Рішення міської ради

Про внесення змін в договір про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Хмельницького

 

УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА


Рішення двадцять п’ятої сесії

№124 від 10.10.2018 р.

 

 

Про внесення змін в договір про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Хмельницького

 

Розглянувши пропозицію постійної комісії міської ради з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища та клопотання колективного ремонтно-будівельного підприємства “Базис”, керуючись Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Хмельницького, затвердженим рішенням двадцять другої сесії Хмельницької міської ради від 17.12.2008 №23 із внесеними змінами та доповненнями, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни в договір про пайову участь у створенні і розвитку інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури міста Хмельницького від 10.03.2016 №26, який укладений з колективним ремонтно-будівельним підприємством «Базис», а саме:

1.1. викласти п.п. 1.1, 2.2, 2.4 в новій редакції:

- «1.1. Предметом Договору є визначення для Сторони 2, яка є замовником будівництва багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення (І та ІІ черги) по вул. Подільській, 10/3 у місті Хмельницькому (згідно містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки №271/ГП-25.1-04 від 01.12.2016 (взамін №364/ГП-25.1-04 від 24.11.2015), величини пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Хмельницького, відповідно до ст. 40 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, рішення двадцять другої сесії Хмельницької міської ради від 17.12.2008 №23 “Про затвердження порядку участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Хмельницького та визнання такими, що втратили чинність, рішень міської ради та пунктів рішення виконавчого комітету” із внесеними змінами та доповненнями.»;

- «2.2 Розмір пайової участі, належної замовником до оплати складає 679652 (шістсот сімдесят дев’ять тисяч шістсот п’ятдесят дві) гривні відповідно до проведеного управлінням капітального будівництва розрахунку величини пайової участі замовника, що здійснюється згідно наданої Стороною 2 кошторисної вартості об’єкта будівництва. Розрахунок величини пайової участі №01-20-312 (в новій редакції) є невід’ємною частиною даного договору (Додаток 1);

- «2.4 Пайова участь сплачується до 30.06.2019»;

1.2. викласти додаток 1 до договору в новій редакції згідно з додатком 1.

2. Внести зміни в договір про пайову участь у створенні і розвитку інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури міста Хмельницького від 10.03.2016 №24, який укладений з колективним ремонтно-будівельним підприємством «Базис», а саме:

2.1. викласти п.п. 1.1, 2.2, 2.4 в новій редакції:

- «1.1. Предметом Договору є визначення для Сторони 2, яка є замовником будівництва житлового будинку по вул. Подільській, 10/4 у місті Хмельницькому (містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкту будівництва затверджені наказом управління архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Хмельницької міської ради від 20.04.2018 №91), величини пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Хмельницького, відповідно до ст.40 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, рішення двадцять другої сесії Хмельницької міської ради від 17.12.2008 №23 “Про затвердження порядку участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Хмельницького та визнання такими, що втратили чинність, рішень міської ради та пунктів рішення виконавчого комітету” із внесеними змінами та доповненнями.»

- «2.2 Розмір пайової участі, належної замовником до оплати складає 367908 (триста  шістдесят сім тисяч дев’ятсот вісім) гривень відповідно до проведеного управлінням капітального будівництва розрахунку величини пайової участі замовника, що здійснюється згідно наданої Стороною 2 кошторисної вартості об’єкта будівництва. Розрахунок величини пайової участі №01-20-313 (в новій редакції) є невід’ємною частиною даного договору. (Додаток 2)

- «2.4 Пайова участь сплачується до 30.09.2020»;

2.2. викласти додаток 1 до договору в новій редакції згідно з додатком 2.

3. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови А.Бондаренка та управління капітального будівництва.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

 

Міський голова О. Симчишин

 

Додаток1

до рішення міської ради

№124 від 10.10.2018 р.

 

Додаток 1 до Договору

№ 26 від 10.03.2016

РОЗРАХУНОК №01-20-312 (в новій редакції)

розміру пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Хмельницького

 

Замовнику: колективному ремонтно-будівельному підприємству “Базис” склали розрахунок величини пайової участі по об’єкту будівництва багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями громадського призначення (І та ІІ черги) по вул. Подільській, 10/3 у місті Хмельницькому (згідно містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки № 271/ГП-25.1-04 від 01.12.2016 (взамін № 364/ГП-25.1-04 від 24.11.2015)

 

Розрахунок виконано згідно наступних документів:

1. Порядку пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Хмельницького, затвердженого рішенням 22 сесії Хмельницької  міської ради від 17.12.2008 № 23 із змінами та доповненнями.

2. Наданої Замовником затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації:

- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва об’єкта розроблений згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами та затверджений Замовником;

- інші документи (угоди, договори, кошториси, пояснювальна записка, креслення, тощо), які підтверджують вартість будівництва об’єкта містобудування та істотно впливають на розрахунок пайової участі, відповідно ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

3. Згідно зведеного кошторисного розрахунку загальна кошторисна вартість будівництва об’єкту без урахування витрат з придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішньо- та поза майданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій, складає

28535,106-5880,038=22655,068 тис.грн.

Відповідно до порядку пайової участі замовників, пайова участь складає:

– 3 % від загальної вартості будівництва житлових приміщень,

22655,068*0,03= 679,652 тис. грн.

Сума пайової участі: 679652 грн.

4. Розрахунок є невід’ємною частиною Договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Хмельницького.

 

Начальник управління  капітального будівництва:

М.П.

_________________

(підпис)

 

Т. Поліщук

 

 

 

Директор КРБП “Базис”

М.П.

_________________

(підпис)

Ф. Решетник

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення міської ради

№124 від 10.10.2018 р.

 

Додаток 1 до Договору

№ 24 від 10.03.2016

 

РОЗРАХУНОК №01-20-313 (в новій редакції)

розміру  пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Хмельницького

 

Замовнику: колективному ремонтно-будівельному підприємству “Базис” склали розрахунок величини пайової участі по об’єкту будівництва житлового будинку по вул.Подільській, 10/4 у місті Хмельницькому (містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкту будівництва затверджені наказом управління архітектури та містобудування департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Хмельницької міської ради від 20.04.2018 №91)

 

Розрахунок виконано згідно наступних документів:

1. Порядку пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Хмельницького, затвердженого рішенням 22 сесії Хмельницької  міської ради від 17.12.2008 №23 із змінами та доповненнями.

2. Наданої Замовником затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації:

- зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва об’єкта розроблений згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами та затверджений Замовником;

- інші документи (угоди, договори, кошториси, пояснювальна записка, креслення, тощо), які підтверджують вартість будівництва об’єкта містобудування та істотно впливають на розрахунок пайової участі, відповідно ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

3. Згідно зведеного кошторисного розрахунку загальна кошторисна вартість будівництва об’єкту без урахування витрат з придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішньо- та поза майданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій, складає

17584,459-5320,854=12263,605 тис.грн.

Відповідно до порядку пайової участі замовників, пайова участь складає:

– 3 % від загальної вартості будівництва житлових приміщень,

12263,605*0,03=367,908 тис.грн.

Сума пайової участі: 367908 грн.

4. Розрахунок є невід’ємною частиною Договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Хмельницького.

 

 

Начальник управління  капітального будівництва:

М.П.

_________________

(підпис)

 

Т. Поліщук

 

 

 

Директор КРБП “Базис”

М.П.

_________________

(підпис)

Ф. Решетник