських пунктів, естакад;
 • для розміщення, будівництва та обслуговування бетоно-змішувальних вузлів, очисних споруд, будівлі АПК, зимовника, столярної майстерні, приміщення холодильника, вагової, камери схову, свердловини;
 • для розміщення, будівництва та обслуговування санбойні, свинарника, перлітки;
 • для розміщення, будівництва та обслуговування об’єктів зв’язку, електро-, тепло-, водо- та газопостачання;
 • для розміщення, будівництва та обслуговування об’єктів телефонного та радіозв’язку;
 • для розміщення, будівництва та обслуговування об’єктів переробки сільськогосподарської продукції, овочесховища;
 • для розміщення, будівництва та обслуговування об’єктів контрольно-вимірювальних приладів;
 • для розміщення, будівництва та обслуговування залізничних шляхів;
 • для розміщення, будівництва та обслуговування об’єктів благодійних організацій;
 • для розміщення, будівництва та обслуговування об’єктів по складуванню, обробці промислових та побутових відходів;
 • земельні ділянки під охоронними зонами ліній електропередач, газо- та трубопроводів, прибережними захисними смугами та ін.

3,0

3.

 • для розміщення, будівництва та обслуговування платних, приватних лікувальних (за виключенням п. 5) та навчальних закладів;
 • для розміщення, будівництва та обслуговування театрів, танцювальних залів;
 • для розміщення, будівництва та обслуговування музеїв, галерей, виставок; 
 • для розміщення, будівництва та обслуговування культурно-освітніх, мистецьких установ (театри, концертні та кіноконцертні зали, кінотеатри, майстерні художників та скульпторів, бібліотеки, клуби та будинки культури).

3,2

4.

 • для розміщення, будівництва та обслуговування ринків, торгових майданчиків.

3,6

5.

 • для розміщення, будівництва та обслуговування фізкультурно-оздоровчих та спортивних об’єктів, фітнесклубів, у тому числі плавальних басейнів;
 • для розміщення, будівництва та обслуговування аквапарків та аквацентрів;
 • для розміщення, будівництва та обслуговування автостоянок, майданчиків для стоянки автомобілів, паркінгу, парковки;
 • для розміщення, будівництва та обслуговування об’єктів, у яких здійснюється торгівля виключно хлібобулочними виробами, дитячим харчуванням, овочевою продукцією;
 • для розміщення, будівництва та обслуговування кемпінгів, мотелів;
 • для розміщення, будівництва та обслуговування лабораторій, медпунктів, стоматологічних, масажних центрів та кабінетів;
 • для розміщення, будівництва та обслуговування платних туалетів, громадських вбиралень;
 • для розміщення, будівництва та обслуговування об’єктів для надання побутових послуг: комплексне підприємство служби побуту, будинок побуту, будинок моди, будинок краси, салон краси, косметологічний кабінет, солярій, перукарня, ательє з ремонту та пошиттю одягу, взуття, шкіргалантереї, майстерня по виробництву одягу, побутової техніки, ключів, годинників, телерадіовідеоапаратури, фотоательє, майстерня для здійснення побутового і комунального обслуговування (хімчистки, пральні), бюро похоронних і траурних обрядів;
 • для розміщення, будівництва та обслуговування побутового приміщення;
 • для розміщення, будівництва та обслуговування дизайн-студії, рекламної агенції;
 • для розміщення, будівництва та обслуговування боксів, гаражів для зберігання автотранспорту юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності.

4,0

6.

 • для розміщення, будівництва та обслуговування складів.

4,5

7.

 • для розміщення, будівництва та обслуговування об’єктів транспорту;
 • для розміщення, будівництва та обслуговування об’єктів кабельного телебачення;
 • для розміщення, будівництва та обслуговування аптек; 
 • для розміщення, будівництва та обслуговування об’єктів урочистих обрядових послуг.

5,0

8.

 • для розміщення, будівництва та обслуговування об’єктів по виробництву алкогольних та слабоалкогольних напоїв;
 • для розміщення, будівництва та обслуговування лазні, сауни;
 • для розміщення, будівництва та обслуговування готелів;
 • для розміщення, будівництва та обслуговування офісів;
 • для розміщення, будівництва та обслуговування адміністративно-господарських будівель;
 • для розміщення, будівництва та обслуговування об’єктів для здійснення видавничо-поліграфічної діяльності;
 • для розміщення, будівництва та обслуговування шиномонтажних майстерень;
 • для розміщення, будівництва та обслуговування магазину-складу.

6,0

9.

 • для розміщення, будівництва та обслуговування яхт-клубів;
 • для розміщення, будівництва та обслуговування банківських, фінансових та кредитних установ, страхових компаній.

7,0

10.

 • для розміщення, будівництва та обслуговування магазину, кафе, інтернет-кафе, бару, ресторану, інших об’єктів торгівлі та закладів ресторанного типу та прибудов до них;
 • для розміщення, будівництва та обслуговування СТО, об’єктів для миття автомобілів;
 • для розміщення, будівництва та обслуговування туристичних агентств, бюро подорожей;
 • для розміщення, будівництва та обслуговування салону по продажу автомобілів, виставкового майданчика та майданчика для експонації автомобілів;
 • для розміщення, будівництва та обслуговування, цирків, луна-парків, атракціонів, інших розважальних засобів;
 • для розміщення, будівництва та обслуговування об’єктів з виготовлення, ремонту та торгівлі ювелірними виробами;
 • для розміщення, будівництва та обслуговування об’єктів для здійснення діяльності у сфері інформатики;
 • для розміщення, будівництва та обслуговування об’єктів мобільного зв’язку.

8,0

11.

 • для розміщення, будівництва та обслуговування відкритих літніх майданчиків;
 • для розміщення (встановлення) та обслуговування тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності (кіоски, павільйони) за виключення тих, що вказані у п.1;
 • для розміщення, будівництва та обслуговування нічних клубів;
 • для розміщення, будівництва та обслуговування ломбардів;
 • для розміщення, будівництва та обслуговування автомобільних газокомпресорних станцій для заправки автомобілів природним газом, автозаправних комплексів та автозаправних станцій;
 • для розміщення будівництва та обслуговування казино, ігрових залів для більярду, приміщень для розміщення гральних автоматів та прибудов до них.

12,0

12.

 • для розміщення, будівництва та обслуговування об’єктів іншого призначення.

6,0

 

ПРИМІТКИ

1. Виробнича діяльність може проводитись на промислових підприємствах та базах, виробничих базах, до складу яких можуть входити різні об’єкти, необхідні для їх функціонування.

2. Промислове підприємство – статутний суб'єкт, що має право юридичної особи і здійснює виробництво та реалізацію продукції певних видів з метою одержання прибутку.

3. Орендна плата для цілісного майнового комплексу обраховується в залежності від його фактичного функціонального використання.

 

Секретар міської ради  В.Лесков

Директор департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів В.Швець

Завідуюча юридичним відділом Л.Демчук